Czwartek, 25 listopad 2021

¨Szał na remonty, choć ceny materiałów drożeją¨
¨Murapol odporny na droższy kredyt¨
¨Zima za pasem. Tymczasem węgla zabrakło¨
¨Słaby pieniądz to problem dla kredytobiorców. Nie tylko walutowych¨
¨Samorządy między kryzysem a rozwojem¨
¨Mnożące się zawiłości w obrocie ziemią rolną¨
¨Komornik nie musi pukać dwa razy?¨
¨? a z notariuszem też warto porozmawiać¨
¨W sprawie ROP jest pole do rozmów¨

Więcej poniżej.

Czwartkowa ¨Rzeczpospolita¨ odnotowuje: ¨Szał na remonty, choć ceny materiałów drożeją¨. Wartość rynku materiałów remontowo- budowlanych w tym roku może przekroczyć 100 mld zł Także za sprawą wzrostu cen średnio o 11 proc. Remont planuje już co drugi Polak. Rynek ten ustępuje wielkością już tylko wydatkom Polaków na żywność, i jak wynika z badania przygotowanego przez Bricoman Polska i GfK, w 2020 r. warty był ponad 84 mld zł. Za 88 proc. odpowiadają gospodarstwa domowe. W tym roku z powodu wzrostu cen większości materiałów budowlanych oraz boomu na nieruchomości rynek może przekroczyć lub co najmniej zbliżyć się do ok. 100 mld zł. Z badania na zlecenie Grupy Muszkieterów wynika, że 51 proc. respondentów planuje remont w ciągu najbliższych 12 miesięcy, a 55 proc. kupuje potrzebne do niego produkty przez internet. Remont dla przeciętnego mieszkańca miasta wiąże się z wydatkiem rzędu przynajmniej 10 tys. zł. Dla wszystkich wyzwaniem jest wzrost cen. Według opracowania PSB przez dziesięć tegorocznych miesięcy r./r. Materiały budowlane oraz do domu i ogrodu zdrożały średnio o 10,6 proc. Jednak płyty OSB już 55 proc., izolacje termiczne 28 proc., a dachy i rynny 13 proc. Po lockdownach inwestycje mocno przyspieszyły, co spowodowało ponadprogramowy popyt, za którym nie nadążyła podaż. Istotną składową wyników sprzedażowych jest też poziom inflacji. Z analizy GfK i Bricoman wynika, że w Polsce działa niemal 15 tys. punktów sprzedaży materiałów remontowo- budowlanych. Rynek nadal się rozwija, zarówno jeśli chodzi o punkty stacjonarne, jak i online. Z badania Grupy Muszkieterów zarządzającej sieciami Intermarché i Bricomarché wynika, że Polacy na tego typu zakupy online przeznaczają średnio 297,6 zł miesięcznie. W przypadku nabywania materiałów remontowych oraz do wykończenia mieszkań kwota sięga 449,7 zł miesięcznie. 23 proc. respondentów odpowiada, że ponad połowę swojego budżetu na produkty remontowe i wykończeniowe wydaje w internecie. Więcej szczegółów- na 15 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 25.11.2021.).

¨Rz¨ także krótko: ¨Murapol odporny na droższy kredyt¨. Nasza oferta mieszkaniowa jest tak skonstruowana, że podwyżki stóp procentowych nie powinny zachwiać sprzedażą- przekonuje prezes Murapolu. Pierwsza oferta publiczna (IPO) Murapolu zbiegła się z korektą indeksu WIG- Nieruchomości, a ta wynika z podwyżek stóp procentowych. Zdaniem prezesa Nikodema Iskry za wcześnie jednak, by stawiać krzyżyk na mieszkaniówce. Jak podkreśla, w przypadku mieszkań przystępnych cenowo, które dominują w ofercie firmy i które w zdecydowanej większości kupowane są w celu zaspokojenia własnych potrzeb, a nie inwestycyjnie, wysoki popyt będzie się utrzymywać. Ruch stóp w górę nie powinien więc zachwiać potencjałem sprzedażowym dewelopera. Oferta publiczna Murapolu obejmuje 35 proc. akcji należących do funduszu Ares. Wycena pakietu to 571 mln zł, a całej spółki- 1,6 mld zł- czytamy na 17 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 25.11.2021.).

W ¨Rz¨ czytamy również: ¨Zima za pasem. Tymczasem węgla zabrakło¨. W Polsce może zabraknąć ciepła zimą. Powód? Zapasy węgla kurczą się w szybkim tempie. Już 40 proc. firm produkujących ciepło zgłasza problemy z zapasami węgla, a w Polsce mamy blisko 400 ciepłowni. Chodzi zarówno o podmioty zarządzane przez duże koncerny energetyczne, jak i mniejsze, lokalne zakłady. Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie alarmuje, że problem będzie tylko narastał. Zgodnie z danymi URE, do 22 listopada 11 przedsiębiorstw zgłosiło obniżenie zapasów węgla w 20 jednostkach produkcji, w których obniżenia wynoszą maksymalnie kilkanaście proc. wymaganego zapasu. Ciepło systemowe jest najpopularniejszą formą dostarczania ciepła i ciepłej wody w Polsce. Korzysta z niego ponad 40 proc. gospodarstw domowych. Dominujące paliwo (71 proc.), z którego produkowane jest ciepło, stanowi węgiel. Z jego podażą jest jednak coraz gorzej. Stan zapasów na koniec września wyniósł 3,7 mln ton. Równo rok temu było to 7,8 mln ton. Problemy mają dotyczyć sposobu realizacji kontraktów z Polską Grupą Górniczą na dostawy węgla energetycznego, jak i wywiązywania się z umów na transport surowca przez PKP Cargo. Przedsiębiorstwa ciepłownicze skarżą się na coraz częstsze redukowanie wielkości zamówień na węgiel, zawartych w długoterminowych umowach i obowiązujących harmonogramach dostaw z PGG. Więcej szczegółów- na 16 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 25.11.2021.).

¨Dziennik Gazeta Prawna¨ przypomina z kolei: ¨Słaby pieniądz to problem dla kredytobiorców. Nie tylko walutowych¨. Związany z deprecjacją złotego wzrost zadłużenia gospodarstw domowych i firm jest już liczony w miliardach. Spadek kursu złotego, z jakim mieliśmy do czynienia w ostatnich tygodniach, zwiększył wartość zadłużenia krajowych podmiotów spłacających kredyty w obcych walutach. W końcu września w bilansach banków znajdowały się hipoteki we frankach o  wartości 80,8 mld zł. Spadki kursu z października i listopada windują tę kwotę do ponad 85,5 mld zł. Osłabienie złotego sprawiło, że w ciągu niespełna dwóch miesięcy ówczesna kwota do spłaty zwiększyła wartość zadłużenia o 3,9 mld zł. Przedstawiając wyniki finansowe za pierwsze trzy kwartały tego roku, część bankowców zwracała uwagę, że deprecjacja naszej waluty spowalnia tempo zmniejszania się portfela kredytowego uważanego za największy czynniki ryzyka dla naszego sektora. Rosnąca wartość należności do spłaty z punktu widzenia kredytobiorców oznacza też coraz większe straty. Rzeczniczka Millenium zapewnia, że bank pozostaje otwarty na zawieranie porozumień z kredytobiorcami bez względu na poziom kursu walutowego w danym momencie, nawet gdy oznacza to większe koszty dla banku. Ta instytucja na znaczącą skalę zawiera porozumienia z frankowiczami. Ale są również kredyty mieszkaniowe w innych walutach, przede wszystkim w euro. Ich wartość we wrześniu to 21,4 mld zł. Spadek kursu złotego spowodował wzrost zadłużenia o ok. 0,5 mld zł. Kredyty w walutach mają również firmy. W sumie walutowe zadłużenie klientów krajowych banków wynosiło we wrześniu 228,1 mld zł. W końcu października, jak wynika z danych opublikowanych wczoraj przez NBP, urosło do 229,8 mld zł. Uwzględniając listopadowy 2- proc. spadek kursu złotego wobec euro, wzrost tego zadłużenia można szacować na 4,6 mld zł. Więcej szczegółów- na drugiej i trzeciej stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 25.11.2021.).

¨DGP¨ zauważa w innym miejscu: ¨Samorządy między kryzysem a rozwojem¨. Zmiany demograficzne, skutki pandemii i efekty Polskiego Ładu to czynniki, które najbardziej uderzą w duże miasta- uważają autorzy raportu. Dokument przygotowali senatorowie niezrzeszeni Krzysztof Kwiatkowski i Wadim Tyszkiewicz oraz Marek Wójcik, sekretarz strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, ekspert Związku Miast Polskich. Najbardziej długofalowym wyzwaniem jest demografia. ¨GUS prognozuje, że do końca 2035 r. tylko w trzech województwach liczba ludności nie spadnie (Mazowieckie, Małopolskie i Pomorskie), a w pięciu ludność spadnie o więcej niż 10 proc. (Lubelskie, Świętokrzyskie, Łódzkie, Opolskie, Śląskie)¨- czytamy. Problemem będzie nie tylko ubytek ludności, ale i zmiana jej struktury, bo maleć będzie liczba młodych, za to wzrośnie liczba seniorów wymagających wsparcia. Pandemia to drugi czynnik, który uderzył w finanse władz lokalnych. Największy ubytek dochodów podatkowych miał miejsce w miastach na prawach powiatu. Skutkom pandemii przyjrzały się też regionalne izby obrachunkowe (RIO). Do budżetów samorządów z tytułu dochodów podatkowych za 2020 r. wpłynęło ponad 2 mld zł mniej niż planowane przed epidemią. Także według RIO w najtrudniejszej sytuacji znalazły się miasta na prawach powiatu. Trzecią przyczyną kłopotów są skutki Polskiego Ładu, zwłaszcza podniesienia kwoty wolnej i wprowadzenia ulgi dla klasy średniej. Największe straty znów poniosą miasta o wysokich dochodach podatkowych. Co prawda rząd różnymi metodami rekompensuje część strat, np. uruchamiając z BGK fundusz na inwestycje lokalne, obiecując samorządom jednorazowy zastrzyk wart 8 mld zł do wykorzystania w 2022 r. czy wprowadzając stała subwencję rozwojową od 2023 r.. To jednak nie zadowala części władz lokalnych. Z takimi ocenami nie zgadza się Ministerstwo Finansów. Resort podkreśla, że ¨żaden samorząd nie straci na Polskim Ładzie¨. ¨Rząd wdraża działania prawne stabilizujące i wzmacniające finanse JST. Dadzą one gwarancję stabilnych dochodów¨- przypomina MF, wskazując na opisane wcześniej mechanizmy dodatkowych zastrzyków finansowych, ale także na prognozy. Więcej szczegółów- na szóstej stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 25.11.2021.).

¨DGP¨ wskazuje również na ¨Mnożące się zawiłości w obrocie ziemią rolną¨. Zmiana przeznaczenia gruntu na inny cel uwalnia co prawda od konieczności uprawy, ale ograniczenia przy sprzedaży pozostają takie same, jak dla ziemi rolnej. Liczne nowelizacje ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego rodzą wiele pytań związanych z obrotem ziemią rolną. Ten, jak wiadomo, jest reglamentowany i obwarowany wieloma obostrzeniami. Najpowszechniejszy problem występujący w praktyce dotyczy sytuacji, w której dochodzi do nabycia nieruchomości rolnej pod rygorami ustawy, a następnie do zmiany przeznaczenia gruntu w wyniku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub korekty w ewidencji gruntów. Kwestią dyskusyjną jest, czy skoro taka nieruchomość nie jest już nieruchomością rolną, to nadal obowiązuje zakaz zbywania i oddawania w posiadanie. Jeśli zmienia się, bądź jest uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego, z którego jednoznacznie wynika, że nieruchomość może być wykorzystywana na cele budowlane lub przemysłowe, ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego nie powinna mieć dłużej zastosowania- twierdzą cytowani w tekście eksperci. Jak zaznaczają, takie stanowisko dominuje w doktrynie, ale odnotować też należy i przeciwną interpretację. W praktyce jednak decydujące znaczenie ma to, jak na ten problem zapatruje się Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Zgodnie bowiem z art. 9 u.k.u.r. nabycie nieruchomości bez wymaganej zgody KOWR skutkuje unieważnieniem transakcji. W przypadku zaś zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej w okresie pięciu lat od nabycia krajowy ośrodek może wystąpić do sądu o nabycie własności tej nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa, za cenę odpowiadającą jej wartości rynkowej. Dlatego większość notariuszy rekomenduje klientom wystąpienie o zgodę KOWR na wcześniejsze zbycie. Skoro aż 98 proc. decyzji wydawanych w takich sprawach jest pozytywnych, nasuwa się pytanie, czy nie lepiej doprecyzować przepisy w ten sposób, by nie trzeba było niepotrzebnie angażować aparatu państwa i komplikować życia obywatelom? Zwłaszcza, że KOWR jest wręcz zawalony takimi wnioskami. Dziś w Poznaniu odbywa się ogólnopolska konferencja naukowo- szkoleniowa dotycząca obrotu nieruchomościami rolnymi organizowana przez tamtejszą izbę notarialną wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, KOWR i Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prelegenci zmierzą się z praktycznymi problemami wskazanymi przez samych notariuszy. Więcej szczegółów- na piątej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 25.11.2021.).

¨DGP¨ informuje również: ¨Komornik nie musi pukać dwa razy…¨. ¨Masz wiadomość¨- pod takim hasłem organizowany jest w tym roku Dzień Otwarty Komorników Sądowych. Dziś komornicy tłumaczą, jak ważne jest odbieranie korespondencji i to nie tylko w sprawach egzekucyjnych, ale też tej nadawanej przez sądy, urzędy czy firmy. Celem akcji jest uzmysłowienie ludziom, że tylko czytając listy mogą na wczesnym etapie rozwiązać problem, podjąć kroki zaradcze, bronić swoich praw, by uniknąć później dodatkowych nerwów i kosztów- czytamy. Niżej odnotowano: ¨… a z notariuszem też warto porozmawiać¨. W najbliższą sobotę w godz. 10- 16 notariusze będą- przez telefon oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych- udzielać bezpłatnych informacji prawnych. Tegoroczna, 12. edycja Dnia Otwartego Notariatu odbywa się pod hasłem ¨Porozmawiaj z notariuszem, jak zadbać o swój majątek. Bo warto zaufać profesjonaliście¨. Rejenci będą doradzać we wszystkich sprawach, jakie na co dzień można załatwić w kancelarii notarialnej. Szczegółowe informacje- na szóstej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 25.11.2021.).

¨DGP¨  zamieszcza też obszerną debatę pod hasłem: ¨W sprawie ROP jest pole do rozmów¨. Biznes: Oceniamy ten projekt źle, bo jesteśmy traktowani instrumentalnie. Nie oznacza to, że ¨wywracamy stolik¨. Resort klimatu: Uwzględniliśmy część uwag. To w skrócie wnioski z debaty ¨Rozszerzona odpowiedzialność producenta- czy możliwy jest kompromis?¨. Projekt ustawy dotyczącej rozszerzonej odpowiedzialności producenta jest już po konsultacjach społecznych, czekamy na wersję, która trafi do porządku obrad Rady Ministrów. Jak dalej czytamy, ROP jest bardzo dużym wyzwaniem. Dlaczego akurat odpady opakowaniowe budzą tyle emocji? Z tego względu, że właśnie opakowania stanowią 50 proc. strumienia odpadów komunalnych. Zatem rozwiązanie problemu odpadów opakowaniowych decyduje o rozwiązaniu problemu odpadów komunalnych. Przedstawicielka Unii Metropolii Polskich podkreśliła natomiast, że istotne są działania zmierzające do ograniczenia kosztów systemowych gospodarki odpadami, dzięki czemu dodatkowe źródło finansowania da realną szansę na stabilizację w opłatach dla mieszkańców gmin. W odniesieniu do strumienia finansowego z ROP UMP ma zastrzeżenia co do sposobu rozliczania. Chodzi o to, by lwia część, a mówi się o 80 proc. na rzecz gmin, była rozdysponowana odpowiednio do rzeczywistego zaangażowania danej gminy w selektywną zbiórkę. Żeby nie odbywało się to na zasadzie uśredniania. Pełny zapis debaty zainteresowani znajda na dziewiątej stronie głównego wydania, a także na portalu www.gazetaprawna.pl

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 25.11.2021.).

Zobacz również