Informacje o TBS

Funkcjonowanie TBS-ów – czym się zajmują (na przykładzie zachodniopomorskich TBS-ów)

TBS-y stały się doskonałym narzędziem realizacji polityki mieszkaniowej i rozwiązywania problemów związanych z budownictwem mieszkaniowym i mieszkalnictwem w gminach. TBS-y z regionu zachodniopomorskiego realizują następujące zadania:

 • prowadzą inwestycje w zakresie nowego budownictwa na wynajem o umiarkowanych czynszach, zarówno w systemie finansowania ze środków własnych, jak i w systemie partycypacji w kosztach budowy osób trzecich
 • rewitalizują zdegradowaną zabudowę miejską;
 • prowadzą działania związane z renowacją urbanistyczną;
 • realizują inwestycje z mieszkaniami dla osób wymagających szczególnego podejścia w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych: mieszkania dla osób niepełnosprawnych, sierot i osób starszych;
 • prowadzą działania w zakresie termomodernizacji budynków (w tym z udziałem środków z Funduszu Termomodernizacyjnego lub środków pozyskiwanych z funduszy unijnych);
 • są inwestorem zastępczym dla gmin i wspólnot mieszkaniowych;
 • zarządzają nieruchomościami – własnymi oraz nieruchomościami stanowiącymi własność gmin, wspólnot mieszkaniowych i innych podmiotów.

Aktualny dorobek zachodniopomorskich TBS-ów zamyka się liczbami:

 • 221 budynków i 6.854 mieszkania oddane od użytku,
 • 16 budynków i 590 mieszkań w realizacji,
 • 170 budynków i 4.052 mieszkania przygotowywane do realizacji w latach 2010-2013,
 • należą do przodującej grupy TBS-ów w Polsce.