Garaż murowany w trybie bezprzetargowym – Szczecin

 

WYKAZ Nr 31/TBSP/2018  z dnia 30 sierpnia 2018 r.

 Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami i Upoważnienia WO-I.0052.1.490.2015.KO z dn. 15 czerwca 2015 r., Prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Prawobrzeże” Sp. z o.o. w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości, iż działając w imieniu Gminy Miasto Szczecin przeznacza do wynajęcia w drodze bezprzetargowej na czas nieoznaczony niżej wymieniony garaż murowany na terenie Miasta Szczecin:

 

L.p. Położenie nieruchomości, księga wieczysta Nr obrębu

Nr działki

Oznaczenie garażu Powierzchnia

w m2

Sposób użytkowania Opłata za najem  
1.

 

Taborowa 6

SZ1S/00199177/4

Działka nr 4/6

Obr. 4024 Dąbie

G4 15,06 m 2 garaż murowany  kontynuacja umowy najmu 91,70 zł/brutto

miesięcznie

 

 

UWAGI:

Termin wnoszenia  czynszu:

– do dnia 10-go każdego miesiąca

Warunki zmiany wysokości opłat:

Stawki opłat mogą podlegać  podwyższeniu nie częściej niż raz w roku kalendarzowym

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 07 września 2018 r. do dnia 27 września 2018 r.

 

Zobacz również