Piątek, 29 maja 2020

¨Nie każde mieszkanie pójdzie pod młotek¨
¨Tylko spadkobiercy odliczą długi obciążające nieruchomość¨
¨Klient na peryferiach¨
¨Prefabrykaty to przyszłość¨
¨TBS mają budować więcej i taniej¨
¨E- plany nie rozwiążą wszystkich problemów¨
¨Jaki kredyt na działkę rekreacyjną¨
¨Sprzedaż lepsza niż myśleliśmy¨
¨Zysk za odsprzedaż praw do dziury w ziemi z PIT¨
¨Będą straszyć puste biurowce?¨
¨Oferta Non Stop- nowe zasady¨
¨Nad Płonią- ostatni etap¨

Więcej poniżej.

¨Prawo co dnia¨ w piątkowej ¨Rzeczpospolitej¨ odnotowuje: ¨Nie każde mieszkanie pójdzie pod młotek¨. Już wkrótce komornik nie będzie mógł sprzedać lokalu z powodu niewielkiego długu, jeżeli jest to jedyne miejsce zamieszkania dłużnika. 30 maja wchodzą w życie przepisy tarczy antykryzysowej 3.0 chroniące właścicieli mieszkań. Nie będzie wolno za niewielki dług zlicytować mieszkania. Nieważna stanie się też umowa krzywdząca dotychczasowego właściciela, w której zobowiązuje się on do przeniesienia własności mieszkania (domu) np. celem zabezpieczenia pożyczki. W tym celu tarcza nowelizuje art. 387′ kodeksu cywilnego oraz 952′ kodeksu postępowania cywilnego. Przepis z k.c. dotyczy instytucji przewłaszczenia na zabezpieczenie. Przewiduje on nieważność umowy, w której osoba fizyczna zobowiązuje się do przeniesienia własności mieszkania lub domu w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z tej lub innej umowy niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby. Nowe przepisy mają zapobiegać wyzyskiwaniu osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, i w zamian np. za pożyczkę zgodziły się zawrzeć tego typu umowę, nie zdając sobie sprawy, jakie wiąże się z tym ryzyko. Druga zmiana, dotycząca kodeksu postępowania cywilnego, zakazuje licytacji domu lub mieszkania dłużnika, w którym mieszka, jeżeli dług jest mniejszy niż równowartość 1/20 sumy oszacowania, tj. wartości rynkowej nieruchomości. Na przykład jeśli dług wynosi 20 tys. zł, a lokal jest wart 800 tys. zł, to nie trafi już na licytację. Nowe przepisy przewidują również całkowity zakaz prowadzenia licytacji z mieszkań i domów w czasie trwania stanu epidemii oraz 90 dni po jego ustaniu. To rozwiązanie jest bardziej krytykowane niż chwalone. Krytykuje je Krajowa Rada Komornicza. Więcej szczegółów- na dziewiątej stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 29.05.2020.).

¨Prawo co dnia¨ zauważa też: ¨Tylko spadkobiercy odliczą długi obciążające nieruchomość¨. Kto sprzeda nabyty w darowiźnie zadłużony dom, nie uwzględni kosztów. Jedynie długi spadkowe dają prawo do preferencji. W 2019 r. poprawiła się sytuacja osób, które otrzymały w spadku zadłużoną nieruchomość i sprzedają ją, by spłacić zobowiązania. Do końca 2018 r. płaciły 19 proc. PIT, bez odliczeń. Od początku 2019 r. długi spadkowe są kosztem uzyskania przychodu. Możliwość odliczenia nie dotyczy jednak sprzedaży zadłużonej nieruchomości otrzymanej w darowiźnie, co w praktyce może być bardzo niekorzystne dla obdarowanego. Szczegóły- na 11 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 29.05.2020.).

¨Nieruchomości Komercyjne i Mieszkaniowe¨ w ¨Rz¨ odnotowują z kolei: ¨Klient na peryferiach¨. Możliwość pracy zdalnej skłoni część klientów do zakupu tańszego mieszkania za miastem. Na obrzeża wyrzuci ich także malejąca zdolność kredytowa. Pandemia odbija się na rynku pracy, a w konsekwencji- na rynku nieruchomości. Okazało się, że praca zdalna może być tak samo, a czasem nawet bardziej wydajna niż praca w biurze. Część klientów zainteresowanych zakupem mieszkania w centrum czy innej lokalizacji ściśle powiązanej (bliskością lub łatwym  dojazdem) z dotychczasowym miejscem pracy rozważa teraz zupełnie nowe, mniej lub bardziej oddalone miejsca. Taka dowolność adresu, jak zastrzega ekspert Morizona, dotyczy jednak wąskiego grona klientów. Różnice w cenach mieszkań w centrum i na obrzeżach robią jednak wrażenie. Morizon podaje, że w warszawskim Śródmieściu średnia cena ofertowa używanego lokalu to ok. 15 tys. zł za mkw. W peryferyjnym Wawrze, Ursusie czy na Białołęce jest o ponad 40 proc. taniej. Średnie ceny to ok. 8,5 tys. zł za mkw. Więcej szczegółów o tańszych lokalizacjach oddalonych od centrum i śródmieścia- na pierwszej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 29.05.2020.).

¨Nieruchomości…¨ zamieszczają również rozmowę z wiceprezes Pekabeksu. W tekście: ¨Prefabrykaty to przyszłość¨ czytamy: Osiedla z prefabrykatów buduje się znacznie szybciej niż tradycyjną metodą. Zdaniem wiceprezes, deweloperzy i nabywcy mieszkań nie do końca zdają sobie sprawę z różnic między dzisiejszą technologią, a dawną wielką płytą. Jeśli chodzi o koszty, nie sposób zestawić technologii tradycyjnej i prefabrykowanej jeden do jednego. Nominalnie koszty są porównywalne, ale inwestycja z zastosowaniem prefabrykatów trwa o połowę krócej, nakład pracy na mkw. ściany jest zdecydowanie mniejszy. Technologia pozwala też uzyskać do nawet 7 proc. więcej PUM (powierzchnia użytkowa mieszkań), także parametry akustyczne i termoizolacyjne są znacznie lepsze. Rozmówczyni ¨Rz¨ uważa, że to kierunek rozwoju budownictwa w Polsce i jest kwestią czasu, kiedy deweloperzy przekonają się do tej technologii- czytamy także na pierwszej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 29.05.2020.).

W ¨Nieruchomościach…¨ czytamy też: ¨TBS mają budować więcej i taniej¨. Lokatorzy będą w mniejszym stopniu partycypować w kosztach budowy mieszkań przez TBS. Będą one musiały szukać nowych, dodatkowych źródeł finansowania. Rząd chce zreformować zasady funkcjonowania towarzystw budownictwa społecznego. Trwają prace nad pakietem zmian w przepisach mieszkaniowych, w tym do ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Lokale w TBS mają być bardziej dostępne dla osób o niskich dochodach. Obecnie lokator, zanim otrzyma klucze do mieszkania, musi wpłacić partycypację pokrywającą część kosztów budowy. Często wynosi ona nawet 30 proc. To zdaniem rządu bariera dla wielu rodzin. Proponuje zmniejszyć maksymalny poziom wkładu własnego lokatora o 5 proc., do 25 proc. kosztów budowy. Nowe przepisy dają też najemcom możliwość szybszego odzyskania partycypacji. Obecnie najemca może odzyskać zwaloryzowaną kwotę partycypacji, dopiero gdy dojdzie do rozwiązania umowy najmu oraz wyprowadzki. Po zmianach mieszkańcy sami zdecydują, kiedy i w jaki sposób odzyskają swój wkład partycypacyjny. Nie muszą czekać do momentu zakończenia najmu, ale mogą stopniowo odbierać swój wkład poprzez obniżenie czynszu. Mają to być tzw. wakacje czynszowe. Więcej- na drugiej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 29.05.2020.).

¨Nieruchomości…¨ zamieszczają również tekst: ¨E- plany nie rozwiążą wszystkich problemów¨. Rząd proponuje, by uwagi do miejscowych planów można było składać online. Inwestorzy obawiają się, że może to prowadzić do blokowania projektów. Prace nad miejscowymi planami, studium czy uchwałą krajobrazową będą prowadzone online. Pojawią się też uproszczenia przy podziale działek. W czasie pandemii elektrownia nie odetnie prądu, mimo że  nie opłaciło się rachunków. Rząd proponuje również, by wprowadzić wakacje kredytowe. Takie rozwiązania zawiera kolejna, czwarta już tarcza antykryzysowa. Nowe przepisy przewidują, że projekty dokumentów planistycznych będą zamieszczane na stronie internetowej urzędów w zakładce BIP. Tam też mają być publikowane informacje o podjęciu uchwał o przystąpienia do sporządzenia studium, miejscowego planu czy uchwały krajobrazowej. Mieszkańcy będą mogli wnosić uwagi oraz wnioski do projektów zarówno w postaci papierowej, jak i elektronicznej: wysyłać je e-mailem lub przy pomocy formularzy z Biuletynu Informacji Muzycznej. Rada Miasta będzie mogła uchwali taki dokument planistyczny online. Tarcza 4.0 wprowadza także możliwość poświadczenia przez wykonawców prac geodezyjnych za zgodność z oryginałem kopii protokołów, map i innych dokumentów. Obecnie jest to główna przeszkoda we wprowadzeniu pełnego elektronicznego obiegu tego typu dokumentów. Projekt zwalnia też z opłat część materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, co pozwoli na sprawniejszą realizację prac geodezyjnych i ułatwienie procesu inwestycyjnego w warunkach pandemii. Wprowadza termin dziesięciu dni roboczych na zgłoszenie prac. Będzie też taryfa ulgowa dla niepłacących rachunków za media. Jeśli nie ureguluje się ich na czas, dostawcy nie odetną światła czy gazu. Zakaz obowiązuje tylko w czasie pandemii. Później trzeba uregulować swoje zobowiązania. Nowe przepisy przewidują także wakacje kredytowe. Mogą z nich skorzystać m.in. osoby, które spłacają kredyt hipoteczny zaciągnięty w banku na mieszkanie. Więcej szczegółów- na drugiej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 29.05.2020.).

W ¨Nieruchomościach…¨ czytamy też: ¨Jaki kredyt na działkę rekreacyjną¨. Banki nie zawsze dają finansowanie zabezpieczone hipoteką, ale można wspomóc się kredytem gotówkowym. Ograniczenia związane z pandemią spowodowały wzrost zainteresowania działkami rekreacyjnymi poza miastem i tymi w ramach rodzinnych ogrodów działkowych. Banki różnie podchodzą do finansowania ich zakupów i znajdujących się na nich nieruchomości. Więcej- na trzeciej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 29.05.2020.).

¨Nieruchomości…¨ rozmawiają również z prezesem Atalu. W tekście ¨Sprzedaż lepsza niż myśleliśmy¨ czytamy: Branża powinna skończyć rok ze sprzedażą o 20- 25 proc. niższą, niż gdyby nie było pandemii. Spółka sprzedała w I kwartale 762 mieszkania, o prawie 8 proc. więcej rok do roku. Do połowy marca wszystko w budownictwie funkcjonowała normalnie, później gwałtownie stanęło. Kwiecień był najtrudniejszy, ponieważ praktycznie nie funkcjonowała administracja. Na szczęście w maju widzimy odblokowanie administracji, dane GUS za maj powinny pokazać już mniejsze spadki rok do roku pod względem przekazywania mieszkań do użytkowania, rozpoczynanych inwestycji i pozwoleń na budowę. Więcej szczegółów- na czwartej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 29.05.2020.).

W ¨Nieruchomościach…¨ czytamy też: ¨Zysk za odsprzedaż praw do dziury w ziemi z PIT¨. Osoby, które przez pandemię decydują się na odpłatną cesję praw z umowy deweloperskiej, muszą się liczyć z koniecznością rozliczenia z fiskusem. Koronawirus zaczyna też odciskać negatywne piętno na gospodarce. Dla tych, którzy zainwestowali w tzw. dziurę w ziemi i nie sfinalizowali umowy z deweloperem na odzyskanie zainwestowanych pieniędzy i uwolnienie się od dalszych wydatków są cesje. Taka umowa może mieć jednak różne skutki podatkowe. Więcej- na czwartej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 29.05.2020.).

¨Tygodnik Gazety Prawnej¨ piątkowe wydanie poświęca w całości Tarczy antykryzysowej 3.0. Zmiany jak w kalejdoskopie- tak w skrócie można określić to, co przez ostatnie dwa miesiące dzieje się w prawie. Niestety tarcza 3.0, która znowelizowała poprzednie, a także wiele innych ustaw, spowodowała, że w obowiązujących przepisach gubią się nie tylko przedsiębiorcy, lecz nawet urzędnicy. Redakcja odpowiada więc na nurtujące czytelników pytania. Przy czym najwięcej dotyczy odmrożenia biegu terminów w postępowaniach administracyjnych, sądowych i podatkowych- tu niestety dodatkowe zamieszanie wprowadziła interpretacja przepisów przez Ministerstwo Sprawiedliwości, które każe liczyć terminy od 23 maja, choć np. resort rozwoju czy eksperci wskazują datę 24 maja. ¨Tygodnik…¨ w niniejszym wydaniu odpowiada także na pytania dotyczące pomocy finansowej dla firm, organizacji pracy sądów, świadczeń oraz decyzji wydawanych przez urzędy.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 29.05.2020.).

¨Gazeta Wyborcza¨ witając kryzys u bram zastanawia się: ¨Będą straszyć puste biurowce?¨. Miało być eldorado- czytamy. Tymczasem liczba pustych biur rośnie, a w budowie są kolejne setki tysięcy mkw. powierzchni do wynajęcia. O chętnych trzeba będzie się bić- ponuro wieszczy redakcja. Powołuje się przy tym  na ocenę szefa Barclays, wygłoszoną z końca kwietnia. Przejmując na siebie rolę wyroczni zapowiada: Wielkomiejskie biuro może już należeć do przeszłości, podkreślając, że ok. 70 proc. pracowników podtrzymywało pracę jego banku z domów. Operatorzy biur na pytania o prognozy twierdzą, że jest raczej za wcześnie na snucie scenariuszy. Więcej rozważań, spekulacji oraz prognoz- na 12 stronie ¨Gazety¨.

(Źródło: ¨Gazeta Wyborcza¨– 29.05.2020.).

¨Kurier Szczeciński¨ w dodatku ¨Wiadomości Szczecińskie¨ zamieszcza tekst: ¨Oferta Non Stop- nowe zasady¨. Zmieniają się zasady naboru wniosków na wynajem mieszkań z zasobu TBS w ramach oferty Non Stop. Nowe kryteria są prostsze i bardziej dostosowane do dzisiejszych realiów. Najważniejszą zmianą jest wskazanie do zawarcia umowy najmu wnioskodawcy, który uzyskał największą liczbę punktów, a nie, jak do tej pory, osoby, która pierwsza złożyła kompletny wniosek na dany lokal- czytamy na dziewiątej stronie wkładki.

(Źródło: ¨Kurier Szczeciński¨– 29.05.2020.).

Niżej w ¨Wiadomościach…¨ czytamy: ¨Nad Płonią- ostatni etap¨. Rośnie w oczach ostatni z dziesięciu budynków, realizowanych w ramach budowy osiedla Nad Płonią w Dąbiu. Wszystkie 120 mieszkań na tym osiedlu są o czynszu komunalnym, inwestycję w imieniu miasta realizuje TBS Prawobrzeże. Szósty już etap budowy osiedla przy ul. Koszarowej rozpoczęto jesienią. Pandemia nie wpłynie na tempo realizacji robót i dostaw materiałów.  Budowa osiedla Nad Płonią ruszyła w 2014 r.. Inwestycja realizowana jest ze środków Gminy i TBS Prawobrzeże. Na budowę mieszkań  Szczecin pozyskał dofinansowanie z BGK. Wszystkie mieszkania na tym osiedlu są o czynszu komunalnym- odnotowano także na dziewiątej stronie wkładki.

(Źródło: ¨Kurier Szczeciński¨– 29.05.2020.).

Zobacz również