Czwartek, 4 kwietnia 2019

Nie każdy wykup lokalu jest bezproblemowy, Rzeczpospolita
Są pieniądze na walkę ze smogiem, Rzeczpospolita
Opiekunowie mogą odetchnąć, Rzeczpospolita
Uproszczenia na budowie już po wakacjach, Rzeczpospolita
Organizator przetargu musi brać pod uwagę nowe okoliczności, Dziennik Gazeta Prawna
110 mln zł na opiekę wytchnieniową dla opiekunów, Dziennik Gazeta Prawna
Willa z nagrodą, Kurier Szczeciński

Więcej poniżej.

 

"Prawo co dnia" w czwartkowej "Rzeczpospolitej" odnotowuje: "Nie każdy wykup lokalu jest bezproblemowy". Szykują się zmiany w zasadach uzyskiwania na własność mieszkań w spółdzielniach. Projekt przygotowała senacka Komisja Ustawodawcza. Jest to nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Propozycja realizuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 14 marca 2018 r. Trybunał orzekł w nim, że art. 49? ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych jest niekonstytucyjny w zakresie, w jakim uzależnia spełnienie przesłanki samodzielności lokalu od konieczności przeprowadzenia w nim prac adaptacyjnych. Miało to kolosalne znaczenie praktyczne. Od tego zależało bowiem, czy sąd może wydać wyrok zastępujący oświadczenie woli spółdzielni w sprawie przeniesienia własności lokalu, czy nie. I choć powszechny wykup lokali w spółdzielniach nastąpił wiele lat temu, to wciąż na wokandy sądowe trafiają tego rodzaju sprawy. Dlatego senacka komisja chce, by rozstrzygnąć jednoznacznie, w jakich przypadkach spółdzielca może się domagać wszczęcia postępowania procesowego lub nieprocesowego w sądzie, kończącego się przeniesieniem własności lokalu. Senatorowie proponują, by postępowanie procesowe było możliwe tylko wówczas, gdy do ustanowienia odrębnej własności lokalu brakuje jedynie oświadczenia woli władz spółdzielni mieszkaniowej- czytamy na 14 stronie głównego wydania.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 04.04.2019.).

 

"Rz" w dodatku "Życie Pomorza Zachodniego" informuje natomiast: "Są pieniądze na walkę ze smogiem". Po dwóch latach starań województwo zachodniopomorskie wprowadza swój własny program antysmogowy. Prawie 40 mln zł, jakie zostaną przeznaczone na wymianę pieców i termomodernizację, pochodzić będzie z Regionalnego Programu Operacyjnego. Zasady ubiegania się o dofinansowanie w ramach Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego mają być maksymalnie uproszczone, a kwota wsparcia ma wynieść do 8 tys. zł przy wymianie starego pieca i do 25 tys. zł przy termomodernizacji. Cały program ma kosztować 40 mln zł, co zdaniem Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie pozwoli na wymianę 1,5 tys. przestarzałych kotłów, a w konsekwencji ograniczenie emisji szkodliwych pyłów PM 10 i PM 2,5. Zachodniopomorski program Antysmogowy nie jest nową inicjatywą, ale ale ogłoszoną już na początku 2017 r. Pomysł stanowi formę regionalnej kontynuacji programu Kawka, który został wycofany w 2016 r. wraz z innymi programami przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wiadomo już, że wsparcie ma być dostępne w połowie przyszłego roku. W pierwszej kolejności gminy złożą wniosek o dofinansowanie ze środków RPO, w imieniu swoich mieszkańców. To tzw. projekt parasolowy. Dzięki temu mieszkańcy będą składać uproszczone wnioski o pomoc finansową już w swoich miejscowościach. Wniosek taki ma zawierać jedynie informację o mocy likwidowanego źródła ciepła oraz lokalizacji inwestycji. Co ważne, przyznawany ryczałt nie będzie uzależniony od dochodów rodziny. Program umożliwiać również będzie zwiększenie puli dostępnych środków poprzez wniesienie wkładu własnego przez gminy. Więcej szczegółów- na pierwszej i czwartej stronie dodatku.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 04.04.2019.).

 

"Życie Pomorza Zachodniego" zamieszcza również kolejny tekst pod hasłem: "Opiekunowie mogą odetchnąć". W Szczecinie otwarto tzw. mieszkanie wytchnieniowe. W czteropokojowym lokalu jest niezbędne wyposażenie potrzebne nie tylko do życia, ale przede wszystkim do opieki nad osobami niepełnosprawnymi, zarówno dziećmi, jak i dorosłymi. Mieszkanie prowadzić będzie Caritas Archidiecezji Szczecińsko- Kamieńskiej, która zapewni całodobową opiekę niepełnosprawnych na czas, gdy nie może jej sprawować opiekun. Chodzi zarówno o sytuacje losowe lub po prostu potrzebę odpoczynku. Jednorazowo opieką może być objęte pięć osób. Podobne mieszkanie- prowadzone przez Caritas Diecezji Koszalińsko- Kołobrzeskiej już od listopada 2018 r. działa w Kołobrzegu. Więcej szczegółów- na trzeciej stronie dodatku.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 04.04.2019.).

 

"Prawo co dnia" zapowiada natomiast: "Uproszczenia na budowie już po wakacjach". Po pięciu latach nie zakwestionuje się już ważności pozwolenia na użytkowanie- zapewnia minister Jerzy Kwieciński w rozmowie z "Rz". Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju opracowało projekt nowelizacji prawa budowlanego. Teraz chce przedstawić rezultat tej pracy. Proponuje, by po upływie pięciu lat nie można było stwierdzać nieważności pozwoleń na budowę oraz na użytkowanie. Dziś obie te decyzje wolno kwestionować nawet po wielu latach. Dzięki zmianie poprawi się stabilność procesu budowlano- inwestycyjnego. A z tym, jak wiemy, bywa różnie. Resort chce, by wolno było na zgłoszenie instalacje gazowe wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku. Pod warunkiem, że do zgłoszenia dołączony będzie projekt budowlany. Podobnie będzie w przypadku naziemnych tarasów przydomowych o powierzchni zabudowy do 35 mkw. Z obowiązku zgłoszenia ma być zwolniona budowa obiektów małej architektury w przestrzeni publicznej, np. piaskownic, huśtawek, posągów, fontann czy pomników. Resort proponuje też, by istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu złożonego wraz ze zgłoszeniem budowy wymagało jedynie ponownego zgłoszenia, a nie jak dotychczas decyzji o pozwoleniu na budowę. W projekcie ma być również wydłużona lista przypadków, kiedy odstępstwo nie będzie wymagało projektu ani pozwolenia zamiennego. Projekt dotyczy nie tylko prawa budowlanego, ale również energetycznego oraz ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Nowe przepisy mają usprawnić podłączanie nowych bloków do sieci. Dziś to duży problem. Pełny tekst rozmowy z ministrem inwestycji i rozwoju- na 15 stronie głównego wydania.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 04.04.2019.).

 

"Dziennik Gazeta Prawna" przypomina z kolei: "Organizator przetargu musi brać pod uwagę nowe okoliczności". Jeśli pojawią się nowe fakty, które podważają prawidłowość oferty, to zamawiający ma prawo ją odrzucić, nawet jeśli wcześniej Krajowa Izba Odwoławcza przywróciła ją do przetargu. W ocenie składu orzekającego KIO, który oceniał ponownie sporną sprawę, zamawiający nie może ignorować nowych okoliczności faktycznych, o jakich dowiedział się po wykonaniu wcześniejszego wyroku izby. Zamawiający powinien w takiej sytuacji powtórzyć czynność nadania i oceny ofert i dokonać czynności wykluczenia/ odrzucenia/ wyboru oferty z uwzględnieniem nowych okoliczności faktycznych, jakie pojawiły się w postępowaniu i jakie nie były znane ani jemu, ani izbie podczas trwania postępowania odwoławczego- czytamy. Więcej szczegółów- na piątej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna"- 04.04.2019.).

 

"DGP" informuje również: "110 mln zł na opiekę wytchnieniową dla opiekunów". Gminy i powiaty mogą wnioskować do wojewodów o pieniądze na zorganizowanie opieki dziennej lub całodobowej dla niepełnosprawnego dziecka, gdy jego rodzic będzie chciał skorzystać z urlopu wytchnieniowego. Mają na to czas do 30 kwietnia. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło właśnie, że otwiera nowy program "Opieka wytchnieniowa". Ma on umożliwić opiekunom, którzy na co dzień zajmują się niepełnosprawnym członkiem rodziny, skorzystanie z kilku godzin lub dni wolnego, bo np. chcą odpocząć, muszą załatwić jakieś sprawy lub dochodzi do zdarzenia losowego. W tym czasie ich podopiecznym zostanie zapewniona odpowiednia opieka. Program będzie realizowany przez gminy i powiaty w trzech modułach. Pierwszy przewiduje świadczenie opieki wytchnieniowej przez kilka godzin dziennie w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej lub placówce- ośrodku wsparcia lub domu pomocy społecznej. Drugi to opieka całodobowa. Ma polegać na tym, że podczas nieobecności opiekuna jego podopieczny trafi do mieszkania chronionego lub ośrodka wsparcia, w tym środowiskowego domu samopomocy. Trzecią część programu stanowi pomoc w formie specjalistycznego poradnictwa oraz nauki pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki. Więcej szczegółów- na siódmej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna"- 04.04.2019.).

 

"Kurier Szczeciński" relacjonuje: "Willa z nagrodą". Dom jednorodzinny w szczecinie- autorstwa architekta Marcina Tomaszewskiego- zwyciężył w ogólnopolskim Plebiscycie Polska Architektura XXL w kategorii "obiekty prywatne". Willa zwraca na siebie uwagę nietypową bryłą oraz inteligentnym umieszczeniem jej na? kanciastej działce. Zwycięski obiekt wybrali internauci, którzy przez cały luty oddawali głosy. Willę zaprojektował architekt Marcin Tomaszewski- właściciel pracowni Reform Architekt z Łodzi. Projekt jest nietypowy, ponieważ największy wpływ na bryłę miała działka- kanciasta, mało ustawna, niewygodna. Budynek założono na planie trapezu i wygląda niczym rzeźba- z każdej strony prezentuje się inaczej. Powierzchnia działki wynosi 700 mkw. Z kolei przestrzeń użytkowa domu na wszystkich kondygnacjach to 280 mkw., a sam ogród zajmuje powierzchnię ok. 250 mkw. Plebiscyt Polska Architektura XXL organizowany jest od 2008 r. W tym roku objął swoim zasięgiem kilka tysięcy projektów na bieżąco relacjonowanych przez cały 2018 r. przez portale" www.sztuka-architektury.pl, www.sztuka-wnetrza.pl i www.sztuka-krajobrazu.pl czytamy na drugiej stronie "Kuriera". Zwycięski projekt do obejrzenia w portalu sztuka-architektury.pl. Więcej szczegółów- na drugiej stronie "Kuriera".

(Źródło: "Kurier Szczeciński"- 04.04.2019.).

 

Zobacz również