Piątek, 13 listopada 2020

¨Czy koronawirus może być w workach z odpadami¨
¨Wsparcie dla klientów banku¨
¨Uwłaszczenie z poślizgiem¨
¨Trudniej dostać pozwolenia¨
¨Nie każdy może wieszać kamery w bloku¨
¨Czy Polacy utoną w mieszkaniowych długach¨
¨Mniej wypadków na budowach¨
¨Drugi lockdown dla galerii może mieć poważne reperkusje¨
¨Chcemy promować budownictwo z prefabrykatów w Polsce¨
¨Osłabł wzrost czynszów w najgorętszym okresie roku¨
¨Biznes w czasie pandemii¨
¨Odliczenia podatkowe wyposażenia pracy wykonywanej w domu¨
¨Zamówienia: poradnik dla wykonawcy¨
¨Ustawa termomodernizacyjna, jakie modyfikacje w przepisach i programach pomocowych¨

Więcej poniżej.

¨Prawo co dnia¨ w piątkowej ¨Rzeczpospolitej¨ zastanawia się: ¨Czy koronawirus może być w workach z odpadami¨. Śmieci z kwarantanny raz od zakażonych Covid- 19 wywozi się wraz ze wszystkimi innymi. Nieliczne miasta stawiają pod blokami pojemnik z literą C oraz kłódką. Większość traktuje odpady osób na kwarantannie i chorych tak samo jak inne. Eksperci uważają to za błąd. Niektórzy chcą zmian. Inni uważają, że na to za późno. Za duży bałagan. Nie ma przepisów ani wytycznych dotyczących odbioru śmieci od osób chorych lub w izolacji mieszkających w blokach.  Dla samorządów ta sytuacja to jednak duży problem. W Przasnyszu przed blokami postawiono pojemniki na śmieci z literą C. Niewiele gmin tak jednak robi, bo to kosztuje, a poza tym stygmatyzuje chorych. Samorządy nie mają także informacji, pod jakimi adresami mieszkają chorzy-  czytamy. Więcej szczegółów- na ósmej stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 13.11.2020.).

¨Prawo co dnia¨ odnotowuje również: ¨Wsparcie dla klientów banku¨. Rzecznik finansowy przystąpił do sprawy sądowej, w której klienci Santander Banku bronią się przed płaceniem wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Zdaniem RF ani w polskim, ani w unijnym prawie nie ma podstawy do takich roszczeń banku. Chodzi o kredyt na cele mieszkaniowe zaciągnięty w 2008 r. w wysokości 364 tys. zł, które zostały przeliczone na walutę szwajcarską. Kredytobiorcy złożyli pozew przeciw bankowi, żądając kwot, które spłacili jako raty kredytowe. W odpowiedzi na pozew bank sformułował wobec nich roszczenie o zwrot kredytu, a dodatkowo wynagrodzenia za korzystanie z kapitału w wysokości 94 tys. zł, które zgłosił w ramach potrącenia oraz w ramach tzw. zatrzymania wynagrodzenia za korzystanie z kapitału (art. 496 kodeksu cywilnego). Szczegóły- na dziewiątej stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 13.11.2020.).

¨Rz¨ w dodatku ¨Nieruchomości Komercyjne i Mieszkaniowe¨ zauważa natomiast: ¨Uwłaszczenie z poślizgiem¨. Tysiące osób nie dostały jeszcze zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie użytkowania wieczystego gruntu pod blokiem lub domem jednorodzinnym. Uwłaszczenie gruntów miało zakończyć się rok temu. Tymczasem mijają już dwa lata od wejścia w życie przepisów przekształceniowych, a końca nie widać. Winna jest nie tylko pandemia. Do tej pory w Katowicach wydano 33,5 tys. zaświadczeń potwierdzających przekształcenie. Nie otrzymało ich jeszcze 18,5 tys. mieszkańców. W Krakowie dostało je 80 tys. osób, czeka 1 tys. W Białymstoku wysłano 12,3 tys. dokumentów, a brakuje 1650, w Łodzi otrzymało je 82 tys. mieszkańców, a czeka 1 tys. Rekord pobito w stolicy: wydano 300 tys. zaświadczeń. Wciąż jednak czeka na nie 170 tys. warszawiaków. Skąd poślizg w metropoliach? Powodów jest wiele, choć te główne są wszędzie podobne. Samorządy długo nie mogły masowo wydawać zaświadczeń, bo utrudniała to ustawa przekształceniowa. Trzeba było ją poprawiać aż trzy razy. W większości zmiany były korzystne. Ich wdrożenie wymagało jednak czasu. Ale to niejedyny powód. Urzędnicy twierdzą, że na opóźnienia miał też wpływ Covid- 19. W wielu miastach, takich jak Katowice, Łódź czy Kraków, bonifikata w opłacie za użytkowanie wieczyste z każdym rokiem maleje. Niektóre samorządy zadbały więc, żeby wyższa bonifikata mieszkańcom nie przepadła. Podjęto tam uchwały gwarantujące bonifikatę w najwyższej wysokości, czyli z 2019 r. W spółdzielniach mieszkaniowych dużym problemem są nieruchomości, na których nie ma bloków ani domów jednorodzinnych, ale jest infrastruktura ściśle z nimi związana. Do budynku trzeba dojechać, dojść, a dzieci potrzebują miejsca do zabawy. Wiele spółdzielni ma tereny rekreacyjne, parki czy budynki służące do obsługi osiedli. W wypadku tych gruntów nie doszło do przekształcenia, bowiem ustawa pomija te tereny. Więcej szczegółów- na pierwszej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 13.11.2020.).

Obok w ¨Nieruchomościach…¨ znajdziemy tekst: ¨Trudniej dostać pozwolenia¨. Brak narad koordynacyjnych dotyczących inwestycji utrudnia obecnie załatwianie formalności- alarmuje Konrad Płochocki, członek zarządu Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Na pytanie, jak z załatwianiem formalności radzą sobie inwestorzy, pada odpowiedź, że jest to problem. Coraz trudniej załatwić formalności niezbędne do rozpoczęcia inwestycji. Co ciekawe, jest z tym gorzej, niż w przypadku tych towarzyszących zakończeniu inwestycji. Ostatnio też, głównie w dużych miastach, pojawił się pewnego rodzaju paraliż decyzyjny z powodu braku spotkań fizycznych oraz narad koordynacyjnych pomiędzy inwestorami a poszczególnymi jednostkami miejskimi. Związek  pracuje nad tym, aby takie narady wdrożyć online. Ale to duże wyzwanie. Dalej czytamy: zmiana przepisów jest zbędna. Być może przydałyby się twarde wytyczne np. Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, w jaki sposób te narady koordynacyjne organizować. Resort pracuje poza tym nad cyfryzacją formalności budowlanych. Na pewno jest to krok w dobrą stronę. W ostatnim pakiecie mieszkaniowym wdrożono kilka rozwiązań. Na razie realizowany jest pilotaż dotyczący prostych formalności budowlanych- czytamy. Całość rozmowy- także na pierwszej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 13.11.2020.).

¨Nieruchomości…¨ przypominają też: ¨Nie każdy może wieszać kamery w bloku¨. Nie wolno bez zgody nagrywanego zaglądać w jego okna prywatną kamerą, nawet jeżeli jest to podyktowane obawą o swoje bezpieczeństwo i przypadkami wandalizmu w budynku. WSA w Warszawie uznał, że doszło do przekroczenia przepisów o ochronie danych osobowych. Z tego powodu nakazał zdemontowanie kamery umieszczonej na jednej z warszawskich kamienic. Demontażu domagał się mieszkaniec budynku. Twierdził, że jedna z kamer zagląda do okien jego mieszkania, z czym czuje się niekomfortowo. Kamera należy do osoby prywatnej, która posiada lokale w tym budynku. Kamery zamontowała ona samowolnie, bez zgody wspólnoty mieszkaniowej, ale przy cichym przyzwoleniu firmy zarządzającej budynkiem. Skarga wpłynęła do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Właściciel kamery tłumaczył, że w budynku posiada 22 lokale. Zamontowany monitoring ma więc służyć zwiększeniu bezpieczeństwa. Prezes UODO zakazał jednak nagrywania. Według niego monitorowanie wykracza poza sferę o charakterze czysto osobistym. Właściciel kamery wniósł skargę do WSA w Warszawie, który przyznał jednak rację prezesowi UODO. Zdaniem sądu prawidłowo ustalił on, że w tej konkretnej sprawie nie wystąpiły przesłanki legalizujące przetwarzanie danych osobowych w związku z zainstalowanym monitoringiem. Z tego powodu prezes UODO słusznie przyjął, że proces przetwarzania danych osobowych wiązał się z naruszeniem praw czy wolności mieszkańca tego budynku. Więcej szczegółów- na drugiej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 13.11.2020.).

Obok ¨Nieruchomości…¨ rozważają obszernie: ¨Czy Polacy utoną w mieszkaniowych długach¨. O ponad 17 mln zł w ciągu sześciu miesięcy pandemii wzrosły zaległości Polaków tylko za czynsz i media. Jak podaje startup simpl.rent, powołując się na dane GUS i Eurostatu, lokale komunalne wynajmuje 10 proc. gospodarstw domowych, ok. 6- 8 proc. płaci za wynajem na zasadach rynkowych. Ok. 18 proc. spłaca kredyty hipoteczne. W lutym, tuż przed pandemią, ponad 410 tys. Polek i Polaków zalegało z płatnościami za rachunki domowe na kwotę 1,46 mld zł- podaje prezes Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej. Dziś, po sześciu miesiącach pandemii, widać ogólny wzrost zadłużenia dotyczący opłat związanych z utrzymaniem domu (tylko czynsz i rachunki za podstawowe media, bez opłat za telewizję i internet). Jednocześnie liczba takich dłużników spadła. Jeszcze sześć miesięcy temu było ich 77 tys., dziś jest ich o ponad 15 tys. mniej. W pierwszym okresie pandemii wierzyciele podchodzili bardziej liberalnie do swoich dłużników. Patrząc, jak dynamicznie rozwija się pandemia, możemy oczekiwać kolejnego przyrostu tego długu, ponieważ kolejni wierzyciele zaczynają mniej pobłażliwie traktować osoby zalegające z płatnościami. W sumie, jak wynika z analiz KRD, zadłużenie konsumentów wyłącznie z tytułu nieopłaconego czynszu i opłat za media w czasie sześciu miesięcy pandemii wzrosło o ponad 17 mln zł, przekraczając 505 mln zł. Koszty utrzymania domu rosną przy tym szybciej niż zarobki i dwa razy szybciej niż inflacja. We wrześniu trzyosobowa rodzina na utrzymanie dachu nad głową płaciła o prawie 54 zł więcej niż przed rokiem. Wydatki wzrosły o 5,9 proc., do 963 zł. Najbardziej uderzające są informacje o wywozie śmieci. Usługa ta podrożała o połowę. Jak dowodzą dane Eurostatu, to najwyższa dynamika w Europie. Więcej szczegółów- także na drugiej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 13.11.2020.).

¨Nieruchomości…¨ informują w innym miejscu: ¨Mniej wypadków na budowach¨. Polska jest wśród państw o najniższym wskaźniku najpoważniejszych zdarzeń. Nasze budowy są też odporne na wirusa. Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie zostało założone w 2010 r. przez największych generalnych wykonawców. Dąży do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy na placach budów. Według Eurostatu, w latach 2009- 2018 wśród wszystkich krajów UE Polska najbardziej poprawiła bezpieczeństwo na budowach. Z kraju o najwyższej liczbie wypadków śmiertelnych na 100 tys. zatrudnionych (21,49) znalazła się wśród państw o najniższym wskaźniku najpoważniejszych zdarzeń (5,18), wyprzedzając Austrię (6,11), Francję (7,98) czy Belgię (8,33), czytamy w ramach wstępu. Szczegóły- na trzeciej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 13.11.2020.).

Niżej w ¨Nieruchomościach…¨ czytamy: ¨Drugi lockdown dla galerii może mieć poważne reperkusje¨. Ponowne zwolnienie najemców galerii z czynszów bez wsparcia dla właścicieli obiektów może spowodować falę roszczeń o odszkodowania- ostrzega Polska Rada Centrów Handlowych. W związku z rosnącą liczbą zakażeń, rząd ponownie zamroził działalność obiektów handlowych o pow. ponad 2 tys. mkw., choć tym razem z liczniejszymi wyjątkami. Właściciele centrów, którzy nie otrzymali wiosną żadnej pomocy od państwa, ostrzegają że ponowne użycie ¨opcji atomowej¨ nie pozostanie bez odpowiedzi. Zdaniem ekspertów ostatnie ¨niesymetryczne działania¨ narażą rząd m.in. na wystąpienie zagranicznych inwestorów na drogę arbitrażową- także w ramach umów o ochronie inwestycji (BIT). Szczegóły- na trzeciej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 13.11.2020.).

¨Nieruchomości…¨ w innym miejscu zamieszczają rozmowę pod hasłem: ¨Chcemy promować budownictwo z prefabrykatów w Polsce¨. Jesteśmy otwarci na wspieranie prywatnych producentów i tworzenie ważnej gałęzi rynku- mówi Mariusz Wal, prezes ARP Prefabrykacja.. To spółka założona przez Agencję Rozwoju Przemysłu (ma 70 proc. udziałów) i HN Factory, producenta betonowych prefabrykatów należącego do giełdowej grupy HM Inwest. Jak informuje rozmówca ¨Rz¨, najważniejszym celem spółki jest wdrożenie nowoczesnych technologii modułowych i prefabrykacji na polskim rynku budownictwa. Podmiot ma wesprzeć program Mieszkanie+, nadając mu odpowiednią dynamikę, ale zamysły są szersze. W ostatnim czasie zauważalny jest w Polsce spory wzrost zainteresowania wykorzystaniem prefabrykatów. Fabryka będzie produkować ściany, stropy, schody- kompletny system pozwalający na szybką budowę- i będzie jedną z najnowocześniejszych w Europie, w pełni zautomatyzowaną. Można szacować, ze w pierwszej fazie osiągnie skalę 4- 4,5 tys. mieszkań rocznie, co jest kroplą w morzu popytu. Firma ma jednak opracowaną strategię długoterminową, w ramach której chce osiągnąć wydajność produkcji komponentów do 12 tys. mieszkań rocznie. Pełny tekst rozmowy- na czwartej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 13.11.2020.).

¨Nieruchomości…¨ zauważają też: ¨Osłabł wzrost czynszów w najgorętszym okresie roku¨. Stawki najmu mieszkań między wiosną a latem w tym roku wzrosły mniej niż w zeszłym. To może być sygnał alarmowy dla rynku. W Warszawie mediana stawek najmu kawalerek w III kw. to 1,8 tys. miesięcznie, o 50 zł mniej niż rok temu (bez opłat za media). Czynsz za dwa pokoje to 2,4 tys. zł. W III kw. 2019 r. był droższy o 100 zł. Mediana stawki najmu ¨trójki¨ to 3,2 tys. zł, tyle co przed rokiem. Wiosenny lockdown przyniósł obawy przed nagłymi i głębokimi spadkami stawek za nieruchomości wynajmowane długoterminowo. Problem miało pogłębić wejście do oferty lokali wynajmowanych na doby. W przypadku większości dużych aglomeracji wyhamowanie trendów wzrostowych na rynku najmu stało się widoczne dopiero latem. Powrót studentów do dużych miast również stanął pod znakiem zapytania ze względu na opóźniony start roku akademickiego i hybrydowy tryb nauczania. W efekcie na rynku dłużej i liczniej znajdowały się najtańsze mieszkania- czytamy także na czwartej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 13.11.2020.).

¨Rz¨ dołącza również tygodnik ¨Biznes w czasie pandemii¨. W jednym z obszernych tekstów ¨Odliczenia podatkowe wyposażenia pracy wykonywanej w domu¨ czytamy: Koszty poniesione przez pracodawcę na zapewnienie pracownikowi lub zleceniobiorcy wyposażenia potrzebnego do świadczenia pracy zdalnej mogą zostać ujęte w kosztach podatkowych pracodawcy. Na przestrzeni ostatnich miesięcy, w wielu firmach standardem staje się przejście, gdy tylko jest to możliwe, na tzw. ¨home office¨. Taki stan rzeczy wymaga jednak dostosowania przestrzeni domowej do możliwości świadczenia pracy zdalnej. Pracodawcy mogą zapewnić pracownikom odpowiednie wyposażenie lub oferować ekwiwalent pieniężny za wykorzystanie prywatnego sprzętu. Wobec tego powstaje pytanie, jakie skutki podatkowe wiążą się dla pracodawcy i pracownika ze świadczeniem pracy zdalnej. Lektura dla zainteresowanych- na trzeciej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 13.11.2020.).

¨Biznes w czasie pandemii¨ zamieszcza też kolejny tekst: ¨Zamówienia: poradnik dla wykonawcy¨. Sytuacja wywołana pandemią spowodowała szereg problemów natury technicznej oraz prawnej dla podmiotów, które wydatkują środki publiczne na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. Pandemia dotknęła także wykonawców działających na tym rynku- czytamy na wstępie. Całość dla zainteresowanych- na ósmej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 13.11.2020.).

¨Dziennik Gazeta Prawna¨ zamieszcza z kolei poradnik ¨Ustawa termomodernizacyjna, jakie modyfikacje w przepisach i programach pomocowych¨. Pod koniec października parlament przyjął dużą nowelizację ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw, która ma umożliwić gminom- bardziej niż do tej pory- podjęcie realnych działań antysmogowych, w tym dotyczących tzw. niskiej emisji pochodzącej z sektora komunalno- bytowego. Nowe regulacje wejdą w życie, co do zasady, 30 dni po podpisaniu nowelizacji przez prezydenta. ¨DGP¨ w syntetycznej formie przypomina najważniejsze zmiany w programie dla gmin ¨Stop smog¨:
Obniżenie minimalnej liczby budynków jednorodzinnych kwalifikujących się do udziału w programie.

Możliwość objęcia dofinansowaniem budynków z zasobów mieszkaniowych gminy.
Rozszerzenie katalogu przedsięwzięć niskoemisyjnych, m.in. o instalacje OZE.
Obniżenie wymogów dotyczących efektów inwestycji.
Możliwość aplikowania ow sparcie przez powiaty i związki międzygminne.

W niektórych przypadkach możliwość wydłużenia czasu na realizację porozumienia.

Rezygnacja z obligatoryjnego uchwalania gminnych programów niskoemisyjnych..

Więcej szczegółów- na kolejnych stronach dodatku.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 13.11.2020.).

Zobacz również