OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie nr 500075548-N-2018 z dnia 09-04-2018 r.

Barlinek:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 541285-N-2018
Data: 06/04/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 81178729700000, ul. ul. Szpitalna 4, 74320 Barlinek, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 095 7462348, e-mail wiktor46@poczta.onet.pl; szymonbtbs@op.pl, faks 095 7462348.
Adres strony internetowej (url): www.btbs.barlinek.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Nagłówek
Punkt:
W ogłoszeniu jest: Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.: "Modernizacja energetyczna 6 wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w Barlinku przy ulicach: Dworcowej 7; Odrzańskiej 6; ul. 1 Maja 15; ul. Strzeleckiej 15; ul. Tunelowej 47 oraz ul. Pełczyckiej1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa II Gospodarka Niskoemisyjna. Działanie 2.7 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych". OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane
W ogłoszeniu powinno być: Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.: "Modernizacja energetyczna 6 wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w Barlinku przy ulicach: Dworcowej 7; Odrzańskiej 6; ul. 1 Maja 16; ul. Strzeleckiej 15; ul. Tunelowej 47 oraz ul. Pełczyckiej1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa II Gospodarka Niskoemisyjna. Działanie 2.7 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych". OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.1
W ogłoszeniu jest: Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "Modernizacja energetyczna 6 wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w Barlinku przy ulicach: Dworcowej 7; Odrzańskiej 6; ul. 1 Maja 15; ul. Strzeleckiej 15; ul. Tunelowej 47 oraz ul. Pełczyckiej1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa II Gospodarka Niskoemisyjna. Działanie 2.7 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych"
W ogłoszeniu powinno być: Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "Modernizacja energetyczna 6 wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w Barlinku przy ulicach: Dworcowej 7; Odrzańskiej 6; ul. 1 Maja 16; ul. Strzeleckiej 15; ul. Tunelowej 47 oraz ul. Pełczyckiej1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa II Gospodarka Niskoemisyjna. Działanie 2.7 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych"

 

Zobacz również