Czwartek, 4 lipa 2019

Frankowe podchody, Rzeczpospolita
Będzie uchwała w sprawie zmiany przeznaczenia, Dziennik Gazeta Prawna
Zmiany w lex deweloper podpisane, Dziennik Gazeta Prawna
Więcej osób dostanie wsparcie po klęskach żywiołowych, Dziennik Gazeta Prawna

Więcej poniżej.

 

Czwartkowa "Rzeczpospolita" odnotowuje: "Frankowe podchody". Sejm łagodzi ustawę zmuszającą banki do przewalutowania kredytów. Frankowiczom zostaną tylko sądy. Podczas środowego posiedzenia Sejmu o godz. 22.30 posłowie mieli się zająć ustawą frankową. Z ustaleń "Rz" wynikało, że z projektu miał zostać wykreślony zapis powołujący fundusz konwersji. Na ten fundusz miały się składać banki proporcjonalnie do udziału w rynku hipotek walutowych i z tych środków miało być finansowane ich przewalutowanie. Rezygnacja z funduszu oznacza, że nadzieje frankowiczów na korzystniejsze niż po bieżącym kursie przewalutowanie i obawy banków przed ponad 2 mld zł kosztów rocznie mogą okazać się przedwczesne. Planowany fundusz konwersji wywołał m.in. zarzuty o nierówne traktowanie banków i pomoc publiczną. Zagraniczne banki groziły arbitrażem, a Lewiatan alarmował, że konieczna jest notyfikacja Komisji Europejskiej. Oprócz oczekiwanego latem wyroku TSUE ważne są natomiast także korzystne dla frankowiczów rozstrzygnięcia polskiego Sądu Najwyższego. To napędza już aktywne kancelarie prawnicze walczące w sprawach frankowych- czytamy na pierwszej stronie głównego wydania. "Rz" kontynuuje ten wątek w kolejnym tekście, zastanawiając się: "Ustawa frankowa bez funduszu konwersji?". Brak składek dla banków to dobra wiadomość. Ale jeśli frankowicze zachęceni ostatnimi wyrokami ruszą do sądów, sektor i tak może ponieść spore wydatki. Zachowane mają być poprawki zwiększające możliwość uzyskania pomocy w ramach funduszu wsparcia kredytobiorców. Dotyczy to wszystkich kredytobiorców mieszkaniowych, nie tylko walutowych. Zwiększona miałaby zostać wysokość możliwego comiesięcznego wsparcia z 1,5 tys. do 2 tys. zł, wydłużony okres wsparcia z 18 do 36 miesięcy (co w sumie dałoby kwotę 72 tys. zł) i wydłużony okres bezprocentowej spłaty otrzymanego z funduszu wsparcia z 8 do 12 lat. Więcej szczegółów- na 23 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 04.07.2019.).

 

"Dziennik Gazeta Prawna" informuje natomiast: "Będzie uchwała w sprawie zmiany przeznaczenia". Poszerzony skład NSA odpowie, czy ustanowienie odpłatności pomiędzy gminą a jej jednostką budżetową wpłynie na prawdo do odliczenia podatku naliczonego przy realizacji inwestycji. Już raz sąd kasacyjny zajmował się tą sprawą. Chodziło wtedy o gminę, która wybudowała centrum kultury i oddała je w bezpłatne użyczenie gminnemu ośrodkowi kultury. Następnie rozważała zmianę bezpłatnego użyczenia na formę odpłatną- dzierżawę. Czynsz miał być symboliczny. Spór z fiskusem toczył się o to, czy po zmianie sposobu zarządzania nieruchomością gmina będzie mogła odliczyć podatek naliczony przy realizacji inwestycji, w proporcji do pozostałego okresu, który zasadniczo wynosi 10 lat. Z art. 19 ust. 2 i 7 ustawy o VAT wynika bowiem, że w razie zmiany przeznaczenia nieruchomości korekty podatku naliczonego dokonuje się w ciągu 10 lat. Na pierwszy rzut oka wydawało się, że gmina będzie miała taką możliwość. Wskazywałby na to wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie gminy Ryjewo z 25 lipca 2018 r. Ostatecznie jednak, rozstrzygając w sprawie gminnego ośrodka kultury, NSA orzekł 18 czerwca 2019 r. na niekorzyść gminy. Wyjaśnił, że orzeczenie TSUE dotyczyło sytuacji, w której inwestycja zostaje wynajęta podmiotom zewnętrznym. A w tej sprawie miała być odpłatnie udostępniona jednostce budżetowej. Więcej szczegółów- na drugiej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna"- 04.07.2019.).

 

"DGP" informuje również: "Zmiany w lex deweloper podpisane". Deweloperzy będą musieli budować osiedla w odpowiedniej odległości od szkół, ale nie muszą przejmować się przedszkolami. Wymogi dla budujących na podstawie lex deweloper wprowadza podpisana przez prezydenta nowelizacja ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Zdaniem deweloperów te rozwiązania niewiele wnoszą i inwestycje na podstawie ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych nie ruszą. Podczas prac nad zmianami posłowie zaproponowali usunięcie wymogów dotyczących dostępu do placówek oświatowych dla deweloperów wznoszących bloki mieszkalne na podstawie specustawy. Ostatecznie usunięto tylko wymóg dotyczący przedszkoli. Nowelizacja ustawy o KZN ma zwiększyć podaż gruntów pod inwestycje "Mieszkanie+", m.in. przez to, że spółki Skarbu Państwa będą mogły przekazywać grunty do zasobu za wynagrodzeniem. Zmienia też ustawę o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Umożliwia ich przekształcenie, gdy do 30 proc. powierzchni użytkowej wszystkich budynków stanowią inne obiekty budowlane (np. budynki gospodarcze, garaże). Wprowadza obowiązkową 99- proc. bonifikatę w jednorazowej opłacie przekształceniowej, m.in. dla osób niepełnosprawnych i kombatantów. Dzięki zmianom szansy na najbardziej preferencyjne bonifikaty w opłacie nie stracą mieszkańcy, którzy otrzymają po 30 listopada br. zaświadczenia o przekształceniu użytkowania wieczystego gruntu we własność. Więcej szczegółów- na czwartej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna"- 04.07.2019.).

 

"DGP" zauważa też: "Więcej osób dostanie wsparcie po klęskach żywiołowych". Rozszerzenie katalogu klęsk żywiołowych uprawniających do udzielenia pomocy poszkodowanym zakłada projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych przygotowany przez MSWiA. Nie tylko zastąpi on ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi, ale też rozszerzy jej zakres na klęski żywiołowe inne niż powódź. Mankamentem obecnie obowiązującego aktu jest bowiem to, że ogranicza się on tylko do skutków powodzi w rozumieniu ustawy- Prawo wodne. W konsekwencji z jego rozwiązań nie mogły korzystać podmioty poszkodowane w wyniku innych klęsk żywiołowych, np. huraganów, wyładowań atmosferycznych, osunięć ziemi, które też powodują szkody, m.in. w budynkach i lokalach mieszkalnych oraz budynkach gospodarczych. Projekt rozszerza możliwość wypłaty zasiłków klęskowych. Proponuje również przekazanie kompetencji do doraźnych zasiłków osobom poszkodowanym w zdarzeniach losowych bezpośrednio wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta. Więcej szczegółów- na szóstej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna"- 04.07.2019.).

 

Zobacz również