Czwartek, 9 lipca 2020

¨Zakaz ujawniania danych domów i działek w sieci¨
¨Księga ważniejsza niż dostęp do drogi¨
¨Sąd nie pozwolił na obejście prawa¨
¨Uwolnienie od długu to nie zawsze przychód¨
¨Zbyt duże wymagania muszą skończyć się unieważnieniem przetargu¨
¨Lokum za remont¨

Więcej poniżej.

¨Prawo co dnia¨ w czwartkowej ¨Rzeczpospolitej¨ odnotowuje: ¨Zakaz ujawniania danych domów i działek w sieci¨. Głównemu geodecie kraju nie udało się wstrzymać postanowienia, które nakazuje ograniczenie przetwarzania danych osobowych z numerów ksiąg wieczystych w serwisie internetowym. WSA w Warszawie nie wstrzymał wykonania postanowienia prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z 6 kwietnia ograniczającego przetwarzanie danych osobowych zawartych w numerach ksiąg wieczystych w serwisie internetowym Geoportal II. Jak informuje na swojej stronie UODO, sąd doszedł do przekonania, że rozstrzygnięcie wydane na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych nie może być wstrzymane w trybie przewidzianym w art. 61 § 3 ustawy- Prawo o postępowaniu przed sądem administracyjnym. Odmowa wstrzymania oznacza, że pozostaje w mocy postanowienie zobowiązujące Głównego Geodetę Kraju (GGK) do zaprzestania publikowania numeru ksiąg wieczystych na geoportal.gov.pl  do czasu wydania wydania ostatecznej decyzji. Spó o Geoportal II zaczął się w marcu 2020 r., gdy prezese UODO z urzędu wszczął dwa postępowania o naruszenie w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez podstawy prawnej, oraz dotyczące ukarania GGK za brak współpracy z UODO. W ocenie UODO, dysponując numerem księgi, można mieć dostęp do zawartych w niej danych, co może prowadzić do zagrożeń wielu osób, np. nieuprawnionego profilowania właścicieli nieruchomości- czytamy na 11 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 09.07.2020.).

¨Prawo co dnia¨ zauważa też: ¨Księga ważniejsza niż dostęp do drogi¨. Błędy i niedopatrzenia trudno naprawić. Nieprecyzyjne zapisanie służebności drogi koniecznej pozbawiało działkę, przynajmniej na pewnien czas, dojazdu. To wnioski z wyroku Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN. Trójka sędziów rozpatrywała skargę nadzwyczajną prokuratora generalnego do orzeczenia w sprawie o sprostowanie księgi wieczystej, a formalnie uzgodnienie jej z rzeczywistym stanem prawnym. Więcej szczegółów- na 12 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 09.07.2020.).

¨Prawo co dnia¨ informuje również: ¨Sąd nie pozwolił na obejście prawa¨. Wszystkie domki letniskowe były przystosowane do zamieszkania przez cały rok, lecz nie zmieniło to ich rekreacyjnego przeznaczenia. Przekonała się o tym spółka deweloperska, która na własnej działce w kaszubskiej gminie Lipnica wybudowała dziewięć identycznych domków wypoczynkowych rekreacji indywidualnej- jak brzmi ich formalna nazwa. Każdy miał dwa oddzielne wejścia prowadzące do dwóch lokali: M1 i M2, o identycznej powierzchni 55 mkw. Każdy lokal posiadał odrębną kuchnię, łazienkę i WC. Inwestycja powstała na podstawie pozwolenia na budowę wydanego zgodnie z przeznaczeniem terenu w miejscowym planie zagospodarowania pod zabudowę rekreacji indywidualnej. PO zakończeniu inwestycji spółka wystąpiła do starosty o wydanie zaświadczenia, że lokale M1 i M2 w dziewięciu domkach rekreacyjnych są samodzielnymi lokalami mieszkalnymi. Starosta odmówił. Powołując się na ustawę o własności lokali stwierdził, że samodzielnym lokalem mieszkalnym może być jedynie lokal służący do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych i przeznaczony na stały pobyt ludzi. Z miejscowego planu wynika inaczej. Także WSA uznał, że decyzje są prawidlowe, oddalając skargę spółki. Stwierdził, iż przyjęcie, że można by wyodrębnić samodzielne lokale mieszkalne, gdy miejscowy plan nie dopuszcza jakiejkolwiek zabudowy mieszkaniowej na tym terenie poza tą o funkcjach wyłącznie rekreacyjnych, byłoby obejściem prawa. Więcej szczegółów- także na 12 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 02.07.2020.).

¨Dziennik Gazeta Prawna¨ zauważa z kolei: ¨Uwolnienie od długu to nie zawsze przychód¨. Spadkobierca nie płaci PIT, gdy bank umarza część kredytu ponad wartość majątku przejętego z dobrodziejstwem inwentarza- potwierdza dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Z licznych interpretacji indywidualnych i sądowych wyroków wynika, że umorzenie kredytu (w całości lub w części) powoduje przychód z nieodpłatnego świadczenia, od którego trzeba zapłacić 18 lub nawet 32 proc. PIT. Nie zawsze jednak tak się dzieje, czego dowodzi niedawna wykładnia dyrektora KIS. Więcej- na trzeciej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 09.07.2020.).

¨DGP¨ informuje również: ¨Zbyt duże wymagania muszą skończyć się unieważnieniem przetargu¨. Przepisy nie definiują, czym jest obrót, a jednocześnie stanowią, że zamawiający nie może wymagać osiągnięcia przez firmy obrotu, który przekraczałby dwukrotną wartość zamówienia. Dlatego warunek ten powinien być doprecyzowany w specyfikacji. W omawianej sprawie KIO zwróciła uwagę, że choć przepisy o zamówieniach publicznych rzeczywiście nie definiują obrotu, to z uzasadnienia projektu nowelizacji ustawy pzp, który wprowadził wprost art. 22C ust. 2 wynika, że ustawodawca utożsamia pojęcie ¨obrót¨ z pojęciem ¨przychód¨. Szczegóły- na czwartej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 09.07.2020.).

¨Kurier Szczeciński¨ informuje: ¨Lokum za remont¨. Oferty najmu mieszkań komunalnych za remont dostępne będą teraz częściej, nawet dwa razy w miesiącu. Zmienił się jednocześnie tryb składania wniosków i ich weryfikacja. Teraz wniosek można składać w wyznaczonym terminie w konkretnej ofercie na dwa z zamieszczonych w niej adresów. Ważne, by zainteresowany podał, który z nich okazę się adresem pierwszego wyboru, a który drugiego. W przypadku młodych rodzin przyznawane będą dodatkowe punkty, co ma zwiększyć ich szanse na wynajem takiego lokalu. O mieszkanie komunalne za remont mogą się starać mieszkańcy, którzy żyją w Szczecinie i nie mają swojego ¨M¨. Istotnym elementem jest też kryterium dochodowe. Do tej pory mieszkańcy Szczecina zainteresowani lokalem za remont mieli możliwość składania wniosków dwa razy w roku. Teraz oferty lokali będą pojawiać się dwa razy w miesiącu. Aktualne oferty mieszkań są już dostępne na tablicy ogłoszeń w siedzibie oraz na stronie internetowej ZBiLK. Więcej szczegółów- na 16 stronie ¨Kuriera¨.

(Źródło: ¨Kurier Szczeciński¨– 09.07.2020.).

Zobacz również