Czwartek, 24 luty 2022

¨Ryczałt za parking bez meldunku¨
¨Ulga na zabytki nie tylko w Polskim Ładzie¨
¨Tajemnica przedsiębiorstwa w spółdzielniach utrzymana, ale?¨

Więcej poniżej.

¨Prawo co dnia¨ w czwartkowej ¨Rzeczpospolitej¨ informuje: ¨Ryczałt za parking bez meldunku¨. Nie można uzależniać prawa do tańszego abonamentu za miejsce w strefie płatnego parkowania od stałego zameldowania w tej strefie. Rada miejska postanowiła, że opłaty za parkowanie można uiszczać w formie ryczałtu. Stawki preferowały mieszkańców zameldowanych w strefie na stałe. Miesięczny abonament wynosił 200 zł., a przy stałym meldunku opłata malała do 20 zł. Wojewoda opolski w skardze do WSA w Opolu ocenił, że nastąpiło istotne naruszenie prawa. Jego zdaniem uzależnienie prawa do niższego abonamentu od stałego meldunku w strefie płatnego parkowania to dyskryminacyjne zawężenie kręgu osób uprawnionych do korzystania z ulgi, poza którym są np. zameldowani na pobyt czasowy czy użytkownicy pojazdów w leasingu. WSA przyznał rację wojewodzie, stwierdzając nieważność zaskarżonych punktów uchwały. Podzielił tym samym wielokrotnie wyrażany w sądownictwie administracyjnym pogląd, że różnicowanie mieszkańców strefy płatnego parkowania ze względu na posiadanie stałego zameldowania i tytułu prawnego do pojazdu narusza zasadę równości i sprawiedliwości społecznej. Więcej szczegółów- na 12 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 24.02.2022.).

¨Rz¨ także krótko: Kredyty mieszkaniowe są obecnie niemal 40 proc. droższe niż przed podwyżkami stóp procentowych- szacują eksperci z HRE Investments. W 2022 r. popyt na te kredyty może spaść, względem rekordowego 2021 r., o ok. 10- 20 proc. Erozja popytu nie powinna być zbyt duża. Jeśli RPP jeszcze w tym półroczu zakończy podwyżki stóp, to rodacy znowu mogą ruszyć po kredyt- napisano.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 24.02.2022.).

¨Dziennik Gazeta Prawna¨ zauważa z kolei: ¨Ulga na zabytki nie tylko w Polskim Ładzie¨. Właściciele zabytków zyskują podwójnie na posiadaniu obiektów zabytkowych. Pozostaje tylko pozazdrościć im takiej dbałości ze strony fiskusa. Od wypłaty pierwszych w 2022 r. wynagrodzeń nie milkną dyskusje i głosy krytyczne pracowników, którzy odkryli na swoich rachunkach bankowych mniejsze przelewy, niż się spodziewali. Zmiany wprowadzone w ramach Polskiego Ładu negatywnie odczuli m.in. nauczyciele, górnicy, służby mundurowe i osoby samotnie wychowujące dzieci. Jest jednak grupa podatników, która potencjalnie może uzyskać bardzo duże oszczędności w wyniku wprowadzenia Polskiego Ładu. Chodzi o właścicieli obiektów zabytkowych, którzy poniosą wydatki na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane. Przepisy podatkowe pozwalają właścicielom zabytków oszczędzać nie tylko przy rozliczaniu rocznym PIT. Mogą oni bowiem korzystać również z ulgi przewidzianej w podatku od nieruchomości- czytamy. Więcej- na trzeciej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 24.02.2022.).

¨DGP¨ odnotowuje również: ¨Tajemnica przedsiębiorstwa w spółdzielniach utrzymana, ale…¨. Jak wynika z informacji DGP, jedno z najbardziej kontrowersyjnych rozwiązań zawartych w projekcie nowelizacji prawa spółdzielczego zostało wykreślone z nowej wersji dokumentu. Stało się tak po przedstawieniu w toku opiniowania licznych krytycznych uwag przez wiele organizacji. Zdaniem prawników jednak nie rozwiązało to podstawowego problemu. Chodzi o zapis, który miał jednoznacznie umożliwić członkom spółdzielni (oraz innym mieszkańcom) prawo otrzymania dokumentów istotnych dla jej funkcjonowania. Mowa m.in. o odpisach statutów i regulaminów, protokołów obrad organów spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych z osobami trzecimi. Ustawodawca uzasadniał konieczność wprowadzenia zmian tym, że obecnie przepisy nie przyznają prawa wglądu do dokumentów osobom niebędącym członkami spółdzielni, ale posiadającym na jej terenie mieszkanie lub inny lokal. Kontrowersje wywołało jednak to, że propozycja resortu rozwoju (który jest odpowiedzialny za reformę) poszła o krok dalej. W pierwotnej wersji projektu założono, że prawa wglądu do dokumentów nie będzie można ograniczyć ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa. W nowej wersji projektu, do której dotarł ¨DGP¨ przepisy zostały przeformułowane i stanowią teraz, że spółdzielnia nie będzie mogła odmówić członkowi (lub mieszkańcowi) udostępnienia umów zawieranych z osobami trzecimi, jeśli dotyczą nieruchomości, w której znajduje się lokal, do którego przysługuje mu tytuł prawny. Ewentualnie, jeśli umowa obejmuje mienie spółdzielni wskazane w ustawie. Więcej szczegółów- na piątej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 24.02.2022.).

Zobacz również