Czwartek, 22 kwietnia 2021

¨Przedsiębiorcy już wiedzą, jak rozliczać straty z epidemii¨
¨Eksplozja cen surowców odbije się na konsumentach¨
¨Nowe farmy wiatrowe to impuls dla rozwoju gospodarczego¨
¨Unijny trybunał odpowie na pytania o VAT od samorządowych dotacji¨
¨Będą kolejne pozwy za tarcze PFR¨
¨Po usunięciu kryterium nie można kontynuować przetargu¨
¨Jak zarobić na mieszkaniu¨
¨Ponad złotówka za metr kwadratowy¨

Więcej poniżej.

¨Prawo co dnia¨ w czwartkowej ¨Rzeczpospolitej¨ odnotowuje: ¨Przedsiębiorcy już wiedzą, jak rozliczać straty z epidemii¨. Firmy, które przez COVID- 19 są na minusie, mogą wystąpić o zwrot podatku. Fiskus ujawnił szczegóły. Przedsiębiorcy, którzy z powodu epidemii ponieśli w zeszłym roku stratę, mogą ją odliczyć wstecznie, od dochodu z 2019 r. Żeby skorzystać z tej preferencji, firma musi złożyć korektę zeznania za 2019 r. Stratę z 2020 r. wykazujemy w załączniku CIT 8/0, w pozycji ¨inne odliczenia¨. W rubryce ¨Tytuł¨ wpisujemy art. 38f ustawy o CIT. Potem stratę przenosimy do zeznania CIT- 8 i pomniejszamy dochód- tłumaczy Krajowa Informacja Skarbowa. Więcej szczegółów- na siódmej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 22.04.2021.).

¨Rz¨ informuje w innym miejscu: ¨Eksplozja cen surowców odbije się na konsumentach¨. Drożejąca ropa, gaz czy rudy metali uderzają w polski przemysł. Firmy rosnące koszty będą próbowały przerzucić na klientów, co doprowadzi do wzrostu cen produktów w wielu branżach. Po kryzysie związanym z pandemią przemysł się rozpędza. Rosnący popyt na surowce i półprodukty winduje w górę ich ceny. Zarząd chemicznej Grupy Azoty mówi wręcz o eksplozji cen surowców petrochemicznych, branża hutnicza o niespotykanym od lat wzroście popytu na stal, a producenci AGD o problemach z dostępnością kluczowych komponentów- czytamy na 11 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 22.04.2021.).

¨Rz¨ zamieszcza również obszerny tekst: ¨Nowe farmy wiatrowe to impuls dla rozwoju gospodarczego¨. Transformacja energetyczna trwa. Jest konieczna z powodu kurczenia się zasobów surowców energetycznych, postępów globalnego ocieplenia, degradacji środowiska naturalnego- przypomina Anna Kornecka, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii. Przypomina też: W okresie nasilenia rozwoju farm wiatrowych (lata 2015- 2016) budowa nowych farm wzbudziła w niektórych rejonach kraju niezadowolenie społeczne. Główne zastrzeżenia dotyczyły transparentności procesu lokalizacji. W odpowiedzi Sejm uchwalił w 2016 r. ustawę ograniczającą odległość farmy wiatrowej od budynków do dziesięciokrotności wysokości elektrowni (tzw. zasada 10H). Działanie to znacząco spowolniło tworzenie nowych projektów. Energetyka wiatrowa nie została jednak wstrzymana… Mając na uwadze potrzeby lokalizacyjne źródeł OZE, jak też wnioski samorządów w kwestiach planowania przestrzennego, w resorcie rozwoju podjęto działania legislacyjne, mające przekazać decyzje w tym zakresie w ręce obywateli i samorządów. Przygotowany został nowy projekt ustawy nowelizującej przepisy w zakresie lokalizacji elektrowni wiatrowych- czytamy. Więcej szczegółów- na 22 stronie części ekonomicznej głównego wydania.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 22.04.2021.).

¨Dziennik Gazeta Prawna¨ informuje natomiast: ¨Unijny trybunał odpowie na pytania o VAT od samorządowych dotacji¨. Trybunał Sprawiedliwości UE rozstrzygnie, czy opodatkowane jest dofinansowanie uzyskiwane przez gminy na montaż systemów odnawialnych źródeł energii w budynkach należących do mieszkańców oraz na usuwanie azbestu z nieruchomości. Oba pytania prejudycjalne zadał 16 kwietnia br. NSA. Pytanie podobne do pierwszego trafiło wcześniej do poszerzonego składu NSA. Inny skład orzekający uznał jednak, że potrzebna jest wykładnia TSUE. Problem istnieje już prawie od dekady. Chodzi o dotacje z unijnych środków na proekologiczne inwestycje (montowanie paneli słonecznych na budynkach itp.). Dotacja jest przeznaczona na pokrycie ogólnych kosztów projektu (najczęściej 75- 85 proc. kosztów kwalifikowanych). Resztę pieniędzy z własnej kieszeni wykładają mieszkańcy. Potem gmina, na podstawie zawartej z nimi umowy, odpłatnie montuje na domach instalacje solarne, fotowoltaiczne bądź cieplne. Ostatecznie prawo własności do inwestycji przenoszone jest na mieszkańca. Z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT wynika, że podstawą opodatkowania są m.in. dotacje mające bezpośredni wpływ na cenę dostarczanych towarów bądź usług. Przez długi czas fiskus sam nie mógł się zdecydować, czy proekologiczne dotacje pozyskiwane przez gminy mają charakter cenotwórczy. Ostatecznie uznał, że tak jest, co potwierdzały również sądy, np. WSA w Warszawie. Potem jednak pojawiły się odmienne wyroki, że dotacja nie wpływa bezpośrednio na cenę usługi świadczonej przez gminę. Tak orzekł NSA m.in. 24 czerwca 2020 r. Jeden ze składów orzekających NSA dostrzegł problem rozbieżnego orzecznictwa. Kolejny postanowił wystąpić o wykładnię TSUE. Więcej szczegółów- na drugiej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 22.04.2021.).

¨DGP¨ zapowiada również: ¨Będą kolejne pozwy za tarcze PFR¨. Kolejna kancelaria zapowiada wystąpienie na drogę sądową i złożenie pozwów za nieprzyznanie subwencji zarówno z tytułu Tarczy Finansowej PFR 1.0, jak i kolejnej. Prawnicy przewidują złożenie pierwszego pozwu mniej więcej za miesiąc, jednak przedsiębiorców deklarujących chęć pójścia do sądu jest już kilkudziesięciu. Na pozew przeciwko Skarbowi Państwa- Polskiemu Funduszowi Rozwoju zdecydowało się już kilka firm działających w branży hotelarskiej i eventowej. Głównym powodem tej decyzji było kilka zapisów regulaminu Tarczy Finansowej PFR 2.0, które według przedsiębiorców naruszały konstytucyjne prawa i wolności. Chodziło zwłaszcza o wymóg posiadania ściśle określonego kodu PKD i, w konsekwencji, wsparcie jedynie części sektorów poszkodowanych w czasie pandemii. Więcej szczegółów- na piątej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 22.04.2021.).

¨DGP¨ zauważa też: ¨Po usunięciu kryterium nie można kontynuować przetargu¨. Usunięcie jednego z kryteriów kwalifikacji podczas przetargu nie pozwala na jego kontynuowanie- uznał Sąd UE. W omawianej sprawie kluczowe okazało się to, Komisja Europejska kontynuowała postępowanie mimo usunięcia jednego z kryteriów kwalifikacji. Kłóci się to z zasadami równego traktowania i przejrzystości. Nie pozwalają one nawet odmiennie interpretować kryteriów kwalifikacji na różnych etapach postępowania, a więc tym bardziej ich zmieniać. KE, widząc, że któreś z kryteriów jest problematyczne i decydując się na rezygnację z niego, nie miała więc prawa kontynuować przetargu. Powinna go unieważnić i wszcząć na nowo- czytamy także na piątej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 22.04.2021.).

¨Gazeta Wyborcza¨ radzi z kolei: ¨Jak zarobić na mieszkaniu¨. Wynajęcie mieszkania w sposób bezpieczny nie jest prostą sprawą. Jeżeli zajmiemy się tym sami, zaoszczędzimy pieniądze, jakie musielibyśmy przeznaczyć na prowizję dla agencji. Z kolei dzięki profesjonalnemu pośrednikowi unikniemy spotkań i błędów w umowie. Trzeba mieć przy tym świadomość, że rynek wynajmu jest specyficzny, ponieważ mimo najdoskonalszej klauzuli bezproblemowy przebieg umowy należy w dużej mierze do czynnika ludzkiego. Pewnym zabezpieczeniem dla właściciela mieszkanie jest zawarcie umowy o najem okazjonalny. Zawiera się ją tylko na cele mieszkaniowe oraz na okres nie dłuższy niż 10 lat. Jako zabezpieczenie najemca musi podpisać u notariusza oświadczenie o poddaniu się egzekucji i zobowiązuje do opuszczenia wynajmowanego lokalu we wskazanym przez właściciela terminie- na wypadek rozwiązania umowy. Musi też wskazać mieszkanie, do którego zostanie wyeksmitowany- czytamy. Lektura  dla zainteresowanych- na 20 stronie ¨Gazety¨.

(Źródło: ¨Gazeta Wyborcza¨– 22.04.2021.).

¨Kurier Szczeciński¨ odnotowuje: ¨Ponad złotówka za metr kwadratowy¨. Już w maju rozpocznie się nabór wniosków na mieszkania socjalne, który organizowany jest przez szczeciński Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych. Lokale przeznaczone są dla osób najbardziej potrzebujących. Nabór ruszy w poniedziałek 10 maja i potrwa do piątku 21 maja. O wynajęcie mieszkania socjalnego może ubiegać się każdy pełnoletni mieszkaniec Szczecina, który boryka się z brakiem lokalu i osiąga odpowiednio niski dochód.- np. trzyosobowe gospodarstwo domowe w granicach 3002,10 zł. Pozostałe progi dochodowe znajdują się na stronie zbilk.szczecin.pl. Wnioski złożone przez mieszkańców zostaną poddane ocenie punktowej. W ostatnich siedmiu latach ZBiLK w ramach naborów wynajął około 400 mieszkań socjalnych. Więcej szczegółów- na pierwszej i trzeciej stronie ¨Kuriera¨.

(Źródło: ¨Kurier Szczeciński¨– 22.04.2021.).

Zobacz również