Piątek, 14 lutego 2020

¨Nie ma służebności przedsionka¨
¨Dziś wszystko o rozliczeniu ryczałtowym¨
¨Drożyzna na rynku wtórnym¨
¨Lokum dla turysty z najwyższą stawką¨
¨Dobre perspektywy dla rynku¨
¨Parkan dzieli przestrzeń oraz ludzi¨
¨Specustawa pozwala na stawianie bloków wśród willi¨
¨Będzie szturm deweloperów na urzędy¨
¨Stary kwartał z nowym wnętrzem¨

Więcej poniżej.

¨Prawo co dnia¨ w piątkowej ¨Rzeczpospolitej¨ odnotowuje: ¨Nie ma służebności przedsionka¨. Nie wolno dzielić tak lokalu, że wejście do powstałych w ten sposób mieszkań będzie w przedsionku przynależnym do jednego z nich. NSA oddalił skargę w sprawie odmowy wydania zaświadczenia o samodzielności lokalu. Bez tego dokumentu jego sprzedaż nie jest możliwa. O wydanie zaświadczenia wystąpiła do starosty spółka. A ten odmówił, tłumacząc, że przedsionek, z którego prowadzi wejście do mieszkania, nie może być pomieszczeniem przynależnym do lokalu. Samorządowe Kolegium Odwoławcze przyznało rację staroście. Skargę spółki oddalił też WSA w Warszawie. Uzasadnił, że lokal samodzielny w rozumieniu ustawy o własności lokali stanowi przedmiot wyłącznej własności (ewentualnie współwłasności) i służy do wyłącznego użytku jego mieszkańców. Przyjęcie, że jest to pomieszczenie przynależne, pozbawiłoby lokali sąsiednich przymiotu samodzielności, ponieważ korzystanie z nich wiązałoby się z koniecznością korzystania z pomieszczenia przynależnego do innego lokalu. NSA był podobnego zdania- czytamy na 13 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 14.02.2020.).

¨Prawo co dnia¨ całą kolumnę poświęca również kwestii rozliczenia najmu, Niskie oprocentowanie lokat bankowych sprawiło, że wiele osób w ostatnich latach ulokowało swoje oszczędności w nieruchomościach, a następnie wynajęło je lub wydzierżawiło. W ten sposób ponad 600- tysięczna rzesza obywateli uzyskuje regularne przychody. Przepisy podatkowe pozwalają w dość prosty sposób je rozliczać. To właśnie sprawiło, że oprócz drobnych przedsiębiorców także coraz liczniejsza grupa obywateli nieprowadzących biznesu rozlicza swoje przychody ryczałtem. Już w najbliższą sobotę, 15 lutego, rozpoczyna się sezon takich rozliczeń- niby prostych, ale z pewnymi pułapkami. Syntetyczny poradnik może pomóc takich trudności uniknąć czytamy w ramach wstępu, w tekście ¨Dziś wszystko o rozliczeniu ryczałtowym¨. Lektura dla zainteresowanych- na 14 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 14.02.2020.).

Dodatek ¨Rz¨¨Nieruchomości Komercyjne i Mieszkaniowe¨ zamieszcza z kolei tekst: ¨Drożyzna na rynku wtórnym¨. Mieszkanie w stolicy- po 8 tys. zł za mkw.- kilkanaście miesięcy temu kupiła klientka sieciowej agencji Metrohouse. Lokal wynajmowała, po czym wystawiła go na sprzedaż, już po 10,5 tys. zł za mkw. Obok deweloperzy chcą 12 tys. zł więc klientka ma duże szanse na uzyskanie swoje ceny- ocenia ekspert. W Łodzi dochodzi do podbijania cen ofertowych. W Warszawie średnia transakcyjna cena mkw. mieszkań używanych to już niemal 10 tys. zł. Rok temu było taniej o 15,9 proc. Podobne zwyżki- o 16,6 proc., do ponad 6,6 tys. zł za mkw. odnotowano w Poznaniu. Najbardziej, o 22,4 proc. podrożały lokale w Gdańsku. Kupujący płacą średnio 7,8 tys. zł za mkw. We Wrocławiu ceny mkw. lokali poszły w górę o 21,6 proc., do 7,2 tys. zł. Równie gorąco jest więc na rynku mieszkań z drugiej ręki. Różnice w cenach mieszkań nowych i używanych są niewielkie. A lokale tego typu mają nad deweloperskimi niepodważalną przewagę: można się do nich od razu wprowadzić- czytamy na pierwszej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 14.02.2020.).

¨Nieruchomości…¨ zamieszczają także zestawienie średnich cen transakcyjnych mieszkań z rynku wtórnego. W tekście przypomniano też, że największe lokale- o średniej powierzchni 64 mkw.- kupujemy na rynku wtórnym we Wrocławiu. Najmniejsze (49 mkw.)- w Krakowie. W stolicy są to 54 mkw. Jak duże i drogie mieszkania z drugiej ręki kupowali klienci w IV kw. 2019 r. przeanalizowała sieciowa agencja Metrohouse. Z jej opracowań wynika, że w stolicy średnia cena mkw. lokali używanych przekracza już 9,8 tys. zł za mkw. Średnia cena kupowanych w Warszawie mieszkań to 533 tys. zł. Zaś 43 proc. nieruchomości jest tu sprzedawanych w cenach przekraczających 10 tys. zł za mkw. W Gdańsku kupujący mieszkania używane wydają na nie średnio 478 tys. zł. Przeciętna powierzchnia lokali kupowanych na gdańskim rynku wtórnym to 63 mkw. Coraz drożej jest też we Wrocławiu, gdzie średnia cena mkw. mieszkań używanych wzrosła już do 7,2 tys. zł. Średnia cena nabywanego w tym mieście lokalu wynosi 425,3 tys. zł.- odnotowano na drugiej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 14.02.2020.).

W ¨Nieruchomościach…¨ czytamy również: ¨Lokum dla turysty z najwyższą stawką¨. Najem krótkoterminowy dopisany do firmy jedynie jako działalność poboczna spowoduje podwyższenie podatku od nieruchomości. Stawki polskiej daniny od nieruchomości mieszkalnych nie są wygórowane. Obecnie maksymalna stawka od budynków mieszkalnych (ich części) wynosi 0,81 zł za mkw. powierzchni użytkowej. Schody zaczynają się, gdy z jakichś względów samorządowy fiskus uznaje, że mieszkanie czy dom są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej. Wtedy maksymalna stawka szybuje nawet do 23,90 zł za mkw. A może o tym przesądzić jedna nieprzemyślana decyzja. Potwierdza to przykład podatników, którzy niedawno przegrali przed NSA spór o stawkę podatku od nieruchomości za mieszkanie, które postanowili wynajmować krótkoterminowo turystom. Uzupełnienie tekstu stanowi rozmowa  pod hasłem: ¨Przy najmie warto być ostrożnym¨. Samo zarejestrowanie w mieszkaniu czy domu działalności gospodarczej automatycznie nie powoduje podwyższenia stawki podatku od nieruchomości. Wszystko zależy od sytuacji podatnika i okoliczności faktycznych- czytamy w ramach wstępu. Całość- na trzeciej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 14.02.2020.).

¨Nieruchomości…¨ odnotowują też ¨Dobre perspektywy dla rynku¨. Eksperci CBRE wzięli pod lupę trendy na polskim rynku nieruchomości komercyjnych: zagrożenia, wyzwania i szanse. Po 20 latach w Polsce CBRE jest gotowe do wyznaczania szlaków dla branży w następnych dekadach- usłyszeli uczestnicy konferencji ¨It’s time CBRE¨, zorganizowanej z okazji 20- lecia działalności firmy w naszym kraju. CBRE to największa na świecie firma doradcza w sektorze nieruchomości komercyjnych. W 2018 r. jej przychody wyniosły 21,3 mld dol. O trendach, szansach i zagrożeniach z perspektywy polskiego rynku nieruchomości komercyjnych- szerzej na czwartej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 14.02.2020.).

W ¨Nieruchomościach…¨ czytamy również: ¨Parkan dzieli przestrzeń oraz ludzi¨. Mieszkańcy uważają, że zamknięte osiedla dają większe poczucie bezpieczeństwa. Jednak zdaniem wielu ekspertów często jest to fikcja. Mieszkać na zamkniętym osiedlu chce coraz więcej osób. Przybywa jednak przeciwników grodzenia. Ich zdaniem parkan nie poprawia ani jakości życia, ani bezpieczeństwa. Z badania ankietowego ¨Barometr mieszkańca¨ wynika, że ponad połowa badanych, 58 proc., mieszka na osiedlach zamkniętych, niemal 61 proc. z nich nadal w przyszłości chciałoby tam żyć. Najlepsze zdaniem ankietowanych są osiedla półzamknięte. Z czym kojarzy się grodzone osiedle? Okazuje się, że z ochroną, monitoringiem i prestiżem… Według badanych największą przewagą osiedli zamkniętych jest wyższy poziom bezpieczeństwa i większy porządek. Z kolei eksperci nie są zwolennikami grodzonych osiedli. Wskazują, że niszczą one przestrzeń publiczną, dzieląc sztucznie miasta na fragmenty. W sytuacjach kryzysowych, jak awarie techniczne, pożary czy zagrożenie życia, służby ratownicze mają utrudniony dostęp. Poza tym postawienie szlabanu lub parkanu wcale nie czyni nikogo bardziej bezpiecznym. Jak dalej czytamy, grodzenie przestrzeni ma negatywne skutki społeczne i psychologiczne, szczególnie gdy następuje w ten sposób podział na przestrzeń lepszą- prywatną i gorszą- publiczną. Więcej szczegółów- na piątej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 14.02.2020.).

¨Nieruchomości…¨ informują również: ¨Specustawa pozwala na stawianie bloków wśród willi¨. Radni, nie zgadzając się na lokalizację bloków na osiedlu domów jednorodzinnych, nie uzasadnili swojej odmowy. Deweloper może więc je wybudować. WSA w Kielcach uchylił uchwałę rady miasta odmawiającą lokalizacji czterech bloków w trybie specustawy mieszkaniowej. Deweloper odwołał się do WSA. Zarzucił naruszenie art. 7 ust. 4 specustawy mieszkaniowej. Jego zdaniem wniosek był kompletny, a z uzasadnienia zaskarżonej uchwały nie wynikało, jaka była konkretnie podstawa odmowy.WSA, mimo argumentacji gminy uznał, że skarga zasługuje na uzasadnienie. Przede wszystkim zarzucił, że ani z uzasadnienia uchwały, ani z uzasadnienia jej projektu nie wynikają powody odmowy decyzji lokalizacji inwestycji mieszkaniowej. Zatem skoro radzie miasta przyznano prawo do podjęcia uznaniowej uchwały, powinna ona w sposób jednoznaczny wskazać przyczyny jej podjęcia. WSA zauważył, że uzasadnienie projektu uchwały nie zawierało też żadnych danych dotyczących potrzeb mieszkaniowych i możliwości rozwoju gminy- czytamy także na piątej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 14.02.2020.).

¨Nieruchomości…¨ odnotowują też: ¨Będzie szturm deweloperów na urzędy¨. W tym roku może paść rekord złożonych wniosków o pozwolenia na budowę. Powód? Zmiany warunków technicznych. Wszystkie budynki projektowane w 2021 r. będą musiały spełniać nowe normy w zakresie efektywności energetycznej. Mają one zbliżyć nowe nieruchomości do niemal zerowego zużycia energii. Jednak oszczędność energii idzie w parze z większymi kosztami budowy. Aby tego uniknąć, branża już dziś dwoi się i troi, by zaprojektować i uzyskać pozwolenia na budowę dla możliwie jak największej ilości przyszłych inwestycji. Wszystkie wchodzące w 2021 r. zmiany w zakresie efektywności energetycznej spowodują bowiem wzrost kosztów wytworzenia budynków o 5- 7 proc. Polski Związek Firm Deweloperskich nie ukrywa, że 2020 będzie rokiem, w którym deweloperzy będą chcieli uzyskać jak najwięcej pozwoleń na budowę przed wejściem nowych przepisów w życie. Szczegóły- na szóstej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 14.02.2020.).

¨Kurier Szczeciński¨ zamieszcza obszerny tekst pod hasłem: ¨Stary kwartał z nowym wnętrzem¨. Zmieniać się zaczął krajobraz wnętrza kwartału śródmiejskiej zabudowy Szczecina między ulicami: Małkowskiego, Bohaterów Getta Warszawskiego, Królowej Jadwigi, Księcia Bogusława X i al. Wojska Polskiego. To preludium mającej się dokonać w ciągu nadchodzących kilku lat metamorfozy tego miejsca. Jej koszt wstępnie szacowany jest łącznie na 78 mln zł. Od jesieni ub. roku trwają tam prace przygotowawczo- rozbiórkowe przed właściwą inwestycją, do jakiej już od kilku lat przymierza się Szczecińskie TBS. Do tej pory zniknęły stamtąd garaże, parterowy budynek gospodarczy, który stał centralnie pośrodku zabudowy. Teraz trwa rozbiórka jednej z oficyn. Za te prace wyburzeniowe i porządkowe STBS zapłaci wykonawcy 347 850 zł brutto. W ramach rewitalizacji wnętrza kwartału nr 36 oprócz podziemnego parkingu dwupoziomowego planowana jest m.in. budowa budynku mieszkalnego z 30 mieszkaniami przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 5 oficyna (w tym 15 lokali mieszkalnych dla osób starszych oraz 1 mieszkania dla wychowanków domu dziecka). W parterze ma powstać Centrum Aktywności Lokalnej (świetlica środowiskowa) przeznaczone dla mieszkańców. W części pomieszczeń budynku projekt zakłada urządzenie żłobka dla 30 dzieci. Wybudowany ma być również budynek plombowy usługowy przy ul. Małkowskiego 10 (od frontu między trzyklatkowym blokiem o adresie Królowej Korony Polskiej 39a- 40a i kamienicą przy ul. Małkowskiego 9) z przeznaczeniem na przychodnię lub inne usługi medyczne. Ponadto zakres projektu dotyczy rozbudowy i przebudowy budynku biurowego, w którym obecnie swoją siedzibę ma Szczecińskie TBS. Więcej szczegółów- na 10 stronie magazynu ¨Kuriera¨.

(Źródło: ¨Kurier Szczeciński¨– 14.02.2020.).

Zobacz również