Jesienne spotkanie członków Stowarzyszenia Zachodniopomorskie Tebeesy

 Jesienne spotkanie członków Stowarzyszenia Zachodniopomorskie Tebeesy

 

W dniach 23-24 października 2017 roku odbyło się jesienne spotkanie członków Stowarzyszenia Zachodniopomorskie Tebeesy. Organizatorem i gospodarzem spotkania było Szczecińskie TBS Spółka z o.o. Poza członkami Stowarzyszenia – prezesami i pracownikami TBS-ów z regionu zachodniopomorskiego, którzy licznie przybyli na spotkanie, udział wzięli prezesi z zaprzyjaźnionych TBS z Koszalina, Ustki i Torunia.

Do udziału w spotkaniu w charakterze prelegentów zaproszeni zostali przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa – Departamentu Mieszkalnictwa oraz Departamentu Polityki Przestrzennej i Gospodarki Nieruchomościami. Jednakże z uwagi na zbieżność terminu spotkania z terminami spotkań uzgodnieniowych szeregu aktualnie procedowanych projektów rozporządzeń do ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz projektu ustawy zmieniającej dwie ważne dla działalności TBS-ów ustawy (ustawa o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego), zaproszeni goście nie mogli przyjechać do Szczecina. Przekazane zostały nam prezentacje dotyczące tematyki ujętej w programie spotkania, za co bardzo dziękujemy przedstawicielom Ministerstwa. Swój udział potwierdził przedstawiciel BGK Nieruchomości S.A. pan Paweł Kruchlik Dyrektor Inwestycyjny.

Głównym tematem spotkania było zaprezentowanie roli towarzystw budownictwa społecznego w realizacji Narodowego Programu Mieszkaniowego, prezentacja rozwiązań prawnych wynikającym z ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz przygotowanie opinii Stowarzyszenia do aktualnie procedowanych projektów rozporządzeń do ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości i projektu ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Poza ww. tematami program spotkania został wzbogacony tematyką, która dotyczy spraw seniorów i ich potrzeb związanych z miejscem zamieszkania lub pobytu.

Udział w spotkaniu wzięła pani dr Marta Giezek Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie, która zaprezentowała kierunki rozwoju polityki senioralnej w Szczecinie, za co dziękujemy. Jej wystąpienie zostało wzbogacone informacją o mieszkaniach wspomaganych, w tym dla seniorów, i ich różnorodną ofertą proponowaną w Stargardzie, którą przedstawił pan Jan Sawicki Wiceprezes Zarządu Stargardzkiego TBS oraz informacją dotyczącą rozwiązań systemowych w opiece nad osobą starszą w Szczecinie na przykładzie mieszkań chronionych, którą przedstawił pan Marcin Wajdziak prokurent w Szczecińskim TBS.

Następnie zostały przedstawione prezentacje przekazane przez przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, które zostały omówione przez panią Grażyną Szotkowską i pana Piotra Mynca – Wiceprzewodniczącą i Przewodniczącego Rady Programowej Stowarzyszenia. Pan Piotr Mync zaprezentował założenia do projektów opinii Stowarzyszenia do aktualnie procedowanych zmian przepisów prawnych związanych ze sferą mieszkaniową. Propozycje do opinii zostały przyjęte przez obecnych na spotkaniu członków Stowarzyszenia. Bogaty program merytoryczny został w drugiej połowie tego dnia spotkania wzbogacony o wizytę na dwóch zrealizowanych przez Szczecińskie TBS inwestycjach – Osiedla mieszkaniowego „Sienno” przy ul. Pelikana, Fleminga i Łącznej oraz terenu kwartału śródmiejskiego nr 23.

Drugi dzień spotkania rozpoczął się od zwiedzania ikon architektury w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy Muzeum Narodowe oraz Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Ostatnią pozycją w programie spotkania było wystąpienie pan Pawła Kruchlika Dyrektora Inwestycyjnego w BGK Nieruchomości S.A. prezentujące Program „Mieszkanie+” i aktualny stan realizacji jednego z trzech filarów programu  oraz efekty konkursu na „Wielorodzinny Dom Modelowy”. Spotkanie zakończyło się w dobrej atmosferze, a wszyscy uczestnicy z niecierpliwością oczekiwać będą efektów prowadzonych prac legislacyjnych.

 

Załączone prezentacje:

1. Stargard – mieszkania wspomagane dla seniorów
2. Szczecin miastem rozwiązań systemowych w opiece nad osobą starszą – mieszkania chronione
3. Rola towarzystw budownictwa społecznego w realizacji
Narodowego Programu Mieszkaniowego – MIB DM
4. Ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości – rozwiązania prawne – MIB DPPiGN
5. Opinie do projektów rozporządzeń do ustawy o KZN i projektu ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw
6. Mieszkanie + materiał informacyjny dla zachodniopomorskiego – BGKN S.A.
7. Mieszkania dla rozwoju – modelowy dom wielorodzinny – BGKN S.A.

Zobacz również