Dostawa i wymiana połaciowej stolarki okiennej – Szczecin

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. uprzejmie informuje, że w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało opublikowane ogłoszenie nr 2023/BZP 00188560/01 z dnia 2023-04-24  r. o zamówieniu:

Dostawa i wymiana połaciowej stolarki okiennej w zasobie własnym i zarządzanym przez Szczecińskiego TBS Spółka z o.o. w podziale na dwie części: część 1: stolarka PCV, część 2: stolarka drewniana

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 10 maja 2023 r. godz. 10.00

Wszelkie informacje oraz dokumenty dotyczące przetargu dostępne są na Platformie elektronicznej obsługującej postępowanie – link do Platformy https://portal.smartpzp.pl/stbs/public/postepowanie?postepowanie=45818598

Zobacz również