Czwartek, 27 lipca 2017

Agenci i brokerzy z nowymi obowiązkami, Rzeczpospolita
Kiedy rozliczać VAT od usług budowlanych objętych odwrotnym obciążeniem, Rzeczpospolita
Co może nam podnieść rachunki za energię, Dziennik Gazeta Prawna
Właściciele wiatraków bez szans na wygraną, Dziennik Gazeta Prawna
Pogoda przesądza o braku winy za wypadek na chodniku, Dziennik Gazeta Prawna
Węglowe serce Polski spiera się o smog, Dziennik Gazeta Prawna
Mieszkanie plus eksmisja, Gazeta Wyborcza

Więcej poniżej.

 

Czwartkowa "Rzeczpospolita" odnotowuje: "Agenci i brokerzy z nowymi obowiązkami". W sprzedaży polis szykują się poważne zmiany. Rząd przyjął projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, implementującej unijną dyrektywę w sprawie dystrybucji ubezpieczeń. Zmiany dotyczyć będą wszystkich zaangażowanych w zakup polisy: klientów, ubezpieczycieli i pośredników. Nowe przepisy mają zabezpieczać klientów. Agenci będą rozpoczynać obsługę od precyzyjnej analizy jego potrzeb i wystawienia mu rekomendacji do zakupu. Klienci mają także otrzymywać ustandaryzowany dokument zawierający informacje o umowie ubezpieczenia- czytamy. Szczegóły- na piątej stronie części ekonomicznej.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 27.07.2017.).

 

"Dobra Firma" w rozmowie z doradcą podatkowym radzi natomiast: "Kiedy rozliczać VAT od usług budowlanych objętych odwrotnym obciążeniem". Zasada, zgodnie z którą obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później niż 30. dnia od wykonania usługi, dotyczy usług budowlanych oraz budowlano- montażowych bez względu na to, kto jest podmiotem zobowiązanym do rozliczenia podatku od towarów i usług. Prawodawca zastosował tu wyłącznie kryterium przedmiotowe i w żadnym z przepisów nie ograniczył zasięgu zastosowania tej reguły wyłącznie do tych usług, w przypadku których zastosowanie znajduje klasyczny mechanizm rozliczania VAT, a nie odwrotne obciążenie. Nie ulega wątpliwości, że gdy sprzedawca usług budowlanych nie działa jako podwykonawca i wystawia zwykłe faktury, a przy tym zdecydował się stosować rozliczania VAT metodę kasową, jest zobowiązany stosować tę metodę, a więc rozpoznawać obowiązek podatkowy z chwilą otrzymania zapłaty, również do usług budowlanych- czytamy. Więcej szczegółów- na pierwszej stronie dodatku.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 27.07.2017.).

 

"Dziennik Gazeta Prawna" zastanawia się: "Co może nam podnieść rachunki za energię". 140 mld zł będzie kosztować producentów dostosowanie się do unijnych przepisów do 2030 r. Prąd może podrożeć o jakieś 20 proc. Nawet 100 mld zł na inwestycje w bloki gazowe i węglowe (lub atom) to nie wszystkie planowane w najbliższych latach wielkie wydatki polskiej energetyki. Musi znaleźć jeszcze 130 mld zł na opłaty za emisję CO2 w latach 2021- 2030. "DGP" policzył, ile to będzie kosztowało. Z tych szacunków wynika, że w perspektywie 2030 r. nasze rachunki za prąd mogą wzrosnąć z obecnych wynoszących ok. 100 zł miesięcznie o 20 proc.- do 120 zł. Jednak wciąż pozostają jednymi z najniższych w UE- czytamy na szóstej stronie głównego wydania.

(Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna"- 27.07.2017.).

 

"DGP" informuje też: "Właściciele wiatraków bez szans na wygraną". Kolejny sąd potwierdził, że od 2017 r. podatek od nieruchomości jest od całej elektrowni wiatrowej, a więc nie tylko od części budowlanych, lecz i technicznych. Spółka będąca właścicielem elektrowni wiatrowej twierdziła, że zmiany wprowadzone od 1 stycznia 2017 r. do prawa budowlanego ustawą o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych nie miały na celu zmiany zasad opodatkowania. Uważała zatem, że nadal podatkiem od nieruchomości są objęte jedynie części budowlane elektrowni wiatrowych. Burmistrz miasta uważał natomiast, że opodatkowane są także części techniczne, do których zaliczane są m.in.: wirnik z zespołem łopat, generator oraz zespół gondoli. Zgodził się z nim WSA w Bydgoszczy. Branża czeka obecnie na zmianę przepisów i powrót do zasad opodatkowania wiatraków sprzed 1 stycznia 2017 r. Przewiduje to projekt nowelizacji o odnawialnych źródłach energii, przygotowany przez Ministerstwo Energii. Ma on wejść w życie 1 września br. Eksperci zaznaczają jednak, że nie jest pewne, czy zasady opodatkowania zmienią się od 1 września, czy dopiero od 1 stycznia 2018 r. Więcej szczegółów- na trzeciej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna"- 27.07.2017.).

 

"DGP" zauważa też: "Sąd nad VAT- em od opłat egzekucyjnych". Dziś Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów ma wydać uchwałę ogromnie ważną dla dłużników, wierzycieli i komorników. Rozstrzygnie bowiem, czy podatek dolicza się do pobieranych przez komorników opłat, czy też powinien zawierać się w tychże opłatach. Od decyzji SN zależeć więc będzie wysokość opłat egzekucyjnych. W zależności od treści uchwały albo komornik będzie doliczał VAT do opłat nakładanych na dłużnika lub wierzyciela, albo też podatek będzie musiał wrzucić z własnej kieszeni. Szczegóły- na piątej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna"- 27.07.2017.).

 

"DGP" informuje również: "Pogoda przesądza o braku winy za wypadek na chodniku". Jeżeli pogoda uniemożliwia całkowite oczyszczenie chodnika z błota czy lodu, właściciel posesji nie ponosi odpowiedzialności za wypadek. W omawianej sprawie Sąd Najwyższy stwierdził, że właściciele nie mogli ponosić odpowiedzialności za brak zupełnego oczyszczenia chodnika, w sytuacji gdy nie dysponowali profesjonalnym sprzętem. Obowiązek ten powinien być realizowany z należytą starannością, jednak nie można wymagać, aby permanentnie, w krótkich odstępach czasu, efektywnie oczyszczać chodnik w warunkach atmosferycznych, które na to nie pozwalają- stwierdził sąd. Więcej- na siódmej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna"- 27.07.2017.).

 

"DGP" odnotowuje również: "Węglowe serce Polski spiera się o smog". Jak się okazuje, jednomyślność radnych Sejmiku Województwa Śląskiego nie trwała długo. A jeszcze 7 kwietnia- kiedy to po miesiącach konsultacji i uwzględnieniu 6,5 tys. uwag do projektu- jednogłośnie przyjmowali drugą w Polsce uchwałę antysmogową, mówili spójnym głosem, że "powietrze nie ma barw politycznych". Ostatnio ostre zarzuty wobec uchwały przedstawił jednak senator PiS Wojciech Piecha. W oświadczeniu, które ukazało się na internetowej stronie Polskiej Grupy Górniczej (PGG) przekonuje, że na skutek radykalnego zakazu spalania najgorszej jakości opału, koszty ogrzewania domów na Śląsku wzrosną o ponad 40 proc. Atmosfera wokół drugiej w Polsce uchwały gęstnieje, im bliżej do jej wejścia w życie 1 września. Od tego dnia w całym województwie śląskim zakazane już będzie ogrzewanie domu mułami, flotami, mokrym drewnem i węglem brunatnym. Mieszkańców czeka też stopniowa wymiana urządzeń grzewczych. Najstarsze kotły i najbardziej emisyjne piece będą musiały być zdemontowane już za cztery lata. Szczegóły- na siódmej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna"- 27.07.2017.).

 

"Gazeta Wyborcza" informuje: "Mieszkanie plus eksmisja". Jedna z ustaw regulujących działanie rządowego programu "Mieszkanie plus" pozwala łatwiej niż do tej pory wyrzucać lokatorów na bruk. Organizacje lokatorskie apelują o pilne zmiany, bo tzw. najem instytucjonalny uderza w ludzi. Sejm uchwalił w ubiegłym tygodniu ustawę o Krajowym Zasobie Nieruchomości (KZN), który jest elementem "Mieszkania plus", jednego ze sztandarowych programów PiS budowy tanich mieszkań na wynajem. Tanich, bo grunty pod budowy mają przekazywać gminy czy spółki kontrolowane przez skarb państwa (PKP, Lasy Państwowe, Poczta Polska). Ustawa, którą w środę zajmował się Senat, powołuje KZN, czyli instytucję, która ma m.in. gromadzić grunty, organizować przetargi i koordynować proces najmu w programie "Mieszkanie plus". Ale senatorowie będą pracować nad tekstem wersji, która nie była poddana konsultacjom społecznym. Nie miały do niej wglądu także organizacje lokatorskie. Do ustawy dopisano też przepisy, które pozwolą łatwiej niż do tej pory wyrzucać ludzi na bruk. Więcej szczegółów- na siódmej stronie "Gazety".

(Źródło: "Gazeta Wyborcza"- 27.07.2017.).

 

Zobacz również