Czwartek, 4 październik 2018

Za kółka seniorów płacą wszyscy, Rzeczpospolita
Więcej domów, krótsze kolejki, Rzeczpospolita
Elektronizacja zamówień na ostatnią chwilę, Dziennik Gazeta Prawna
Jesień obrodziła komornikami, Dziennik Gazeta Prawna
Lokatorskie kłopoty. Rady dla najemców mieszkań, Gazeta Wyborcza
Kolejne mieszkanie gotowe, Kurier Szczeciński

Więcej poniżej.

 

"Prawo co dnia" w czwartkowej "Rzeczpospolitej" odnotowuje: "Za kółka seniorów płacą wszyscy". Wiele osób musi płacić za działalność kulturalną prowadzoną przez spółdzielnie, choć nie chce tego robić. Tysiące mieszkańców bloków z mocy praw stało się członkami spółdzielni mieszkaniowych. Teraz otrzymują pisma z administracji, że muszą płacić na fundusz oświatowo- kulturalny spółdzielni. Kwoty są różne, np. 1 zł za mkw. mieszkania miesięcznie. Wielu przeciwko temu protestuje. Chcą się wypisać ze spółdzielni, ale to nie takie proste. 9 września ub. r. weszła bowiem w życie nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Zmieniła ona zasady uzyskiwania członkostwa w spółdzielniach. Otrzymuje się je z mocy prawa, pod warunkiem że posiada się tytuł prawny do mieszkania spółdzielczego. Wcześniej członkostwo było dobrowolne (z wyjątkiem mieszkań lokatorskich). Tysiące osób, które mieszkały w spółdzielniach, go nie miały, ponieważ nie były nim zainteresowane. Ustawodawca więc zadecydował za nich. Jednocześnie ta sama ustawa zlikwidowała fundusze własne spółdzielni mieszkaniowych, na których zgromadzone środki pochodziły od spółdzielców. Chodzi o fundusz udziałowy i zasobowy. Obecnie Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju pracuje nad projektem nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Ma ona poprawić błędy, jakie popełniono przy okazji poprzedniej noweli. Czy projekt obejmie również fundusze kulturalno- oświatowe- nie wiadomo. W Polsce funkcjonuje 3400 spółdzielni mieszkaniowych. Według szacunków, w blokach spółdzielczych, głównie mieszkaniach na własność, mieszka 4 mln osób. Szczegóły- na 15 stronie głównego wydania.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 04.10.2018.).

 

Kolejny dodatek "Rz""Życie regionów" poświęcono w całości miastu Słupsk. W jednym z tekstów promocyjnych czytamy: "Więcej domów, krótsze kolejki". Słupsk zamierza nie tylko zwiększać zasób mieszkań, które ma w posiadaniu, ale także podnosić jakość istniejących lokali. Mniejsze kolejki do mieszkań, rozwój budownictwa mieszkaniowego, realizacja budownictwa mieszkaniowego przy współpracy ze Słupskim TBS i odnawianie budynków komunalnych- to najważniejsze cele przyjętego pod koniec grudnia 2016 r. programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym w Słupsku. Działania zaplanowano na lata 2017- 2021. Jak podaje urząd miasta, w latach 2012- 2014 wyremontowano w sumie 119 pustostanów, dodatkowo 179 wyremontowali przyszli najemcy. Daje to w sumie 298 wyremontowanych lokali. W kolejnych latach, 2015- 2017, przeprowadzono całościowe remonty w 194 lokalach. Dodatkowo w 266 mieszkaniach remont wykonali przyszli najemcy, co daje łączną liczbę 460 lokali. Na 2018 r. zaplanowano wyremontowanie ostatnich 47 pustostanów oraz ok. 40 lokali, które wróciły do zasobu mieszkaniowego. Spore znaczenie dla stanu przyszłych zasobów mieszkaniowych ma prowadzona w mieście rewitalizacja. Jej przykładem może być budowa dwóch wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem terenu i wykonaniem dwupoziomowego parkingu (plany inwestycyjne STBS). Pozwolenie na budowę zostało wydane 1 czerwca 2018 r. Planowane oddanie budynków do użytku, to I kwartał 2020 r. STBS zaplanowało także budowę kolejnych 48 lokali w obiekcie, który ma być gotowy na przełomie 2022 i 2023 r. Z kolei miasto w ramach rewitalizacji planuje budowę jednego lub dwóch wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Wyodrębnionych w nich będzie ok. 70 lokali. W administrowaniu Słupskiego TBS znajduje się obecnie 12 wielorodzinnych budynków mieszkalnych, w których łącznie jest 457 mieszkań, 15 lokali użytkowych oraz 39 garaży i 60 miejsc postojowych. Dla miasta kluczowe jest zmniejszenie kolejek oczekujących na najem mieszkań. Obecnie znajdują się w niej 964 osoby. By przyspieszyć likwidację kolejek, miasto starać się będzie o dofinansowanie na budowę nowych mieszkań z funduszy BGK- czytamy na czwartej stronie słupskiego dodatku.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 04.10.2018.).

 

"Dziennik Gazeta Prawna" informuje natomiast: "Elektronizacja zamówień na ostatnią chwilę". Zamawiający z niepokojem czekają na start urzędowego miniPortalu do przetargów. Rząd się nie martwi, bo na wszelki wypadek wykupił komercyjne usługi. Za dwa tygodnie wszystkie zamówienia powyżej progów unijnych będą musiały być udzielane w internecie. Przedsiębiorcy nie będą już mogli składać papierowych ofert, a zamawiający ich przyjmować. Platforma e- Zamówienia ma bardzo duże opóźnienia, dlatego Urząd Zamówień Publicznych przygotowuje tymczasowe rozwiązanie- miniPortal. Na razie jednak wciąż on nie wystartował, co niepokoi zamawiających. Chodzi o kilkanaście tysięcy instytucji, które organizują największe przetargi. W ub. r. wartość zamówień powyżej progów unijnych wyniosła prawie 115 mld zł. Trudno się dziwić, że chcieliby poznać narzędzie, na jakim za chwilę przyjdzie im pracować. Na razie mogą poćwiczyć na udostępnionej w poniedziałek stronie testowej miniPortalu (miniportal-test.uzp.gov.pl) . Uruchomiony dzień później właściwy serwis (miniportal.uzp.gov.pl ) szybko przestał działać. Tymczasem od 18 października będzie to dla większości zamawiających podstawowe narzędzie do elektronicznego prowadzenia postępowań. Wielu uczestników rynku zamówień publicznych boi się, że miniPortal nie zadziała albo też będą problemy z jego użytkowaniem. Prawdopodobnie to jeden z powodów dużego wzrostu liczby ogłaszanych przetargów. Zamawiający, obawiając się problemów, wolą teraz wszcząć postępowanie, przyjmując jeszcze papierowe oferty. W pierwszych trzech dniach października opublikowano już 265 ogłoszeń z Polski, podczas gdy w pierwszych trzech dniach roboczych września było ich 154. Ogółem do końca września ogłoszono o 2,3 tys. więcej zamówień powyżej progów niż w tym samym okresie ubiegłego roku- czytamy na czwartej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna"- 04.10.2018.).

 

"DGP" zauważa też: "Jesień obrodziła komornikami". Reforma egzekucji miała doprowadzić do exodusu z tego zawodu. Tymczasem liczba jest największa w historii.. KRK studzi jednak optymizm. Już za trzy miesiące wejdą w życie dwie nowe ustawy: o komornikach oraz o kosztach komorniczych. Rewolucyjne zmiany Ministerstwa Sprawiedliwości mają doprowadzić do zwiększenia skuteczności egzekucji należności. Służyć temu mają m.in. niższe opłaty egzekucyjne w przypadku szybkiej spłaty zadłużenia ( 3 zamiast 10 proc.) czy dalsze ograniczenia liczby spraw, które kancelarie będą mogły przyjmować spoza rewiru. Jako że statystyki od lat pokazują, ze najwyższa skuteczność cechuje kancelarie średniej wielkości, nowe przepisy będą zezwalać na przyjęcie 2,5 tys. spraw z wyboru wierzyciela, a przy wysokiej skuteczności i braku zaległości do 5 tys. spraw. W odróżnieniu od obecnie obowiązujących zasad, opłaty pobierane przez komornika nie będą stanowiły przychodu kancelarii, lecz Skarbu Państwa. Komornik zaś w zależności od wysokości pobranych na rzecz SP opłat będzie otrzymywał wynagrodzenie prowizyjne- czytamy. Więcej- na piątej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna"- 04.10.2018.).

 

"Gazeta Wyborcza" zamieszcza obszerny tekst pod hasłem: "Lokatorskie kłopoty. Rady dla najemców mieszkań". Szukasz mieszkania na wynajem? Uważaj na właścicieli. Niektórzy potrafią napsuć nerwów. Wchodzą nieproszeni, przeszukują rzeczy, oszukują na wysokości opłat dodatkowych czy z dnia na dzień próbują się pozbyć lokatorów. Lepiej zawczasu poznać swoje prawa- czytamy w ramach wstępu. Na 22 stronie "Gazety" znajdziemy również "10 rad dla najemców mieszkań".

(Źródło: "Gazeta Wyborcza"- 04.10.2018.).

 

"Kurier Szczeciński" odnotował: "Kolejne mieszkanie gotowe". W Szczecinie otwarto siódme mieszkanie chronione dla seniorów. W wyremontowanym i dostosowanym do potrzeb osób starszych lokalu, który mieści się przy ul. Mickiewicza, zamieszka siedem osób. Mieszkania chronione dla kilku bądź kilkunastu osób, są formą przejściową między rodzinnym domem a miejscem w domu pomocy społecznej. Dotąd miasto na te potrzeby przygotowało i przekazało do użytku lokale przy ul. Sikorskiego, al. Bohaterów Warszawy, ulicach P. Ściegiennego, Pocztowej i Stołczyńskiej oraz przy al. Piastów. Teraz oddało seniorom kolejne- przy ul. Mickiewicza. W sumie jest w nich 49 miejsc. W mieszkaniu przez całą dobę będą opiekunki, które pomogą seniorom we wszystkich czynnościach, m.in. będą przygotowywać posiłki oraz prowadzić zajęcia aktywizacyjne. Mieszkanie pochodzi z zasobów ZBiLK, jego powierzchnia to łącznie niemal 130 mkw. W lokalu są cztery pokoje- 3 sypialnie i pokój dzienny. MOPR, wspólnie z STBS, TBS Prawobrzeże oraz ZBiLK stale poszukuje lokali, które można przystosować do potrzeb nowych mieszkań chronionych. Więcej szczegółów- na piątej stronie "Kuriera".

(Źródło: "Kurier Szczeciński"- 04.10.2018.).

 

Zobacz również