Czwartek, 7 maja 2020

¨Mieszkania mają być bardziej dostępne¨
¨Użytkownik zapłaci za uwłaszczenie¨
¨Załamanie w kredytach mieszkaniowych¨
¨Dopłaty do najmu i wakacje czynszowe¨
¨Remont kosztem od razu, ulepszenie- stopniowo¨
¨Koronawirus zatrzymał kredyty¨

Więcej poniżej.

¨Prawo co dnia¨ w czwartkowej ¨Rzeczpospolitej¨ odnotowuje: ¨Mieszkania mają być bardziej dostępne¨. Najemcy będą mogli wnosić niższy wkład własny do TBS przed otrzymaniem kluczy. Mogą też liczyć na wakacje czynszowe. Szykuje się reforma mieszkań w TBS- ach. Trwają prace nad pakietem zmian w przepisach mieszkaniowych. W środę trafił one do konsultacji publicznych. Rząd chce, by lokale z TBS były bardziej dostępne dla osób o niskich dochodach. Obecnie tak nie jest. Lokator, zanim otrzyma klucze do mieszkania, musi wpłacić partycypację pokrywającą część kosztów budowy budynku. Często wynosi ona nawet 30 proc. tych kosztów. To zdaniem rządu jest barierą dla wielu rodzin. Proponuje się więc zmniejszenie o 5 proc. maksymalnego poziomu wkładu własnego lokatora do 25 proc. kosztów budowy. Nowe przepisy mają umożliwić najemcom szybsze odzyskiwanie pieniędzy wpłaconych w partycypacji. Obecnie najemca może odzyskać zrewaloryzowaną kwotę, dopiero gdy dojdzie do rozwiązaniu umowy najmu. Po zmianach mieszkańcy sami zdecydują, kiedy i w jaki sposób odzyskają swój wkład partycypacyjny. W nowych budynkach TBS pojawi się możliwość dojścia do własności wynajmowanego mieszkania. Będzie to jednak wymagało od lokatora pokrycia co najmniej 20 proc., a w dużych miastach 25 proc. kosztów budowy. Zarówno wakacje czynszowe, jak i proponowane zasady dochodzenia do własności mają uatrakcyjnić ofertę najmu mieszkania w TBS z partycypacją. Nowe przepisy przewidują również finansowanie powierzchni wspólnych dla seniorów. TBS- y mają też dostać pieniądze na remonty. Aktualnie premię remontową można utrzymać na budynek, którego użytkowanie rozpoczęto przed 14 sierpnia 1961 r. Po zmianach będą nią objęte również budynki TBS, mające więcej niż 25 lat. Ponadto rząd zamierza zwiększyć samorządom wysokość grantu na budowę bloków przez TBS. Zamiast na dofinansowanie 20 proc. kosztów mogą one liczyć nawet na 35 proc. Pieniądze dostaną z Funduszu Dopłat BGK. Więcej środków zostanie przeznaczonych na modernizację zasobów komunalnych TBS. Otrzymają one premię remontową z Funduszu Dopłat, pokrywającą do 50 proc. kosztów przedsięwzięcia- czytamy na 11 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 07.05.2020.).

¨Prawo co dnia¨ informuje również: ¨Użytkownik zapłaci za uwłaszczenie¨. Prezydent miasta, ustalając wysokość opłaty przekształceniowej, powinien brać pod uwagę bonifikatę, jaką spółdzielnia otrzymała w rocznej opłacie z tytułu użytkowania wieczystego. WSA w Krakowie orzekł na korzyść spółdzielni mieszkaniowej. Nie zgadzała się ona z wysokością opłaty przekształceniowej udziału w użytkowaniu wieczystym. Miała wynosić rocznie prawie 34 tys. zł przez 25 lat. Opłata przekształceniowa powinna wynieść tyle, ile ostatnia roczna opłata za użytkowanie wieczyste. A tak nie było. Prezydent miasta, naliczając ją, zapomniał, że zapisy umów o oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gwarantował spółdzielni, że przez cały okres użytkowania wieczystego będzie wnosić roczną opłatę obniżoną o 50 proc. Spółdzielnia odwołała się do SKO, ale przegrała. Wówczas wniosła skargę do krakowskiego WSA. Więcej- także na 11 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 07.05.2020.).

¨Rz¨ zauważa natomiast: ¨Załamanie w kredytach mieszkaniowych¨.  Wzrost niepewności i ryzyka powoduje, że klienci i banki są bardziej zachowawczy. Skutki widać w dużym spadku popytu na hipoteki. W kwietniu w przeliczeniu na dzień roboczy banki i SKOK- i przesłały do Biura Informacji Kredytowej zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę mniejszą o 27,6 proc. niż rok temu. To spore schłodzenie rozgrzanego wcześniej rynku, bo w styczniu i lutym indeks urósł odpowiednio o 24,5 proc. i 27,7 proc. Pierwszy sygnał ograniczenia widoczny był w danych za marzec. W kwietniu o kredyt mieszkaniowy wnioskowało 27,82 tys. klientów, prawie 35 proc. mniej niż rok temu. To piąty najniższy wynik liczby wnioskujących od stycznia 2007 r. Nadal rośnie średnia kwota wnioskowanego kredytu- w kwietniu wyniosła 302,1 tys. zł, o 11 proc. więcej niż rok temu. Szczegóły- na 17 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 07.05.2020.).

¨Dziennik Gazeta Prawna¨ informuje również: ¨Dopłaty do najmu i wakacje czynszowe¨. Lokatorzy mieszkań TBS będą mogli obniżyć zobowiązania czynszowe. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju zakłada, że mieszkańcy TBS- ów będą mogli skorzystać z pewnej formy częściowych ¨wakacji czynszowych¨. Poza tym osoby, które utraciły całkowicie lub częściowo dochody w wyniku epidemii, będą mogły starać się o przyznanie dodatków mieszkaniowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID- 19. Więcej- na pierwszej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 07.05.2020.).

W ¨DGP¨ czytamy też: ¨Remont kosztem od razu, ulepszenie- stopniowo¨. Czym się różni  remont od rekonstrukcji, a adaptacja od modernizacji? Wyjaśnił to dyrektor KIS. O interpretację zwrócił się podatnik, który odświeżył elewacje budynków używanych w działalności gospodarczej, a także wymienił zniszczoną kostkę brukową na parkingu, wjeździe i chodnikach.  Spytał, czy wydatki te można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Szczegóły- na trzeciej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 07.05.2020.).

¨Gazeta Wyborcza¨ zauważa także: ¨Koronawirus zatrzymał kredyty¨. Aż o 27,6 proc. spadła całkowita wartość wnioskowanych w bankach i SKOK- ach kredytów mieszkaniowych w kwietniu, w porównaniu z tym samym miesiącem w poprzednim roku- podaje BIK. Więcej- na dziewiątej stronie ¨Gazety¨.

(Źródło: ¨Gazeta Wyborcza¨– 07.05.2020.).

Zobacz również