Czwartek, 4 czerwca 2020

¨Najemca dostanie lokal, a właściciel zarobi¨
¨Fundacja zawalczy o ulgowiczów¨
¨VAT od wynajmu. Ważny jest cel bezpośredni¨
¨Firmy słono zapłacą za śmieci¨
¨Pomysł na <Mieszkanie plus

Więcej poniżej.

¨Prawo co dnia¨ w czwartkowej ¨Rzeczpospolitej¨ odnotowuje: ¨Najemca dostanie lokal, a właściciel zarobi¨. Rząd chce, by tak jak we Francji czy Belgii na rynku nieruchomości pojawiły się agencje tanio wynajmujące mieszkania. Pierwsza taka działa już w Polsce. Na rynku nieruchomości mają działać biura pośrednictwa najmu: społeczne agencje najmu (SAN). Będą wynajmować mieszkania na długi okres i za niski czynsz. To najnowszy pomysł rządu. Eksperci nie wróżą mu sukcesu. Rząd pracuje nad pakietem mieszkaniowym. Jeden z projektów zawiera zmiany do ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Proponuje się w nim powołanie do życia społecznych agencji najmu. Tego typu agencje działają już od dawna w Wielkiej Brytanii, Belgii czy Francji. Polskie SAN będą mogły zakładać gminy lub organizacje pozarządowe. Mają one uzupełnić lukę na rynku nieruchomości między najmem komercyjnym a komunalnym. Agencje mają na wiele lat wynajmować mieszkania od właścicieli (gwarantując regularne opłacanie czynszu), a następnie podnajmować je. Szczegółowe zasady ustalą rady gmin w formie uchwał. Powinny jednak kierować się kryteriami pierwszeństwa, zawartymi w ustawie z 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania, stanowiącej podstawą prawną realizacji programu dopłat do czynszu ¨Mieszkanie na start¨. Poza czynszem SAN będą mogły pobierać od podnajemców tylko opłaty niezależne od właściciela, np. za media. Przy czym czynsz podnajmu będzie mógł wynieść maksymalnie 110 proc. czynszu, który SAN opłacają właścicielowi. Ofertę będzie można rozszerzyć o dodatkowe usługi z obszaru wsparcia socjalnego, kierowane do osób w trudnej sytuacji życiowej. Projekt chwali fundacja Habitat for Humanity Poland, która od wielu lat prowadzi podobną agencję. Według niej dzięki SAN może zmniejszyć się deficyt dostępnych cenowo mieszkań. W tekście czytamy również, że 650 tys. mieszkań o umiarkowanych czynszach brakowało w ub.r.- najwięcej w dużych miastach. Według szacunków rządu, do 2030 r. mogłoby powstać 45 takich agencji, zarządzających 2 tys. mieszkań. Więcej szczegółów- na 10 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 04.06.2020.).

¨Prawo co dnia¨ zauważa też: ¨Fundacja zawalczy o ulgowiczów¨. Trybunał Konstytucyjny zajmie się skargą na przepisy tzw. ulgi meldunkowej. Dobra wiadomość dla tysięcy podatników, którzy przy opodatkowanej sprzedaży nieruchomości przed laty skorzystali z ulgi meldunkowej i wpadli w pułapkę podatkową. Sprawą konstytucyjności nieobowiązujących już, ale nadal wywołujących spory przepisów ustawy o PIT zajmie się TK. Ulga meldunkowa była w przepisach ustawy o PIT bardzo krótko, bo w latach 2007- 2008. Pozwalała sprzedać mieszkanie czy dom przed upływem pięciu lat od końca roku nabycia (wybudowania) bez podatku w zasadzie pod jednym warunkiem, tj. zameldowania na pobyt stały w zbywanym lokum, minimum przez 12 miesięcy. Po latach okazało się jednak, że wielu podatników nie dopełniło jeszcze jednego, ukrytego w przepisach warunku złożenia oświadczenia o spełnieniu przesłanek do skorzystania z preferencji. Gdy po masowych kontrolach sprawy ulgowiczów zaczęły trafiać na wokandy, orzecznictwo sądów administracyjnych okazało się dla nich niekorzystne. Sądy, w tym także NSA, zgadzały się z fiskusem, że niedopełnienie formalności pozbawiało prawa do ulgi. Po pewnym czasie NSA dostrzegł jednak problem i zaczął orzekać na korzyść podatników poszkodowanych niejasnymi przepisami. Niemniej problem pozostał, bo zmiana podejścia nie załatwiała sprawy osób, które już przegrały. Zdarzają się też wyroki podtrzymujące profiskalną wykładnię. Więcej- na 12 stronie głównego wydania ¨Rz¨.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 04.06.2020.).

¨Dziennik Gazeta Prawna¨ informuje z kolei: ¨VAT od wynajmu. Ważny jest cel bezpośredni¨. Nie ma podatku, jeżeli najemca korzysta z lokalu wyłącznie do celów mieszkaniowych, także gdy przebywają tam jego pracownicy. Co innego jednak gdy mieszkanie podnajmie. Potwierdzają to kolejne interpretacje dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Dotyczą sytuacji, w której właściciel mieszkania wynajmuje je na cele mieszkaniowe firmie. Gdyby wynajął je osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, nie byłoby wątpliwości, że w grę wchodzi zwolnienie na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT. Przepis ten zwalnia z podatku usługi w zakresie wynajmowania (lub wydzierżawiania) nieruchomości o charakterze mieszkalnym (lub części nieruchomości), na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe. Czy jednak zwolnienie to ma zastosowanie, gdy najemcą lokalu jest firma? To zależy od zapisów umowy i stanu faktycznego. Szczegóły- na trzeciej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 04.06.2020.).

¨DGP¨ zamieszcza również tekst: ¨Firmy słono zapłacą za śmieci¨. Galerie handlowe, biurowce i instytucje zapłacą gminom nawet pięć razy więcej za odbiór odpadów. Skorzystać mają na tym mieszkańcy. Obecnie firma może płacić gminie najwyżej nieco ponad 58 zł za pojemnik  1100- litrowy. To efekt narzucenia przez rząd maksymalnych opłat za odpady. Tracą na tym gminy, a w konsekwencji również ich mieszkańcy. Po zmianach stawka ta wzrosłaby nawet do 300 zł. Taki pomysł na odmrożenie śmieciowych progów ma Ministerstwo Klimatu. Firmy płacą więcej, co  w realiach epidemii nie jest dla nich dobrą informacją, ale- jak zaznaczają eksperci- propozycja ekspertów jest niezbędna, bo urealnia opłaty- czytamy na pierwszej stronie głównego wydania. ¨DGP¨ wraca do sprawy w kolejnym tekście: ¨Wzrosną opłaty za śmieci dla firm¨. Stawki opłat za odpady z biurowców, galerii handlowych i innych innych instytucji mają zostać podniesione. Teraz są tak niskie, że do śmieci odbieranych z nieruchomości niezamieszkanych dopłacają mieszkańcy. Po miesiącach analiz Ministerstwo Klimatu zdecydowało się na korektę. To urealnienie stawek- słyszymy w resorcie. Szczegóły zaproponowanych rozwiązań mają zostać wkrótce ogłoszone. Szczegóły- na ósmej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 04.06.2020.).

¨Gazeta Wyborcza¨ zamieszcza z kolei tekst: ¨Pomysł na <<Mieszkanie plus>>¨. Po czterech latach efekty ¨Mieszkania plus¨ są według ¨Gazety¨ mizerne. Ministerstwo Rozwoju ma nowe pomysły. Cytowany przez ¨Gazetę¨ wiceminister rozwoju Robert Nowicki przypomina, że od chwili powołania jesienią ubiegłego roku, resort jest w stanie dialogu z samorządami, spółdzielniami, TBS- ami i deweloperami w celu usunięcia wszystkich barier, które hamują proces inwestycyjny. Już we wrześniu wejdą w życie nowe rozwiązania prawa budowlanego, które mają wprowadzić nowe rozwiązania. Jak czytamy dalej, największym problemem jest dostępność gruntów. Samorządy posiadają ok. 28 tys. ha terenów pod zabudowę, które ¨nie pracują¨, choć połowa z nich jest już uzbrojona. Resort wspólnie z samorządami chce to zmienić. Przykłady takich państw, jak Austria, Dania czy Holandia pokazują, jak istotna jest rola samorządów w budowaniu dostępnych cenowo mieszkań. Widać też, że większość pieniędzy oferowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego trafia właśnie na budownictwo społeczne. Więcej szczegółów- na 12 stronie ¨Gazety¨.

(Źródło: ¨Gazeta Wyborcza¨– 04.06.2020.).

Zobacz również