Informacja z konferencji dotyczącej spec ustawy mieszkaniowej

 Informacja z konferencji dotyczącej spec ustawy mieszkaniowej

 

14 listopada 2018r. w Stargardzkim Centrum Kultury odbyła się konferencja zorganizowana przez Stowarzyszenie Zachodniopomorskie Tebeesy  przy wsparciu Urzędu Miejskiego w Stargardzie oraz Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. dotycząca USTAWY z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

Z zaproszenia na konferencję skorzystała Maria Szwałko Dyrektor Departamentu Polityki Przestrzennej z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, która podczas konferencji przedstawiła kluczowe zapisy wprowadzonej ustawy i odpowiadała na pytania uczestników konferencji.

W kolejnym wystąpieniu Zofia Fiuk-Dymek z Biura Planowania Przestrzennego Miasta Szczecin przedstawiła prezentację dotyczącą lokalnych standardów urbanistycznych lokalizacji i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących w Szczecinie. W dyskusji głos zabrał Leszek Jastrzębski p.o. Dyrektora w Regionalnym Biurze Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie oraz Jacek Adamczyk Dyrektor Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Stargardzie.

W trakcie jak i po zakończeniu konferencji podkreślano wysoki poziom merytoryczny wystąpień oraz przedstawionych prezentacji, a także atmosferę panującą podczas prowadzonej dyskusji.

Zobacz również