Czwartek, 24 styczeń 2024

„Prawo co dnia” w czwartkowej „Rzeczpospolitej” odnotowuje: „Rząd miga się od zmian w podatkach”. Wyższa kwota wolna, składka zdrowotna odliczana od podatku, kasowy PIT – na obiecane zmiany na razie się nie zanosi. Rząd opublikował odpowiedzi na pytania poselskie zadane po exposé premiera Donalda Tuska. Ich lektura rozczaruje tych, którzy liczyli na szybką obniżkę podatków. Na spełnianie wyborczych obietnic na razie się nie zanosi. Zacznijmy od sztandarowej zapowiedzi, czyli podwyższenia kwoty wolnej od PIT. Obecnie wynosi 30 tys. zł (jest to kwota rocznego dochodu, od którego nie płacimy podatku). Podniesiemy ją do 60 tys. zł – taka obietnica znalazła się m.in. w 100 konkretach na pierwsze 100 dni rządów. Czy zostanie dotrzymana w terminie? Nic na to nie wskazuje. Druga, ważna zwłaszcza dla przedsiębiorców, zapowiedź to zmiana zasad rozliczania składki zdrowotnej. Kiedy obietnice zostaną zrealizowane? Decyzja wymaga przeprowadzenia szczegółowych analiz i szeroko zakrojonych konsultacji, które będą podstawą do wypracowania optymalnych rozwiązań – tłumaczy rząd. Kolejna sprawa, kasowy PIT. Najmniejsze firmy będą płacić podatek dopiero wtedy, gdy dostaną pieniądze od kontrahenta – zapowiedział premier Donald Tusk w exposé. Od tego czasu o kasowym PIT cicho, a w odpowiedziach na pytania poselskie rząd tłumaczy, na czym polega kasowa metoda w VAT, stwierdzając, że to rozwiązanie wcale się popularnością nie cieszy- czytamy na 14 stronie głównego wydania.

(Źródło: „Rzeczpospolita”– 25.01.2024.).

„Rz” zamieszcza również nowe, comiesięczne wydawnictwo: „ESG: raportowanie niefinansowe”. W tekście wprowadzającym „Koniec z teoretyzowaniem na temat ESG” czytamy: Era, gdy czynniki zrównoważonego rozwoju, a dokładnie te związane z oddziaływaniem biznesu na środowisko – (enviromental – E), społeczeństwo (social – S) i ład korporacyjny (governance – G) były dla firm pieśnią przyszłości, dobiegła końca. Przedsiębiorcy nie mogą dłużej odkładać obowiązków sprawozdawczych w tym zakresie na później. Po pierwsze dlatego, że wprowadzane regulacje wymuszą na biznesie raportowanie kwestii objętych zrównoważonym rozwojem. Raporty ESG dla części firm będą już wymagane za 2024 rok. Po drugie, interesariusze coraz częściej oczekują upublicznienia informacji z obszarów ESG, bo chcą podejmować świadome decyzje, np. inwestycyjne. Ostatni rok przyniósł niezwykle szybkie i szerokie zmiany w zakresie obowiązków i zakresu raportowania elementów związanych ze równoważonym rozwojem. Te prace są kontynuowane, odbywają się one na poziomie Unii Europejskiej, a odpowiednie przepisy będą implementowane do krajowego porządku prawnego. Redakcja „Rz” postanowiła więc uruchomić nowy dodatek: „Raportowanie ESG w praktyce”. Na jego łamach będzie prezentować wszystkie ważne kwestie związane z raportowaniem ESG. Skupi się nie tylko na tłumaczeniu przepisów, ale także pokaże, jak wygląda praktyka.

(Źródło: „Rzeczpospolita”– 25.01.2024.).

„Dziennik Gazeta Prawna” radzi natomiast: „Pamiętaj o tej uldze w PIT. Odliczysz nie tylko mieszkanie, ale meble i AGD. Kto może skorzystać?”. Nadchodzi czas rozliczeń z fiskusem. Warto zrobić szczegółową analizę wydatków i inwestycji za rok 2023. Nawet pozornie błahe wydatki na zakup sprzętu gospodarstwa domowego, ale i mebli można odliczyć od podatku. Czym jest ulga mieszkaniowa? To korzyść podatkowa, która umożliwia rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w przypadku sprzedaży nieruchomości. Przysługuje ona osobom, które w ciągu trzech ostatnich lat sprzedały nieruchomość. Warunkiem skorzystania z ulgi mieszkaniowej jest udowodnienie, że uzyskane w wyniku sprzedaży nieruchomości środki zostały przeznaczone na tzw. „własne cele mieszkaniowe”. Jednakże podatnicy którzy nabyli lub otrzymali nieruchomość ponad pięć lat przed datą sprzedaży, nie mogą skorzystać z ulgi mieszkaniowej. Według fiskusa, koszty nabycia nieruchomości obejmują nie tylko samą cenę zakupu, lecz również inne powiązane wydatki. Przykłady takich kosztów to wynagrodzenie notariusza oraz podatek od czynności cywilnoprawnych- czytamy.

(Źródło: „Dziennik Gazeta Prawna”– 25.01.2024.).

„DGP” informuje też: „Podatek od przychodów z budynków nie wyklucza CIT”. Fundusze inwestycyjne zamknięte płacą od dochodów ze sprzedaży lub najmu budynków CIT na ogólnych zasadach – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Podkreślił, że art. 17 ust. 1 pkt 57 lit. g ustawy o CIT  nie mówi o zwolnieniu z podatku, lecz o wyjątku od tej preferencji. Chodziło o fundusz inwestycyjny zamknięty, który nabył prawo użytkowania wieczystego działki oraz własność posadowionego na niej budynku stanowiącego odrębną nieruchomość. W budynku znajdują się lokale pod działalność gospodarczą oraz hala garażowa.

(Źródło: „Dziennik Gazeta Prawna”– 25.01.2024.).

W „DGP” znajdziemy również tekst: „Czy w estońskim CIT jest zakaz amortyzacji mieszkań?”. Spółki opodatkowane estońskim CIT mogą amortyzować budynki i lokale mieszkalne – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Podobnie stwierdził wcześniej w interpretacjach z 12 kwietnia 2023 r. i z 15 czerwca 2023 r. Od 2022 r. obowiązuje zakaz amortyzacji: budynków mieszkalnych, lokali mieszkalnych stanowiących odrębną nieruchomość, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz praw do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej (art. 22c pkt. 2 ustawy o PIT i art. 16c pkt. 2a ustawy o CIT). Kto wybudował je lub nabył przed 1 stycznia 2022 r., mógł kontynuować podatkową amortyzację jedynie przez rok, tj. nie dłużej niż do 31 grudnia 2022 r. Takie zasady wprowadziła nowelizacja zwana Polskim Ładem, w tym jej art. 71 par. 2. Spółka, której dotyczy najnowsza interpretacja, była przekonana, że zakaz amortyzacji jej nie dotyczy, bo – jak wskazała – z art. 28h ustawy o CIT wynika, że podatnik opodatkowany estońskim CIT nie podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 19, art. 24b, art. 24ca i art. 24d tej ustawy. 

(Źródło: „Dziennik Gazeta Prawna”– 25.01.2024.).

„DGP” przestrzega też: „Błąd w kwalifikacji gruntów może wiele kosztować”. Zamiast zakładanego zwolnienia z podatku od nieruchomości spółka musi zapłacić ponad 455 tys. zł tej daniny. Taki jest skutek wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu utrzymującego w mocy decyzję organów podatkowych. Chodziło o spółkę z branży kolejowej, której lokalny fiskus zakwestionował prawo do zwolnienia w podatku od nieruchomości za 2017 r. z tytułu kwalifikowania gruntów. Organ podatkowy stwierdził, że spółka nie powinna była uznać gruntów za tereny kolejowe, bo linia kolejowa na tym terenie została zlikwidowana już wiele lat wcześniej. Odnosząc się do gruntów znajdujących się na obszarze Natura 2000, fiskus również nie znalazł podstaw do zwolnienia. Wskazał, że zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zwolnione z podatku od nieruchomości są tylko grunty położone na obszarach objętych ochroną ścisłą, czynną lub krajobrazową znajdujące się w parkach narodowych lub rezerwatach przyrody i służące bezpośrednio i wyłącznie osiąganiu celów z zakresu ochrony przyrody.

(Źródło: „Dziennik Gazeta Prawna”– 25.01.2024.).

„DGP” zamieszcza również tekst: „Wakacje kredytowe z niewielkimi ograniczeniami. Co dalej z projektem?”. Wakacje kredytowe mają być przedłużone na 2024 r., a pierwszym miesiącem, w którym uprawnieni do tego kredytobiorcy złotowi mieliby prawo do skorzystania z nich, ma być marzec. Dlatego rząd chce, aby parlament przyjął ustawę jak najszybciej. Na razie jednak projekt nie został jeszcze przesłany do Sejmu. Z zamieszczonego na stronie Rządowego Centrum Legislacji protokołu z posiedzenia komisji prawniczej wynika, że Ministerstwo Finansów uwzględniło tylko nieliczne, z wielu nadesłanych zmian do projektu ustawy o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej oraz ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom. Resort przystał na wprowadzenie proponowanego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ograniczenia kwotowego zobowiązania, powyżej którego kredytobiorca nie mógłby korzystać z wakacji kredytowych. UOKiK proponował, by było to maksymalnie 1 mln zł i by to kryterium rozszerzyć również na możliwość korzystania z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Ostatecznie w projekcie zapisano, że limit ten wyniesie 2 mln zł i będzie on dotyczył tylko korzystania z wakacji kredytowych. Według danych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego średnia wartość udzielonego kredytu mieszkaniowego w okresie styczeń–listopad 2023 r. to prawie 400 tys. zł.

(Źródło: „Dziennik Gazeta Prawna”– 23.01.2024.).

W „DGP” czytamy również: „Gminy mają problem ze ściąganiem zaległych podatków. Są wyniki raportu NIK”. Chociaż rosną dochody własne gmin, to zwiększają się również zaległości, ponieważ duża część samorządów ma problemy z egzekwowaniem niezapłaconych podatków i opłat – wynika z najnowszego raportu Najwyższej Izby Kontroli. Na 28 skontrolowanych gmin z siedmiu województw aż w 23 wzrosła wysokość zaległości w porównaniu z 2018 r. Na koniec 2022 r. sięgnęły one 417 mln zł (przy 337 mln zł cztery lata wcześniej). Nieprawidłowości w ściąganiu długów odnotowano w 26 samorządach. W większości polegały one na nieterminowym wystawianiu upomnień oraz tytułów wykonawczych. W ocenie NIK gminy mają również problemy z właściwym prowadzeniem postępowań podatkowych dotyczących przyznania ulg. Według kontrolerów 74 proc. weryfikowanych postępowań, które zakończyły się przyznaniem ulg w łącznej kwocie 9,7 mln zł, prowadzone było nieprawidłowo. Kuleje również nadzór nad finansami. Tylko cztery spośród skontrolowanych gmin prowadziło kontrole wewnętrzne dotyczące ustalania dochodów własnych i udzielana ulg, audyt wewnętrzny w tym obszarze przeprowadziło 13 gmin.

(Źródło: „Dziennik Gazeta Prawna”– 24.01.2024.).

Zobacz również