Piątek, 22 maja 2020

¨Inwestor dostanie działkę za lokale¨
¨Spory o przetargi będą rozstrzygane¨
¨Połowę remontu sfinansuje państwo¨
¨Kiedy cena znów znacznie czynić cuda¨
¨Szybki restart outletów¨
¨Hotele i pensjonaty gotowe na lato¨
¨Od umowy z deweloperem nadal trudno odstąpić bez kosztów¨
¨Przez dezynfekcję rosną opłaty za mieszkania¨
¨Czy rząd wesprze wszystkich potrzebujących¨
¨Potrzeba swobody w obrocie ziemią¨
¨Zdalne podpisywanie aktów to ryzyko nieprawidłowości¨

Więcej poniżej.

¨Prawo co dnia¨ w piątkowej ¨Rzeczpospolitej¨ odnotowuje: ¨Inwestor dostanie działkę za lokale¨. Deweloperzy będą mogli budować na gruntach komunalnych w zamian za pulę mieszkań, którą przekażą gminom. Ministerstwo Rozwoju pracuje nad pakietem mieszkaniowym, w skład którego wchodzi kilka ustaw. Wśród nich jest projekt ustawy o rozliczaniu ceny lokali w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu. Rząd chce, by dzięki tym przepisom zwiększyła się podaż gruntów pod budownictwo mieszkaniowe. Przy okazji, by przybyło tańszych mieszkań. Z roku na rok rośnie bowiem liczba oddawanych nowych mieszkań. Jednocześnie dalszy wzrost rynkowej podaży lokali ogranicza brak gruntów budowlanych. Nowe przepisy przewidują, że najpierw rady gmin będą decydowały, czy chcą przeznaczyć swoje działki budowlane na sprzedaż w zamian za pulę mieszkań od inwestora. Jeśli się na to zdecydują, określą podstawowe wymagania dla mieszkań z puli, tj. minimalną liczbę, rodzaj, standard oraz cenę w przeliczeniu na 1 mkw. według średniego wskaźnika przeliczeniowego w rozumieniu ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania. Samorządy będą zbywać grunty w przetargach. Wentylem bezpieczeństwa stanie się prawo odkupu przysługujące przez pięć lat. Wybudowane przez deweloperów mieszkania komunalne będą mogły być objęte dopłatami do czynszu na zasadach określonych we wspomnianej wyżej ustawie. Według rządu ułatwienie dostępu do nieruchomości o potencjale inwestycyjnym może przyczynić się również do szybszego ograniczenia wpływu pandemii na działalność inwestycyjną w Polsce. Szczegóły- na 11 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 22.05.2020.).

Obok ¨Prawo co dnia¨ zauważa: ¨Spory o przetargi będą rozstrzygane¨. Krajowa Izba Odwoławcza rusza od 25 maja. Tego dnia planuje rozpatrzyć pierwsze odwołania. Od poniedziałku zacznie działać KIO. Stało się to możliwe dzięki odwieszeniu biegu terminów administracyjnych przez przepisy covidowe obowiązujące od 16 maja. Szykują się też zmiany w przetargach. KIO będzie rozstrzygała na dotychczasowych zasadach z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Będą również kolejne zmiany w zamówieniach publicznych. We wtorek rząd przyjął projekt ustawy o dopłatach do oprocentowaniach kredytów udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotknietym skutkami COVID- 19. W przyszłym tygodniu zajmie się nim Sejm. Projekt wprowadza zakaz potrącania kar umownych zastrzeżonych na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności oraz zakaz  zaspokojenia tych kar z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zakaz ten obowiązuje w okresie stanu zagrożenia epidemicznego/ stanu epidemii w związku z COVID- 19 i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni. Przepisy przewidują też, że zamawiający będą mogli zrezygnować z żądania wadium w postępowaniach, w których udzielają zamówień o wartości równiej lub przekraczającej progi unijne. Nie będzie tu jednak automatyzmu. W każdym postępowaniu sprawę należy ocenić indywidualnie- czytamy także na 11 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 22.05.2020.).

¨Prawo co dnia¨ przypomina również: ¨Połowę remontu sfinansuje państwo¨. Spółdzielnie mieszkaniowe mogą składać wnioski o wsparcie na budynki z wielkiej płyty. Gminy mogą starać się już o premię remontową, a zarządcy o pieniądze na termomodernizację bloków z wielkiej płyty. Obowiązuje już nowelizacja z 29 kwietnia 2020 r. rozporządzenia ministra rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Przepisy te umożliwią składanie wniosków o pozyskanie wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów prowadzonego przez BGK. Dotychczas o premię remontową mogły ubiegać się osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe z większościowym udziałem osób fizycznych, spółdzielnie mieszkaniowe oraz TBS- y. Po zmianach o wsparcie będą mogły również starać się gminy i wspólnoty mieszkaniowe z większościowym udziałem gminy. Resort rozwoju szacuje, że do 2029 r. wsparcie obejmie ok. 8 tys. budynków komunalnych. Szczegóły- na 11 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 22.05.2020.).                                

¨Nieruchomości Komercyjne i Mieszkaniowe¨ w ¨Rz¨ rozpoczynają natomiast od komentarza pod hasłem: ¨Kiedy cena znów znacznie czynić cuda¨. Centra wyprzedażowe, które w ostatnich latach sporo zainwestowały w zmianę wizerunku, próbując kusić np. rozrywką, znów zaczynają przyciągać po prostu niższymi cenami. Obok już więcej w kolejnym tekście: ¨Szybki restart outletów¨. Galerie handlowe mozolnie odbudowują się po ponownym otwarciu 4 maja. Tymczasem centra outletowe wydają się dość odporne na skutki pandemii. Po otwarciu tych obiektów liczba klientów sięgnęła poziomu nawet 80 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym- ocenia dyrektor działu wynajmu powierzchni handlowych w JLL. To bardzo pozytywny rezultat, który wynika z kilku czynników. Centra outletowe są destynacją samą w sobie. W większości nie funkcjonuje w nich oferta rozrywkowa, a obecność gastronomii jest dość symboliczna, w związku z tym klienci odwiedzają je wyłącznie w celach zakupów,  właśnie ta działalność najemców została rozmrożona 4 maja. Więcej szczegółów- na pierwszej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 22.05.2020.).

¨Nieruchomości…¨ informują też: ¨Hotele i pensjonaty gotowe na lato¨. Tegoroczne wakacje dla branży hotelowej i turystycznej są jeszcze do uratowania. Warunków jest jednak sporo. Pandemia zmieniła wakacyjne plany: 93 proc. Polaków planuje spędzić urlop w kraju. Dane pozwalają z optymizmem patrzeć w przyszłość. Ponad 70 proc. Polaków planuje przeznaczyć na wakacje taki sam lub większy budżet, pomimo że mogą się obniżyć przychody gospodarstw domowych. To szansa dla hoteli, aby powrócić na tory, nawet w obliczu licznych obostrzeń, czytamy w ramach wstępu- na drugiej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 22.05.2020.).

¨Nieruchomości…¨ w innym miejscu zwracają uwagę: ¨Od umowy z deweloperem nadal trudno odstąpić bez kosztów¨. Z utratą kwoty sięgającej od 5 do 10 proc. ceny mieszkania będzie się musiał liczyć nabywca, który postanowi rozwiązać kontakt z deweloperem. Powoływanie się na pandemię i siłę wyższą nie na wiele się zda- twierdzi rozmówca programu ¨#RZECZoNIERYCHOMSCIACH¨ portalu rp.pl. Więcej- także na drugiej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 22.05.2020.).

¨Nieruchomości…¨ informują też: ¨Przez dezynfekcję rosną opłaty za mieszkania¨. Czyszczenie wind, klamek, klatek schodowych oraz ich ozonowanie kosztuje coraz więcej. Najgorsze jest to, że nie wiadomo, jak długo trzeba będzie płacić za te usługi. Dezynfekcja finansowo wykańcza spółdzielnie mieszkaniowe. Kosztuje już setki tysięcy złotych. Pierwsze wprowadzają z tego powodu podwyżki opłat za mieszkanie. Niektóre dezynfekują już tylko bloki, w których mieszkają osoby chore lub na kwarantannie, bo na więcej ich nie stać. Nie ma szczegółowych wytycznych sanepidu. Są tylko ogólne zalecenia. Takie m.in. otrzymał Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP. Spółdzielnie, które mają oszczędności, jeszcze sobie radzą w innych jest prawdziwa tragedia. Prezes SM ¨Górczewska¨ w Warszawie przypomina, że w jej zasobie jest 127 bloków i 30 tys. mieszkańców. Początkowo dezynfekowano wszystkie budynki kilka razy dziennie. Do tej pory wydano na dezynfekcję ponad 100 tys. zł. Szczegóły- na trzeciej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 22.05.2020.).

¨Nieruchomości…¨ zastanawiają się również: ¨Czy rząd wesprze wszystkich potrzebujących¨. Dopłaty do czynszu powinny przysługiwać każdemu, kto otrzyma dodatek mieszkaniowy, a nie tylko wybranym osobom. Rząd chce wspierać najemców mieszkań, którzy mają problemy finansowe z powodu pandemii. Propozycje w tej sprawie zawiera pakiet mieszkaniowy, nad którym obecnie pracuje. Jego pełna nazwa brzmi: ¨projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa¨. Z rządowych propozycji wynika, że na wsparcie finansowe będą mogli liczyć najemcy wszystkich typów mieszkań- komunalnych, TBS, spółdzielczych czy też wynajętych od osoby prywatnej lub firmy- którzy wystąpią o przyznanie dodatku mieszkaniowego i go otrzymają. Rząd chce, by najemca otrzymywał maksymalnie 1500 zł na pokrycie 75 proc. miesięcznego czynszu. Taka dopłata ma przysługiwać przez pół roku, czyli przez okres obowiązywania przyznanego dodatku mieszkaniowego. Dodatek i dopłata do niego maja przysługiwać również na pokrycie zaległości czynszowych powstałych od 1 marca 2020 r.  Szczegóły- także na trzeciej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 22.05.2020.).

W ¨Nieruchomościach…¨ czytamy też: ¨Potrzeba swobody w obrocie ziemią¨. Inwestorzy uważają, że uwolnienie jednego hektara ziemi w miastach rok temu to za mało. Chcą więcej. Zmiany w obrocie gruntami rolnymi wprowadzone przed 12 miesiącami nie wpłynęły znacząco na rynek. Podaż gruntów niewiele się zmieniła. A inwestorzy wciąż czekają na całkowite uwolnienie gruntów rolnych w miastach. Jest o co walczyć. To przeszło 90 tys. ha ziemi. Więcej szczegółów- na czwartej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 22.05.2020.).

Niżej ¨Nieruchomości…¨ zamieszczają rozmowę z prezesem Krajowej Rady Notarialnej. W tekście ¨Zdalne podpisywanie aktów to ryzyko nieprawidłowości¨ czytamy: z informacji KRN wynika, że na 30 kwietnia z ponad 2500 kancelarii notarialnych zamkniętych było 236, a na 8 maja- 205. Dla zapewnienia właściwej ochrony  przed zakażeniem koronawirusm wprowadzono wszystkie przewidziane prawem procedury bezpieczeństwa. Odnosząc się do apelu Polskiego Związku Firm Deweloperskich o wprowadzenie przepisów, które umożliwią zdalne podpisywanie aktów notarialnych, rozmówca ¨Rz¨ odpowiada: z naszej wyrywkowej ankiety wynika, że niemal wszyscy ankietowani chcą dokonywać tych czynności stacjonarnie. Kwestie związane z wykorzystaniem do tego narzędzi cyfrowych od kilku lat znajdują się w centrum zainteresowania notariatu. Analiza stopnia cyfryzacji poszczególnych notariatów europejskich dokonywana przez Radę Notariatów UE wskazuje, że polscy notariusze nie mają powodów do wstydu. Natomiast podnoszony przez PZFD cel zdefiniowany jako ¨konieczność cyfryzacji i uproszczenia obrotu gospodarczego¨ nie powinna mieć pierwszorzędnego znaczenia. Więcej- także na czwartej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 22.05.2020.).

¨Rz¨ także krótko: Budownictwo społeczne będzie dofinansowywane grantem do 80 proc. wartości inwestycji. Środki wyłoży BGK- powiedziała we Wrocławiu wicepremier Jadwiga Emilewicz. Między samorządem Wrocławia a Krajowym Zasobem Nieruchomości podpisano- pierwsze takie w kraju- porozumienie o przekazaniu 20 ha ziemi na cele budownictwa społecznego, gdzie ma powstać kilka tysięcy mieszkań- czytamy na 16 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 22.05.2020.).                                      

Zobacz również