Czwartek, 4 marzec 2021

¨Kredyty we frankach wkrótce po nowemu¨
¨Powietrze samo się nie oczyści¨
¨Polscy deweloperzy śmiało wychodzą za granicę¨
¨NBP zapowiada trzy lata podwyższonej inflacji¨
¨Sądy wstrzymują się z frankowymi wyrokami¨
¨Sądy zatkane frankami¨

Więcej poniżej.

Czwartkowa ¨Rzeczpospolita¨ w dodatku ¨Moje pieniądze¨ odnotowuje: ¨Kredyty we frankach wkrótce po nowemu¨. KNF zaleca, aby banki podpisywały ugody z frankowiczami na dogodnych dla nich warunkach, ale czy te warunki są dogodne dla kredytobiorców? Jeszcze w 2019 r. większość sporów wygrywały banki. Sytuacja się zmieniła dopiero po wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE, wydanym 3 października 2019 r., zgodnie z którym uznano, że unieważnienie umów, dotyczących kredytów we frankach szwajcarskich jest zgodne z unijnym prawem. Kredytobiorcy zyskali więc oręż w starciu z bankami. Teraz wiele zależy od rozstrzygnięcia największych kontrowersji przez Izbę Cywilną Sądu Najwyższego, której posiedzenie zaplanowano na 25 marca 2021 r. Na razie po przedstawieniu przez szefa KNF propozycji zawierania pozasądowych ugód z frankowiczami banki zaczęły oferować kredytobiorcom przewalutowanie kredytów hipotecznych. Odsetki od nich będą naliczane według stawek WIBOR powiększanych o marżę banku, która obowiązywała w dniu udzielania kredytu. Robią to jednak nie wszystkie banki i na swoich zasadach- czytamy. Więcej szczegółów- na pierwszej stronie dodatku. Zainteresowani znajdą również kolejny tekst: ¨Idą zmiany dla frankowiczów, w którym przypomniano, że IC SN ma odpowiedzieć na sześć pytań I prezes, aby ujednolić orzecznictwo w sprawach frankowych. Najważniejsze jest ustalenie, czy w razie uznania, że postanowienie umowy kredytu frankowego, określające sposób ustalania kursu franka, stanowi niedozwolone postanowienie umowne i nie wiąże konsumenta, możliwe jest inne określenie kursu, wynikające z przepisów prawa cywilnego lub zwyczajów. Szczegóły- na drugiej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 04.03.2021.).

¨Prawo co dnia¨ przypomina z kolei: ¨Powietrze samo się nie oczyści¨. Rząd winę za brak działań zrzuca na samorządy. Te jednak bez wsparcia same sobie nie poradzą- twierdzi Związek Gmin Wiejskich. Minister klimatu i środowiska, odpowiadając na interpelację grupy posłów w sprawie stanu urządzeń do pomiaru natężenia szkodliwych pyłów w dymach, wyjaśnił, że do poprawy jakości powietrza może doprowadzić tylko kompleksowe działanie na wszystkich szczeblach. Przyznał, że Państwowy Monitoring Środowiska nie przeprowadza pomiarów emisji. Do kontroli, czym palimy w piecach, nie są też uprawnione organy inspekcji ochrony środowiska. Takie kompetencje mają samorządy. Sekretarz generalny Związku Gmin Wiejskich potwierdza, że katastrofalny stan powietrza jest efektem długoletnich zaniedbań. Mimo to samorządy działają. Przykładem jest Wrocław, który w tym roku umożliwił mieszkańcom darmową wymianę pieców, zapewniając pieniądze na dopłaty. Przedstawiciel ZMW ocenia jednak, że gminy finansowo same sobie nie poradzą. Dlatego konieczne jest jak najszybsze wprowadzenie zmian w ustawie określającej odległość urządzeń energetyki wiatrowej od gospodarstw domowych. ZGW postuluje również przywrócenie zlikwidowanych w 2010 r. gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska- czytamy na 12 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 04.03.2021.).

¨Rz¨ odnotowuje obszernie w innym miejscu: ¨Polscy deweloperzy śmiało wychodzą za granicę¨. Naszym budowniczym mieszkań na ościennych rynkach trudno będzie uzyskać taką skalę, jaką osiągnęli zagraniczni gracze nad Wisłą. Ale ekspansja przyspiesza i chętnie wspiera ją państwo. Mieszkania w Polsce na masowa skalę od lat budują w Polsce potężni inwestorzy z Belgii, Finlandii, Francji, Izraela i ze Szwecji, a po niedawnych przejęciach także z Węgier, Niemiec czy USA. Nasi deweloperzy na razie rozglądają się za możliwością ekspansji poza Polskę. Co znamienne, pilotażowe projekty nie są pomyślane jako produkt dla Polaków zainteresowanych lokowaniem w nieruchomości: nasi pionierzy chcą być pełnoprawnymi graczami na ościennych rynkach. Więcej szczegółów- na 15 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 04.03.2021.).

¨Rz¨ informuje również: ¨NBP zapowiada trzy lata podwyższonej inflacji¨. Ekonomiści z NBP spodziewają się, że w najbliższych latach inflacja będzie utrzymywała się na podwyższonym poziomie. Na rynku finansowym pojawiły się już oczekiwania na podwyżki stóp procentowych nawet w tym roku. W środę Rada Polityki Pieniężnej, zgodnie z jednomyślnymi oczekiwaniami ekonomistów, pozostawiła stopy procentowe bez zmian. Stopa referencyjna NBP od końca maja ub.r. wynosi 0,1 proc. RPP oświadczyła też, że bank centralny będzie kontynuował program skupu obligacji skarbowych i gwarantowanych przez Skarb Państwa. Inflacja w Polsce, według analityków NBP, wyniesie 3,2 proc. W ub.r. sięgnęła 3,4 proc.- czytamy na 16 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 04.03.2021.).

W ¨Rz¨ czytamy też: ¨Sądy wstrzymują się z frankowymi wyrokami¨. Mniejsza liczba wyroków dotyczących hipotek, które zapadły w lutym, to efekt oczekiwania sędziów na uchwałę Sądu Najwyższego. W lutym kancelaria specjalizująca się w sprawach frankowych zdołała ustalić, że zapadło 60 wyroków- znacznie mniej niż w poprzednich miesiącach. Obecnie ponad 80 proc. sądów wstrzymuje się z podejmowaniem działań, w oczekiwaniu na uchwałę SN, w tym zwłaszcza sądy wrocławskie i łódzkie. Pod koniec stycznia ujawniono, że Izba Cywilna SN wyda 25 marca uchwałę, która powinna rozwiać największe wątpliwości dotyczące rozstrzygnięć frankowych, Powinno to ułatwić pracę sędziom, zwiększyć przewidywalność i ujednolicić wyroki. Natomiast w lutym nie zmieniły się trendy dotyczące orzecznictwa w sprawach frankowych. Spośród 60 wyroków, do których dotarła kancelaria, 51 było korzystnych dla kredytobiorców, siedem- dla banków, a w dwóch przypadkach uchylono wyroki, kierując sprawę do ponownego rozpatrzenia. Więcej- na 17 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 04.03.2021.).

¨Gazeta Wyborcza¨ zauważa z kolei: ¨Sądy zatkane frankami¨. Pierwszy wydział dedykowany sprawom związanym z kredytami frankowymi ma zostać uruchomiony dopiero 1 kwietnia. A sądy w całej Polsce borykają się z nawałem frankowych pozwów. Choć KNF zaapelowała do bankowców o proponowanie klientom ugód, banki na te apele pozostają na razie niewzruszeni. Kosztowałoby to branżę ok. 34,5 mld zł. Jednak to, co dzieje się w sądach od ub.t., to czarny sen bankowców. Tylko w warszawskim Sądzie Okręgowym spraw frankowych było ok. 16 tys., czyli czterokrotnie więcej niż rok wcześniej. Sytuację skarżących banki frankowiczów i samych sędziów może poprawić stworzenie specjalnego wydziału w warszawskim sądzie poświęconego wyłącznie sprawom związanym z kredytami we frankach. Od 1 kwietnia w Sądzie Okręgowym w Warszawie powstanie pierwszy w Polsce taki wydział. W reakcji na jego utworzenie, o otwarcie we wszystkich sądach okręgowych wydziałów bądź sekcji do spraw kredytów walutowych zaapelowali do Ministerstwa Sprawiedliwości dziekani wszystkich rad adwokackich w Polsce. Więcej szczegółów- na 15 stronie ¨Gazety¨.

(Źródło: ¨Gazeta Wyborcza¨– 04.03.2021.).

Zobacz również