Czwartek, 6 maja 2021

¨Krótsza kadencja i mniej tajemnic¨
¨Interesy nie muszą ze sobą kolidować¨
¨Banki otwierają się na ryzyko
¨Jak zwiększyć efektywność systemu zbiórki odpadów¨
¨Spółdzielnie mieszkaniowe czeka prawdziwa rewolucja¨
¨Masz tu maszt. Albo i nie¨
¨Nie strumień, a strużka pieniędzy na gminne śmieci¨
¨Problem kredytów walutowych: nie dajmy się uwieść skrajnościom¨

Więcej poniżej.

¨Prawo co dnia¨ w czwartkowej ¨Rzeczpospolitej¨ odnotowuje: ¨Krótsza kadencja i mniej tajemnic¨. Za brak informacji o zawartych przez spółdzielnię mieszkaniową umowach grozić ma grzywna. W zarządzie będzie można zasiadać tylko przez pięć lat. Ledwo projekt nowelizacji ustawy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych trafił do Rządowego Centrum Legislacji i konsultacji publicznych, a już spotkał się z ostrą krytyką. Negatywnie oceniają go spółdzielcy i prawnicy. Po zmianach za brak udostępnienia informacji o zawartych umowach z osobami trzecimi grozić będzie odpowiedzialność karna- grzywna. W praktyce nikt nie będzie chciał zawierać umów ze spółdzielniami, skoro np. deweloper albo zarządca nieruchomości konkurujący ze spółdzielnią będzie mógł zwrócić się do jakiegokolwiek członka spółdzielni o wydobycie wszystkich umów, które zawarła, by poznać stawki. Kontrowersje budzi również projekt wprowadzenia kadencyjności zarządów spółdzielni. Więcej- na 10 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 06.05.2021.).

¨Prawo co dnia¨ zauważa też: ¨Interesy nie muszą ze sobą kolidować¨. Inwestycja celu publicznego może służyć zarówno społeczności, jak i celom prowadzącej ją spółki. Spółka planowała połączyć linią kablową dwa punkty informacyjne z domkiem myśliwskim. Wójt odmówił jednak ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, gdyż uznał, że nie będzie ona służyć w wystarczający sposób służyć celowi publicznemu. Ponadto stwierdził, że przedsięwzięcie odbije się niekorzystnie na znajdującym się na jednej z działek pomniku przyrody. Stanowisko wójta podzieliło SKO. Sprawa trafiła do WSA w Rzeszowie, który przyznał rację skarżącemu. Więcej- także na dziesiątej stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 06.05.2021.).

¨Rz¨ informuje też: ¨Banki otwierają się na ryzyko¨. Branża zapowiada poluzowanie wymogów dla klientów starających się o finansowanie. Jednak powodem słabej sprzedaży były do tej pory nie tylko ograniczenia podażowe, ale i popytowe, więc akcja kredytowa może być nadal pod presją. W 2020 r. banki z powodu pandemii zacieśniały politykę kredytową, co w połączeniu z mniejszym popytem, szczególnie ze strony firm, skutkowało spadkiem sprzedaży kredytów. Od kilku miesięcy banki łagodzą jednak warunki stawiane kredytobiorcom. W przypadku kredytów mieszkaniowych zapowiadane jest dalsze łagodzenie kryteriów polityki kredytowej i zdecydowana większość banków oczekuje wzrostu popytu na to finansowanie. Więcej szczegółów odnośnie raportu kredytowego NBP za I kwartał- na 15 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

¨Rz¨ publikuje również obszerny tekst: ¨Jak zwiększyć efektywność systemu zbiórki odpadów¨. Ministerstwo Klimatu i Środowiska pokazało właśnie założenia oczekiwanego projektu nowelizacji ustawy o gospodarce odpadami opakowaniowymi, która ma wdrażać rozszerzoną odpowiedzialność producenta (ROP). Projekt nowelizacji, wpisany w wykaz prac rządu, przewiduje m.in. wprowadzenie opłaty opakowaniowej (50 gr. za kg opakowania) i obowiązkowy udział recyklatu w butelkach z tworzyw sztucznych. Nowe przepisy dotkną wszystkich producentów i sprzedawców towarów, jak też konsumentów. O największych wyzwaniach w gospodarce odpadami oraz o tym, jak ma wyglądać system kaucyjny- więcej szczegółów w tekście na 18 i 19 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 06.05.2021.).

¨Dziennik Gazeta Prawna¨ informuje również: ¨Spółdzielnie mieszkaniowe czeka prawdziwa rewolucja¨. Wprowadzenie kadencyjności członków zarządu, zwiększenie jawności i przyznanie większych praw członkom spółdzielni. To kluczowe założenia przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii projektu ustawy wprowadzającego zmiany w prawie spółdzielczym i ustawie o własności lokali. W projekcie przewidziano także zmiany obejmujące wspólnoty mieszkaniowe. W przepisach zostanie zapisane wprost, że będą one mogły posiadać własny majątek, a zarząd wspólnoty łatwiej zawrze umowy w celu realizacji podjętych na zebraniach uchwał. Ze względu na to, że wspólnoty mieszkaniowe zalicza się do tzw. ułomnych osób prawnych, do tej pory o zgodę w tym zakresie w większości przypadków trzeba było prosić za każdym razem wszystkich właścicieli- czytamy na pierwszej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨- 06.05.2021.).

¨DGP¨ zauważa też: ¨Masz tu maszt. Albo i nie¨. Operatorzy telekomunikacyjni utyskują, że postawienie stacji bazowej to droga przez mękę. Rządowi eksperci przyznają im rację i obiecują poszukać nowych rozwiązań. To, że przydałyby się zmiany, przyznaje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. W odpowiedzi na pytania ¨DGP¨ zaznaczyła, że rozważa zgłoszenie podczas najbliższych przeglądów przepisów sektorowych zmian usprawniających proces inwestycyjny w telekomunikacji, a także w kontekście rozwoju sieci mobilnych. Więcej- na czwartej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 06.05.2021.).

W ¨DGP¨ czytamy również: ¨Nie strumień, a strużka pieniędzy na gminne śmieci¨. Producenci dołożą się do zbiórki i zagospodarowania odpadów komunalnych, ale w bardzo ograniczonym zakresie. Gminy nie mają raczej co liczyć na obniżenie opłat śmieciowych dla mieszkańców. Nie 1 stycznia 2022 r., jak początkowo zapowiadał resort klimatu i środowiska, ale rok później mają wejść w życie przepisy wprowadzające rozszerzoną odpowiedzialność producenta, czyli ROP- wynika z założeń projektu nowelizacji ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw. Ma on zostać przyjęty przez Radę Ministrów w III lub IV kw. tego roku. System gospodarki odpadami ma zostać zasilony środkami pochodzącymi od ¨zanieczyszczających¨, czyli od producentów wprowadzających do obrotu swoje produkty w opakowaniach. Więcej szczegółów- na siódmej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 06.05.2021.).

¨DGP¨ publikuje także obszerny tekst: ¨Problem kredytów walutowych: nie dajmy się uwieść skrajnościom¨. Wszyscy czekają na uchwałę Izby Cywilnej Sądu Najwyższego w sprawie franków. Ekonomiści przestrzegają przed jej skutkami finansowymi dla sektora bankowego. Maciej Gutowski, prawnik i adwokat w rozmowie z ¨DGP¨ obawia się popadnięcia w jedną lub w drugą skrajność. Boi się też niewystarczająco przemyślanej i dalekowzrocznej koncepcji prawnej, zbyt generalnych wniosków w uchwale interpretacyjnej, nieuwzględniających różnorodności i specyfiki rozmaitych stanów prawnych, oraz tego, że  rozstrzygnięcie SN ¨zakażone¨ unijną wadliwością z uwagi na ¨mieszany¨ skład całej Izby Cywilnej będzie instrumentalnie kwestionowane- czytamy. Całość rozmowy- na 10 i 11 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 06.05.2021.).

Zobacz również