Czwartek, 8 luty 2024

Czwartkowa „Rzeczpospolita” zamieszcza obszerny tekst pod hasłem: „100 tys.  mieszkań na tani wynajem”. Chcemy dać potrzebującym Polakom wybór: albo dostępny kredyt na mieszkanie, albo tani wynajem, mówi Krzysztof Kukucki, wiceminister rozwoju i technologii. Rozmówca „Rz” odnosi się  najpierw do uchwalonej wiosną ub.r. specustawy mieszkaniowej. Deregulacja miała uwolnić grunty pod budowę nawet 30 tys. lokali w miejscu starych biurowców i galerii handlowych. Problem w tym, że na jedno „specmieszkanie” musi powstać aż półtora miejsca parkingowego. Branża apelowała, by przywrócić samorządom prawo ustalania wskaźnika. Była polityczna zgoda na taki ruch, ale ruszyła kampania wyborcza i Sejm przestał pracować. Na pytanie, czy uda się wprowadzić taką korektę, pada odpowiedź: W tej sprawie nie ma wątpliwości. Przepis będzie zmieniony. Odpowiednie regulacje zostaną zaproponowane już w najbliższym czasie. Jak dalej wskazuje, W Ministerstwie Rozwoju toczą się równolegle prace nad kilkoma rozwiązaniami dotyczącymi mieszkalnictwa. Chcemy wspierać samorządy w budowie mieszkań na tani wynajem, chcemy też uwolnić potencjał SIM-ów (czyli także dawnych TBS-ów) i spółdzielni mieszkaniowych. To podmioty, które bardzo często dysponują gruntami, które można sensownie zagospodarować Na terenach, które w miejscowych planach gmin są przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, można by wybudować ponad 50 mln mieszkań. Odnosząc się do projektów Lewicy zgłaszanych w trakcie kampanii parlamentarnej (300 tys. mieszkań na tani wynajem) realnie ocenia, że w tej kadencji można wspierać projekt budowy ok. 100 tys. takich mieszkań, czyli ponad 20 tys. rocznie. Cel jest ambitny, ale to ok. 10 proc. wszystkich mieszkań oddawanych w naszym kraju. Na tle Europy taki wynik byłby bardzo przyzwoity. Rozmówca „Rz” podkreśla, że resort nie planujemy powoływać żadnego państwowego superdewelopera. Chce wykorzystać potencjał i doświadczenie samorządów w realizacji tego typu inwestycji. Samorządy w ciągu 30 lat, a szczególnie po wejściu do Unii Europejskiej, stały się fachowcami – i w prowadzeniu inwestycji, i w wykorzystaniu środków unijnych. Poza tym zainteresowanie samorządów budową mieszkań na tani wynajem rośnie z roku na rok. Dlatego realizację tych celów ma być oparta na samorządach, wspieranych przez państwo głównie finansowo. Pełny tekst rozmowy- na 23 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: „Rzeczpospolita”– 08.02.2024.).

„Rz” informuje też: „Droga do niższych stóp procentowych jest coraz węższa”. Rada Polityki Pieniężnej nie widzi przestrzeni do poluzowania polityki monetarnej w najbliższych miesiącach. Na zakończonym w środę posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej postanowiła utrzymać stopę referencyjną NBP na poziomie 5,75 proc., tak jak w poprzednich trzech miesiącach. To decyzja zgodna z jednomyślnymi oczekiwaniami ankietowanych przez „Parkiet” ekonomistów. Komunikat po lutowym posiedzeniu RPP miał jednak nieco bardziej jastrzębi wydźwięk niż styczniowy. To zdaje się zamykać drogę do obniżki stóp procentowych w marcu, co jeszcze niedawno uchodziło na rynku finansowym za scenariusz prawdopodobny. Zmalały też szanse na poluzowanie polityki pieniężnej w kolejnych miesiącach. RPP po raz ostatni zmieniła stopy procentowe we wrześniu i październiku. Łącznie obniżyła wtedy stopę referencyjną NBP o 1 pkt proc., z 6,75 proc. Po wyborach parlamentarnych (odbyły się w połowie października) większość członków Rady wyraźnie straciła jednak zapał do łagodzenia polityki pieniężnej. W ostatnich komunikatach RPP akcentowała dużą niepewność co do ścieżki inflacji, związaną przede wszystkim z decyzjami nowego rządu w odniesieniu do tzw. tarczy antyinflacyjnej oraz polityki fiskalnej. W takim tonie utrzymany jest też lutowy komunikat Rady. – W przypadku przywrócenia wyższej stawki podatku VAT na żywność oraz podniesienia cen energii w II połowie 2024 r. inflacja może istotnie wzrosnąć- czytamy na 22 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: „Rzeczpospolita”– 08.02.2024.).

„Dziennik Gazeta Prawna” zamieszcza z kolei tekst: „Dostawa z montażem bez polskiego VAT?”. Dostawa z montażem domków modułowych na terenie innych państwa UE na zamówienie tamtejszych konsumentów nie jest opodatkowana w Polsce – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Zarazem jednak wyjaśnił, że nie są to usługi związane z nieruchomościami, jak uważała spółka, która wystąpiła o interpretację. Jej pytanie było związane z planowaną sprzedażą całorocznych domów modułowych o powierzchni od 35 mkw. do 144 mkw. Spółka poinformowała, że będą one kompletne (będą mieć okna, drzwi i niezbędne instalacje elektryczne, grzewcze i wodociągowe) i przytwierdzone do podłoża poprzez podmurówkę oraz przyłącza instalacyjne. Wskutek tego usadowienie domu na gruncie będzie miało trwały charakter. Nabywcami – jak poinformowała spółka – będą nie tylko polscy konsumenci, lecz także osoby z innych państw UE, nieprowadzące działalności gospodarczej. W takiej sytuacji producent będzie zlecać transport elementów (modułów) domu firmom transportowym lub będzie je sprzedawać bez transportu, a odbiorca zapewni go sobie we własnym zakresie- czytamy.
(Źródło: „Dziennik Gazeta Prawna”- 07.02.2024.).

„DGP” zwraca uwagę w innym miejscu: „Nakłady na nową infrastrukturę też są kosztami kwalifikowanymi”. Jeżeli powstaje nowy zakład, to przy wyliczaniu kwoty zwolnienia podatkowego dla nowych inwestycji bierze się pod uwagę również wydatki na części biurowo- administracyjną i socjalną, na wyposażenie biurowe, zagospodarowanie przestrzeni, parkingi, drogi dojazdowe itd. – orzekł wczoraj NSA. Chodziło o spółkę komandytową, która w 2019 r. uzyskała decyzję o wsparciu na podstawie ustawy 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji. Inwestycja miała polegać na wybudowaniu nowego zakładu produkcyjnego z budynkami i urządzeniami mu towarzyszącymi.  Inwestycja miała powstać w całkiem nowej lokalizacji, w której wcześniej spółka nie prowadziła działalności gospodarczej.

(Źródło: „Dziennik Gazeta Prawna”– 07.02.2024.).

„DGP” informuje również: „Budowlańcy i drogowcy razem piszą do ministra. Chcą waloryzacji kontraktów”. Większa ochrona rodzimego rynku, skuteczniejsza waloryzacja kontraktów czy usprawnienie procedur administracyjnych – to postulaty wobec szefa resortu infrastruktury. Dwie organizacje skupiające firmy, które zajmują się budowaniem i utrzymaniem infrastruktury –Polski Związek Pracodawców Budownictwa i Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa– wyraziły swoje oczekiwania wobec szefa resortu infrastruktury Dariusza Klimczaka. Uważają, że rząd powinien wreszcie skuteczniej chronić nasz rynek przed napływem firm spoza Unii Europejskiej. Branża wskazuje, że na tle regionu Polska jest najbardziej otwartym krajem dla firm budowlanych z całego świata. W ostatnim czasie przekonał się o tym m.in. Budimex, który próbuje wejść na rynki w ościennych krajach – w Niemczech, Czechach, na Słowacji i w krajach nadbałtyckich. – Tam weryfikacja ofert jest znacznie ostrzejsza. W efekcie kraje te skutecznie ograniczają wejście na rynek firm spoza UE– mówił niedawno „DGP” Artur Popko, szef Budimeksu. Jednym z narzędzi ochrony rynku przed przedsiębiorstwami bez odpowiedniego dla danego rodzaju inwestycji zaplecza technicznego i wykonawczego w Polsce miała być certyfikacja firm. W skrócie polegałaby ona na tym, że niezależny od zamawiającego podmiot zajmowałby się sprawdzaniem ewentualnego wykonawcy pod kątem potencjału kadrowego i sprzętowego. Słabo udokumentowany potencjał jest często przyczyną wielomiesięcznych sporów przed Krajową Izbą Odwoławczą. Certyfikacja byłaby zatem sitem, które pozwoliłoby sprawnie odsiać nierzetelnych wykonawców, a także ograniczyłoby ryzyko sporów między firmami i skróciłoby postępowanie.

(Źródło: „Dziennik Gazeta Prawna”– 08.02.2024.).

„Kurier Szczeciński” odnotował: „W centrum Szczecina powstaje miejski parkingowiec”. W centrum miasta powstaje parkingowiec na 250 samochodów. Jego pierwsze zdjęcia pokazał prezydent miasta Piotr Krzystek.  Jak wiecie, kompleksowo przebudowujemy kwartał 36 – poinformował. – Na nowo aranżujemy przestrzeń podwórza położonego między al. Wojska Polskiego, Małkowskiego, ks. Bogusława X, Boh. Getta Warszawskiego oraz Królowej Jadwigi. Na miejscu oprócz mieszkań, lokali usługowych czy żłobka, powstaje także garażowiec na 250 aut. Myślę, że to dobre uzupełnienie oferty parkingowej w tej okolicy. Koniec prac bliżej jesieni. Przedsięwzięcie na zlecenie Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego realizuje spółka Prime Construction. Dokumentację projektową przygotowało DOMINO Grupa Architektoniczna Wojciech Dunaj ze Szczecina. Według zapisów umowy koszt zadania ma zamknąć się w kwocie ponad 67 mln zł.

(Źródło: „Kurier Szczeciński”– 08.02.2024.).

Zobacz również