Piątek, 2 listopada 2020

¨Zakup domku na działce nie daje ulgi w PIT¨
¨Pomiar pola w każdym mieście¨
¨O losach arsenału zdecyduje konserwator¨
¨Covid- 19 to nie powód odmowy wydania skanów akt sprawy¨
¨Jak jest opodatkowany prąd z paneli fotowoltaicznych¨
¨Nie można czekać roku z wpisem do ewidencji¨
¨Wiatrak nie był całością¨
¨Inwestycje bez zbędnych formalności¨
¨Nowe osiedla rosną od północy¨.

Więcej poniżej.

¨Prawo co dnia¨ w poniedziałkowej ¨Rzeczpospolitej¨ odnotowuje: ¨Zakup domku na działce nie daje ulgi w PIT¨. Sprzedawca nieruchomości nie zapłaci podatku od dochodu, jeśli przeznaczy pieniądze na cele mieszkaniowe, a nie rekreacyjne. Epidemia koronawirusa spowodowała, że wiele osób postanowiło zainwestować w rodzinne ogródki działkowe. Często stoją tu domy nadające się do całorocznego zamieszkania. Na pytanie, czy zakup działki z takim domem daje prawo do ulgi mieszkaniowej, Ministerstwo Finansów odpowiada: nie. ¨Nabycia domu przeznaczonego do całorocznego zamieszkiwania położonego na terenie rodzinnego ogrodu działkowego nie można uznać za zaspokojenie własnego celu mieszkaniowego¨- odpowiedział resort. Więcej- na ósmej stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 02.11.2020.).

¨Prawo co dnia¨ zauważa też: ¨Pomiar pola w każdym mieście¨. Zmienią się zasady pomiaru pól elektromagnetycznych masztów telefonii komórkowej. Będzie m.in. uwzględniona nowa technologia 5G. Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad nowym rozporządzeniem w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. Jest ono niezbędne. 2 stycznia 2021 r. przestaną obowiązywać poprzednie przepisy. Projekt przewiduje, że punkty pomiarów będą zlokalizowane w miejscach potencjalnie największego narażenia na promieniowanie elektromagnetyczne, tj. tych dostępnych dla ludności. Resort chce też więcej punktów pomiarowych. Mają być wyznaczone we wszystkich miastach w ilości zależnej od liczby mieszkańców oraz w każdej gminie wiejskiej. Więcej- na 10 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨–  02.11.2020.).

¨Prawo co dnia¨ informuje również: ¨O losach arsenału zdecyduje konserwator¨. Zabytkowego budynku nie  można wyremontować ani częściowo rozebrać, mimo że zagraża bezpieczeństwu. Paradoksem ustawy o ochronie zabytków jest to, że choć obowiązuje od wielu lat, nie udaje się z różnych względów skutecznie zahamować degradacji wielu obiektów. Jednym z nich jest budynek dawnego arsenału, wpisany w 1987 r. do rejestru zabytków, lecz nieużytkowany co najmniej od 2011 r. Więcej dla zainteresowanych- także na 10 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 02.11.2020.).

¨Prawo co dnia¨ zauważa też: ¨Covid- 19 to nie powód odmowy wydania skanów akt sprawy¨. Urzędnicy nie mogą zasłaniać się pandemią i zwodzić inwestora. Albo powinni udostępnić dokumenty, albo odmówić ich wydania. WSA w Warszawie przesądził, że urząd wojewódzki był w zwłoce i powinien udostępnić w formie elektronicznej akta sprawy w terminie 30 dni od dnia doręczenia odpisu prawomocnego wyroku, albo wydać postanowienie odmowne. Chodziło o pozwolenie na budowę budynku wielorodzinnego. Od 2,5 roku czekał na nie inwestor. Jego pełnomocnik złożył wniosek o wgląd w akta postępowania, nie mógł się jednak doczekać odpowiedzi. Więcej szczegółów- na 10 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 02.11.2020.).

¨Podatki i księgowość¨– dodatek w ¨Rz¨– zamieszcza z kolei tekst: ¨Jak jest opodatkowany prąd z paneli fotowoltaicznych¨. Opłacalność kosztowa, ulgi, dofinansowanie oraz ekologia coraz częściej skłaniają do montowania paneli słonecznych na własnych budynkach mieszkalnych. Przed podjęciem decyzji trzeba jednak rozważyć także kwestie podatkowe, czytamy w ramach wstępu- na czwartej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 02.11.2020.).

¨Dziennik Gazeta Prawna¨ informuje z kolei: ¨Nie można czekać roku z wpisem do ewidencji¨. Nawet gdy ktoś wybudował budynek z myślą o jego szybkiej sprzedaży, powinien wprowadzić go do ewidencji środków trwałych najpóźniej w miesiącu przekazania go do użytkowania- przypomniał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Tym samym nie zgodził się ze spółką deweloperską, że może ona odczekać 12 miesięcy, a w ty czasie nie płacić podatku od przychodów z budynków. Chodziło o wykładnię art. 16e ustawy o CIT, z którego wynika, że podatnik, który nabędzie lub wytworzy we własnym zakresie składnik majątku o wartości przekraczającej 10 tys. zł, może nie wprowadzać go do ewidencji środków trwałych, jeżeli zakłada, że nie wykorzysta go dłużej niż 12 miesięcy. Tak właśnie chciała postąpić spółka deweloperska, która buduje kompleks budynków biurowo- usługowych. Pierwszy z budynków został wzniesiony w 2019 r., a część znajdujących się w nim lokali została natychmiast wynajęta. Docelowo spółka nie chce czerpać jednak dochodów z wynajmu, tylko chce jak najszybciej sprzedać budynek. W marcu 2020 r. uprawomocniła się decyzja o pozwoleniu na użytkowanie, Spółka uważała, że zgodnie z art. 16e ustawy o CIT będzie musiała wprowadzić budynek do ewidencji środków trwałych dopiero gdy minie 12 miesięcy od tej decyzji . Dopiero w marcu 2021 r. powstałby więc obowiązek zapłaty podatku od przychodów z wynajmowanego budynku. Nie zgodził się z tym dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Więcej- na piątej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 02.11.2020.).

¨DGP¨ zauważa też: ¨Wiatrak nie był całością¨. W 2017 r. podstawą opodatkowania elektrowni wiatrowej była wartość rynkowa, jeżeli w ewidencji środków trwałych były ujęte poszczególne elementy tej elektrowni, a nie całość jako jedna budowla- potwierdził NSA. Chodziło o spółkę, która w ewidencji środków trwałych nie ujęła całej elektrowni wiatrowej, tylko poszczególne jej elementy. Do końca 2016 r. spółka płaciła podatek od wieży i fundamentów. Od 2017 r. przepisy zmieniły się jednak i opodatkowane zostały wszystkie elementy siłowni. Spółka uważała jednak, że podstawą opodatkowania będzie ich wartość rynkowa, ustalona na dzień powstania obowiązku podatkowego, czyli 1 stycznia 2017 r.. Nie zgodził się z tym burmistrz miasta, lecz innego zdania był NSA. Więcej- na czwartej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 02.11.2020.).

¨DGP¨ informuje również: ¨Inwestycje bez zbędnych formalności¨. Wracają ułatwienia w procesie projektowania, budowy, remontu czy rozbiórki niektórych obiektów w okresie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii. Przewiduje to czekająca już tylko na podpis prezydenta ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID- 19. Określa ona możliwość odstąpienia m.in. od przepisów prawa budowlanego, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Możliwość skorzystania z wyłączenia będzie uzależniona od zgody wojewody. Więcej szczegółów- na siódmej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 02.11.2020.).

¨Kurier Szczeciński¨ odnotowuje: ¨Nowe osiedla rosną od północy¨. Na połaciach ugorów na terenach północnych osiedli Szczecina, których granicę stanowi ul. Szosa Polska w kierunku Polic, zaczęły wyrastać jak grzyby po deszczu nie tylko wille, ale również wielorodzinne budynki mieszkalne. To obszar dużej aktywności zarówno spółek deweloperskich, jak i tych z komunalnym rodowodem. Przykłady to z jednej strony nowa zabudowa, na parcelach należących do firmy Tomaszewicz Development, a z drugiej ta powstająca na działkach gruntów, którymi dysponuje Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Aktualnie w tym rejonie na gruntach przyległych do już istniejącej zabudowy, rozpoczęły się prace ziemne pod kolejne budynki w zabudowie wielorodzinnej. Drugi etap swojej dużej inwestycji mieszkaniowej w postaci osiedla Wrzosowe Wzgórze (w ub.r. oddane zostały do użytku 274 mieszkania w 9 budynkach wykończonych pod klucz, w jednym funkcjonuje żłobek dla 60 dzieci, w innym filia Miejskiej Biblioteki Publicznej) kontynuuje tam wspomniany już STBS.  Drugi etap budowy osiedla obejmuje wykonanie sześciu budynków, w których znajdą się 203 mieszkania, 1 mieszkanie chronione treningowe oraz 2 lokale usługowe. Z kolei 20 lokali przeznaczonych będzie na potrzeby gminnego programu ¨Dom dla Absolwenta¨. Na terenie osiedla przewidziano także dwa mieszkania dla osób niepełnosprawnych ruchowo- czytamy. Więcej- na dziewiątej stronie ¨Kuriera¨.

(Źródło:  ¨Kurier Szczeciński¨– 02.11.2020.).

Zobacz również