Czwartek, 5 sierpnia 2021

¨Małe domy bez formalności coraz bliżej¨
¨Cenowy szok w branży budowlanej¨
¨Ceny gruntów są wyzwaniem dla deweloperów¨
¨Samorząd spółdzielczy miażdży planowaną reformę¨
¨Coraz więcej skarg związanych z fotowoltaiką¨
¨Przepisy o małych domach już w konsultacjach¨

Więcej poniżej.

¨Prawo co dnia¨ we wtorkowej ¨Rzeczpospolitej¨ odnotowuje: ¨Małe domy bez formalności coraz bliżej¨. Zapowiedź budowy domów bez pozwolenia na budowę, książki budowy i ustanowienia kierownika wkrótce się zmaterializuje. Rozpoczęły się konsultacje właściwych zmian w prawie budowlanym. Nowela zakłada możliwość zgłoszenia- do którego trzeba będzie dołączyć projekt zagospodarowania działki i projekt architektoniczno- budowlany- budynku o powierzchni zabudowy do 70 mkw. z poddaszem. Jego łączna powierzchnia  użytkowa nie będzie mogła przekraczać 90 mkw. Projekt minimalizuje ryzyko powstawania osiedli gęsto usianych minidomkami. Jeden taki obiekt będzie mógł bowiem zostać zlokalizowany na każde 1000 mkw. działki. Prowadzenie inwestycji ma być maksymalnie odformalizowane. Nad jakością prac i wykorzystanych materiałów nie będzie już czuwać kierownik budowy. Zdaniem wielu ekspertów to oszczędzanie na bezpieczeństwie. Resort rozwoju, odpowiedzialny za zmianę prawa argumentuje, że już dziś do podstawowych obowiązków projektanta należy sprawowanie nadzoru autorskiego. Nie ukrywa jednak, że czyni to on na żądanie inwestora lub organu administracji. Dla małych domów ma być też specjalny tryb wydawania warunków zabudowy (jeśli na danym terenie nie będzie uchwalonego planu miejscowego). Na ich wydanie urzędnicy dostaną maksymalnie 30 dni, inaczej będą ryzykować nałożenie kary przez organ wyższego rzędu. Nowe przepisy mają też zwiększyć powierzchnię zabudowy wolno stojących domków letniskowych z obecnych 35 do 70 mkw.- czytamy na 11 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 05.08.2021.).

¨Rz¨ także krótko: Na statystycznego Polaka przypada nieco ponad 29 mkw. mieszkania. To o jedną trzecią więcej niż w 2002 r., co świadczy, że sytuacja permanentnie się poprawia- zbadał HRE Investments. Statystyczny Europejczyk dysponuje 40 mkw. mieszkania. Gorzej niż w Polsce jest w Rumunii, a podobnie jak u nas- na Litwie, w Bułgarii i na Słowenii. Około 40 mkw. na osobę przypada we Francji, Hiszpanii, na Łotwie czy we Włoszech, a w Danii ponad 60 mkw. na osobę- odnotowano.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 05.08.2021.).

¨Dziennik Gazeta Prawna¨ zamieszcza z kolei tekst: ¨Cenowy szok w branży budowlanej¨. Deweloperzy mogą podnosić ceny mieszkań, w gorszej sytuacji są wykonawcy inwestycji infrastrukturalnych. Od przełomu III i IV kw. 2020 r. materiały budowlane na polskim rynku zaczęły drożeć w tempie niespotykanym od co najmniej dekady. W ciągu kilku miesięcy wyroby stalowe podrożały o 50- 200 proc., rury z tworzyw sztucznych o 100 proc., asfalt i kable o 30- 40 proc., płyta OSB i styropian o 20- 30 proc., a w pozostałych grupach materiałowych zwyżki sięgają 5- 10 proc.- wylicza główny ekonomista Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa. Jego zdaniem doszło do silnej nierównowagi między rosnącym zapotrzebowaniem na materiały a ich ograniczoną podażą, z powodu spadku produkcji niektórych wyrobów, np. stali na skutek epidemii COVID- 19. Poza tym luzowanie polityki fiskalnej i monetarnej prowadzi do ekstremalnie wysokich wycen, np. rudy żelaza, miedzi, cyny, cynku i aluminium. W bardziej komfortowych warunkach są prywatni deweloperzy, którym na rozgrzanym rynku mieszkaniowym łatwiej jest przerzucać koszty wykonawstwa na nabywców lokali, niż firmy wykonawcze, które realizują inwestycje publiczne w oparciu o sztywne wynagrodzenia ryczałtowe. Ekspert BCC ocenia natomiast, że skokowy wzrost cen materiałów negatywnie wpływa na kontrakty podpisane w ub.r. w zupełnie innych warunkach. Możemy więc mieć do czynienia albo ze zrywaniem kontraktów- bo lepiej zejść z budowy i zapłacić karę umowną niż ponieść ogromną stratę na realizacji prac, albo nastąpi fala bankructw jak 10 lat temu, przy okazji wzrostu cen materiałów na finiszu inwestycji związanych z Euro 2012. Z danych Krajowego Rejestru Długów wynika, że od sierpnia 2020 r. występuje stabilizacja zadłużenia całej branży na poziomie 1,8 mld zł. Zmiany następują za to w liczbie zarejestrowanych w KRD firm budowlanych- z miesiąca na miesiąc ubywało lub przybywało nawet po 200 podmiotów. W tej grupie najliczniejsi są mikroprzedsiębiorcy- to 35 127 firm zadłużonych na 938,6 mln zł. KRD zgadza się, że w przypadku firm pracujących przy inwestycjach infrastrukturalnych, gdzie inwestor jest z sektora publicznego, wzrost cen może nie tylko skonsumować marżę, ale doprowadzić do strat, a w skrajnych przypadkach nawet do bankructwa- czytamy. Więcej szczegółów- na ósmej stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 05.08.2021.).

Obok ¨DGP¨ rozmawia także z wiceprezesem spółki deweloperskiej Cordia Polska. W tekście ¨Ceny gruntów są wyzwaniem dla deweloperów¨ odnotowano: Materiały budowlane i gwałtownie drożejąca stal w dużej mierze to efekt wyhamowania działalności w czasie pandemii, jak również wzmożonej aktywności inwestorów. W pewnym stopniu sytuacja ta jest przejściowa i rozmówca ¨DGP¨ oczekuje stabilizacji cen. Jednocześnie wymusza ona stopniowe podwyżki cen mieszkań. Większym wyzwaniem dla deweloperów są jednak rosnące oczekiwania cenowe sprzedających grunty. Dalej czytamy: Nie widzę możliwości, aby ceny mieszkań w Polsce mogły spaść. Na naszym rynku ciągle występuje duży deficyt zasobów mieszkaniowych w stosunku do liczby ludności. Daleko nam jeszcze do- założonej w Narodowym Programie Mieszkaniowym- unijnej średniej. Ze względu na ten deficyt i skalę rynku nasz kraj to bardzo perspektywiczny rynek dla branży deweloperskiej. Jeżeli chodzi o rynek mieszkaniowy, w tej chwili w Europie nie ma chyba lepszego miejsca niż Polska. Pełny tekst rozmowy- także na ósmej stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 05.08.2021.).

¨DGP¨ zauważa w innym miejscu: ¨Samorząd spółdzielczy miażdży planowaną reformę¨. Rozwiązania proponowane w projekcie nowelizacji prawa spółdzielczego są na tyle nietrafione i potencjalnie szkodliwe, że dokument powinien trafić do kosza. Tak można streścić uwagi Krajowej Rady Spółdzielczej do propozycji zmian w prawie spółdzielczym, ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych i o własności lokali, nad którym pracuje Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Zdaniem naczelnego organu samorządu spółdzielczego projekt nie respektuje wymogów przyzwoitej legislacji, jest także ¨sprzeczny z zasadą samorządności spółdzielczej¨. Jak podkreśla KRS, ma tak poważne wady, że nie powinien być w ogóle dalej procedowany. To kolejna krytyczna ocena proponowanych rozwiązań. Negatywną opinię dotyczącą części z nich przedstawiło Rządowe Centrum Legislacji. Kontrowersje budzi m.in. pomysł, by członków zarządu spółdzielni powoływało zawsze walne zgromadzenie. Do tej pory przepisy pozwalały ustalić to w statucie. Spółdzielcy mogli wybrać, czy członków zarządu wyłania walne zgromadzenie, czy rada nadzorcza. Nowelizacja ustawy ma wprowadzić również możliwość głosowania poza walnym zgromadzeniem za pomocą ostemplowanych kart. Z założenia ma to ułatwić spółdzielcom życie. Jak ocenia jednak KRS, taka możliwość paradoksalnie przyczyni się do obniżenia poziomu demokracji spółdzielczej, a nawet mieć ¨charakter korupcjogenny¨. Jednym z najbardziej skrytykowanych przez KRS rozwiązań jest wyłączenie możliwości odmowy członkowi spółdzielni wglądu do umów zawartych z osobami trzecimi w sytuacji, gdy mogłoby to naruszyć prawa stron umowy lub jeśli istnieje prawdopodobieństwo, że informacje zostaną pozyskane po to, by zaszkodzić spółdzielni. Zdaniem KRS może doprowadzić to nawet do paraliżu w realizowaniu przetargów, a spółdzielnie zostaną faktycznie pozbawione tajemnicy przedsiębiorstwa. Więcej szczegółów- na czwartej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 05.08.2021.).

W ¨DGP¨ czytamy również: ¨Coraz więcej skarg związanych z fotowoltaiką¨. Utrudnianie odstąpienia od umowy, brak kontaktu z przedsiębiorcą, pobieranie niejasnych opłat dodatkowych- to tylko niektóre z problemów, jakie konsumenci zgłaszają do UOKiK. Około 70 skarg związanych z mikroinstalacjami fotowoltaicznymi trafiło w tym roku do prezesa UOKiK. W ub.r. było ich łącznie 60. Skargi konsumentów dotyczą różnych podmiotów: zakładów energetycznych, przedsiębiorców odpowiedzialnych za sprzedaż produktów i montaż instalacji u klientów, a także firm odpowiedzialnych za odbiór energii elektrycznej. W Polsce jest już ponad 600 tys. prosumentów (osób, które jednocześnie zużywają i wytwarzają energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii). Z badania Instytutu Energetyki Odnawialnej ¨Rynek fotowoltaiki w Polsce 2021 r.¨ wynika, że ub.r. był najlepszy w historii pod kątem rozwoju fotowoltaiki- przyrost mocy uzyskanej tym sposobem wzrósł o 200 proc. Polska znalazła się tym samym na czwartym miejscu pod względem przyrostu mocy zainstalowanych paneli słonecznych w UE. Prognozy wskazują, że łączne obroty na rynku fotowoltaiki przekroczą w br. 9 mld zł- czytamy na piątej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 05.08.2021.).

Również i ¨DGP¨ zauważa: ¨Przepisy o małych domach już w konsultacjach¨. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii skierowało wczoraj do konsultacji projekt noweli prawa budowlanego oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która umożliwi wznoszenie niewielkich domów bez uciążliwych formalności. To realizacja jednej z zapowiedzi Polskiego Ładu. Nowe rozwiązania dopuszczą budowę domów do 70 mkw. z poddaszem (łączna powierzchnia użytkowa nie może przekraczać 90 mkw.) bez decyzji o pozwoleniu na budowę, kierownika budowy i dziennika budowy. Jednocześnie wzrosnąć ma dopuszczalna powierzchnia wolnostojących parterowych domów rekreacyjnych- z obecnych 35 do 70 mkw., przy rozpiętości elementów konstrukcyjnych nie większej niż 6 m i wysięgu wsporników nie większym niż 2 m. W tym przypadku liczba takich obiektów na działce ma nie przekraczać jednego na każde 500 mkw. terenu. Ustawa ma wejść w życie po miesiącu od ogłoszenia- czytamy także na piątej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 05.08.2021.).

Zobacz również