Piątek, 4 marzec 2022

¨Zabudowa zagrodowa z ulgą w PIT¨
¨Same zapisy z ewidencji gruntów i budynków nie przesądzają o podatku¨
¨Ponad 100 dni czekania na kupca¨
¨Mieszkania będą jeszcze drożeć¨
¨Arche chce wesprzeć więcej niż 5 tys. uchodźców z Ukrainy¨
¨Dane o tąpnięciu są błędne¨
¨Spółdzielnia nie zapłaci za wycinkę pod parking¨
¨Z polskim rynkiem nieruchomości wiążemy się długoterminowo¨

¨Prawo co dnia¨ w piątkowej ¨Rzeczpospolitej¨ odnotowuje: ¨Zabudowa zagrodowa z ulgą w PIT¨. Za wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe należy uznać też te na nabycie nieruchomości gruntowej, w skład której oprócz budynku mieszkalnego wchodzi budynek gospodarczy. WSA w Gdańsku uwzględnił skargę podatnika, któremu fiskus starał się ograniczyć ulgę mieszkaniową w PIT. We wniosku podatnik wyjaśnił, że w styczniu 2017 r. otrzymał w darowiźnie mieszkanie, które sprzedał za 650 tys. zł w 2019 r., a więc przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku od nabycia. W grę co do zasady wchodziło więc rozliczenie z fiskusem. Mężczyzna wyjaśnił jednak, że pieniądze ze sprzedaży darowanego lokum przeznaczył na zakup innej nieruchomości, tj. działki zabudowanej jednorodzinnym domem mieszkalnym i budynkiem inwentarskim. Z wniosku wynikało, że dla nabytej działki nie obowiązuje miejscowy plan, a w obowiązującym studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego stanowi ona w części teren zabudowy zagrodowej i/lub mieszkaniowej jednorodzinnej. Podatnik uważał jednak, że pieniądze wydane na zakup nieruchomości upoważniają go do zwolnienia z podatku. Jednak zdaniem fiskusa, tylko wydatki na zakup budynku mieszkalnego może zaliczyć do tych objętych ulgą. Podatnik zaskarżył interpretację i wygrał. WSA w Gdańsku zauważył, że za wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe należy uznać  także te przeznaczone na zakup nieruchomości gruntowej, której częścią składową oprócz budynku mieszkalnego jest też budynek gospodarski. Podkreślił, że ustawodawca nie wprowadził ograniczeń co do powierzchni gruntu związanego z danym budynkiem. Więcej szczegółów- na 13 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 04.03.2022.).

Obok ¨Prawo co dnia¨ informuje: ¨Same zapisy z ewidencji gruntów i budynków nie przesądzają o podatku¨. Znaczenie dla opodatkowania podatkiem od nieruchomości i wysokości stawki ma to, jak jest ona wykorzystywana. Przy czym należy brać pod uwagę rzeczywiste związanie z działalnością gospodarczą. W czwartek NSA uwzględnił skargę kasacyjną podatnika, który spierał się z urzędnikami samorządowymi o  wysokość podatku od nieruchomości za 2017 r. Spór zaczął się, gdy prezydent miasta uznał, że wysokość podatku skarżącego należy ustalić  od budowli związanych z działalnością gospodarczą ze stawką 2 proc. Przedsiębiorca przekonywał, że wymiar podatku powinien być ustalany na podstawie stanu rzeczywistego, z pominięciem niezgodnych z nim danych wynikających z ewidencji gruntów i budynków. Tłumaczył, że część gruntów i budynków nie wchodzi w skład przedsiębiorstwa. W sporze rację podatnikowi przyznał dopiero NSA. Zauważył, że znaczenie dla opodatkowania podatkiem od nieruchomości ma sposób jej wykorzystywania. Zatem ustalając, czy nieruchomość jest związana z prowadzeniem działalności gospodarczej, należy brać pod uwagę rzeczywiste związanie. Dlatego sama klasyfikacja w ewidencji gruntów i budynków nie przesądza o kwalifikacji podatkowej i stawce podatku. Więcej- także na 13 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 04.03.2022.).

¨Rz¨ w dodatku ¨Nieruchomości Komercyjne i Mieszkaniowe¨ odnotowuje z kolei: ¨Ponad 100 dni czekania na kupca¨. Kupujący czekają na korekty cen, sprzedający czekają na kupców. Czas sprzedaży się wydłuża. Ale są też i szybkie zakupy. Raty kredytów hipotecznych idą ostro w górę po serii podwyżek stóp procentowych. Właściciele mieszkań kupionych z bankowym finansowaniem muszą mieć dodatkowe kilkaset złotych miesięcznie. Część wynajmowanych lokali może trafić do oferty sprzedaży. Czynsz od najemcy nie zawsze wystarczy na ratę. Czas sprzedaży mieszkań analizuje Metrohouse. Porównując czas sprzedaży nieruchomości w stolicy w IV kw. 2021 i 2020 r. widać, że sprzedający na transakcję muszą czekać dłużej. Przed rokiem w Warszawie mieszkanie sprzedawało się średnio w 96 dni, dziś to już 123 dni. W innych dużych miastach czas sprzedaży jest podobny- średnio 109 dni. Najszybciej sprzedają się stosunkowo niewielkie mieszkania, do 40 mkw. Warunek- ich cena nie może przekraczać średniej w danym rejonie. Np. 37- metrowe mieszkanie na wrocławskich Krzykach wycenione na 357 tys. zł sprzedało się w zaledwie trzy dni. Jak zauważają pośrednicy, mniejszy na początku roku popyt nie sprawił, że sprzedający bardziej spuszczają z tonu. Tegoroczne ceny ofertowe mieszkań są zwykle wyższe niż w ub. roku. Sprzedający analizują m.in. sytuację na rynku pierwotnym utwierdzając się w przekonaniu, że na razie nie muszą obniżać cen. Więcej szczegółów- na pierwszej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 04.03.2022.).

¨Nieruchomości…¨ prognozują też: ¨Mieszkania będą jeszcze drożeć¨. Ceny nieruchomości wzrosną nawet o 10 proc. Popyt spadnie. Deweloperzy będą ścinać marże- to możliwy scenariusz. A te kreśli dla rynku nieruchomości Cenatorium. Raport z prognozami (powstał przed wybuchem wojny na Ukrainie) ¨Rz¨ publikuje jako pierwsza. Cenatorium uważa, że ten rok nie przyniesie spadków cen, ale w grudniu pojawią się kolejne wzrosty na poziomie 5- 10 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wzrosty podyktowane będą dalszą zwyżką cen materiałów budowlanych. Z analiz Cenatrium wynika, że dynamika cen materiałów to średnio 24 proc. r./r. W grudniu 2021 r. podwyżki odnotowano we wszystkich 20 grupach towarowych. Płyty OSB zdrożały o 63 proc., izolacje termiczne o 57 proc., sucha zabudowa o 42 proc., dachy, rynny o 24 proc. Materiały z grupy ¨ściany, kominy¨ zdrożały o 23 proc., instalacje ogrzewania o 19 proc., izolacje wodoochronne o 17 proc. Cenatorium analizuje, jak drożejące materiały przekładają się na koszty budowy różnych typów budynków. Np. budowa czterokondygnacyjnego bloku wielorodzinnego z garażem w IV kw. 2021 r.  zdrożała o 10,7 proc. r./r. I właśnie te wyższe koszty materiałów i wykonawstwa przełożą się na  co najmniej 5- 10- proc. wzrosty cen mieszkań w tym roku. Więcej- na drugiej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 04.02.2022.).

W ¨Nieruchomościach…¨ także czytamy: ¨Arche chce wesprzeć więcej niż 5 tys. uchodźców z Ukrainy¨.Wykorzystujemy nasz potencjał najlepiej jak możemy, by pomóc potrzebującym, to nasza rola. Wierzymy, że to sytuacja przejściowa, nasza podstawowa działalność hotelarska nie jest zagrożona- powiedział w programie #RZECZoNIERUCHOMOSCIACH Władysław Grochowski, prezes i główny akcjonariusz Grupy Arche. Grupa zadeklarowała przyjęcie do 5 tys. uchodźców w swoich hotelach. Już ponad 3 tys. osób zostało zakwaterowanych. Obłożenie hoteli przekroczy 100 proc. Adaptowane są m.in. sale konferencyjne. Akcja obejmuje wszystkie 16 hoteli. Jak dalej informuje rozmówca ¨Rz¨,Grupa Arche przeznaczyła 5 mln zł na wsparcie Ukraińców. Jest również podbudowany tym, jak w pomoc włączają się inne firmy. Pełny tekst rozmowy- także na drugiej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 04.03.2022.).

W ¨Nieruchomościach…¨ czytamy również: ¨Dane o tąpnięciu są błędne¨. 40- proc. załamanie aktywności inwestycyjnej deweloperów  w styczniu pokazane przez GUS to wyłącznie efekt braku porównywalności  danych. Zdumienie i przeczucie, że coś jest nie tak towarzyszyły ocenie niedawno opublikowanych danych GUS z mieszkaniówki za styczeń. Urząd podał, że w skali ogólnopolskiej rozpoczęto budowę 7,3 tys. mieszkań, czyli o ponad 40 proc. mniej rok do roku i miesiąc do miesiąca. Tak rynek tąpnął w marcu 2020 r., kiedy kraj został sparaliżowany przez lockdown. Dlaczego jednak styczeń miałby przynieść takie załamanie, skoro w październiku, listopadzie i grudniu ub.r. deweloperzy  równym tempem ruszali z budową średnio prawie 13 tys. lokali miesięcznie? Nawet biorąc pod uwagę zmianę stóp procentowych, pogorszenie zdolności kredytowej nabywców a nawet napięcie za wschodnią granicą, skala spadku wydawała się podejrzanie duża. Eksperci przypuszczali, że może to efekt ¨ukrytego lockodownu¨, czyli dużej liczby osób na kwarantannie, i słusznie postulowali, by nie wyciągać pochopnych wniosków. Publikacja danych cząstkowych przez GUS pokazuje natomiast, że prawda o tąpnięciu jest bardziej prozaiczna. Chodzi o to, że dane za styczeń 2022 r. są nieporównywalne z bazą. Na wynik ogólnopolski złożyły się informacje ze 129 ośrodków (miast i powiatów), podczas gdy w grudniu ub.r. w tabeli figurowało ich 305. Jak dalej czytamy, dane są dostępne dla tylko 30 miast, wobec 59 w grudniu. Te brakujące 29 ośrodków w grudniu odpowiadało za bagatela 1,7 tys. mieszkań (czyli 44 proc. wyniku). Nie ma informacji z takich ¨wschodzących¨ miast jak Bydgoszcz, Toruń czy Słupsk. Równie mocno wybrakowana jest również styczniowa lista powiatów- a tu bije serce deweloperskiego boomu obserwowanego w ostatnich latach nad Wisłą. Zdaniem ekspertów trend budowania w mniejszych miejscowościach i powiatach wokół dużych aglomeracji się utrzyma. Więcej szczegółów- na trzeciej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨-04.03.2022.).

Niżej ¨Nieruchomości…¨ informują: ¨Spółdzielnia nie zapłaci za wycinkę pod parking¨. Podstawą umorzenia opłaty nałożonej za usunięcie drzew lub krzewów może być to, że przesadzone albo nasadzone rośliny nie zachowały żywotności z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości. WSA w Krakowie uwzględnił skargę  spółdzielni mieszkaniowej, którą miasto obciążyło opłatą za usunięcie drzewa. Sprawa dotyczyła wycięcia jednej sztuki drzewostanu, który kolidował z inwestycją planowaną przez spółdzielnię. A chodziło o budowę miejsc postojowych i zagospodarowanie terenu. W marcu 2016 r. prezydent miasta zezwolił jej na usunięcie jednego drzewa. Zostało to uzależnione od posadzenia nowego w konkretnym terminie. Naliczona w decyzji opłata prawie 11 tys. zł została odroczona  na trzy lata. Spółdzielnia zasadziła drzewo w zamian za wyciętą sztukę. Problem zaczął si, gdy po trzech latach stwierdzono zniszczenie nowo posadzonego drzewa. Zdaniem WSA, który w sporze przyznał rację spółdzielni, podstawą umorzenia opłaty za usunięcie drzewa lub krzewów będzie już samo ustalenie, że w pierwszym dniu po upływie okresu próby przesadzone albo nasadzone drzewa i krzewy zachowały żywotność. Drugą zaś stwierdzenie, że przesadzone lub nasadzone drzewa lub krzewy nie zachowały żywotności z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości. Więcej szczegółów- także na trzeciej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 04.03.2022.).

W ¨Nieruchomościach…¨ znajdziemy również obszerny tekst pod hasłem: ¨Z polskim rynkiem nieruchomości wiążemy się długoterminowo¨. Interesują nas biura i PRS, przyglądamy się też magazynom- mówi Michał Stępień, wiceprezes AFI Europe Poland. Fundusz zainwestował 127 mln euro w 70 proc. projektu Towarowa 22- to 6,5 ha terenów na warszawskiej Woli. Zachętą do inwestycji była wyjątkowa i prawdopodobnie  ostatnia tak duża i tak atrakcyjna działka umożliwiająca stworzenie wielofunkcyjnego kwartału w cały czas rozwijającym się biznesowym centrum stolicy. Rozmówca ¨Rz¨ przypomina też: Mamy teraz ok. 68 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej w Warszawie i Krakowie. Portfele grupy są znacznie większe w Czechach czy Rumunii, dlatego przyglądamy się kolejnym nieruchomościom w Polsce. Analizujemy w tej chwili kilka projektów inwestycyjnych zarówno istniejących budynków, jak i projektów deweloperskich. Pełny tekst rozmowy- na czwartej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 04.03.2022.).

Zobacz również