Czwartek, 9 września 2021

¨Stopy bez zmian¨
¨Wyroków mniej, ale klienci wciąż wygrywają z bankami¨
¨Popyt na mieszkania nie słabnie¨
¨Rząd zmienia Polski Ład¨
¨Przed 2019 r. wystarczyła umowa deweloperska¨
¨Będą gwarancje kredytowe przy zakupie M¨
¨Małe domy bez pozwolenia coraz bliżej¨
¨Nadchodzi rewolucja w finansach JST¨
¨Samorządom będzie musiało wystarczyć 278 mln zł rekompensaty za podatek od elektrowni wiatrowych¨
¨Fasada, która znów zachwyca. Odnowiono historyczne elementy¨

Więcej poniżej.

Czwartkowa ¨Rzeczpospolita¨ odnotowuje: ¨Stopy bez zmian¨. Mimo najwyższej od 20 lat inflacji Rada Polityki Pieniężnej nie podniosła stóp procentowych. Zgodnie z prognozami większości ekonomistów RPP w środę zdecydowała o utrzymaniu stóp procentowych. Stopa referencyjna wynosi 0,1 proc. od wiosny ubiegłego roku, gdy z powodu pandemii została obniżona z 1,5 proc. RPP nie zacieśnia polityki pieniężnej mimo przyśpieszającej inflacji. Pierwsze dane wskazują, że w sierpniu wskaźnik cen konsumpcyjnych urósł rok do roku o 5,4 proc., czyli najwięcej od 20 lat. To wyraźnie powyżej celu inflacyjnego NBP, który wynosi 2,5 proc. Przeciwnicy podwyżki z RPP argumentują, że inflacja przyśpiesza głównie ze względu na czynniki podażowe, spowodowane wzrostem dostępności taniego pieniądza (na które Rada może mieć wpływ). Przekonują też, że do wysokiej inflacji przyczyniają się wyższe ceny energii elektrycznej i surowców, także leżące poza wpływem RPP. Ekonomiści spodziewają się pierwszych niewielkich podwyżek stóp najwcześniej w listopadzie po publikacji przez NBP nowej projekcji inflacji- czytamy na pierwszej stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 09.09.2021.).

¨Rz¨ informuje w innym miejscu: ¨Wyroków mniej, ale klienci wciąż wygrywają z bankami¨. Dominuje unieważnianie umów. Jesienią może zapaść dużo więcej wyroków niż w wakacje. W sierpniu w sprawach frankowych w polskich sądach zapadły co najmniej 102 wyroki- wynika z danych kancelarii Votum Robin y Lawyers reprezentującej frankowiczów. To wyraźnie mniej niż w czerwcu i lipcu, gdy zapadło odpowiednio około 260 i 195 orzeczeń. Prawdopodobnie wyroków jest nieco więcej, ale nie ma bazy danych zawierającej wszystkie orzeczenia. Niedawno Związek Banków Polskich podał, że 83 proc. z nieprawomocnych wyroków było korzystnych dla kredytobiorców. Struktura wyroków nie zmieniła się, trendy z poprzednich miesięcy wręcz się umocniły. Dla klientów korzystnych było 92 proc. zapadłych w sierpniu orzeczeń. Banki wygrały pozostałe 8 proc. spraw. Spośród wygranych przez kredytobiorców spraw już ponad 90 proc. dotyczyło unieważnienia umowy. Odsetek ten rośnie, parę miesięcy temu sięgał tylko 60 proc. Odfrankowienia, czyli przewalutowania kredytu po kursie z dnia zaciągnięcia z zachowaniem stawki LIBOR, w sierpniu stanowiły tylko 7 proc. wyroków. Zdecydowana większość orzeczeń wciąż jest nieprawomocna. Tych prawomocnych było w sierpniu tylko dziewięć- wszystkie korzystne dla kredytobiorców. Z czego wynika mniejsza liczba wyroków w lipcu i sierpniu? Pojawiały się głosy, że niektórzy sędziowie wstrzymywali się z wydawaniem orzeczeń, czekając na uchwałę Izby Cywilnej SN, która miała być 2 września, lecz wciąż jej nie ma. Jednak o mniejszej licznie rozstrzygnięć zdecydowały wakacje. Zatem jesień będzie ponownie należała do frankowiczów- odnotowano na 17 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 09.09.2021.).

Czwartkowa ¨Rz¨– jako patron medialny przedsięwzięcia-  zamieszcza również obszerny cykl publikacji poświęconych Forum Ekonomicznemu w Karpaczu. Spośród wielu tekstów opisujących tematykę poszczególnych paneli dyskusyjnych forum, znajdziemy także rozmowę z Nikodemem Iskrą, prezesem Murapol SA. Najszybciej rozwijać się będą te firmy, które zabezpieczyły wystarczająco duży bank ziemi pod inwestycje- czytamy w tekście ¨Popyt na mieszkania nie słabnie¨. Deweloperzy mieszkaniowi biją rekordy sprzedaży. Na pytanie, jak długo ten trend będzie kontynuowany, rozmówca ¨Rz¨ odpowiada: Popyt na mieszkania nie słabnie. Bez wątpienia na rynku utrzymuje się deficyt mieszkaniowy, który może być trudny do zaspokojenia w perspektywie nadchodzących lat, nawet przy założeniu obecnej dynamiki sprzedaży nowych mieszkań. Rozwoju rynku nie ogranicza popyt, lecz podaż mieszkań. Popyt jest obecnie tak duży, że część deweloperów ma problemy z uzupełnieniem oferty. Jednym z głównych powodów jest deficyt odpowiednich gruntów. Najszybciej rozwijać się więc będą te firmy, które zabezpieczyły wystarczająco duży bank ziemi pod nowe inwestycje, potrafią ten bank rozwijać i odbudowywać w miarę przekazywania kolejnych zasobów do sprzedaży, a także mają zapewnione stabilne finansowanie. Grupa Murapol jest w tej komfortowej sytuacji, że dysponuje jednym z największych w branży banków ziemi. Na koniec sierpnia br. obejmował on grunty stanowiące własność lub będące w użytkowaniu wieczystym Grupy, lub objęte warunkowymi umowami przedwstępnymi, umożliwiającymi wybudowanie ponad 20 tys. lokali o łącznej powierzchni użytkowej blisko 900 tys. mkw. Całość rozmowy- na 27 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 09.09.2021.).

¨Dziennik Gazeta Prawna¨ informuje z kolei: ¨Rząd zmienia Polski Ład¨. Po konsultacjach rząd złagodził zmiany w składce zdrowotnej, w przepisach o rezydencji podatkowej i estońskim CIT. Terminy płatności składek nie będą kolidowały z terminami zapłaty podatku dochodowego. Będzie jednak nowy podatek od wielkich korporacji. Wczoraj rząd przyjął projekt Polskiego Ładu, który ma obowiązywać od 2022 r. Wprowadził jednak istotne modyfikacje, m.in. złagodził kilka propozycji, które wzbudzały kontrowersje, w tym te dotyczące składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Nadal nie będzie można odliczać składki od podatku dochodowego, ale liniowcy mają zapłacić mniej- nie 9 proc., jak pierwotnie planowało MF, ale 4,9 proc. Składkę- i to się nie zmieni- trzeba będzie naliczać od faktycznych dochodów. Projekt po zmianach przewiduje też składkę minimalną, która ma wynieść 9 proc. od wynagrodzenia minimalnego, czyli obecnie byłoby to 270 zł. Liniowcy, tak jak pierwotnie zakładał MF, nie będą mogli skorzystać  wyższej kwoty wolnej (30 tys. zł). Nie zmienią się natomiast propozycje dla przedsiębiorców rozliczających PIT według skali podatkowej (stawki 17 i 32 proc.). Oni będą mogli skorzystać z wyższej kwoty wolnej oraz podwyższonego I progu skali (wzrośnie z 85 528 zł do 120 tys. zł). Będą też płacić 9- proc. składkę zdrowotną naliczaną od faktycznych dochodów, bez możliwości jej odliczenia. Więcej szczegółów- na drugiej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 09.09.2021.).

¨DGP¨ zauważa w innym miejscu: ¨Przed 2019 r. wystarczyła umowa deweloperska¨. Do skorzystania z ulgi mieszkaniowej nie był wymagany akt notarialny, wystarczyło zawrzeć umowę deweloperską i co do zasady wydać pieniądze w ciągu dwóch lat- potwierdził minister finansów w interpretacji ogólnej. Tym samym wyjaśnił, jak stosować art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT oraz art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a i d tej ustawy w brzmieniu obowiązującym do końca 2018 r. Jednocześnie minister potwierdził, że do skorzystania z ulgi mieszkaniowej nie trzeba było mieć aktu notarialnego. W stanie prawnym obowiązującym do końca 2018 r. istniała wątpliwość, czy aby skorzystać z preferencji, wystarczy zawrzeć umowę deweloperską i wydatkować pieniądze w ciągu dwóch lat. Organy podatkowe uważały, że nie. Ich zdaniem do nabycia nieruchomości dochodziło dopiero z chwilą podpisania umowy przenoszącej własność (aktu notarialnego). Odmienne stanowisko- jak przyznał minister finansów- zostało jednak ukształtowane w orzecznictwie sądów administracyjnych. W wydanych wyrokach NSA uznał, że wpłaty na rzecz dewelopera na podstawie umowy deweloperskiej dotyczącej lokalu mieszkalnego stanowią wydatki określone w ustawie o PIT poniesione na budowę lokalu. Wyjaśnił też, że wprawdzie w momencie poniesienia wydatków lokal nie stanowi jeszcze własności podatnika, ale wydatki są indywidualnie wyliczone w odniesieniu do konkretnego, przyszłego lokalu, którego własność podatnik ma nabyć. Wykładnię NSA przyjął minister finansów, nie ma one jednak zastosowania do obecnie obowiązujących przepisów- czytamy na trzeciej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 09.09.2021.).

¨DGP¨ informuje również: ¨Będą gwarancje kredytowe przy zakupie M¨. Bank Gospodarstwa Krajowego udzieli gwarancji przy zakupie mieszkania na kredyt w wysokości do 20 proc. kwoty kredytu. Wyniesie ona maksymalnie 100 tys. zł i zastąpi wkład własny. Będzie można ją otrzymać w przypadku kredytu udzielanego na minimum 15 lat. Po urodzeniu się drugiego lub kolejnego dziecka BGK spłaci część kredytu. Takie mają być efekty przyjętego wczoraj przez rząd projektu ustawy o kredytach hipotecznych objętych gwarancją zastępującą udział własny kredytobiorcy oraz o spłatach tych kredytów dokonywanych w związku z powiększeniem gospodarstwa domowego. Projekt dotyczący mieszkania bez wkładu własnego jest jednym z elementów Polskiego Ładu. Ustawa ma wejść w życie po upływie pół roku od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Skorzystać z kredytu z gwarancją będzie można do końca 2030 r. Kredytów bez wkładu własnego udzielać będą banki przystępujące do programu, na podstawie umowy z BGK, który również będzie jednorazowo spłacał część gwarantowanego kredytu mieszkaniowego w związku z urodzeniem dziecka. Będzie to tzw. spłata rodzinna wynosząca: 20 tys. zł- w przypadku powiększenia gospodarstwa domowego o drugie dziecko i 60 tys. zł- o trzecie lub kolejne. Zgodnie z deklaracjami Ministerstwa Rozwoju i Technologii projekt zawiera mechanizmy, które ograniczą ryzyko stymulowania- wskutek tej inicjatywy- wzrostu cen mieszkań. To ważne, gdyż- jak wskazują eksperci- mamy w tej chwili rynek mieszkaniowy rozgrzany do czerwoności. Tymczasem poprzednie podobne programy- ¨Rodzina na Swoim¨ i ¨Mieszkanie dla Młodych¨- przyczyniły się do wzrostu cen. Projekt zakłada więc wprowadzenie maksymalnego limitu ceny (w tym wkładu budowlanego) w przeliczeniu na 1 mkw. powierzchni użytkowej finansowanego mieszkania. Drugim z możliwych do zastosowania mechanizmów będzie upoważnienie dla rządu do obniżenia- w rozporządzeniu- wysokości współczynników na limity cenowe. Więcej szczegółów- na piątej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 09.09.2021.).

Obok w ¨DGP¨ czytamy: ¨Małe domy bez pozwolenia coraz bliżej¨. Wznoszenie małych domów- do 70 mkw. w podstawie- bez pozwolenia na budowę, ustanawiania kierownika budowy i prowadzenia dziennika budowy- umożliwi projekt ustawy przyjęty wczoraj przez Radę Ministrów. Zapowiadane jest też bezpłatne udostępnienie projektów budowlanych takich obiektów. Mają one być wolnostojące i maksymalnie dwukondygnacyjne. Projekt określa też dopuszczalną gęstość zabudowy w przypadku takich domów. Ich liczba nie będzie mogła być większa niż jeden na każde 500 mkw. powierzchni działki. W pierwotnej wersji dokumentu było to 1000 mkw. Korekta ma gwarantować, że małe domy będą powstawały wyłącznie w celach indywidualnych, nie zaś jako część wieloobiektowych osiedli. Zaakceptowane przez rząd przepisy zakładają też, że budowa małego domu wymagała będzie zawiadomienia organów nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór autorski nad zgodnością budowy z projektem o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych. Wprowadzono również uproszczenia w procedurze zgłoszenia budowy domów do 70 mkw., polegające na wyłączeniu możliwości zgłoszenia przez organ administracji architektoniczno- budowlanej sprzeciwu- do budowy będzie można przystąpić od razu po doręczeniu organowi administracji architektoniczno- budowlanej takiego zgłoszenia. Rozszerzono także możliwość budowania domków rekreacyjnych w procedurze zgłoszenia z dotychczasowej maksymalnej powierzchni 35 mkw. do 70 mkw., przy czym pojawią się ograniczenia w parametrach: rozpiętość elementów konstrukcyjnych tych budynków nie może przekraczać 6 metrów, a wysięg wsporników- 2 m. Nowe przepisy mają wejść w życie po upływie dwóch miesięcy od opublikowania ich w Dzienniku Ustaw- odnotowano także na piątej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨- 09.09.2021.).

¨DGP¨ zapowiada w innym miejscu: ¨Nadchodzi rewolucja w finansach JST¨. Wpływy podatkowe samorządów mają być stabilne- zapewnia rząd. System będzie bardziej skomplikowany i jeszcze mocniej uzależniony od decyzji centralnych- kontrują samorządowcy. ¨Obecny system dochodów JST funkcjonuje już ponad 17 lat i z uwagi na dynamiczne zmiany w otoczeniu gospodarczym i prawnym, wymaga dostosowania do nowych realiów¨- czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy o wparciu jednostek samorządu terytorialnego w związku z programem Polski Ład. Samorządowcy przyznają: To największa reforma dochodów samorządów od 2003 r. Według rządzących nowe przepisy pozwolą długookresowo ustabilizować dochody samorządów, tak by nie były uzależnione od zmian prawnych i koniunktury. Samorządowcy podkreślają jednak, że propozycja nie gwarantuje systemowej rekompensaty za zmniejszone wpływy z PIT i CIT na adekwatnym poziomie (m.in. wynikających z planowanych zmian podatkowych w Polskim Ładzie). Wsparcie według projektu ma wynieść 48,4 mld zł w ciągu 10 lat, a samorządy szacują straty z wpływów podatkowych na 207 mld zł (z uwzględnieniem zmian podatkowych z lat 2019 i 2020). Włodarze mają zastrzeżenia nie tylko do poziomu rekompensaty, ale także do proponowanych w projekcie mechanizmów. Skutkiem zmian będzie na pewno znaczne skomplikowanie systemu naliczania udziałów jednostek samorządu w PIT i to w sposób, który  w normalnej sytuacji doprowadzi do obniżenia dynamiki zmian PIT, a w konsekwencji dalszego zmniejszenia się odsetka dochodów własnych w dochodach ogółem- uważa jeden z przedstawicieli Związku Powiatów Polskich. Więcej szczegółów- na siódmej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 09.09.2021.).

¨DGP¨ w środowym wydaniu informuje z kolei: ¨Samorządom będzie musiało wystarczyć 278 mln zł rekompensaty za podatek od elektrowni wiatrowych¨. Wykazanie w budżecie przez gminę planowanych wpływów, np. z podatku od nieruchomości, nie oznacza, że faktycznie tyle uzyska. Nie stanowi to też podstawy do roszczeń w przypadku gdy otrzymana danina będzie niższa, niż zakładano- tak wynika z opinii Rady Legislacyjnej. Oceniła ona projekt ustawy o rekompensacie dochodów utraconych przez gminy w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych, przygotowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Zgodnie z resortową propozycją samorządy, które straciły na zmianach dotyczących daniny od wiatraków, będą mogły starać się o zwrot środków, ale tylko za okres od 1 stycznia do 13 lipca 2018 r. Łącznie budżet państwa ma wypłacić gminom ok. 278 mln zł. Zdaniem samorządowców należy im się dwa razy tyle, czyli zwrot za cały rok. Wskazują, że gminy planowały swoje budżety na cały 2018 r., zakładając, że otrzymają wyższe wpływy z podatku za elektrownie wiatrowe, dlatego rekompensata powinna objąć cały ten okres. Tego zdania nie podziela jednak Rada Legislacyjna. Więcej- na 10 stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 08.09.2021.).

¨Kurier Szczeciński¨ zauważył: ¨Fasada, która znów zachwyca. Odnowiono historyczne elementy¨. Nowa elewacja, wyremontowane klatki schodowe i bramy- zakończył się generalny remont kamienicy przy skrzyżowaniu al. Piastów i Jagiellońskiej w Szczecinie. Wcześniej zagospodarowano również teren ogródka i przedogródka. Odnowiony budynek należy do wspólnoty mieszkaniowej  przy ul. Jagiellońskiej 80, która sfinansowała cały remont. Wszystkie prace koordynowało Szczecińskie TBS- zarządca wspólnoty. Ich zakres obejmował m.in. remont elewacji frontowej budynku, wraz z wymianą okien piwnicznych, renowację bram wejściowych od strony ul. Jagiellońskiej i al. Piastów, remont balkonów, klatek schodowych i prześwitu bramowego. Docieplono także elewację od podwórza, wykonano izolację przeciwwilgociową, razem z wymianą stolarki okiennej piwnic. Remont elewacji kamienicy przy Jagiellońskiej 80 przeprowadzono bardzo starannie, odnawiając historyczne elementy. Prace obejmowały dekoracje elewacji w formie boni, gzymsów, opasek okiennych, detali ryflowanych i w formie motywów roślinnych, a także sztukaterie. Odmalowując elewację zastosowano subtelną, pastelową kolorystykę- czytamy na łamach ¨Kuriera¨.

(Źródło: ¨Kurier Szczeciński¨– 08.09.2021.). 

Zobacz również