Czwartek, 22 grudnia 2016

Zakon Karmelitanek wygrał z Zakopanem, Rzeczpospolita
Ciężarna nie musi mieć prawa do lokalu, Rzeczpospolita
Wycinka bez urzędniczej kontroli, Rzeczpospolita
Lokale komunalne nie dla spadkobierców, Rzeczpospolita
Farmy wiatrowe zapłacą gminom wyższe podatki od budowli, Rzeczpospolita
Wykonawcy na plus. Ucierpią podwykonawcy, Dziennik Gazeta Prawna
Mieszkanie plus z prefabrykatu, Dziennik Gazeta Prawna

Więcej poniżej.

 

?Prawo co dnia? w czwartkowej ?Rzeczpospolitej? odnotowuje: ?Zakon Karmelitanek wygrał z Zakopanem?. Miejscowy plan dla zabytkowej części Zakopanego jest nieważny- zdecydował NSA. Wyrok kończy czteroletnią batalię. W środę NSA przesądził, że miejscowy plan obejmujący jeden z najbardziej atrakcyjnych pod względem turystycznym i historycznym rejonów Zakopanego jest nieważny. Powodem unieważnienia planu był brak uzgodnień z wojewódzkim konserwatorem zabytków i zarządcą dróg przy kolejnych wyłożeniach do publicznego wglądu. Plan był też niezgodny ze studium. Pozwalało ono na prowadzenie usług i rekreacji na nieruchomości skarżącego, a plan dopuszczał tylko działalność typowo rolniczą. Batalia o miejscowy plan Kościeliska uchwalony w 2012 r. była zacięta. Trwała w sumie cztery lata. Był to drugi wyrok NSA. Pierwszy zapadł na korzyść miasta- czytamy. Więcej- na drugiej stronie dodatku.

(Źródło: ?Rzeczpospolita?- 22.12.2016.).

 

?Prawo co dnia? zauważa też: ?Ciężarna nie musi mieć prawa do lokalu?. Zmiany w zasadach eksmisji mogą doprowadzić do wyrzucania na bruk. Rzecznik praw obywatelskich krytykuje rządowy projekt zmian ustawy o ochronie praw lokatorów zmniejszający ochronę eksmitowanych. Wykreśla on listy osób, którym rząd musi przyznać prawo do lokalu socjalnego, czyli m.in. ciężarnym, rodzinom z małoletnimi dziećmi. Sąd ma każdorazowo decydować o tym, komu przyznać lokal. RPO przypomniał, że podobne przepisy już obowiązywały i wiązały się z krzywdą ludzi. Trybunał Konstytucyjny zakwestionował je i dlatego Sejm w 2000 r. wprowadził gwarancje, które teraz mają zniknąć- czytamy na trzeciej stronie dodatku.

(Źródło: ?Rzeczpospolita?- 22.12.2016.).

 

?Prawo co dnia? informuje również: ?Wycinka bez urzędniczej kontroli?. Przepisy pozwalające na wycinkę bez zezwoleń drzew na prywatnej posesji czekają już tylko na podpis prezydenta. Na ostatnim swoim posiedzeniu przed świętami Senat przyjął bez poprawek nowe zasady wycinki drzew. Zawiera je nowelizacja ustawy o ochronie przyrody. Przewiduje ona, że bez zezwolenia będzie można wyciąć drzewa lub krzewy na prywatnej posesji, pod warunkiem jednak, że ich usunięcie nie będzie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zezwolenia pozostaną w wypadku działek wykorzystywanych w celach komercyjnych. Szczegóły- także na trzeciej stronie dodatku.

(Źródło: ?Rzeczpospolita?- 22.12.2016.).

 

?Prawo co dnia? zauważa też: ?Lokale komunalne nie dla spadkobierców?. Gminne mieszkania nie powinny być dziedziczone- uważa Związek Miast Polskich i za próbę wprowadzenia takiego rozwiązania do porządku prawnego chwali rząd. ZMP pozytywnie ocenił rządowy projekt ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy oraz o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych. W projekcie- jak zauważa ZMP- jest sporo elementów, na które miasta czekały od lat, m.in. brak dziedziczenia mieszkań komunalnych. Mieszkania te powinny być wykorzystywane do zaspokajania potrzeb osób, które wymagają  wsparcia i pomocy. Nie powinno być tak, że mieszkanie przechodzi z pokolenia na pokolenie- czytamy na szóstej stronie dodatku.

(Źródło: ?Rzeczpospolita?- 22.12.2016.).

 

?Prawo co dnia? odnotowuje również: ?Farmy wiatrowe zapłacą gminom wyższe podatki od budowli?. Od 1 stycznia 2017 r. danina od nieruchomości będących elektrowniami wiatrowymi będzie liczona od wartości całej takiej elektrowni wraz z łopatami, wirnikiem, generatorem czy układem sterowania. Tak wynika z odpowiedzi udzielonej Związkowi Gmin Wiejskich RP przez Ministerstwo Finansów i Rozwoju. Wynika z niego, że od 16 lipca 2016 r. elektrownia wiatrowa w całości stanowi obiekt budowlany (budowlę), co potwierdza zarówno aktualna definicja budowli zawarta w ustawie- Prawo budowlane, jak i załącznik do tej ustawy, który mówi, że elektrownia wiatrowa jest w całości obiektem budowlanym. Szczegóły- także na szóstej stronie dodatku.

(Źródło: ?Rzeczpospolita?- 22.12.2016.).

 

?Dziennik Gazeta Prawna? zwraca uwagę: ?Wykonawcy na plus. Ucierpią podwykonawcy?. Wprowadzenie odwrotnego obciążenia w usługach budowlanych może zachwiać płynnością finansową części firm- ostrzegają eksperci. Ich zdaniem nowelizacja ustawy o VAT budzi też wiele pytań i wątpliwości. Odwrotnym obciążeniem będą od 2017 r. objęte tylko usługi wykonywane pomiędzy firmami, a nie między firmą a konsumentem. Kto prywatnie zamówi wymianę dachu w swoim domu, malowanie pokoju lub ułożenie glazury w łazience, nie będzie- podobnie jak obecnie odprowadzać VAT do urzędu skarbowego. Nowelizacja przewiduje objęcie mechanizmem odwrotnego obciążenia usług budowlanych wymienionych w nowym załączniku nr 14 do ustawy. Wśród nich są np. roboty związane z budową nowych bloków mieszkalnych, roboty malarskie, tynkarskie, betoniarskie, wykonywanie różnego rodzaju instalacji (wodno- kanalizacyjnych, cieplnych i gazowych). Nowością będzie to, że wykonawca dostanie faktury od podwykonawców bez VAT. Będzie zatem ponosił tylko koszty netto. Wprowadzenie odwrotnego obciążenia może natomiast spowodować wzrost zatorów płatniczych. Podwykonawca przestanie wykazywać podatek do zapłaty, ale nie przestanie ponosić kosztów działalności- czytamy. Więcej- na drugiej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ?Dziennik Gazeta Prawna?- 22.12.2016.).

 

?DGP? zamieszcza również rozmowę z Mirosławem Barszczem, prezesem BGK. W tekście ?Mieszkanie plus z prefabrykatu? czytamy: Potrzeby mieszkaniowe w naszym kraju to dziura bez dna. Można wydać na ten cel dowolną ilość pieniędzy. Jest też wątek pierwszych efektów programu ?Mieszkanie plus?- to inwestycja w Białej Podlaskiej, realizowana z części samorządowej programu. Jak to wygląda organizacyjnie? Prezes BGK odpowiada: Inwestorem jest fundusz. Biała Podlaska przekazała dobrze przygotowany grunt, ze wszystkimi projektami i pozwoleniami na budowę. Liczba mieszkań- 186- nie jest duża. Chętnych jest o 60 proc. więcej. Czynsz powinien wynosić 13- 15 zł za mkw. To poniżej lokalnej średniej. Dalej czytamy: Nasze doświadczenie pozwala nam na uzyskanie lepszych cen niż te, które mógłby uzyskać samorząd. Natomiast docelowe, wzorcowe projekty z programu ?Mieszkanie plus? będziemy chcieli rozpoczynać w przyszłym roku. W tym nowoczesne inwestycje z prefabrykatów, które pozwalają na skrócenie czasu i spadek kosztów. Zdaniem prezesa BGK prefabrykaty nie mają dziś nic wspólnego z wielką płytą. Dziś to milimetrowa dokładność, surowe normy przewodnictwa cieplnego, elementy otynkowane z zewnątrz i wewnątrz w świetnej jakości. Mieszkanie w tej technologii może być oddane w stanie deweloperskim, bez białego montażu i podłóg. Koszty nie powinny być niższe niż 2,3 tys. zł brutto, bez ceny gruntu. Więcej szczegółów- na 15 stronie głównego wydania.

(Źródło: ?Dziennik Gazeta Prawna?- 22.12.2016.).

Zobacz również