Dostawa i wymiana połaciowej stolarki okiennej PCV – Szczecin

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. uprzejmie informuje, że w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało opublikowane ogłoszenie nr 2023/BZP 00186529/01 z dnia 2023-04-21  r. o zamówieniu:

Dostawa i wymiana połaciowej stolarki okiennej PCV w zasobie własnym Szczecińskiego TBS Spółka z o.o.

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 8 maja 2023 r. godz. 10.00

Wszelkie informacje oraz dokumenty dotyczące przetargu dostępne są na Platformie elektronicznej obsługującej postępowanie – link do Platformy

https://portal.smartpzp.pl/stbs/public/postepowanie?postepowanie=45718144

Zobacz również