Piątek, 21 styczeń 2022

¨W poszukiwaniu pieniędzy na gazowe inwestycje¨
¨Deweloperskie koncentracje sił¨
¨Kalendarze wypełnione po brzegi¨
¨Trudno o znaczące oszczędności kosztów biurowych¨
¨Działki pod domki mogą zdrożeć¨
¨Polak w przestrzennym chaosie. Co nam przeszkadza?¨
¨E- commerce jeszcze długo napędzać będzie rynek magazynowy¨
¨Balkony i loggie powracają do resortowych łask¨
¨Zwyżka cen wpływa na zamówienie publiczne. Jak się zabezpieczyć?¨
¨Elektromobilność: nowe obowiązki dla samorządów i przedsiębiorców¨
¨Elektromobilność może dotyczyć wszystkich zamawiających¨)
¨W Europie przez rok mieszkania średnio zdrożały o 9,2 proc. W tym samym czasie w Polsce o 8,9 proc¨

Więcej poniżej.

¨Prawo co dnia¨ w czwartkowej ¨Rzeczpospolitej¨ odnotowuje: ¨Urzędnicy będą pracować z domu¨. Do administracji wróci praca zdalna. Na załatwienie sprawy możemy poczekać dłużej, bo urzędy nie są przygotowane. Urzędy częściowo zamkną się na obywateli- zostanie w nich wprowadzona praca zdalna. W ciągu najbliższych dni zostanie przygotowane rozporządzenie epidemiczne, które obowiązek tego typu nałoży na wszystkich pracodawców publicznych w administracji, z wyjątkiem tych zadań, które muszą być wykonywane na rzecz obywateli i tradycyjnym modelu pracy- poinformował o tym minister zdrowia. Zaapelował do wszystkich pracodawców, by w miarę możliwości, na ile jest to w poszczególnych branżach możliwe, praca zdalna znowu stała się standardem. Więcej szczegółów- na 11 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 20.01.2022.).

¨Kadry i płace¨– kolejny dodatek ¨Rz¨ przypomina: ¨Zarządzanie nieruchomością też wymaga zabezpieczenia danych¨. Właściciel budynku powinien znać terminy wynikające w RODO i zapewnić, aby współpraca z podmiotem przetwarzającym dane osobowe była na tyle sprawna, by nie prowadziła do ich przekroczenia. Liczba procesów biznesowych, jakie właściciele projektów nieruchomościowych powierzają podmiotom zewnętrznym, ciągle wzrasta. Zarządzanie budynkiem, obsługa księgowa, ochrona czy marketing to obszary, za które odpowiedzialne są wyspecjalizowane firmy. Wykonywanie czynności związanych z obsługą umów najmu i umów serwisowych jest nieodłącznie związane z przetwarzaniem danych osobowych. Stosowanie monitoringu wizyjnego na terenie obiektu handlowego i parkingu oraz obsługa techniczna to kolejne obszary,, które mogą zakładać przetwarzanie danych przez podmiot zewnętrzny w imieniu właściciela nieruchomości. Przy wyborze usługodawcy bierze się najczęściej pod uwagę kryteria takie jak kompetencje, doświadczenie czy warunki finansowe. Jednak w obecnym otoczeniu regulacyjno- prawnym nie mniej ważna jest zgodność prowadzonej działalności z RODO. Zaniedbanie w tym zakresie może skutkować karami finansowymi. Dotychczas najwyższa w Polsce kara pieniężna za naruszenie ochrony danych osobowych sięgnęła blisko 3 mln zł- czytamy w ramach wstępu. Całość tekstu- na ósmej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 20.01.2022.).

¨Dziennik Gazeta Prawna¨ zauważa natomiast: ¨Zmiany w podatkach uderzą w sektor NGO¨. Wskutek Polskiego Ładu dotacje władz lokalnych na organizacje pozarządowe mogą się skurczyć nawet o 800 mln zł, czyli o jedną czwartą- wynika z ekspertyzy przygotowanej dla Unii Metropolii Polskich. Rząd nie zgadza się z taką tezą. Samorządowcy postanowili sprawdzić, czy i jak straty w ich dochodach (zwłaszcza w PIT), będące efektem ostatniej reformy podatkowej, wpłyną na ich współpracę z NGO. Autorzy zamówionego opracowania wskazują na badania z 2018 r., z których wynika, że 83 proc. stowarzyszeń i fundacji w Polsce utrzymuje kontakty z lokalnym urzędem miasta lub gminy. Ze środków samorządowych w 2017 r. korzystało 61 proc. organizacji. Z kolei według danych GUS z 2019 r. urzędy gmin i miast podpisały z NGO 50 tys. różnego rodzaju umów. W 2020 r. gminy przekazały takim organizacjom ok. 1 mld zł, a największe miasta (na prawach powiatu)- ok. 1,7 mld zł. Ten obraz, zdaniem autorów ekspertyzy, może zostać zaburzony przez Polski Ład, a konkretnie- wynikającą z niego rewolucję podatkową, której skutkiem, według samorządów, będą ich mniejsze wpływy z PIT. Jak dalej czytamy to oznacza, że ostatnie reformy (co istotne- przy założeniu braku rekompensat) będą skutkować obniżeniem samorządowych wydatków na dotację dla NGO średnio o 26 proc. Oznacza to ubytek w budżetach organizacji pozarządowych w kwocie nieco ponad 800 mln zł. Szczegóły- na czwartej stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 20.01.2022.).

¨DGP¨ informuje również w innym miejscu: ¨Reforma planowania wymaga korekty¨. Deweloperzy boją się zahamowania procesu inwestycyjnego. A architekci wskazują, że w konsekwencji zmian dotyczących tzw. renty planistycznej ludzie mogą być zmuszeni do zaciągania kredytów. Zakończyły się właśnie prekonsultacje projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. Zakłada on m.in. wprowadzenie planu ogólnego jako aktu prawa miejscowego (w miejsce studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego), w którym gminy wskażą tereny możliwe do zabudowy. Pozostawia- wcześniej planowane do likwidacji- decyzje o warunkach zabudowy. Jednak nowo wydawane WZ mają być zgodne z planami ogólnymi i mieć trzyletni okres ważności. Resort rozwoju chce, by ustawa weszła w życie jeszcze w tym roku. W uwagach zgłoszonych do projektu Polski Związek Firm Deweloperskich postulował m.in. wydłużenie- z 3 do 5 lat- okresu ważności decyzji o warunkach zabudowy. Argumentuje, że przyjęcie trzyletniego terminu na wygaszenie WZ- ek spowoduje, iż bardzo duża liczba inwestycji, szczególnie wieloetapowych, realizowanych po kilka lat, nie będzie mogła być skutecznie zainicjowana i zrealizowana. W przypadku dużej inwestycji inwestor nie będzie w stanie przeprowadzić całego procesu budowlanego w 3 lata- przestrzega radca prawny PZFD. Z kolei Izba Architektów RP uważa, że skutkiem nowych przepisów będzie ograniczenie możliwości inwestowania poprzez zawężenie terenów możliwych do zabudowy tylko do wskazanych w planach miejscowych oraz wskazanych jako obszary uzupełnienia zabudowy. Więcej szczegółów- na czwartej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 20.01.2022.).

¨DGP¨ informuje też: ¨Zmiany w planowaniu przestrzennym do poprawy¨. Związek Gmin Wiejskich RP domaga się zagwarantowania samorządom pieniędzy na opracowanie m.in. planów ogólnych, które zastąpić mają studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. To jedna z uwag samorządowców do projektu nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. ZGW ocenia, że przedstawiony kierunek zmian wydaje się właściwy, jednak nie obejmuje całości problemu, a częściowe regulacje podważają sens planowego gospodarowania przestrzenią. Wskazuje również: Dezaktualizację obecnych studiów uwarunkowań należy bezwzględnie powiązać z niezbędnymi nakładami finansowymi na opracowanie standardów urbanistycznych oraz planów ogólnych. Projekt- zamiast uchwały w sprawie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej- wprowadza zintegrowany plan inwestycyjny jako nowe narzędzie dające gminom dużą swobodę w lokalizacji i realizacji inwestycji. To założenie związek ocenia negatywnie, podkreślając, że nawet nadanie im rangi specjalnych planów miejscowych tylko skomplikuje, wydłuży i zbiurokratyzuje sytuację. Więcej- na siódmej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 20.01.2022.).

¨DGP¨ zauważa również: ¨Dwie rodziny w jednym domu, dwa dodatki osłonowe¨. Świadczenie z tarczy antyinflacyjnej mogą otrzymać osoby wynajmujące mieszkania. Jeśli pod jednym adresem znajdzie się kilka gospodarstw domowych, dodatek może przysługiwać każdemu z nich, jeśli będą spełnione warunki jego uzyskania. Od 4 stycznia można składać wnioski o przyznanie dodatku osłonowego. Jest to jednorazowe świadczenie o zróżnicowanej kwocie, zależnej od tego, ile osób wchodzi w skład gospodarstwa domowego. Rodzina może otrzymać dodatek w wyższej kwocie, jeśli swoje mieszkanie lub dom ogrzewa węglem. Przyznawanie dodatku osłonowego odbywa się na podstawie przepisów ustawy z 17 grudnia 2021 r. Problem w tym, że od samego początku budzą one wiele wątpliwości i mogą być różnie interpretowane. Te najważniejsze dotyczą terminów składania wniosków i powiązanego z tym sposobu wypłaty świadczenia, osób uprawnionych do jego uzyskania oraz weryfikacji wymogów do uzyskania dodatku w podwyższonej kwocie. Ze względu na apele samorządów o zmiany i doprecyzowanie części przepisów resort klimatu zapowiedział, że przygotuje nowelizację ustawy. Więcej- także na siódmej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 20.01.2022.).

¨DGP¨ odnotowuje też: ¨Zachęcamy gminy, by same inwestowały w sieć gazową¨. Jakub Kowalski, członek zarządu Polskiej Sieci Gazowniczej ds. operacyjnych: Samorządy mogą realizować inwestycje z dofinansowaniem uzyskanym w ramach naborów z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Jesteśmy gotowi podpisywać porozumienia z gminami, które zakładają, że PSG zostaje operatorem sieci i z tego tytułu uiszcza opłaty. 12 stycznia Polska Spółka Gazownicza ogłosiła, że z uwagi na brak pieniędzy na przyłączanie nowych klientów do krajowej sieci gazowej w latach 2022- 2023 nie będzie podpisywać nowych umów. Według rozmówcy ¨DGP¨ w mediach pojawiło się wiele przypuszczeń, że PSG jest na skraju bankructwa. Tak nie jest. W latach 2022- 2023 spółka przeznaczy na przyłączanie nowych klientów blisko 2 mld zł. w 2022 r. zrealizuje umowy już podpisane na przyłączenie 89 tys. nowych klientów. W 2023 r. ma podpisane umowy na przyłączenie ponad 45 tys. nowych odbiorców. Jak dalej wskazuje, PSG wyczerpało dostępny limit środków inwestycyjnych na realizację przyłączeń. I zastrzega: Oczywiście, jeżeli zostaną uruchomione dodatkowe pieniądze, będziemy przyłączać do sieci kolejnych klientów, już ponad limit 2 mld zł, który wynika z zawartych umów. Pełny tekst rozmowy- na ósmej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 20.01.2022.).

¨Gazeta Wyborcza¨ zauważa z kolei: ¨Ruch na rynku deweloperskim. Wielkie firmy przejmują konkurentów. Będzie drożej?¨. Krajowi deweloperzy są przejmowani przez zagraniczne podmioty. Do konsolidacji dochodzi też między rodzimymi firmami. Eksperci nie mają wątpliwości, że to dopiero początek podobnych ruchów. Pod koniec grudnia 2021 r. doszło do jednej z największych transakcji na rynku mieszkaniowym w Polsce. Fundusz należący do banku Goldman Sachs sprzedał akcje firmy Robyg ? jednego z trzech największych deweloperów w naszym kraju. Transakcja opiewa na 2,5 mld zł. Ma zostać zamknięta w I kwartale tego roku. Wymaga zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Goldman Sachs w 2017 r. przejął Robyga wyłącznie w celu odsprzedaży i realizacji zysku. Udało się to po czterech latach. Kontrakt czeka na dopięcie, a zysk wyniesie ok. 1,3 mld zł, czyli 100 proc.- odnotowano na łamach ¨Gazety¨.

(Źródło: ¨Gazeta Wyborcza¨– 20.01.2022.).

¨Kurier Szczeciński¨ odnotował: ¨Police znowu zaoferują. Mieszkania za remont¨. Kolejne mieszkania za remont zaoferują Police swoim mieszkańcom. Program ten gmina rozpoczęła w ubiegłym roku. Zaproponowała 11 mocno zniszczonych lokali, które, po wyremontowaniu, będą mogli wynająć policzanie nieposiadający prawa do innego mieszkania. W tym roku gmina przedstawi podobną pulę. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przygotowuje dokumentację zdjęciową i opis techniczny oferowanych mieszkań. Udostępnione będą szacunkowe kosztorysy doprowadzenia poszczególnych lokali do stanu, w którym będą się nadawały do zamieszkania – tak było także w poprzedniej edycji. Dopiero po wykonaniu remontu przez potencjalnego najemcę, będzie możliwe podpisanie umowy najmu. W ubiegłym roku wpłynęło ponad 100 wniosków, ale spora część (około 40) nie spełniała wymogów formalnych. O większość lokali ubiegało się więc więcej osób i rozstrzygało losowanie. Ale na dwa mieszkania w ogóle nie było chętnych. Tak naprawdę wszystkie oferowane mieszkania są mocno zniszczone i muszą być gruntownie wyremontowane. Dla wielu osób to jednak jedyna szansa na taki najem. Koszty remontu mogą znacznie zmniejszyć, wykonując niektóre prace samodzielnie lub z pomocą bliskich. Program skierowany jest dla dorosłych mieszkańców Polic, którzy mają dochód, ale nie posiadają prawa do żadnego lokalu mieszkalnego. Są też kryteria dochodowe (górne i dolne) – to oferta dla tych, których nie stać na kupno mieszkania na wolnym rynku, ale też dla tych, którzy będą w stanie utrzymać wynajęty im przez gminę lokal- czytamy na łamach ¨Kuriera¨.

(Źródło: ¨Kurier Szczeciński¨– 20.01.2022.).

Zobacz również