ODWOŁANIE PRZETARGU

Szczecin, dnia 6 kwietnia 2018 roku

 

ODWOŁANIE PRZETARGU

           

Na podstawie pkt. 22. postanowień ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż łącznie czterech niżej wymienionych nieruchomości gruntowych zabudowanych stanowiących własność Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o. o. w Szczecinie, tj.:

  1. nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę  nr 3/10, obręb 1045 Śródmieście, zabudowanej   pięcioma budynkami, położnej przy ul. J. Sowińskiego, objętej KW o nr SZ1S/00167682/4,
  2. nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr  3/11,  obręb 1045 Śródmieście, zabudowanej jednym budynkiem, położonej przy ul. J. Sowińskiego,   Kusocińskiego,  objętej KW o nr SZ1S/00167683/1,
  3. nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 3/12, obręb 1045 Śródmieście, zbudowanej dwoma budynkami, położonej przy ul. B. Głowackiego, objętej KW o nr SZ1S/00167681/7,
  4. nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr  3/13 , obręb 1045 Śródmieście, zabudowanej jednym budynkiem, położonej przy ul. J. Kusocińskiego, objętej KW o nr SZ1S/00167679/0,

Towarzystwo  Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o. o. w Szczecinie informuje, że odwołuje przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wyżej opisanych nieruchomości gruntowych zabudowanych, który miał się odbyć dnia 10 kwietnia 2018 r. o godz. 9.30  w siedzibie Spółki.

 

Zobacz również