Czwartek, 3 marzec 2022

¨Nie tylko NBP broni złotego¨
¨Inwestycja: wielka płyta czy nowe domy?¨
¨Jakie zyski, jakie perspektywy¨
¨Kredyty hipoteczne: wyższe stopy, niższe kwoty¨
¨ZUS ulży przedsiębiorcom w związku z wojną w Ukrainie¨
¨Opłata przyłączeniowa od razu kosztem¨
¨Wskazówki dla deweloperów udostępniających lokale spółkom¨

Czwartkowa ¨Rzeczpospolita¨ odnotowuje: ¨Nie tylko NBP broni złotego¨. Szansę na dalszą stabilizację kursu daje decyzja rządu, aby waluty wymieniać na rynku zamiast w banku centralnym. Ministerstwo Finansów ma jeszcze skuteczniejsze narzędzia w zanadrzu. We wtorek kurs euro w złotych po raz pierwszy od 2009 r.  przekroczył barierę 4,80 zł. To oznaczało, że w ciągu zaledwie dwóch tygodni- od czasu gdy w oczach inwestorów znacząco wzrosło ryzyko napaści Rosji na Ukrainę- polska waluta straciła ponad 6 proc. Tak gwałtownej przecenie złotego starał się przeciwdziałać Narodowy Bank Polski, interweniując na rynku walutowych. Środa przyniosła jednak dalszą gwałtowną przecenę naszej waluty. W pewnym momencie za euro trzeba było zapłacić już ponad 4,83 zł. , a za dolara ponad 4,83 zł, najwięcej od 2009 r. NBP ponownie interweniował na rynku, natomiast Ministerstwo Finansów poinformowało, że ¨środki walutowe znajdujące się w jego dyspozycji będą wymieniane przede wszystkim na rynku walutowym w odpowiedniej skali. Wymiana tych środków w NBP będzie mieć charakter uzupełniający¨. Więcej szczegółów- na 17 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 03.03.2022.).

Kolejny dodatek ¨Rz¨¨Moje pieniądze¨ zamieszcza tekst po hasłem: ¨Inwestycja: wielka płyta czy nowe domy?¨. Bardzo wysoka inflacja powoduje, że oszczędności trzymane w banku wciąż tracą na wartości. Chronić kapitał pomogą nieruchomości. Gdzie szukać okazji? Podwyżki stóp procentowych doprowadziły do załamania popytu na kredyty hipoteczne. Liczba wniosków jest na poziomie z kwietnia 2020 r. Zdolność kredytowa klientów spada. Transakcji na kredyt będzie mniej. Sceptycznie do zakupu nieruchomości mogą podchodzić także nabywcy gotówkowi. Wyższe stopy procentowe to także możliwość ulokowania oszczędności na atrakcyjniejszy niż dotąd procent. Maleje siła nabywcza. W ostatnich latach razem z cenami mieszkań rosły średnie zarobki, ale od 2017 r. ceny mieszkań rosły szybciej. Dane ze stycznia na zniżki cen ofertowych jednak nie wskazują. Mieszkania wciąż drożeją, więc odkładanie zakupu może boleć. Metrohouse podaje, że dwupokojowe 40- metrowe mieszkanie na rynku wtórnym  w Warszawie kupimy średnio za 500 tys. zł, w Krakowie za 390 tys. zł, a w Łodzi- za 230 tys. zł. Decydując się na taki lokal od dewelopera, w stolicy trzeba mieć średnio 480 tys. zł, w Krakowie- 432 tys. zł, w Łodzi- 320 tys. zł. Otodom podaje, że mieszkanie z wielkiej płyty w Warszawie w styczniu kosztowało średnio12,1 tys. zł za mkw. (12 proc. więcej niż w ubrus.), w Gdańsku- średnio ponad 11 tys. zł za mkw. (ok. 9,5 tys. zł), w Krakowie- niespełna 10,3 tys. zł za mkw. (9 tys. zł rok temu), a we Wrocławiu- 9,3 tys. zł (8,3 tys. zł). Więcej szczegółów- na pierwszej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 03.03.2022.).

Dodatek ¨Moje pieniądze¨ zastanawia się w kolejnym tekście: ¨Jakie zyski, jakie perspektywy¨. Wynajem 50- metrowego mieszkania przyniesie średnio od 3,4 proc. netto w Białymstoku do 4,7 proc. w Częstochowie. Z analiz Rentierko wynika, że średnia rentowność 50- metrowego lokalu przy całorocznym obłożeniu w 16 analizowanych miastach w ostatnich miesiącach niemal się nie zmieniła. To 5,7 proc. brutto i 4 proc. netto, czyli po uwzględnieniu kosztów, takich jak prowizja pośrednika, podatek PCC, taksa notarialna i wypisy, koszty remontu, umeblowania, ubezpieczenie, podatki i zarządzanie najmem. W pesymistycznym scenariuszu, czyli 6 miesięcy bez najemców, wynajmujący mogą liczyć przeciętnie na 1,3- proc. stopę zwrotu netto- czytamy. Więcej- na drugiej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 03.03.2022.).

Niżej ¨Moje pieniądze¨ informują: ¨Kredyty hipoteczne: wyższe stopy, niższe kwoty¨. Po pięciu podwyżkach stóp procentowych dostępność pożyczek zdecydowanie spadła. Z raportu Expandera i Rentier.io wynika jednak, że nie wszyscy wnioskodawcy są jednakowo ostro traktowani. Im wyższy dochód, tym procentowy spadek dostępnej kwoty kredytu jest mniejszy- kwotowo oczywiście jest odwrotnie. Różne banki przyznają rodzinom w tej samej sytuacji finansowej różne kwoty. W przypadku udzielanych kredytów ze stałym oprocentowaniem niemalże nie ma już możliwości uzyskania stawki poniżej 6 proc. Średnie oprocentowanie- dla wkładu własnego powyżej 20 proc.- wynosi 6,43 proc. Nieco lepiej wygląda sytuacja w przypadku oprocentowania zmiennego, ale po kilku miesiącach może ono wzrosnąć. Poszukiwanie najlepszej oferty jest obecnie trudne. Część banków, wyliczając oprocentowanie, początkowo stosuje stawki WIBOR sprzed kilku miesięcy, część sprzed kilku dni, a część aktualny poziom. Wzrost oprocentowania powoduje nie tylko wzrost rat, ale i dostępnej kwoty kredytu. Rodzina z dwójką dzieci i dochodem 6 tys. zł netto miesięcznie może obecnie liczyć przeciętnie  na 207  296 zł. We wrześniu ub. roku, przed podwyżkami stóp, było to 292 297 zł- czytamy. Więcej szczegółów- także na drugiej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 03.03.2022.).

¨Dziennik Gazeta Prawna¨ informuje natomiast: ¨ZUS ulży przedsiębiorcom w związku z wojną w Ukrainie¨. Płatnicy, którzy podczas konfliktu zbrojnego za wschodnią granicą mają trudności z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne, mogą skorzystać z pomocy ZUS. Chodzi m.in. o odroczenie im płatności lub rozłożenie ich na raty. W wyjątkowych przypadkach mogą być one umarzane- deklaruje organ rentowy. Szczegóły- na pierwszej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 03.03.2022.).

W ¨DGP¨ czytamy również: ¨Opłata przyłączeniowa od razu kosztem¨. Opłaty za przyłącze energetyczne są kosztem uzyskania przychodów na zasadach ogólnych ? wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Odwołał się do art. 16g ust. 4 ustawy o CIT, zgodnie z którym za koszt wytworzenia środka trwałego uważa się wartość, w cenie nabycia: zużytych rzeczowych składników majątku

i wykorzystanych usług obcych;  kosztów wynagrodzeń za pracę wraz z pochodnymi; innych kosztów dających się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych. Nie zalicza się natomiast: kosztów ogólnych zarządu, kosztów sprzedaży, pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów operacji finansowych, w szczególności odsetek od pożyczek (kredytów) i prowizji, z wyłączeniem tych, które zostały naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania. Co prawda opłata przyłączeniowa jest związana z budową nowego budynku, ale ? jak stwierdził dyrektor KIS ? ma ona ze swej istoty inny charakter niż wydatki mieszczące się w kategorii kosztu wytworzenia środka trwałego, o którym we wspomnianych przepisach ustawy o CIT. Więcej- na trzeciej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 03.03.2022.).

¨DGP¨ podaje również ¨Wskazówki dla deweloperów udostępniających lokale spółkom¨. Najem powierzchni nie jest tożsamy z zapewnianiem siedziby czy adresu prowadzenia działalności. Tak wynika z interpretacji resortu finansów dla Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Od 31 października 2021 r. działalność na rzecz spółek lub trustów stała się działalnością regulowaną, a podmioty ją prowadzące powinny do 30 kwietnia 2022 r. uzyskać wpis do odpowiedniego rejestru. Zmiana wynika z tzw. ustawy AML, czyli ustawy z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw. W odpowiedzi dla związku MF wskazało: ? Najem powierzchni nie jest pojęciem tożsamym z zapewnianiem siedziby, adresu prowadzenia działalności lub adresu korespondencyjnego oraz innych pokrewnych usług. Jak wyjaśnił resort, przepis dotyczy więc sytuacji, w których usługa tworzy coś więcej niż zwykły najem powierzchni, bo zapewnia siedzibę czy adres prowadzenia działalności lub adres korespondencyjny oraz inne pokrewne usługi osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. W ocenie radcy prawnego PZFD Przemysława Dziąga ¨generalnie przedstawiona interpretacja nie jest całkowicie jednoznaczna, niemniej jednak daje pewne argumenty, aby przyjąć, iż zapewnianie adresu siedziby/adresu korespondencyjnego połączone z faktycznym wynajmem powierzchni biurowej nie powinno być traktowane jako działalność regulowana na rzecz spółek i trustów¨. Zastrzega też, że wyjaśnienia te nie mają mocy wiążącej, mogą jednak stanowić istotną wskazówkę interpretacyjną dla członków PZFD. Więcej- na czwartej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 03.03.2022.).

Zobacz również