Misja

Głównym wyzwaniem polskiej polityki mieszkaniowej jest dostępność mieszkań dla grup społecznych o umiarkowanych dochodach. Oznacza to, że znaczenie sektora mieszkań na wynajem o umiarkowanych czynszach w polityce mieszkaniowej państwa jest zasadnicze. Szacuje się, że tylko zapotrzebowanie na mieszkania wynajmowane przez towarzystwa budownictwa społecznego wynosi około 100.000 mieszkań. Potwierdzona jest zdolność do sprawnego przygotowania przez działające towarzystwa budownictwa społecznego realizacji na ok. 10.000 mieszkań rocznie.

Znaczenie społecznych mieszkań czynszowych w zaspokajaniu potrzeb rodzin i polityce mieszkaniowej państwa wynika z wielu czynników.

 

Najważniejsze to:

 • Dotkliwy deficyt ilościowy (statystyczny) mieszkań. Brakuje, co najmniej 0,8-1 mln mieszkań w stosunku do ilości gospodarstw domowych. Do tego dodać należy mieszkania, które powinny być wycofane z użytkowania i wyburzone ze względu na ich stan techniczny i standard, bądź sprzeczność z planami zagospodarowania przestrzennego i zamierzonymi inwestycjami.
 • Niski udział najmu rynkowego w mieszkalnictwie. W Polsce z wolnorynkowego najmu korzysta zaledwie ok. 2% (średnia UE ? ok. 14%, „starej” UE – ok. 16%), co daje nam 21 lokatę (na 25 państw), ale jednocześnie najem wolnorynkowy jest bardzo drogi.
 • Bardzo wysoki koszt 1m2 mieszkania w relacji do średniej płacy w Polsce.  Niskie zarobki i poziom zamożności – ok. 60% osób nie posiadających mieszkania uzyskuje dochody i posiada zasoby kwalifikujące je do tego właśnie sektora mieszkaniowego.
 • Obowiązek tworzenia warunków do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych dla wszystkich grup Polaków.
 • Niskie ryzyko najmu mieszkania. Młodzi ludzie powinni mieć alternatywną – w stosunku do 30-letniego kredytu – możliwość samodzielnego zamieszkania.
 • Różnica w kosztach utrzymania mieszkania społecznego czynszowego i własnościowego.
 • Dla większości młodych ludzi społeczne mieszkania czynszowe są formą przejściową, początkiem samodzielności mieszkaniowej. Mieszkanie przejściowe mobilizuje młodych ludzi z możliwościami do oszczędzania na kolejne mieszkanie ? własnościowe, wygodne, dostosowane do aspiracji, często w domach jednorodzinnych.
 • Nie da się funkcjonować gospodarczo we współczesnym świecie i Europieszukając pracy tam gdzie się mieszka, a nie zamieszkując tam gdzie jest praca. Wymaga to zasobu dostępnych mieszkań czynszowych dla umożliwienia mobilności za pracą.
 • Wysoka jest efektywność programów budowy mieszkań dostępnych oraz remontów i modernizacji zasobów mieszkaniowych w generowaniu miejsc pracy na lokalnych rynkach.
 • Tylko równoległa budowa mieszkań we wszystkich segmentach (mieszkania własnościowe, społeczne czynszowe, komunalne, socjalne) daje szansę na wyjście z rażącego ?w porównaniu z większością krajów „nowej” Unii – deficytu ilościowego mieszkań w Polsce.

 

Sprawdzonym od 1995 roku inwestorem budującym społeczne mieszkania czynszowe są Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Jako podmioty, których podstawowym przedmiotem działalności jest budowa i eksploatacja społecznych mieszkań czynszowych oraz których zadaniem nie jest osiąganie zysku, lecz zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych, w okresie 20-letniej działalności realizowały i nadal realizują swoją misję związaną z oferowaniem na lokalnych rynkach społecznych mieszkań czynszowych.

W uzasadnieniu do ustawy z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, która zbudowała prawne podstawy do tworzenia towarzystw budownictwa społecznego uznano, że program budowy mieszkań na wynajem o umiarkowanych czynszach respektować ma odrębne zasady funkcjonowania tego rodzaju budownictwa, sprowadzające się, między innymi, do następujących podstawowych cech:

 • stworzenia, przy wykorzystaniu dotacji z budżetu państwa, systemu kredytów preferencyjnych lub innej formy wsparcia,
 • zaangażowania kapitału komunalnego, prywatnych organizacji gospodarczych oraz osób fizycznych,
 • regulowanego, względnie niskiego poziomu czynszów, pokrywającego jednak koszty bieżące eksploatacji i gwarantującego zwrot nakładów w ciągu 25-40 lat.

 

Realizując swoją misję Towarzystwa Budownictwa Społecznego dążą do stworzenia  różnorodnej oferty mieszkań na wynajem, dla tych, którzy szukają  swojego  domu.

Budując nowe mieszkania godzą rachunek ekonomiczny z jakością, funkcjonalnością i estetyką  mieszkań, budynków  oraz  ich otoczenia.

Modernizując oraz remontując istniejące budynki podnoszą ich standard i poprawiają warunki mieszkaniowe, przywracając  świetność  zabudowy naszego miasta.

Zarządzając nieruchomościami własnymi i powierzonymi dążą do podnoszenia jakości świadczonych usług poprzez wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom klientów.