Przetarg na bieżące utrzymanie czystości nieruchomości budynkowych – Szczecin

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1a, 70 – 302 Szczecin, uprzejmie informuje, że w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane ogłoszenie nr 2021/S 228-600453 z dnia 24/11/2021 o zamówieniu:

na bieżące utrzymanie czystości nieruchomości budynkowych oraz przyległej do nich powierzchni zewnętrznej, stanowiących własność oraz zarządzanych przez Szczecińskie TBS, w podziale na 3 części: część 1, część 2, część 3

 Wszelkie informacje oraz dokumenty dotyczące przetargu dostępne są na Platformie elektronicznej obsługującej postępowanie – link do Platformy https:/usr/home/sofine/domains/nonstoptbs.sofine.pl/public_html/portal.smartpzp.pl/stbs/public/postepowanie?postepowanie=22561642

Zobacz również