Konferencja członków Stowarzyszenia

 Konferencja członków Stowarzyszenia

 

Za nami kolejna, cykliczna konferencja członków naszego Stowarzyszenia, osób współpracujących i sympatyków. Tym razem gospodarzem konferencji było Choszczeńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka. Spotkaliśmy się w dniach 1-2 października 2018 roku w Ośrodku Sportowo-Wypoczynkowym przy ul. Sportowej 1 w Choszcznie.

Swoją obecnością zaszczycił nas Pan Robert Adamczyk, Burmistrz Choszczna, który przywitał nas i podziękował za to, że dzięki nam promowane jest Miasto oraz gościnność jego mieszkańców. Przedstawił też, w kilku słowach, osiągnięcia z okresu ostatnich lat, przypominając, że gościliśmy w Choszcznie 9 lat temu. Następnie głos zabrał gospodarz konferencji Pan Mariusz Okoński, Prezes Zarządu Choszczeńskiego TBS, prezentując jego  dorobek i osiągnięcia pomiędzy jedną a drugą konferencją. Po wprowadzających wystąpieniach przeszliśmy do realizacji programu merytorycznego.

Na początku Pani Grażyna Szotkowska Wiceprzewodnicząca Rady Programowej Stowarzyszenia przedstawiła prezentację przekazaną przez Departament Polityki Mieszkaniowej z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pn.  Program „Mieszkanie na start? – nowy instrument finansowania mieszkalnictwa, która szczegółowo omawiała zasady pozyskania wsparcia finansowego przez najemców społecznych lokali mieszkalnych, zasiedlanych po raz pierwszy oraz obowiązki gmin i inwestorów mieszkaniowych w tym zakresie. Następnie przedstawiciele Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Banku Gospodarstwa Krajowego w osobach Pana Marcina Błacha Dyrektora Departamentu Mieszkalnictwa w MIiR, Pana Pawła Karpińskiego, Dyrektora Departamentu Usług Agencyjnych i Pana Krzysztofa Barańskiego, Eksperta w Departamencie Usług Agencyjnych BGK, podczas wspólnej prezentacji, przedstawili i omówili zmiany w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego ze wskazaniem na szczegóły oraz oczekiwania z nimi związane oraz możliwości budowy społecznych mieszkań na wynajem z udziałem bezzwrotnego, dotacyjnego wsparcia gmin ze środków Funduszu Dopłat, w tym zmiany zwiększające dostępność tego finansowania, w tym wsparcie finansowe gmin w ramach możliwości jego łączenia z finansowaniem zwrotnym. Uczestnicy konferencji zadali szereg szczegółowych pytań, na które Panowie udzielali odpowiedzi. Jednakże z uwagi na to, że ww. ustawy wprowadzają nowe, dotychczas nie stosowane rozwiązania dotyczące wsparcia finansowego, ustalono, że Stowarzyszenie przygotuje pytania i wątpliwości, a następnie wystąpi do Ministerstwa o udzielenie odpowiedzi i wyjaśnień. W kolejnym punkcie programu konferencji Pan Piotr Mync, Przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia zwrócił uwagę na znaczenie dla działalności inwestycyjnej zmian w prawie wprowadzonych ustawą z dnia 5 lipca 2018 roku o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących oraz wskazał na nowe możliwości wsparcia finansowego inwestycji TBS wprowadzonych ostatnimi zmianami do ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Po przerwie, realizując dalszą część programu, Pani Grażyna Szotkowska, Prezes Zarządu Szczecińskiego TBS Spółka z o.o. zaprezentowała RODO w praktyce TBS-ów jako wymianę pierwszych doświadczeń oraz wpływ nowych regulacji na bieżącą działalność TBS-ów. Po podsumowaniu pierwszego dnia obrad, omówieniu spraw i tematów zgłoszonych przez uczestników konferencji, obrady zakończono.

W drugim dniu konferencji przedstawiciele TBS-ów kolejno przedstawili, czym aktualnie się zajmują i co robią oraz jakie mają plany na przyszłość. Konferencja została zakończona wspólnym spacerem promenadą wzdłuż Jeziora Klukom. Uzgodniono, że kolejne, wiosenne spotkanie odbędzie się w Białogardzie, a jego gospodarzem będzie Białogardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

Zobacz również