Piątek, 17 kwietnia 2020

¨Trzecia tarcza to koło ratunkowe dla gmin¨
¨Pandemia uderza w czynsze¨
¨Wyśmienity start, niepewna przyszłość¨
¨Transakcje w toku mogą być zamykane nawet zdalnie¨
¨Upadłość nie musi wiązać się z utratą apartamentu¨
¨Branża budowlana bez specjalnego traktowania¨
¨Wysokie marże deweloperów¨
¨Biura szykują się na wielkie powroty¨
¨Zmiany w prowadzeniu spraw wspólnoty mieszkaniowej¨
¨Czas pandemii przetestuje inwestycje na rynku nieruchomości¨
¨Tarcza antykryzysowa dla firm i pracowników¨

Więcej poniżej.

¨Prawo co dnia¨ w piątkowej ¨Rzeczpospolitej¨ odnotowuje: ¨Trzecia tarcza to koło ratunkowe dla gmin¨. Walka z pandemią wydrenowała budżety miast. Jest rządowy plan wsparcia. Ale dziurawy. Rząd przygotował trzecią tarczę antykryzysową. Ma załagodzić dramatyczną sytuację samorządów. Walka z pandemią mocno nadszarpnęła ich budżety. Spadły też dochody. Rząd luzuje więc zasady gospodarki budżetowej, upraszcza procedury, odwleka terminy do wydawania niektórych decyzji administracyjnych. Miasta są rozczarowane propozycjami. Tarcza antykryzysowa m.in. zwiększa dochody samorządu powiatowego z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa z 25 do 50 proc. wpływów między 1 kwietnia a 31 grudnia 2020 r. Rząd planuje też cyfryzację procedur planistycznych i odwieszenie niektórych terminów, np. do wydawania decyzji w postępowaniach środowiskowych, wodnoprawnych i związanych z inwestycjami linii kolejowych, dróg publicznych, gospodarki wodnej etc. Według wstępnych szacunków gmin ubytek w ich dochodach z powodu pandemii może wynieść ok. 13,5 mld zł. O 10 proc. zmniejszyły się już wpływy do gminnych budżetów w całej Polsce. Szczegóły- na 13 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 17.04.2020.).

¨Nieruchomości Komercyjne i Mieszkaniowe¨– dodatek ¨Rz¨– zamieszczają z kolei tekst: ¨Pandemia uderza w czynsze¨. Bez wsparcia rządu opłaty za mieszkanie mogą wkrótce poszybować w górę- ostrzegają zarządcy nieruchomości. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe chcą własnej tarczy antykryzysowej. Swoje postulaty wysłały do rządu. Uważają, że w obowiązujących przepisach brakuje m.in. zwolnień podatkowych, umorzeń kredytów czy pokrycia części kosztów dezynfekcji nieruchomości, a także innych wytycznych, co konkretnie mają robić, gdy mieszkaniec bloku zachoruje na Covid- 19. W skali całego kraju zaległości w opłatach za mieszkania przekraczają obecnie miliard złotych. W wyniku pandemii zaczynają się powiększać. Przy braku odpowiednich programów rządowych, które przewidywałyby refundację ponoszonych wydatków, może doprowadzić to do jeszcze większego zadłużenia- ostrzega prezes Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP. Według niego rząd powinien obniżyć koszty eksploatacji budynków mieszkaniowych. Za okres pandemii zarządcy i właściciele powinni być zwolnieni z podatku od nieruchomości oraz opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów niezabudowanych na cele mieszkaniowe, jak drogi, place zabaw czy parkingi. Do końca roku powinien też obowiązywać zakaz podwyżek cen i taryf za dostawę mediów. Rząd powinien również zawiesić spłatę pożyczek i kredytów na termomodernizację zasobów mieszkaniowych lub obniżyć ich oprocentowanie- czytamy na pierwszej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 17.04.2020.).

¨Nieruchomości…¨ także krótko: ¨Wyśmienity start, niepewna przyszłość¨– tak Savills podsumowuje I kwartał 2020 r. na niemieckim rynku inwestycyjnym. W nieruchomościach komercyjnych za naszą zachodnią granicą ulokowano rekordową kwotę niemal 27 mld euro (123 mld zł). Uwagę zwraca najwyższa, jeśli chodzi o I kwartał wartość inwestycji w obiekty handlowe. Właściciela zmieniły też portfele- łącznie ponad 70 tys. mieszkań na wynajem. Pierwszy raz w historii wartość transakcji w ujęciu 12 miesięcy przekroczyła 100 mld euro. Ze względu na pandemię eksperci Savills spodziewają się znaczącego spadku aktywności inwestorów w nadchodzących miesiącach. Największa korekta spodziewana jest w przypadku hoteli i obiektów handlowych, a w dalszej kolejności biur. Relatywnie najmniejszy wpływ powinny odczuć logistyka, ochrona zdrowia i mieszkaniówka- czytamy na drugiej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 17.04.2020.).

¨Nieruchomości…¨ zamieszczają też fragment rozmowy pod hasłem: ¨Transakcje w toku mogą być zamykane nawet zdalnie¨. Nieruchomości komercyjne w Polsce cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów. Z roku na rok wartość zakupów rosła, by w 2019 r. dojść do rekordowego poziomu 7,7 mld euro. Według rozmówcy ¨Rz¨ I kwartał 2020 r. na rynku nieruchomości komercyjnych wypadł bardzo dobrze. Zamykano wiele transakcji, rozpoczętych jeszcze w rekordowym 2019 r. Nawet w marcu, czyli w okresie zamknięcia, transakcje finalizowano- także zdalnie.Chyba po raz pierwszy w historii największa, przeważająca, wartość transakcji przypadła na nieruchomości logistyczno- przemysłowe. W I kwartale br. na magazyny przypadło 60 proc. zainteresowania. Nadal chętnie kupowane są biura, przede wszystkim w Warszawie. Na pytanie, co dalej, odpowiedź w kontekście ostatnich wydarzeń wydaje się jasna: Trend wzrostu inwestycji w magazyny przy spadku zainteresowania obiektami handlowymi obserwowany jest od kilku lat. Bierze się to ze wzrostu e-commerce, a ostatnio szczególnie większego zainteresowania najemców deglobalizacją. Epidemia w Chinach, zerwanie łańcuchów dostaw spowodowały negatywne konsekwencje gospodarcze. Szczegóły- na drugiej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 17.04.2020.).

W ¨Nieruchomościach…¨ czytamy również: ¨Upadłość nie musi wiązać się z utratą apartamentu¨. Nad condo- i aparthotelami zawisły czarne chmury. Już nie są tylko maszynką do zarabiania pieniędzy, ale inwestując w nie, ryzykuje się, że się straci. Jeszcze trzy miesiące temu inwestorzy nie mieli wątpliwości. Apartament w Zakopanem czy w Kołobrzegu był świetną lokatą kapitału. Ale to już przeszłość. Dziś coraz częściej zastanawiają się, co dalej. Scenariuszy jest kilka. W innej sytuacji są osoby będące już właścicielami pokoju czy apartamentu w condo- lub aparthotelu (najczęściej współwłaściciele nieruchomości ujawnionej w księdze wieczystej), a w innej osoby, które dopiero czekają na zakończenie inwestycji i mają jedynie zawarte umowy przedwstępne. W razie ewentualnych problemów ci pierwsi są w znacznie lepszej sytuacji. Drudzy mają mniejsze szanse na odzyskanie zainwestowanych pieniędzy. Więcej szczegółów- na trzeciej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 17.04.2020.).

¨Nieruchomości…¨ zauważają też: ¨Branża budowlana bez specjalnego traktowania¨. Tarcza antykryzysowa nie przewiduje wyjątkowych rozwiązań dla deweloperów. Mogą oni skorzystać z takich samych mechanizmów jak wszystkie firmy. Ustawodawca nie przewidział bowiem specjalnych przywilejów dla branży budowlanej. Szczegóły- na czwartej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 17.04.2020.).

W ¨Nieruchomościach…¨ czytamy również: ¨Wysokie marże deweloperów¨. Wygląda na to, że wzrost cen mieszkań z nawiązką zrekompensował firmom wyższe koszty wykonawstwa. W 2019 r. średnia marża brutto ze sprzedaży notowanych na rynku kapitałowym deweloperów wyniosła 25,5 proc., czyli porównywalnie z latami 2017 i 2018. Pod lupę wzięto 15 spółek, które opublikowały sprawozdania finansowe. Większość analizowanych deweloperów poprawiła rentowność.Uwagę zwraca, że przybywa firm, które zdołały wypracować marże powyżej 30 proc.- czytamy w ramach wstępu. Więcej- na piątej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 17.04.2020.).

¨Nieruchomości…¨ informują też: ¨Biura szykują się na wielkie powroty¨. Rośnie zapotrzebowanie na usługi zarządzania budynkami nie tylko tymi, które opustoszały. Firmy pracują pełną parą. Są przygotowane na powroty najemców. Specjalne procedury na wypadek pojawienia się koronawirusa w biurowcach opracował Colliers International. Porównano dostępne formy dezynfekcji obiektów, zebrano też rekomendacje dla najemców. Powstała także grupa szybkiego reagowania i alarmowy e- mail dla najemców. Colliers przygotował też przewodnik dla zarządców z informacjami, co robić w sytuacji zagrożenia. Szczegóły- na szóstej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 17.04.2020.).

¨Nieruchomości…¨ przypominają również: ¨Zmiany w prowadzeniu spraw wspólnoty mieszkaniowej¨. Tarcza antykryzysowa oferuje szeroki pakiet rozwiązań prawnych mającej pomóc odnaleźć się w nowej sytuacji. Zmiany wprowadzone zostały także do ustawy o własności lokali. Ich główną ideą jest uniknięcie paraliżu w funkcjonowaniu wspólnot mieszkaniowych. Służyć ma temu wprowadzenie nowych rozwiązań w zakresie podejmowania uchwał przez zarząd wspólnoty. Lektura dla zainteresowanych- także na szóstej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 17.04.2020.).

¨Nieruchomości…¨ zamieszczają również tekst: ¨Czas pandemii przetestuje inwestycje na rynku nieruchomości¨. Zachowajmy rozsądek- mówi Tomasz Bleszyński, prezydent Federacji Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości. Na pytanie, że część deweloperów bije na alarm, informując o załamaniu sprzedaży mieszkań, rozmówca ¨Rz¨ odpowiada: W mediach czytamy same hiobowe wieści. Analizy, informacje, które pokazują paniczne reakcje, Słyszymy dookoła, że wszystko upada, że grozi nam głęboka recesja, bankructwa. Tymczasem trzeba zachować rozsądek. Mija dopiero piąty tydzień takiego stanu, nie ma nawet sprawdzonych danych wskazujących na faktyczny obraz rynku. Jeśli więc już dziś deweloperzy odprawiają żałobne msze nad firmami, to znaczy, że źle ¨zeskalowali¨ swój biznes, że nie brali pod uwagę ryzyka, jakie niesie prowadzenie działalności gospodarczej. Więcej szczegółów- na ósmej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 17.04.2020.).

¨Tygodnik Gazety Prawnej¨ zamieszcza specjalny dodatek ¨Tarcza antykryzysowa dla firm i pracowników¨. To druga część dodatku w ¨DGP¨. Pakiet ustaw nazywanych tarczą antykryzysową, który obowiązuje od niecałych trzech tygodni, cały czas rodzi wiele pytań zarówno po stronie przedsiębiorców, osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych, jak i pracowników. Do tego dochodzą problemy z wnioskami. Są one w wielu miejscach niezrozumiałe. To już drugi dodatek ¨Tygodnika Gazety Prawnej¨ przygotowany w formie pytań i odpowiedzi (pierwszy ukazał się 3 kwietnia). Odpowiedzi udzielone na jego łamach odpowiadają stanowi prawnemu na 15 kwietnia- czytamy w ramach wstępu.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 17.04.2020.).

Zobacz również