Piątek, 22 września 2017

Nieruchomości komercyjne, Rzeczpospolita
Budynek stoi, nic nie wali się na głowę, a kara jest, Rzeczpospolita
Kowalscy bez dostępu do nieruchomości komercyjnych, Rzeczpospolita
Za imprezy lokatorów właściciel zapłaci 30 tys. zł, Rzeczpospolita
Spór o Poznańską potrwa całe lata, Rzeczpospolita
Jak może się bronić inwestor, Rzeczpospolita
Kredytu hipotecznego nie udzielą firmy pożyczkowe, Rzeczpospolita
Nadal wysoki potencjał inwestycji w mieszkanie, Gazeta Wyborcza
Mieszkanie dla singla, Gazeta Wyborcza

Więcej poniżej.

 

Piątkowa "Rzeczpospolita" w dodatku "Nieruchomości komercyjne" odnotowuje: "Biura na krótko nie tylko dla freelancerów i startupów". Na mapie Warszawy przybywa biur coworkingowych, czyli dzielonych z pracownikami innych firm. Takie wspólne powierzchnie to nie tylko biurka i internet, ale też dostęp do sal konferencyjnych, kuchni, łazienki. I można je wynająć na krótko. Małego biura potrzebuje nie tylko mała firma. Niedużej przestrzeni dla kilku, kilkunastu osób poszukują też duże marki i poważne instytucje, które otwierają w Polsce oddziały i wydzielają jeden zespół projektowy. W tekście czytamy, że 500 zł miesięcznie wystarczy na wynajem tzw. gorącego biurka w budynkach oferujących powierzchnie coworkingowe. Szczegóły- na pierwszej stronie dodatku.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 22.09.2017.).

 

"Nieruchomości…" zauważają też: "Budynek stoi, nic nie wali się na głowę, a kara jest". Mamy takie prawo, że inwestorzy słono płacą za swoje grzechy sprzed wielu lat, i to nawet za te, o których dawno zdążyli zapomnieć. W wypadku kar administracyjnych nie ma bowiem taryfy ulgowej. Inwestor może zapłacić karę za przedwczesne rozpoczęcie działalności w nowo wybudowanym obiekcie nawet po wielu latach. Nadzór budowlany ma bowiem prawo nałożyć wysokie kary na inwestora, który zaczął korzystać z budynku, choć nie dopełnił wymogów formalnych. Sankcję wylicza się na podstawie wzoru z art. 59f prawa budowlanego. Stawkę 500 zł mnoży się przez 10 oraz odpowiedni współczynnik: kategorii obiektu i jego wielkości. Płacić musi ten, kto nie dopełnił formalności- czytamy na drugiej stronie dodatku.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 22.09.2017.).

 

"Nieruchomości…" zamieszczają również obszerny tekst: "Kowalscy bez dostępu do nieruchomości komercyjnych". Według najnowszej koncepcji Ministerstwa Finansów REIT- y będą mogły inwestować wyłącznie w mieszkania. To duże zaskoczenie, bo pierwotnie portfele miały być oparte na nieruchomościach komercyjnych, branża musiała długo zabiegać, by były to również mieszkania. Modelowo REIT- y czy też, w polskiej nomenklaturze, spółki rynku wynajmu nieruchomości to podmioty zarządzające portfelami budynków przynoszących dochody z czynszów, które to przychody są dystrybuowane do akcjonariuszy w formie dywidendy. Dziś inwestor indywidualny może kupić mieszkanie na wynajem lub certyfikaty nielicznych nieruchomościowych FIZAN- ów. W tym drugim przypadku przepisy ustanawiają barierę wejścia na blisko 200 tys. zł. Kupując akcje REIT- u, inwestorzy mogą, angażując mniejszy kapitał, brać udział w inwestycjach, które z racji skali są dostępne dla dużych funduszy. Wartość ubiegłorocznych inwestycji w nieruchomości komercyjne wyniosła w Polsce 4,5 mld euro (ponad 19 mld zł). Jak czytamy, planowana zmiana założeń ustawy może pozbawić REIT- y, a co za tym idzie inwestorów indywidualnych, możliwości odpowiedniej dywersyfikacji portfeli. W globalnej gospodarce dominują REIT- y mieszane. Więcej szczegółów- na trzeciej stronie dodatku.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 22.09.2017.).

 

"Nieruchomości…" także krótko: 1,6 mld euro to wartość inwestycji w nieruchomości komercyjne w Polsce w I półroczu według szacunków Savills. Eksperci spodziewają się, że w całym roku poziom będzie zbliżony do osiągniętego w 2016 r., czyli 4,5 mld euro. W I półroczu największym wzięciem cieszyły się nieruchomości komercyjne, wartość inwestycji w tym segmencie sięgnęła 0,94 mld euro. W hotelach ulokowano 0,34 mld euro, a biurowcach 0,27 mld- czytamy.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 22.09.2017.).

 

"Prawo co dnia" zauważa z kolei: "Za imprezy lokatorów właściciel zapłaci 30 tys. zł". Nie można bezkarnie pozbawiać sąsiadów snu, wynajmując mieszkanie hałaśliwym lokatorom. We wtorek Sąd Apelacyjny w Warszawie przyznał właścicielce mieszkania zadośćuczynienie w wysokości 30 tys. zł. Zapłaci je właścicielka sąsiedniego mieszkania. Jej najemcy od wielu lat zatruwają życie sąsiadce. Sąd nie miał wątpliwości, że doszło do naruszenia dóbr osobistych. Więcej- na pierwszej stronie dodatku.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 22.09.2017.).

 

"Prawo co dnia" informuje też: "Spór o Poznańską potrwa całe lata". Prawnicy są zgodni: warszawska kamienica przy Poznańskiej 14 szybko nie wróci do miasta. Komisja weryfikacyjna uchyliła decyzję reprywatyzacyjną dotyczącą kamienicy przy ul. Poznańskiej 14 w Warszawie. Nie musi to jednak oznaczać, że wróci do miasta, a lokatorzy ponownie się do niej wprowadzą. Wkrótce zacznie się długa batalia sądowa. Nie bez znaczenia jest również, że część mieszkań w budynku dotychczasowy właściciel- spółka Jowisz- sprzedał. Na razie jest jednak więcej pytań niż odpowiedzi. W tekście przypomniano: 4 tys. decyzji reprywatyzacyjnych zostało wydanych w sprawie nieruchomości dekretowych. Z kolei 40 tys. lokatorów mieszkało w kamienicach zwróconych dawnym właścicielom i handlarzom. Szczegóły- na trzeciej stronie dodatku.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 22.09.2017.).

 

Kolejny dodatek "Rz""Prawo w biznesie" radzi: "Jak może się bronić inwestor". Nowe brzmienie uzyskały 1 czerwca 2017 r. przepisy kodeksu cywilnego, regulujące odpowiedzialność solidarną inwestora i generalnego wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy. Są już pierwsze problemy, które pokazują, z jakimi musi uporać się inwestor, gdy chce uchronić się przed solidarną odpowiedzialnością. Ustawodawca zdecydował się na ich nowelizację, bowiem w ciągu kilkunastu lat obowiązywania starych przepisów dostrzeżono wiele wad i problemów przyjętej konstrukcji solidarnej odpowiedzialności inwestora. W sądowej praktyce najwięcej wątpliwości budziło ustalenie, czy inwestor wyraził dorozumianą zgodę na zawarcie przez wykonawcę umowy o podwykonawstwo. W orzecznictwie wskazywano zgodnie, że z całokształu okoliczności sprawy musi wynikać, że inwestor akceptował fakt powierzenia określonych prac podwykonawcy- czytamy na siódmej stronie dodatku.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 22.09.2017.).

 

"Dobra Firma" w "Rz" przypomina: "Kredytu hipotecznego nie udzielą firmy pożyczkowe". Kredytodawca, pośrednik kredytu oraz agent obowiązani są przekazać konsumentowi decyzję kredytową w dwudziestym pierwszym dniu od dnia otrzymania wniosku. Dotychczas w polskim porządku prawnym nie istniała szczegółowa regulacja w zakresie kredytów hipotecznych, a zastosowanie do kwestii związanych z ich zawieraniem znajdował szereg aktów prawnych- Prawo bankowe, Kodeks cywilny, Ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym, Ustawa o księgach wieczystych i hipotece, jak również Ustawa o kredycie konsumenckim. Od 22 lipca 2017 r. obowiązuje Ustawa z 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, której celem było wdrożenie postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE. W ustawie zawężony został katalog podmiotów uprawnionych do udzielania kredytów hipotecznych. Obecnie wyłącznie uprawnionymi do ich udzielania są podmioty, które podlegają nadzorowi KNF- a więc banki oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo- kredytowe. Z ustawowej definicji "kredytodawcy" wyłączone więc zostały instytucje pozabankowe- takie jak instytucje pożyczkowe- czytamy. Więcej- na czwartej stronie dodatku.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 22.09.2017.).

 

"Gazeta Wyborcza" w dodatku "Dom" zauważa "Nadal wysoki potencjał inwestycji w mieszkanie". Przeciętna rentowność inwestycji w mieszkania na wynajem wynosi dla największych miast 5,35 proc. netto- wynika z obliczeń serwisu Domiporta.pl. Najlepiej wróży zakup lokalu w Gdańsku, Warszawie i Tychach. Nawet najmniej atrakcyjne pod tym względem Kielce, Poznań i Kraków oferują średnio znacznie wyższe odsetki niż najlepsze lokaty czy obligacje skarbowe. Specjaliści z serwisu Domiporta.pl przeanalizowali rentowność najmu w 15 dużych miastach, by sprawdzić, gdzie najbardziej opłaca się kupić mieszkanie na wynajem. Więcej szczegółów- na pierwszej stronie dodatku.

(Źródło: "Gazeta Wyborcza"- 22.09.2017.).

 

"Gazeta- Dom" zamieszcza również tekst: "Mieszkanie dla singla". Rządowy program MdM bez wątpienia znajduje się już w schyłkowej fazie. Na zainteresowanych czekają jeszcze ostatnie 381 mln zł. Te pieniądze prawdopodobnie skończą się już w styczniu 2018 r. Właśnie dlatego coraz częściej będą pojawiać się różnorakie podsumowania rządowego programu. W świetle danych NIK okazuje się, że program Mieszkanie dla Młodych równie dobrze mógłby nosić nazwę "Mieszkanie dla Bezdzietnych". Od I kw. 2014 r. do III kw. 2016 r. prawie trzy czwarte beneficjentów MdM- u nie wychowywało dzieci. Wśród dotowanych kredytobiorców z potomstwem zdecydowanie przeważali rodzice jedynaków (19,2 proc. ogółu). Uwagę zwraca również bardzo mały udział rodzin wielodzietnych w ogólnej liczbie beneficjentów (3,7 proc.)- czytamy na drugiej stronie dodatku.

(Źródło: "Gazeta Wyborcza"- 22.09.2017.).

 

Zobacz również