Piątek, 10 lipca 2020

¨Branża czeka na nowe reguły dla ekodomów¨
¨Niepewność uderza w firmy¨
¨Wystarczy jedno naruszenie¨
¨Korekta PIT- 39 może oddać ulgę¨
¨Co- living ważny także dla starszych¨
¨Nowa ekodzielnica w Katowicach za 2 miliardy złotych¨
¨W biurach wynajmujący i najemcy próbują dojść do kompromisu¨
¨Nieformalne zebranie- sposób na decydowanie w pandemii¨
¨Spadek po krewnych może nas zrujnować¨
¨Żłobek przy ulicy Śniadeckiego nabiera kolorów¨

Więcej poniżej.

¨Prawo co dnia¨ w piątkowej ¨Rzeczpospolitej¨ odnotowuje: ¨Branża czeka na nowe reguły dla ekodomów¨. Ministerstwo Rozwoju nie wyklucza zmian w rozporządzeniu dotyczącym wymagań energetycznych dla nowych budynków. A miały wejść w życie w 2021 r. Nowe normy dla budynków mieszkalnych mogą znacznie podwyższyć koszty ich budowy, a sposób osiągnięcia nowych ekowspółczynników nie ma uzasadnienia. Powtarzają to od miesięcy przedstawiciele sektora deweloperskiego oraz producentów okien i drzwi. Mowa o nowej wersji rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wymagane oszczędności energii oraz izolacyjności cieplnej budynków były stopniowo wdrażane, począwszy od 1 stycznia 2014 r. Tyle tylko, że wcześniej- jak wskazują producenci okien i drzwi- zmiany miały uzasadnienie. Dziś, biorąc pod uwagę sytuację rynkową i pandemiczne nastroje, wyraźnie sprzeciwiają się przyjętemu mechanizmowi dochodzenia do nowych energooszczędnych współczynników- poprzez m.in. kolejne ¨podkręcenie¨ współczynnika przenikania ciepła. Więcej szczegółów- na 10 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 10.07.2020.).

¨Rz¨ w dodatku ¨Nieruchomości Komercyjne i Mieszkaniowe¨ zamieszcza z kolei tekst: ¨Niepewność uderza w firmy¨. Straty branży targowej mogą już przekraczać 1 mld zł. Według szacunków Polskiej Izby Przemysłu Targowego straty branży to ok. 600 mln zł. Doliczając firmy, które nie należą do izby, może to być już nawet ponad 1 mld zł. Licznik bije. Branża (m.in. producenci stoisk) popada w coraz większe kłopoty. Wniosek o upadłość złożył Murator Expo, organizator m.in. warszawskich targów książki. Część firm próbuje się przebranżowić. Ktoś poszedł do budowlanki, ktoś robi meble. Problemy mają wąsko wyspecjalizowane spółki. Przychody tracą przedsiębiorcy pośrednio związani z targami: hotele, gastronomia, branża taksówkowa. Z analiz sektora usług wynika, że Gdańsk na skutek odwołanych targów w 129 dni stracił ponad 8,2 mln zł, Kielce- ponad 8 mln zł, Kraków- ponad 4,6 mln zł, a Poznań- ponad 21,1 mln zł. Szczegóły- na pierwszej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 10.07.2020.).

¨Nieruchomości…¨ zauważają w innym miejscu: ¨Wystarczy jedno naruszenie¨. Brak zgody inwestora na przystąpienie przez dzierżawcę obiektu do jego użytkowania bez uzyskania stosownego pozwolenia czy chwilowy charakter naruszenia nie uchronią go przed karą.  Prawo budowlane nakłada na inwestora rozmaite obowiązki, zwłaszcza w zakresie konieczności uzyskiwania niezbędnych zgód i pozwoleń na kolejnych etapach realizacji inwestycji. Za niestosowanie się do nich grożą określone sankcje, w tym finansowe. Uwolnienie się od kary nie jest proste, nawet jeśli do naruszeń czy zawinień przyczynił się ktoś inny.Potwierdza to jeden z najnowszych wyroków NSA z 19 czerwca 2020 r. Sprawa dotyczyła kary za nielegalne użytkowanie budynku. Lektura- ku przestrodze- na drugiej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 10.07.2020.).

W ¨Nieruchomościach…¨ czytamy też: ¨Korekta PIT- 39 może oddać ulgę¨. Osoba, która najpierw zapłaci podatek od sprzedaży domu czy mieszkania, a potem pieniądze z niej wyda na własne potrzeby mieszkaniowe, ma szansę na odzyskanie daniny. W Polsce o tym, kto zapłaci podatek od sprzedaży domu czy mieszkania, w praktyce decyduje czas. A konkretnie to, ile czasu minęło od jego nabycia, ewentualnie wybudowania, do odpłatnego zbycia, np. sprzedaży. Czas ma też istotne znaczenie dla tych osób, które- by uniknąć obowiązkowego rozliczenia z fiskusem- mają widoki na skorzystanie ze specjalnego zwolnienia podatkowego. Przy czym prawa do preferencji nie przekreśla nawet to, że podatnik dopiero po pewnym czasie zmienił plany i wydał pieniądze ze sprzedaży na cel premiowany podatkowo. Więcej- na drugiej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 10.07.2020.).

¨Nieruchomości…¨ odnotowują również: ¨Co- living ważny także dla starszych¨. Po akademikach i mieszkaniach na wynajem budownictwo dla seniorów staje się obiektem zainteresowania inwestorów. Budownictwo senioralne w Polsce kojarzy się przede wszystkim z domami opieki dla osób potrzebujących wsparcia. Jednak dominującym na świecie trendem jest tworzenie obecnie atrakcyjnych rozwiązań dla ludzi dopiero rozpoczynających życie na emeryturze. Podstawowym założeniem domów dla seniorów jest zaoferowanie niezależnych mieszkań z dostępem do przestrzeni integracji oraz oferty usług dodatkowych. W Polsce ta rynkowa nisza nabiera znaczenia- czytamy w ramach wstępu. Więcej- na trzeciej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 10.07.2020.).

¨Nieruchomości…¨ informują też: ¨Nowa ekodzielnica w Katowicach za 2 miliardy złotych¨. Kolejne poprzemysłowe tereny wracają do miasta. W Katowicach na 25 ha po hucie Silesia wyrośnie gigantyczna dzielnica Nowy Wełnowiec. Inwestycja, której szacunkowy koszt to ponad 2 mld zł, ma powstawać w siedmiu etapach. Powierzchnia użytkowa obiektów to ok. 270 tys. mkw. (a całkowita 447 tys. mkw.). 57 proc. mają stanowić mieszkania. Grunty po hucie muszą jednak przejść głębokie oczyszczanie. W procesie fitoremediacji będą m.in. wykorzystywane specjalne gatunki drzew i krzewów. Więcej szczegółów- także na trzeciej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 10.07.2020.).

W ¨Nieruchomościach…¨ czytamy również: ¨W biurach wynajmujący i najemcy próbują dojść do kompromisu¨. Dla najemców ważne jest uzyskanie oszczędności- mówi Martyna Balcer, starszy doradca i koordynator ds. transakcji w dziale reprezentacji najemców biurowych w Cresa Polska. Pandemia i locdown wiele zmieniły na rynku nieruchomości komercyjnych. Najbardziej jaskrawym przykładem są galerie handlowe, gdzie słyszymy o walce między najemcami a wynajmującymi o kształt dalszej współpracy. Rozmówczyni ¨Rz¨ przyznaje, że na rynku biurowym najemcy i wynajmujący próbują dojść do pewnego rodzaju kompromisu, szukając rozwiązania tej trudnej sytuacji dla obu stron. Dla najemców ważne jest uzyskanie oszczędności w okresie, w którym biuro nie jest w pełni wykorzystane. Wynajmujący z kolei, w zamian za oferowane upusty oczekują, że najemcy pozostaną w budynku na dłużej. Firmy mogą także podnająć powierzchnię, jeśli mają taki zapis w umowie. Jak dalej czytamy, zainteresowanie nowymi biurami jest nadal widoczne. Część branż obecnie intensywnie się rozwija, szczególnie sektor IT i e- commerce. Co ciekawe, czynsze są w tej samej wysokości co w pierwszym kwartale tego roku, a według analizy przeprowadzonej przez firmę Cresa, 50 proc. budowanej powierzchni w Warszawie zabezpieczono umowami typu pre- let. Mimo chwilowego przestoju gospodarki pozytywny scenariusz zakłada, że wrócimy do wysokiego tempa wzrostu, który miał miejsce przed pandemią. Choć zapewne plany deweloperskie wielu przyszłych projektów będą zweryfikowane… Szczegóły- na czwartej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 10.07.2020.).

Niżej ¨Nieruchomości…¨ zamieszczają tekst: ¨Nieformalne zebranie- sposób na decydowanie w pandemii¨. Co do zasady roczne zebranie ogółu właścicieli, na którym wspólnota mieszkaniowa uchwala m.in. roczny plan gospodarczy oraz ocenę pracy zarządu, powinno się odbyć nie później niż w pierwszym kwartale danego roku. Powinność taka wynika z ustawy o własności lokali. Obecny rok jest po tym względem specyficzny. Obowiązek organizacji zebrań rozciągnięty bowiem został również na wspólnoty mieszkaniowe powołane w nieruchomościach, gdzie znajduje się od czterech do siedmiu lokali- to od 1 stycznia stały się dużymi wspólnotami mieszkaniowymi ze wszystkimi tego konsekwencjami. Szczegóły- także na czwartej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 10.07.2020.).

¨Prawo co dnia¨ całą kolumnę poświęca natomiast kwestii: ¨Spadek po krewnych może nas zrujnować¨. Zamiast korzyści, np. domu czy choćby oszczędności ludzie czasem dziedziczą długi. Na szczęście uda się ich uniknąć. Z decyzją trzeba się jednak spieszyć. Spadek można nabyć albo na podstawie reguł ustawowych, albo na mocy testamentu. Szczegółowe zasady dziedziczenia opisuje kodeks cywilny. Mówi on nie tylko o dziedziczeniu praw, ale także obowiązków majątkowych po spadkodawcy. W spadku można więc odziedziczyć także długi. O tym, jak tego uniknąć- na 13 stronie głównego wydania,

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 10.07.2020.).

¨Głos Stargardzki¨ odnotowuje: ¨Żłobek przy ulicy Śniadeckiego nabiera kolorów¨. Przy ulicy Śniadeckiego 17 w Stargardzie powstaje blok mieszkalny. Na parterze budynku będzie działał nowy miejski żłobek. Zdjęcie publikowane na łamach ¨Głosu¨ wykonano w poniedziałek  6 lipca 2020 r. Pomieszczenia przygotowywane dla dzieci będą kolorowe. Nie tylko ściany, także ramy okienne. Budowa bloku w dzielnicy Kluczewo to inwestycja Stargardzkiego TBS. W bloku powstaną 24 mieszkania, które zostaną wynajęte miastu w celu podnajęcia ich osobom uprawnionym do utrzymania mieszkania komunalnego- czytamy na drugiej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Głos Szczeciński¨– 10.07.2020.).

Zobacz również