Opracowanie dokumentacji rozbiórki budynku wraz z pozwoleniem na rozbiórkę przy ul. Robotniczej 13 w Wałczu

 

 

USŁUGI, DOSTAWY, ROBOTY BUDOWLANE

Rodzaj zamówienia Zamawiający Przedmiot zamówienia Data publikacji Pliki do pobrania
Zaproszenie do złożenia oferty

na realizację zamówienia o wartości szacunkowej do 30.000,00 euro

 

Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Wałczu.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel/fax 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.p
Opracowanie dokumentacji rozbiórki budynku wraz z pozwoleniem na rozbiórkę przy ul. Robotniczej 13 w Wałczu

Termin złożenia oferty:
29.01.2019r. godz. 10:00

-01-2019 r. 1. Zaproszenie do złożenia oferty, oferta cenowa, wzór umowy.

Zobacz również