Czwartek, 9 kwietnia 2020

¨Ułatwienia dla budujących? Iluzja¨
¨Nowa tarcza osłoni małych i dużych¨
¨Uproszczenia dla budowlanki¨
¨Rynek mieszkaniowy szybko stygnie¨
¨Czynsze, apel i epidemia¨

Więcej poniżej.

¨Prawo co dnia¨ w czwartkowej ¨Rzeczpospolitej¨ odnotowuje: ¨Ułatwienia dla budujących? Iluzja¨. Inwestorzy będą mogli ubiegać się o pozwolenie na budowę i składać zawiadomienie o jej zakończeniu w formie elektronicznej. Tarcza antykryzysowa 2.0 przewiduje zmiany w formalnościach budowlanych, by nie blokowały inwestycji. Nowe przepisy zakładają, że przy pomocy ePUAP można składać wnioski o wydanie pozwolenia na budowę razem z projektem budowlanym w formie elektronicznej. Dziś nie jest to możliwe. Tarcza przyznaje urzędnikom prawo zrezygnowania z postępowania administracyjnego z udziałem stron, gdy istnieje taka możliwość, oraz udostępniania w formie elektronicznej akt sprawy i poszczególnych dokumentów. Nie przyśpieszy to jednak postępowania, biorąc pod uwagę stan kadrowych niedoborów w urzędach. Proponuje się również, by po ukończeniu budowy można było przesłać do powiatowego nadzoru budowlanego zawiadomienie w formie elektronicznej o zakończeniu budowy. Taką możliwość wprowadza się również w wypadku budynków wielorodzinnych, o co zabiegali deweloperzy. Polski Związek  Firm Deweloperskich wskazuje, że nadal niezbędne będą obowiązkowe kontrole przeprowadzane przez nadzór budowlany, a z nimi jest obecnie duży problem. Przez krótka chwilę kontrole odbywały się online. Jednak po interwencji głównego inspektora nadzoru budowlanego zrezygnowano z tej formy. Tarcza nie odwiesza również terminów w wypadku wielu innych decyzji, np. środowiskowej. I co najgorsze, będzie można składać zawiadomienie o zakończeniu budowy przy pomocy ePUAP, ale niewiele się na tym zyska- czytamy. Więcej- na 16 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 09.04.2020.).

¨Dziennik Gazeta Prawna¨ informuje z kolei: ¨Nowa tarcza osłoni małych i dużych¨. Częściowo bezzwrotne subwencje i przejmowanie udziałów w spółkach z problemami zakłada nowy pakiet działań antykryzysowych warty 100 mld zł. Potwierdziły się informacje ¨DGP¨, że rząd szykuje kolejne działania wspierające gospodarkę uderzoną epidemia COVID- 19. Pomoc będzie dostarczana za pośrednictwem Polskiego Funduszu Rozwoju. Pomoc dla mikrofirm, czyli zatrudniających do dziewięciu osób, będzie oparta na prostych subwencjach wypłacanych za pośrednictwem banków. Pożyczki po 12 miesiącach będą bezzwrotne do kwoty 75 proc. pod warunkiem utrzymania w tym czasie biznesu i zatrudnienia. Maksymalna kwota wsparcia na trzy lata wyniesie 324 tys. zł. W przypadku małych i średnich podmiotów (10 do 249 pracowników) subwencja wyniesie do 3,5 mln zł na trzy lata. Dla dużego biznesu, którego załoga liczy co najmniej 250 osób, przygotowano inne rozwiązania. Takie firmy mogą liczyć na finansowanie płynnościowe w postaci pożyczek lub obligacji na okres dwóch lat, o wartości nawet do 1 mld zł. Kolejny instrument to finansowanie preferencyjne na trzy lata, częściowo bezzwrotne w zależności od wielkości straty finansowej oraz utrzymania miejsc pracy. Na jeden podmiot będzie przypadało do 750 mln zł- czytamy na pierwszej stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 09.04.2020.).

¨DGP¨ zauważa też: ¨Uproszczenia dla budowlanki¨. Dalsze usprawnienia procesu inwestycyjnego w czasie stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID- 19, to cel nowelizacji specustawy zwanej tarczą antykryzysową, którą wczoraj zajmował się Sejm. Zmiany wprowadzone dzięki dodaniu art. 312′ sprowadzają się przede wszystkim do zawieszenia stosowania art. 55 ust. 1 pkt. 1 i 3 prawa budowlanego. Wskazany przepis upraszcza procedurę dopuszczenia do użytkowania większych obiektów, np. zabudowy wielorodzinnej oraz budynków użyteczności publicznej. Pozwala na zastąpienie na czas epidemii pozwoleń na użytkowanie zawiadomieniem organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy. Użytkowanie obiektu budowlanego będzie możliwe, jeżeli organ nadzoru budowlanego po zakończeniu budów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu. W części rozwiąże to problem przeprowadzania kontroli i wydawania pozwoleń na użytkowanie przez inspekcję nadzoru budowlanego, co było utrudnione w pierwszych dniach trwania epidemii przy ograniczonej działalności organów administracji architektoniczno- budowlanej. Zmiany pozytywnie odbiera branża deweloperska. Krytycznie ocenia natomiast zawieszenie biegu terminów administracyjnych. Ich przywrócenie jest obecnie jednym z jej głównych postulatów. Więcej szczegółów- na czwartej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 09.04.2020.).

W ¨DGP¨ czytamy również: ¨Rynek mieszkaniowy szybko stygnie¨. Mniejszy popyt i wzrost podaży muszą prowadzić przynajmniej do wyhamowania cen. Co najmniej jeden motor napędzający w poprzednich kwartałach rynek mieszkaniowy zaczął właśnie się krztusić. To tzw. najem krótkoterminowy, czyli wynajmowanie mieszkań na dzień lub dwa, za pomocą takich platform, jak Airbnb. Najem tego typu został zakazany, co automatycznie postawiło pod znakiem zapytania opłacalność zakupu mieszkań w tym właśnie celu. W ostatnich dniach wystąpiły więc równocześnie dwa zjawiska. Pierwsze, to duży wzrost ofert najmu długoterminowego, co sugerowałoby, że wynajmujący do tej pory mieszkania na krótko zmieniają profil działalności. Drugie to spadek stawek oferowanych przez Airbnb. W samej Warszawie wyniósł on ok. 8 proc. Inne niekorzystne dla rynku nieruchomości zjawisko to ograniczenie dostępności kredytu. Może się to przekładać na spadek popytu na mieszkania. Zdaniem pośredników i ekspertów branży za wcześnie, by mówić o widocznym trendzie w odniesieniu do cen nieruchomości, jednak korekta jest nieuchronna. Nie spodziewają się jednak gwałtownego spadku, raczej odwrócenia trendu wzrostowego. Szczegóły- na dziewiątej stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 09.04.2020.).

¨Kurier Szczeciński¨ odnotowuje: ¨Czynsze, apel i epidemia¨. ¨Kierujemy propozycję o umorzenie czynszów w mieszkaniach z zasobów Gminy Miasto Szczecin oraz z zasobów TBS każdemu, kto czuje się dotknięty kryzysem, a przede wszystkim uwzględniając m.in. osoby, które straciły pracę w okresie pandemii, rodziny posiadające dwójkę i więcej dzieci oraz mieszkańców powyżej 65. roku życia. Te grupy są szczególnie narażone na trudne położenie spowodowane pandemią koronawirusa¨- tak napisali szczecińscy radni z klubu PiS, w interpelacji i apelu zarazem do prezydenta Szczecina. Już jednak wiadomo, co wynika z poprzednich jego wypowiedzi, że abolicji czynszowej nie będzie. Radni PiS proponują, aby osoby dotknięte kryzysem mogły w maksymalnie uproszczonej formule, bez zbędnej biurokracji, starać się o umorzenie czynszu za mieszkanie komunalne z zasobów miasta czy Szczecińskiego TBS i TBS Prawobrzeże. Katalog osób, które mogłyby skorzystać z tej inicjatywy, powinien być- ich zdaniem- bardzo szeroki. Jeszcze w marcu w ramach pakietu antykryzysowego prezydent Piotr Krzystek zapowiedział wsparcie dla przedsiębiorców. To m.in. odroczenie, spłata na raty- do umorzenia włącznie- opłat za podatek od nieruchomości i czynsz dzierżawny, czy ten związany z najmem komunalnych lokali użytkowych (tych w mieście jest ok. 750) oraz przekazanie dodatkowych środków na konto Szczecińskiego Funduszu Pożyczkowego w kwocie 10 mln zł. Prezydent przypomniał, że jeśli ktoś będzie miał problem z zapłaceniem czynszu za mieszkanie komunalne w terminie, należy powiadomić przede wszystkim o tym ZBiLK lub dany TBS. Złożone wnioski o ewentualne umorzenie lub rozłożenie opłat za raty, będą indywidualnie rozpatrywane, zależnie od sytuacji zainteresowanych. Podkreśla przy tym, że miasto nie może wprowadzić zawieszenia poboru czynszów w mieszkaniach komunalnych dla wszystkich. Nie byłoby to zasadne. Miasto ma pomóc tym, którzy tej pomocy potrzebują- przypomniał prezydent Szczecina. Wiecej szczegółów- na pierwszej i trzeciej stronie ¨Kuriera¨.

(Źródło: ¨Kurier Szczeciński¨– 09.04.2020.).

Zobacz również