Ewa Bończak-Kucharczyk

Ewa Bończak-Kucharczyk

Architekt krajobrazu, absolwentka SGGW (1974) o szerokim doświadczeniu praktycznym. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z mieszkalnictwem i polityką mieszkaniową, nieruchomościami, rozwojem lokalnym i działalnością jednostek samorządu terytorialnego. 

W latach 1982-1988 działała w konspiracyjnych strukturach opozycyjnych (w redakcji regionalnego „Biuletynu Solidarności” i kwartalnika „Bez debitu”, który uzyskał w 1988 r. nagrodę Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich), a także zajmowała się pomocą osobom represjonowanym, m.in. współpracując z Prymasowskim Komitetem Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom. 

W latach 1983-1985 wchodziła w skład pięcioosobowej Tymczasowej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” regionu Białystok.

Później wchodziła w skład władz krajowych i regionalnych KLD i UW. W latach 1984-1995 była członkiem władz Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Nepalskiej, Podlaskiego Towarzystwa Gospodarczego, Krajowej Izby Gospodarczej, Krajowej Rady Towarzystw Gospodarczych.

W latach 1990-1994 Ewa Bończak-Kucharczyk była radną Rady Miejskiej Białegostoku, a od 1991 do 1994 r. wiceprezydentem miasta Białystok. W kolejnych latach była również dyrektorem programu i kierownikiem Zespołu Programów Mieszkaniowych Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w Warszawie i kierowała pracami finansowanymi przez KHF i USAID.

W latach 1998-2001, jako wiceprezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, zajmowała się m.in. polityką mieszkaniową i wdrażaniem systemów efektywnego rozwoju miast. Jest współautorką strategii sektorowej „Gospodarka przestrzenna, nieruchomości, budownictwo mieszkaniowe”, stanowiącej podstawę działań w tej sferze rządu premiera Jerzego Buzka oraz autorką „Założeń polityki mieszkaniowej państwa na lata 1999-2003”.

Wykładała w Wyższej Szkole Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie i na Uniwersytecie Warszawskim. Prowadziła działalność doradczą w Konsultingowym Biurze Usług Habitat s.c. w firmie doradczo-wydawniczo-szkoleniowej portal minigo.pl (2008-2011).

W latach 1996-2007 była ekspertem Banku Gospodarstwa Krajowego, członkiem Rady Nadzorczej tego banku, doradcą Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy oraz członkiem Krajowego Sekretariatu Komitetu Osiedli Ludzkich ONZ HABITAT. Za osiągnięcia praktyczne na polu budownictwa mieszkaniowego, a także wkład w tworzenie polityki mieszkaniowej państwa i jej wdrażanie, dwukrotnie otrzymała odznaczenia resortowe. W 1993 r. złotą odznakę „Zasłużony dla budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych” oraz w 2001 r. odznakę honorową „Za zasługi dla budownictwa”.

W ostatnich latach przyznano jej także odznakę honorową za zasługi dla samorządu terytorialnego (2015) oraz Krzyż Wolności i Solidarności (2018) i Krzyż Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2018).

Swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystuje jako autorka licznych publikacji prasowych i książkowych dotyczących nieruchomości, mieszkalnictwa, gospodarki komunalnej oraz rozwoju lokalnego.

Zobacz również