Informacja dotycząca realizowanego przez Goleniowskie TBS zadania budowy lokali mieszkalnych

Informacja dotycząca realizowanego przez Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zadania budowy lokali mieszkalnych z przeznaczeniem na wynajem z prawem dalszego podnajmu przy udziale finansowego wsparciu z Funduszu Dopłat w oparciu o Art. 5a Ustawy o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych.

Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. realizuje w dwóch etapach przedsięwzięcie budowlane pn: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Goleniowie – ul. Wytwórcza – Stargardzka” z łączną liczbą 180 lokali mieszkalnych z przeznaczeniem do wynajmu Gminie Goleniów z prawem do podnajmowania osobom fizycznym na zasadach obowiązujących w Gminie.

Łącznie powstanie 5 budynków mieszkalnych pięciokondygnacyjnych, w tym:

I etap – powstaną 2 budynki mieszkalne z łączną liczbą 60 lokalach mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej mieszkań 2 786,88 m2 – rozpoczęcie zadania kwiecień 2022 r. planowany termin zakończenia listopad 2023 r.

II etap – powstaną kolejne 3 budynki mieszkalne z łączną liczbą 120 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej mieszkań 5 500,44 m2 – rozpoczęcie zadania listopad 2022 r. planowany termin zakończenia listopad 2024 r.

W ramach całego zadania (I i II etapu) powstanie:

– 20 mieszkań 1 pokojowych o powierzchni 30,27 m2,
– 85 mieszkań 2 pokojowych o powierzchni 37,88 ? 49,19 m2,
– 75 mieszkań 3 pokojowych o powierzchni 47,68 ? 57,66 m2,

Budynki wyposażone będą w windy a każdy lokal będzie posiadał balkon oraz komórkę lokatorską. We wszystkich budynkach przewidziano mieszkania dla osób niepełnosprawnych, które będą zlokalizowane na parterze. Łącznie powstanie 9 lokali mieszkalnych dla osób ograniczonych ruchowo. W ramach zagospodarowania terenu powstanie 270 miejsc postojowych, w tym 31 miejsc postojowych dla użytkowników o ograniczonej sprawności motorycznej. Mieszkańcy będą mieli do dyspozycji rozległe tereny zieleni z nasadzeniami, oświetleniem, alejkami i ławkami do wypoczynku a najmłodsi atrakcyjny, przestronny plac zabaw.

Generalnym wykonawcą całego zadania jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EBUD” Przemysłówka Sp. z o.o.

Inwestycja realizowana jest przy udziale bezzwrotnego wsparcia z Funduszu Dopłat w wysokości 80% kosztów przedsięwzięcia na podstawie umów zawartych między Gminą Goleniów a Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz środków finansowych pozyskanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa za pośrednictwem Krajowego Zasobu Nieruchomości w wysokości 10% kosztów przedsięwzięcia.   

W styczniu 2023 roku zostały złożone wnioski do Banku Gospodarstwa Krajowego o zwiększenie o dalsze 20% kwoty przyznanego dofinansowania w ramach bezzwrotnego wsparcia z Funduszu Dopłat. Wnioski zostały pozytywnie zweryfikowane. W dniu 13 lutego 2023 roku na konferencji zorganizowanej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii Gmina Goleniów otrzymała symboliczny czek na wnioskowaną kwotę 11 880 056,57 zł tytułem zwiększenia dofinansowania dla I i II etapu inwestycji mieszkaniowej realizowanej przez Goleniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.

Na realizację całego przedsięwzięcia w ramach I i II etapu łączna kwota finansowego wsparcia wyniesie 66,7 mln zł, z czego środki z Funduszu Dopłat 59,4 mln zł, a środki z Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa 7,3 mln zł.

Zobacz również