Czwartek, 7 styczeń 2021

¨Rewolucja w planowaniu inwestycji budowlanych¨
¨Skarbówka wydłużyła o rok ulgę mieszkaniową w PIT¨
¨Szczególnie groźny jest dla nas import cementu z Białorusi¨
¨Spóźnialscy mają problem z przetargami¨
¨Sprzedaż po dwóch latach bez podatku¨
¨Lokator, który nie posegreguje śmieci, dostanie mandat¨
¨Szybka ścieżka pełna wątpliwości¨
¨TBS- y już dwa w jednym¨

Więcej poniżej.

¨Prawo co dnia¨ w czwartkowej ¨Rzeczpospolitej¨ odnotowuje: ¨Rewolucja w planowaniu inwestycji budowlanych¨. Znikną dotychczasowe dokumenty planistyczne. Zastąpią je nowe, choć tylko z nazwy. Pojawią się także ustawowe standardy. Inwestorów czeka zamieszanie. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przygotowuje reformę przepisów planistycznych, która wywraca do góry nogami obowiązujące uregulowania. Znikną studia. Pojawią się dwa rodzaje nowych planów. Na znaczeniu stracą warunki zabudowy. Nie wszystkim ministerialne plany się podobają. Do konsultacji społecznych trafił właśnie dokument ¨Reforma systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego¨. Zawiera wstępne założenia nowej ustawy planistycznej. Jak tłumaczy resort, obowiązująca ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ma 17 lat. Czas najwyższy więc dopasować przepisy planistyczne do nowych realiów. Proponowane rozwiązania przewidują, że gminy będą uchwalać dwa rodzaje planów: ogólny przeznaczenia terenów- o charakterze prawa miejscowego, oraz zabudowy, a także standardy urbanistyczne.  Pierwszy plan zastąpił studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i obejmie teren całej gminy, Drugi doprecyzuje ustalenia zawarte w planie przeznaczenia oraz zastąpi miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Na terenach, dla których nie uchwalono planu zabudowy, mają obowiązywać określone w nowej ustawie standardy urbanistyczne. Będą m.in. zawierać wskaźniki, ile w zależności od liczby mieszkańców powinno być miejsc w przedszkolach, szkołach etc. Gminy będą jednak mogły przygotować własne, lokalne wskaźniki. Ministerstwo proponuje pozostawić w okrojonej wersji warunki zabudowy, które zmienią jednak nazwę na decyzje lokalizacyjne. Pozwolą prowadzić zabudowę uzupełniającą na terenach o zwartej zabudowie, wyposażonych w niezbędną infrastrukturę techniczną i społeczną. Eksperci są zgodni, że ministerstwo niepotrzebnie funduje rewolucję gminom i inwestorom. W całej Polsce wydano w pierwszym półroczu ub. roku 89,3 tys. pozwoleń na budowę. 50 proc. inwestycji prowadzi się na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. Więcej szczegółów- na 11 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 07.01.2021.).

¨Prawo co dnia¨ informuje też: ¨Skarbówka wydłużyła o rok ulgę mieszkaniową w PIT¨. Osoba, która zarobiła na sprzedaży nieruchomości, ma więcej czasu na inwestycję w nową i wykorzystanie podatkowego zwolnienia. Dobra wiadomość dla osób, które w 2018 r. sprzedały dom lub mieszkanie i w zeszłym roku nie zdążyły przeznaczyć pieniędzy na kolejne lokum. Minister finansów wydał rozporządzenie przedłużające o rok termin inwestycji mieszkaniowej. Od dochodu ze sprzedaży domu lub mieszkania trzeba zapłacić 19- proc. podatek. Chyba że nieruchomości pozbyliśmy się po pięciu latach od zakupu. Jeśli do sprzedaży doszło szybciej, pozostaje nam przeznaczenie pieniędzy na cele mieszkaniowe. Obecnie mamy na to trzy lata, liczone od końca roku, w którym doszło do transakcji. Ten termin obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. Wcześniej były to dwa lata. Z przepisów wynikało, że ci, którzy sprzedali nieruchomość jeszcze w 2018 r., musieli wydać pieniądze do końca 2020 r. Rozporządzenie ministra finansów przedłuża termin na wydanie pieniędzy ze sprzedanego  w 2018 r. domu lub mieszkania do 31 grudnia 2021 r.- czytamy. Więcej- na 13 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 07.01.2021.).

¨Rz¨ rozmawia w innym miejscu z prezesem Lafarge w Polsce. W tekście pod hasłem ¨Szczególnie groźny jest  dla nas import cementu z Białorusi¨ rozmówca ¨Rz¨ na pytanie, jak w czasie pandemii radzą sobie producenci cementu, odpowiada: W pierwszej fazie epidemia nie miała istotnego wpływu na działalność. Wiosną 2020 r. produkcja cementu realizowana przez wszystkie cementownie w Polsce spadała o 2- 5 proc. Do końca roku było to między 5- 6 proc., licząc rok do roku. Spodziewa się natomiast spadku popytu o 5- 10 proc. w stosunku do poprzedniego za ich wydawanie administracji. To przełożyło się na obawy inwestorów i zmniejszyło liczbę nowych inwestycji, których rynek bardzo potrzebuje. Całość rozmowy- na 23 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 07.01.2021.).

¨Dziennik Gazeta Prawna¨ zauważa z kolei: ¨Spóźnialscy mają problem z przetargami¨. Prawie 300 różnych instytucji i urzędów w ostatnim dniu 2020 r. wysłało ogłoszenia o przetargach, chcąc do nich stosować dotychczasowe, bardziej korzystne procedury. Niestety opublikowano je już w 2021 r., a to oznacza, że postępowania prowadzone są niezgodnie z prawem. Wraz z 1 stycznia 2021 r. weszły w życie zmodyfikowane przepisy o zamówieniach publicznych, które m.in. nakładają nowe obowiązki na urzędników. Przetargi wszczęte przed tą datą prowadzone są na starych zasadach. Wielu zamawiających chciało skorzystać z tej możliwości, dlatego do ostatniej chwili wysyłali zgłoszenia. Niestety w przypadku najdroższych zamówień, było już za późno. Muszą być one ogłoszone w Dzienniku Urzędowym UE, a to następuje po dwóch- trzech dniach. Datą wszczęcia postępowania jest zaś publikacja ogłoszenia, a nie jego przesłanie. Setki przetargów są więc prowadzone na podstawie niewłaściwych przepisów- czytamy na pierwszej stronie głównego wydania. ¨DGP¨ wraca do sprawy w kolejnym tekście, przypominając: prawie 300 dużych postępowań jest prowadzonych niezgodnie z prawem. Zamawiający mieli nadzieję, że zdążą je wszcząć przed zmianą przepisów. Przeliczyli się jednak. Szczegóły- na czwartej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 07.01.2021.).

W ¨DGP¨ czytamy również: ¨Sprzedaż po dwóch latach bez podatku¨. Sprzedaż działki, na której znajdują się budynki i budowle wypoczynkowe, jest zwolniona z VAT, o ile strony transakcji nie zrezygnują z tego zwolnienia, zgodnie z art. 43 ust. 10 ustawy o VAT- potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Pytanie zadała kobieta, która prowadzi pola kempingowe i namiotowe w ośrodku wypoczynkowym. Składa się na niego: grunt, budynki i budowle (m.in. pawilon noclegowy, 10 domków drewnianych). Kobieta zamierza sprzedać ośrodek spółce z o.o. Chciała się upewnić, czy jego sprzedaż będzie zwolniona z VAT. Więcej dla zainteresowanych- na trzeciej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 07.01.2021.).

¨DGP¨ informuje też: ¨Lokator, który nie posegreguje śmieci, dostanie mandat¨. Nie tylko właściciele nieruchomości będą mogli zostać ukarani grzywną za niewypełnianie obowiązku segregowania odpadów. Projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zakłada, że mandat będzie grozić także wytwórcom odpadów, czyli m.in. lokatorom. Za naruszenie nowych przepisów ustawodawca przewiduje dla nich karę grzywny, analogicznie jak dla właścicieli nieruchomości. W praktyce grzywna będzie mogła zostać wymierzona osobie, która zostanie przyłapana np. na tym, że wyrzuca szklane butelki do pojemnika na plastik. Projekt daje możliwość wprowadzenia indywidualnej odpowiedzialności za segregowanie odpadów w zabudowie wielorodzinnej. Będzie to jednak możliwe tylko wtedy, gdy gmina ¨zapewni techniczne możliwości identyfikacji odpadów komunalnych wytwarzanych w poszczególnych lokalach¨. Chodzi o oznaczanie worków na odpady za pomocą kodów. Rozwiąże to problem odpowiedzialności grupowej za brak segregacji- obecnie bowiem sankcja może być nałożona przez gminę na właściciela nieruchomości: wspólnotę lub spółdzielnię. Przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2022 r. Więcej szczegółów- na siódmej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 07.01.2021.).

¨DGP¨ zauważa również: ¨Szybka ścieżka pełna wątpliwości¨. Zdaniem organizacji pozarządowych dodatek mieszkaniowy i zasiłek pielęgnacyjny powinny poszerzyć listę dochodów, które nie są uwzględniane przy przyznawaniu świadczeń pomocy społecznej. Ośrodki pomocy społecznej czekają zmiany, które mają poprawić warunki zatrudniania pracowników socjalnych. Przewiduje je projekt nowelizacji ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, który zawiera też wiele propozycji związanych z przyznawaniem świadczeń oraz działalnością innych jednostek pomocy społecznej. Część z nich budzi jednak zastrzeżenia ekspertów. Lektura dla zainteresowanych- także na siódmej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 07.01.2021.).

¨Kurier Szczeciński¨ przypomina: ¨TBS- y już dwa w jednym¨. Z początkiem 2021 r. nastąpiło połączenie Szczecińskiego TBS i TBS Prawobrzeże¨. Do tej pory obie spółki komunalne przez ponad 20 lat działały niezależnie. Od 4 stycznia, kiedy nastąpiła ich faktyczna konsolidacja, funkcjonują pod nazwą Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Formalnie potwierdził to wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Połączenie odbywa się w sposób jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców i najemców lokali użytkowych. Z tego powodu nie ponoszą żadnych kosztów związanych np. ze zmianą umów najmu, nie muszą również poświęcać dodatkowego czasu na formalności. Wszystkich najemców nowej spółki obsługują dwa punkty obsługi klienta. W zależności od miejsca zamieszkania są to Rejon Prawobrzeże (dotychczasowa siedziba TBS Prawobrzeże) i Rejon Lewobrzeże (obecna siedziba Szczecińskiego TBS). Z kolei punkt obsługi klienta TBS Prawobrzeże, który funkcjonował dotąd przy ul. Mariackiej 24, będzie czynny do 28 lutego. Po tym terminie osoby tam obsługiwane będą załatwiać sprawy przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 1a. O połączeniu TBS Prawobrzeże i Szczecińskiego TBS radni zdecydowali w czerwcu ub. r. W założeniu ma ono za cel poprawienie jakości obsługi mieszkańców, usprawnienie i przyspieszenie prowadzonych spraw. Te same standardy i zasady mają obowiązywać bez względu na położone nieruchomości. Nadto konsolidacja ma dać większe niż dotąd możliwości sięgania po środki zewnętrzne na działania rewitalizacyjne, szczególnie w centrum miasta, czy też starań o fundusze nie tylko ze źródeł inwestycji mieszkaniowych. Nowe Szczecińskie TBS w wyniku połączenia dysponuje 7920 mieszkańcami w zasobach własnych, 328 lokalami usługowymi w zasobach własnych, 2630 komunalnymi mieszkaniami powierzonymi w zarząd. Jest też zarządcą lub administratorem 569 wspólnot mieszkaniowych przy 4307 lokalach własnościowych w budynkach wspólnot mieszkaniowych. Więcej szczegółów- na piątej stronie ¨Kuriera¨.

(Źródło: ¨Kurier Szczeciński¨– 07.01.2021.).

Zobacz również