Czwartek, 9 marca 2017

Najemca też powinien być członkiem spółdzielni mieszkaniowej, Rzeczpospolita
Wyjątkowy tryb zajęcia działki, Rzeczpospolita
W biednym regionie niższa danina od nieruchomości, Rzeczpospolita
Wójt nie ustala dowolnie warunków zabudowy, Rzeczpospolita
Świnoujście i Kołobrzeg wysoko w rankingu. Tu się dobrze mieszka!, Kurier Szczeciński

Więcej poniżej.

 

"Prawo co dnia" w czwartkowej "Rzeczpospolitej" odnotowuje: "Najemca też powinien być członkiem spółdzielni mieszkaniowej". Proponowane przez Ministerstwo Infrastruktury finansowe zasady wykupu mieszkań zakładowych budzą zastrzeżenia Rządowego Centrum Legislacji. Projekt nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, który opiniowało Rządowe Centrum Legislacji, realizuje trzy wyroki Trybunału Konstytucyjnego. Dotyczą one m.in. członkostwa w spółdzielni oraz wykupu mieszkań zakładowych. Projekt wylicza, kto może być członkiem spółdzielni. Zdaniem RCL zaproponowana lista spółdzielców jest zbyt krótka. Zabrakło bowiem na niej najemców dawnych mieszkań zakładowych znajdujących się w zasobach gminy. Warto więc ich uwzględnić. Rządowe Centrum miało również uwagę do propozycji wykupu dawnych lokali zakładowych na własność przez lokatorów. Zgodnie z ministerialną propozycją lokator musi spłacić jedynie nakłady konieczne poniesione na lokal. Przy czym wlicza się do nich wpłaconą przez niego przed laty kaucję zwaloryzowaną proporcjonalnie do wartości lokalu. Ta propozycja zdaniem RCL może doprowadzić do pokrzywdzenia spółdzielni, ponieważ poniesione przez nią nakłady na budynek mogą wpłynąć na wartość lokalu. Szczegóły- na trzeciej stronie dodatku.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 09.03.2017.).

 

"Prawo co dnia" informuje też: "Wyjątkowy tryb zajęcia działki". Konieczność przycięcia gałęzi drzew pod linią elektroenergetyczną uzasadnia czasowe zajęcie nieruchomości. O czasowe zajęcie prywatnego terenu w miejscowości Widelce w gminie Kolbuszowa w celu przycinki drzew i krzewów rosnących w pobliżu linii wysokiego napięcia 110 kV zwróciła się do starosty spółka energetyczna. Miało to zapobiec niebezpiecznym zdarzeniom, jak zerwanie czy spięcie na linii, grożące pożarem. Ani starosta, ani wojewoda podkarpacki nie dopatrzyli się jednak siły wyższej, ani tym bardziej nagłej potrzeby zapobieżenia szkodzie. Spółka złożyła skargę do WSA w Rzeszowie. Sąd przyznał jej rację, uchylając obie decyzje. Więcej- także na trzeciej stronie dodatku.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 09.03.2017.).

 

"Prawo co dnia" zamieszcza również tekst: "W biednym regionie niższa danina od nieruchomości". Samorządowcy chcą, aby stawki od gruntów czy lokali zależały od zamożności regionu mierzonej PKB. Resort finansów chce o tym rozmawiać. Nowy schemat opodatkowania gruntów i budynków, uzależniony od zamożności regionu, zaproponowały jeszcze w 2014 r. Związek Miast Polskich (ZMP) i Unia Metropolii Polskich (UMP). Dopiero niedawno jednak Ministerstwo Finansów wyraziło zainteresowanie konsultacjami. Propozycja ZMP i UMP opiera się na raporcie, którego autorzy proponują podzielić kraj na dziewięć stref zamożności, mierzonej według tego, jak wysoki jest PKB w danej strefie. Nie pokrywałyby się one z granicami województw. Dla każdego z dziesięciu "stopni zamożności" powinny zostać określone odrębne widełki wskazujące minimalną i maksymalną stawkę podatku od nieruchomości mieszkaniowych i odrębnie od związanych z działalnością gospodarczą. Dla regionów bogatszych przedział możliwych stawek byłby oczywiście ustalony na wyższych poziomach niż dla uboższych. Więcej- na szóstej stronie dodatku.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 09.08.2017.).

 

"Prawo co dnia" przypomina też: "Wójt nie ustala dowolnie warunków zabudowy". Podstawą decyzji o warunkach zabudowy musi być rzetelnie sporządzona analiza urbanistyczno- budowlana uwzględniająca przede wszystkim istniejącą zabudowę. Stanowisko takie potwierdza wyrok NSA z 8 marca w sprawie warunków zabudowy samowoli budowlanej. Więcej szczegółów- także na piątej stronie dodatku.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 09.08.2017.).

 

"Kurier Szczeciński" zauważa: "Świnoujście i Kołobrzeg wysoko w rankingu. Tu się dobrze mieszka!". Świnoujście znalazło się wśród trzech miast w Polsce, które oferują najlepsze warunki mieszkaniowe. W rankingu opracowanym przez portal RynekPierwotny.pl wygrał Sopot. Szczecin zajął w zestawieniu 31. miejsce. Ranking opiera się na danych GUS i dotyczy polskich miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców. Dla wszystkich analizowanych miast obliczono liczbę mieszkań (lokali i domów) na 1000 osób oraz powierzchnię użytkową mieszkania w przeliczeniu na jedną osobę. Najlepiej w tym zestawieniu spośród miast naszego województwa wypadło Świnoujście, które poprawiło swoją pozycję z zeszłego roku. Tylko w ciągu kilku ostatnich lat w Świnoujściu powstały trzy nowe bloki z ponad 60 mieszkaniami komunalnymi oraz socjalnymi. Aktualnie miasto przygotowuje się do budowy mieszkań w ramach programu społecznego budownictwa czynszowego oraz budowy mieszkań komunalnych. Samo budownictwo na wynajem ma wypełnić lukę na rynku mieszkaniowym. Pierwszy budynek czynszowy ma powstać przy ul. Steyera. Na łącznej powierzchni ok. 2,7 tys. mkw. powstanie ok. 50 mieszkań wraz z komórkami, miejscami postojowymi podziemnymi i nadziemnymi, pomieszczeniami na rowery oraz windą. Obok powstanie budynek komunalny, również liczący ok. 50 mieszkań. Prace budowlane mają ruszyć w lipcu 2017 r. i zakończyć się w grudniu 2018. Oprócz tego Świnoujście złożyło wniosek aplikacyjny i podpisało list intencyjny w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus. W efekcie może powstać kolejnych 200 mieszkań- czytamy na dziewiątej stronie "Kuriera".

(Źródło: "Kurier Szczeciński"- 09.03.2017.).

 

"Gazeta Pomorska- Toruń" odnotowuje: Jest szansa na poprawę sytuacji mieszkaniowej w Golubiu- Dobrzyniu. Bloki buduje dwóch deweloperów. Podjęte też zostały rozmowy z RTBS. Podczas ostatniej sesji przewijał się wątek wystąpienia miasta z Rypińskiego TBS. Burmistrz zauważył, że w obecnej sytuacji mieszkaniowej nie jest to dobre wyjście, a celowe pozostaje zacieśnienie tej współpracy, skutkującej powstaniem nowego bloku. Radni również przestali naciskać na wystąpienie ze spółki. Co więcej, wskazano teren, na jakim mogłyby powstać mieszkania. Burmistrz Golubia- Dobrzynia spotkał się z prezesem RTBS, by porozmawiać o modelach finansowania budownictwa oraz zasadach przeprowadzenia inwestycji w mieście. Socjalne budownictwo czynszowe oznacza, że warunkiem współpracy będzie wkład miasta, stanowiący jedynie 10 proc. wartości inwestycji, na co złożyć się ma dofinansowanie i grunt pod budowę. Pozostałe koszty inwestycji pokryje kredyt bankowy z BGK, który zaciągnie RTBS- czytamy.

(Źródło: "Gazeta Pomorska- Toruń"- 09.03.2017.).

 

"Głos Koszaliński" poinformował: Właśnie oddany do użytku budynek Białogardzkiego TBS czeka… remont. Na szczęście niewielki. Elewacja była robiona na przełomie grudnia i stycznia, a pogoda była wtedy fatalna. No i niestety widać tego efekty- przyznaje prezes Białogardzkiego TBS. W wielu miejscach pojawił się grzyb, tynk zaczął odpadać. Prawdopodobnie wykonawca źle zamontował rynny i blachy. Spółka powiadomiła wykonawcę o problemie i lada dzień ekipa remontowa przyjedzie wszystko poprawić- odnotowano.

(Źródło: "Głos Koszaliński"- 09.03.2017.).

 

Zobacz również