Ogłoszenie o zamówieniu na wykonywanie w 2024 roku remontów lokali z zasobu własnego i zarządzanego przez Szczeciński TBS Spółka z o.o. w podziale na części: część 1, część 2, część 3

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1a, 70 – 302 Szczecin, uprzejmie informuje, że w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało opublikowane ogłoszenie nr 2023/BZP 00568305/01 z dnia 2023-12-21 o zamówieniu:

Wykonywanie w 2024 roku remontów lokali z zasobu własnego i zarządzanego przez Szczeciński TBS Spółka z o.o. w podziale na części: część 1, część 2,  część 3   

Wszelkie informacje oraz dokumenty dotyczące przetargu dostępne są na Platformie elektronicznej obsługującej postępowanie – link do Platformy

https://portal.smartpzp.pl/stbs/public/postepowanie?postepowanie=58983229

Zobacz również