Czwartek, 9 grudnia 2021

¨Stopy przeskoczyły poprzeczkę sprzed kryzysu¨
¨Kredyty coraz droższe, a to jeszcze nie koniec¨
¨Wyższe stopy, mniejszy deficyt¨
¨Trzeci z rzędu miesiąc podwyżek stóp NBP¨
¨Błędem byłoby schładzanie gospodarki¨
¨Podstawowe reguły w zamrażarce¨
¨Wywalczony zwrot nakładów to nie przychód¨
¨Branża gazownicza chce obniżki VAT także dla LPG¨
¨Podmioty zbiorowe bez warunków odpowiedzą za przestępstwa środowiskowe¨
¨Ponad ćwierć miliarda strat. Sądy paraliżują kupujących mieszkania. Tak działa <> Ziobry¨

Więcej poniżej.

Czwartkowa ¨Rzeczpospolita¨ odnotowuje: ¨Stopy przeskoczyły poprzeczkę sprzed kryzysu¨. Rada Polityki Pieniężnej na grudniowym posiedzeniu podwyższyła stopę referencyjną NBP z 1,25 do 1,75 proc. To jeszcze nie koniec cyklu zaostrzania polityki pieniężnej. Środowa decyzja była trzecią z rzędu podwyżką stóp procentowych. W odróżnieniu od tych z października i listopada okazała się zgodna z przeciętnymi oczekiwaniami ankietowanych przez ¨Rz¨ ekonomistów. W następstwie grudniowego posiedzenia RPP stopa referencyjna NBP znalazła się na poziomie najwyższym od marca 2015 r., gdy została obniżona z 2 do 1,5 proc. W komunikacie RPP po raz pierwszy pojawiła się zapowiedź, że cykl podwyżek stóp będzie kontynuowany. NBP ma za zadanie utrzymywać inflację w pobliżu 2,5 proc., tolerując odchylenia o 1 pkt proc. w każdą stronę. W świetle aktualnych prognoz ekonomistów, nawet biorąc pod uwagę dotychczasowe podwyżki stóp, inflacja do końca 2022 r. nie wróci do pasma dopuszczalnych odchyleń od celu NBP (pozostanie powyżej 3,5 proc.). A to sugeruje, że potrzebne będą kolejne podwyżki- czytamy na 16 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 09.12.2021.).

¨Rz¨ zauważa też: ¨Kredyty coraz droższe, a to jeszcze nie koniec¨. Oczekiwany wzrost stóp procentowych dla niektórych kredytobiorców będzie oznaczać raty wyższe nawet o 40 proc. Trudniej będzie też zaciągnąć nowe zobowiązania. Przyspieszająca inflacja i wzrost stóp procentowych powodują wzrost rynkowej ceny pieniądza. WIBOR 3 M, na którym oparta jest większość kredytów w Polsce, od kilku dni oscyluje wokół 2,25 proc., ale jeszcze na początku sierpnia wynosił tylko nieco ponad 0,2 proc. (stawka referencyjna wynosiła wtedy 0,1 proc.). Przez ponad trzy miesiące przeskoczył zatem o 2 pkt proc., czyli mocniej, niż RPP podwyższała w tym czasie stopy (nie wliczając środowej decyzji). Dla kredytobiorców wyższe stawki WIBOR oznaczają wyższe raty. Głównie dotyczy to kredytów mieszkaniowych, gdzie wpływ wzrostu ceny pieniądza na nominalną wysokość rat jest większy niż w gotówkowych. Spośród 390 mld zł hipotek w polskiej walucie aż 98 proc. ma zmienne oprocentowanie. Podwyżki mogą szczególnie dotknąć tych, którzy zaciągnęli kredyty tego typu w czasie pandemii, gdy stopy procentowe były bliskie zera. Od czerwca 2020 r. do końca września 2021 r. banki w Polsce udzieliły hipotek wartych aż 111 mld zł. Weźmy np., kredyt zaciągnięty wtedy na 300 tys. zł i 30 lat z marżą 2,8 proc. (WIBOR 3 M wynosił 0,2 proc.). Łączne oprocentowanie wynosiło zatem 3 proc., a miesięczna rata- 1265 zł. Teraz podskoczyła już do 1520 zł. Kwota 300 tys. zł nie jest wygórowana, średnia wartość zaciąganego ostatnio kredytu mieszkaniowego to 340 tys. zł. W przypadku analogicznego kredytu na 500 tys. zł miesięczna rata wzrosła z 2100 zł w czasie historycznie najniższych stóp procentowych do 2700 zł obecnie. To jednak najprawdopodobniej nie koniec zacieśniania polityki pieniężnej. Rynkowe wyceny instrumentów pochodnych wykazują, że stopa referencyjna NBP wzrośnie do 3 proc. już w I kw. 2022 r. Więcej szczegółów- także na 16 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 09.12.2021.).

¨Dziennik Gazeta Prawna¨ informuje również: ¨Wyższe stopy, mniejszy deficyt¨. Bank centralny i resort finansów uderzają w inflację. Bronią jest zacieśnienie polityki monetarnej i fiskalnej. Od dziś główna stopa NBP wynosi 1,75 proc. Wczorajsze posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej było trzecim z rzędu, na którym cena pieniądza została podniesiona. Tym razem wzrost wyniósł 0,5 pkt proc. Stopy są jednak nadal głęboko poniżej inflacji, która w listopadzie osiągnęła 7,7 proc. RPP spodziewa się, że w dłuższym okresie tempo wzrostu cen będzie hamować. Ale jest ryzyko utrzymania inflacji powyżej celu NBP. Resort finansów jest natomiast zdania, że najgorszym posunięciem byłoby bardzo intensywne schłodzenie gospodarki, czy to za pomocą polityki monetarnej, czy fiskalnej. Według ekonomistów efektem rządowej tarczy antyinflacyjnej będzie zmniejszenie inflacji na początku przyszłego roku  do 6,5- 7 proc.- odnotowano na pierwszej stronie głównego wydania. ¨DGP¨ wraca do sprawy w kolejnym tekście: ¨Trzeci z rzędu miesiąc podwyżek stóp NBP¨. Rata kredytu hipotecznego w złotych w dwa miesiące urosła niemal o jedną czwartą. Kredytobiorcy powinni sobie jednak poradzić. Podniesienie stóp procentowych ma m.in. ograniczyć popyt na kredyt i w ten sposób ¨chłodzić¨ gospodarkę. Przy zaostrzaniu polityki pieniężnej niższa dynamika konsumpcji to również efekt wzrostu obciążeń osób, które spłacają kredyty hipoteczne zaciągnięte wcześniej. NBP w opublikowanym we wtorek raporcie o stabilności systemu finansowego napisał, że spośród wszystkich gospodarstw domowych spłacających długi ok. 2,9 proc. to grupa w najtrudniejszej sytuacji, czyli tacy, którzy oceniają swoje zadłużenie jako nadmierne i mają problemy z terminową spłatą rat kredytowych. Okres niższych stóp jest już za nami. Bank centralny podkreśla jednak, że ¨wśród gospodarstw zadłużonych kredytem hipotecznym, które są najbardziej podatne na szok stopy procentowej, obserwuje się wyraźnie lepszą sytuację finansową w porównaniu do gospodarstw obciążonych innym typem kredytu¨. Więcej szczegółów- na ósmej stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 09.12.2021.).

¨DGP¨ zamieszcza również obszerną rozmowę z Łukaszem Czernickim, głównym ekonomistą resortu finansów. W tekście ¨Błędem byłoby schładzanie gospodarki¨. W tekście pojawia się m.in. wątek tarczy antyinflacyjnej. Według rozmówcy ¨DGP¨ powołującego się na wstępne szacunki rynku, przyjęte przez rząd rozwiązania zmniejsza maksymalny poziom inflacji od 0,8 do 1,4 pkt proc. Opierając się na prognozach rynkowych można przyjąć, że inflacyjne maksimum wyniesie 7,5- 8 proc. w przyszłym roku Jeśli założyć wpływ tarczy na obniżenie poziomu inflacji o ok. 1 pkt proc., to na początku roku wyniesie ona w okolicach 6,5- 7 proc. Pełny tekst rozmowy- na dziewiątej stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 09.12.2021.).

¨Prawo co dnia¨ w ¨Rzeczpospolitej¨ informuje natomiast: ¨Podstawowe reguły w zamrażarce¨. Potrzeba specjalnej ustawy o Karcie Praw Podatnika- mówią eksperci i ostrzegają: oby nie podzieliła losu podobnych inicjatyw. O tym, jak opresyjne może być prawo podatkowe, świadczy skarga, która trafiła kilkanaście dni temu do rzecznika praw obywatelskich. Starszej pani odmówiono sprzedaży oleju opałowego. Powód? Niezarejestrowanie na czas pieca na ten olej. Taki obowiązek wynika z przepisów o podatku akcyzowym. Seniorka nie interesowała się na co dzień sprawami akcyzy, nikt jej o tym obowiązku nie informował, a odmowa sprzedaży oleju u progu zimy zaszokowała ją. Takie sytuacje to efekt braku przepływu informacji i wzajemnego zaufania między podatnikami i organami podatkowymi- podkreślił RPO, podczas debaty zorganizowanej przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych. Wskazywano na niej, że budowaniu wzajemnego zaufania mogłoby posłużyć uchwalenie Karty Praw Podatnika. Ustawa spisałaby podstawowe prawa i obowiązki zarówno podatnika, jak i organów podatkowych. Stosowny projekt, liczący 29 artykułów, złożyli w Sejmie posłowie Koalicji Obywatelskiej 12 grudnia 2019 r. Skierowano go do pierwszego czytania, ale do dziś, mimo upływu dwóch lat, pierwsze czytanie nie nastąpiło. Projekt ten zawiera m.in. prawo podatnika do odpowiednio długiego vacatio legis przy wdrażaniu nowych ustaw, zasadę jasności sformułowań w prawie podatkowym czy obowiązek sądów administracyjnych dotyczący informowania ministra finansów o naruszeniach prawa. Więcej szczegółów- na 13 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 09.12.2021.).

¨Dziennik Gazeta Prawna¨ informuje z kolei: ¨Wywalczony zwrot nakładów to nie przychód¨. Otrzymany w wyniku ugody sądowej zwrot nakładów poniesionych na mieszkanie będące własnością byłego partnera w ogóle nie stanowi przysporzenia majątkowego- stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Spytała o to kobieta, która przez pewien czas mieszkała u swojego partnera i planowała z nim ślub. Poczyniła w związku z tym liczne wydatki na remont i wyposażenie mieszkania. Po upływie pół roku para się pokłóciła i mężczyzna uniemożliwił partnerce korzystanie z mieszkania. Nie chciał też oddać kupionych przez nią rzeczy. Spór trafił do sądu i po dziewięciu latach byli partnerzy zawarli ugodę sądową, na mocy której mężczyzna miał zapłacić kobiecie ok. 70 proc. wnioskowanej przez nią kwoty. Była partnerka chciała się upewnić, że będzie mogła skorzystać ze zwolnienia podatkowego od odszkodowania i zadośćuczynienia otrzymanego na podstawie wyroku lub ugody sądowej. Dyrektor KIS potwierdził, że nie będzie PIT, ale nie ze względu na zwolnienie, tylko dlatego, że w tym wypadku przychód w ogóle nie powstanie. Wskazał na art. 405 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym, kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby nie było to możliwe, do zwrotu jej wartości. W świetle tego przepisu otrzymana w wyniku ugody sądowej kwota stanowiąca zwrot poniesionych nakładów na lokal mieszkalny będący własnością byłego partnera nie stanowi dla kobiety przysporzenia majątkowego- czytamy na drugiej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 09.12.2021.).

¨DGP¨ informuje również: ¨Branża gazownicza chce obniżki VAT także dla LPG¨. Polska Organizacja Gazu Płynnego zaapelowała wczoraj do ministra finansów o czasową obniżkę stawki VAT na dostawę, wewnątrzwspólnotowe nabycie i import propanu, butanu oraz ich mieszanin. Zdaniem organizacji brak tej obniżki lub innych podobnych preferencji dla LPG może dyskryminować mieszkańców terenów wiejskich, bo będą oni w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 marca 2022 r. płacić więcej za ogrzewanie gazowe niż przyłączeni do sieci gazowniczej mieszkańcy miast. Ci ostatni skorzystają bowiem na przejściowej obniżce VAT, wynikającej z pakietu antyinflacyjnego. Zgodnie z nim w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2022 r. stawka podatku dla gazu ziemnego i energii cieplnej ma zostać obniżona do 8 proc.. Z kolei stawka VAT dla energii elektrycznej wyniesie w tym czasie 5 proc. Polska Organizacja Gazu Płynnego wskazuje, że objęcie planowaną obniżką stawki VAT gazu płynnego LPG miałoby podwójny efekt antyinflacyjny- poprzez złagodzenie skutków wzrostu cen energii dla gospodarstw domowych oraz pośredni- poprzez obniżenie kosztów produkcji żywności przez krajowych producentów rolnych korzystających z gazu LPG. Więcej szczegółów- na trzeciej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 09.12.2021.).

¨DGP¨ zwraca uwagę w innym miejscu: ¨Podmioty zbiorowe bez warunków odpowiedzą za przestępstwa środowiskowe¨. Resort klimatu i środowiska- wskutek konsultacji- zaostrza projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej. Wiceminister klimatu Jacek Ozdoba poinformował wczoraj, że dodano do niego nowe regulacje zmieniające ustawę o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Resort proponuje likwidację warunku odpowiedzialności podmiotów zbiorowych- np. spółek, a także prezesów czy zarządców- w postaci uprzedniego prawomocnego skazania osoby fizycznej w wypadku popełnienia przestępstwa przeciwko środowisku. Dziś najpierw musi zostać prawomocnie skazana osoba fizyczna, np. prezes firmy, by odpowiedzialność za zniszczenie środowiska ponosiła także sama spółka. Ponadto dla takich podmiotów niszczących środowisko podniesiona zostanie minimalna granica grożącej im grzywny- z 1 tys. do 10 tys. zł. Proponowane zmiany to reakcja na widoczny w ostatnich latach wzrost liczby przestępstw przeciwko środowisku. Oszuści działają zazwyczaj według prostego schematu. Umowę z właścicielem podpisuje doraźnie powołana firma, nieoficjalnie współpracująca z nieuczciwym podmiotem. Wynajmowany teren w krótkim czasie zostaje zapełniony odpadami, a następnie firma znika z rynku, pozostawiając problem właścicielowi. Dotychczas Główny Inspektora Ochrony Środowiska zidentyfikował ok. 900 takich miejsc. Za nielegalne składowanie niebezpiecznych odpadów grozić ma od 2 do 12 lat więzienia. Przewidziano także zmianę art. 47 par. 2 k.k., zgodnie z którą w przypadku skazania sprawcy za umyślne przestępstwo przeciwko środowisku obligatoryjnie orzekana będzie przez sąd nawiązka do 10 mln zł na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Więcej szczegółów- na szóstej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 09.12.2021.).

¨Gazeta Wyborcza¨ szacuje z kolei: ¨Ponad ćwierć miliarda strat. Sądy paraliżują kupujących mieszkania. Tak działa <<deforma>> Ziobry¨. Już teraz paraliż w sądach wieczystoksięgowych kosztował nabywców mieszkań ponad 360 mln zł rocznie. Polski Związek Firm Deweloperskich zawiadomił o opóźnieniach w postępowaniach Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Liczy na pomoc. Kupujesz mieszkanie na kredyt? Czekaj, płać i płacz. Tak krótko można podsumować problemy kredytobiorców. Wszystko przez zatory czy wręcz już paraliż sądów wieczystoksięgowych. Wszystko dlatego, że do czasu wpisu do hipoteki banki pobierają dodatkową marżę. Najczęściej to 1 proc. Niedużo? Tylko teoretycznie. Przy kredycie mieszkaniowym to nawet 200-300 zł miesięcznie więcej. Wydłużony czas oczekiwania na wpis do księgi wieczystej generuje straty dla konsumentów zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym. Jest to szczególnie istotne w czasie rosnących stóp procentowych. Do czasu wpisu hipoteki w księdze wieczystej, bank wymaga wyższego oprocentowania kredytu hipotecznego w postaci ubezpieczenia pomostowego. Może to podnieść ratę kredytu nawet do 20 proc.- czytamy na łamach ¨Gazety¨.

(Źródło: ¨Gazeta Wyborcza¨– 09.12.2021.).

Zobacz również