Czwartek, 22 czerwca 2017

Fiskus kontra szara strefa, Rzeczpospolita
Sprzedaż działki z pozwoleniem na budowę bez PIT, Rzeczpospolita
Kolejny pomysł prezydenta dedykowany frankowiczom, Dziennik Gazeta Prawna
Wynajmujący mieszkania na doby mają szansę na 8,5 procentowy ryczałt, Dziennik Gazeta Prawna
Dane osobowe podlegają ochronie także w publicznych przetargach, Dziennik Gazeta Prawna

Więcej poniżej.

 

"Prawo co dnia" w czwartkowej "Rzeczpospolitej" zwraca uwagę: "Fiskus kontra szara strefa". Pracodawcy problemy oszustw rozwiązali tylko w niektórych branżach. Pakiet paliwowy i nowe przepisy hazardowe skutecznie zmniejszają szarą strefę. Jednak w wielu innych branżach jest jeszcze wiele do zrobienia. Takie wnioski płyną z debaty na temat działalności aparatu skarbowego, którą zorganizowali Pracodawcy RP. Sukcesy fiskusa w zwalczaniu przestępstw podatkowych nie zawsze idą w parze z lepszym traktowaniem uczciwych przedsiębiorców. Słabe oceny wystawia fiskusowi branża budowlana. Wprowadzono w niej tzw. odwrócony VAT w celu likwidacji wyłudzeń podatku. Jednak pogorszyło to płynność finansową podwykonawców robót, którzy są zmuszeni do wielomiesięcznego czekania na zwroty podatku. Na dodatek są problemy z kwalifikowaniem usług objętych tym reżimem- czytamy. Więcej- na czwartej stronie dodatku.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 22.06.2017.).

 

Niżej "Prawo co dnia" informuje: "Sprzedaż działki z pozwoleniem na budowę bez PIT". Uatrakcyjnienie sprzedawanego gruntu poprzez uzyskaniem pozwolenia na budowę- na życzenie nabywcy- nie przesądza, że sprzedawca działa jak profesjonalista. Dokonanie dwóch transakcji, w których wnioskodawca poczynił działania przygotowawcze wynikające z potrzeb konkretnych klientów, mieści się w granicach normalnego zarządu własnym mieniem i jest uzasadnione również dla nieprofesjonalnego obrotu- stwierdził we wtorkowym wyroku NSA. Szczegóły- także na czwartej stronie dodatku.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 22.06.2017.).

 

"Dziennik Gazeta Prawna" odnotowuje z kolei: "Kolejny pomysł prezydenta dedykowany frankowiczom". Prace nad ustawą spreadową stanęły, ale w grze jest projekt dotyczący przewalutowania kredytów. Prace nad projektem Andrzeja Dudy dotyczącym zwrotu spreadów walutowych utknęły. Przewodniczący sejmowej komisji finansów publicznych ma się wkrótce zwrócić do Komisji Nadzoru Finansowego o dokładniejsze podliczenie skutków ustawy. Przygotowanie takich analiz przez nadzór może potrwać około miesiąca. To może spowodować, że ustawa spreadowa prezydenta zostanie uchwalona najwcześniej po wakacjach. Jednak z informacji DGP wynika, że może się pojawić kolejna propozycja dotycząca pomocy kredytobiorcom walutowym. Tym razem beneficjentami byłyby osoby w najtrudniejszej sytuacji. Jeden z najnowszych pomysłów zakłada użycie pieniędzy z Funduszu Wspierania Kredytobiorców jako bezzwrotnej pomocy w przewalutowaniu kredytów. Dziś fundusz udziela czasowej pomocy w spłacie rat kredytu, którą później trzeba oddać. To nie rozwiązuje głównego problemu- zadłużenie pozostaje. Stąd pomysł, by fundusz dorzucał się częściowo do kosztów przewalutowania, umożliwiając dokonanie tej operacji po preferencyjnym kursie. Takie rozwiązanie byłoby jednak kosztowne. Według Biura Informacji Kredytowej frankowiczów jest ok. 900 tys. Ich łączne zadłużenie to 164,2 mld zł, z czego kredyty niefrankowe to 10,2 mld zł. Problemy ma niespełna 30 tys. osób, z czego 10,2 tys. spóźnia się w płatnościach raty kredytu mieszkaniowego we frankach. To niewiele ponad 1 proc. wszystkich kredytobiorców frankowych. Statystyka wypada gorzej, jeśli wziąć pod uwagę wartość niespłacanych kredytów. W końcu 2016 r. wyniosła ona 2 proc. wartości portfela ogółem (dla złotowych kredytów hipotecznych wskaźnik wynosił 2,5 proc.). Według NBP wartość niespłacanych kredytów frankowych na koniec kwietnia wyniosła 4,5 mld zł. Więcej szczegółów- na siódmej stronie głównego wydania.

(Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna"- 22.06.2017.).

 

"DGP" informuje też: "Wynajmujący mieszkania na doby mają szansę na 8,5 procentowy ryczałt". Kolejny sąd nie zgodził się z fiskusem, że każdy najem krótkoterminowy to działalność gospodarcza. Na razie jednak są to wyroki sądów pierwszej instancji, czyli wojewódzkich. Nie wiadomo, jaka będzie wykładnia NSA. Chodzi o przychody z najmu krótkoterminowego- czy jest to najem prywatny, czy działalność gospodarcza. Różnica polega na tym, że od najmu prywatnego można płacić 8,5- proc. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Przy działalności gospodarczej w grę wchodzą znacznie mniej korzystne sposoby opodatkowania: 17- proc. ryczałtem, według skali podatkowej (18 lub 32 proc. PIT) lub 19- proc. podatkiem liniowym. Więcej szczegółów- na drugiej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna"- 22.06.2017.).

 

"DGP" zauważa także: "Dane osobowe podlegają ochronie także w publicznych przetargach". Wielu zamawiających i wykonawców nie zdaje sobie sprawy, że podczas przetargu również dochodzi do przetwarzania danych osobowych, co wiąże się z określonymi obowiązkami. Problem pojawia się wówczas, gdy w ofercie zawarte są dane osób mających realizować zamówienie. W związku z prowadzonym przetargiem i ewentualnością zawarcia umowy przetwarzanie ich danych osobowych jest w pełni zgodne z prawem. Tyle że nie zwalnia to zamawiających z obowiązków informacyjnych. Zgodnie z art. 25 ustawy o ochronie danych osobowych muszą oni poinformować indywidualnie każdą z osób wskazanych w ofercie o przetwarzaniu jej danych. Mówiąc wprost: wysłać do każdej z nich pismo i zawiadomić o adresie swej siedziby, celu zbierania danych czy ich źródle. Więcej- na czwartej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna"- 22.06.2017.).

 

"Panorama Wałbrzyska" rozmawia z Bartłomiejem Pawlakiem, członkiem zarządu BGK Nieruchomości. Wałbrzych jako pierwszy podpisał umowę inwestycyjną w ramach programu Mieszkanie Plus. Rozmówca "Panoramy…" przypomniał, że od października ubiegłego roku, kiedy podpisano list intencyjny, trwały intensywne prace analityczne i dostosowywanie modelu współpracy do lokalnych możliwości. Na Dolnym Śląsku mieszkania w ramach rządowego programu- obok Wałbrzycha, który jest najbardziej zaangażowany spośród gmin- są jeszcze Wrocław, Świdnica, Głogów, Oława i Jawor. Kilkanaście innych gmin wysłało do BGKN ankiety lokalizacyjne. Teraz trwają analizy wskazanych przez nie działek. Zdaniem rozmówcy "Panoramy…" zainteresowanie programem jest bardzo duże. BGKN podpisał listy intencyjne dotyczące gruntów w przeszło 70 gminach. Przeprowadzając pilotaż w pierwszej kolejności stawia na duże projekty, czyli na takie lokalizacje, które pozwolą na budowę 80- 100 mieszkań. Spółka pracuje też nad rozwiązaniami dla mniejszych miejscowości, które chciałyby budować 20- 50 mieszkań. Jak czytamy dalej, miasto wnosi do spółki tylko działkę, nie ma żadnego dodatkowego finansowania ze strony samorządu, a wskazany grunt jest wyceniany zgodnie z wartością rynkową. Wspólna spółka realizuje inwestycję, ale BGKN nie zakłada przy tym żadnych dodatkowych źródeł przychodu. Celem funduszu, BGKN nie jest maksymalizacja zysku, a maksymalizacja liczby oddanych mieszkań. Efekt będzie taki, że można skutecznie uzupełnić ofertę deweloperską i wzbogacić ofertę TBS- czytamy.

(Źródło: "Panorama Wałbrzyska"- 19.06.2017.).

 

"Dziennik Wschodni Lubelski" krótko: Przy ul. Chłodnej w Zamościu powstanie nowy dom. Mieszkania to oferta głównie dla rodzin z dziećmi. Tym razem w bloku powstanie 36 mieszkań o powierzchni ok. 50 mkw. Wartość kosztorysowa inwestycji wynosi ok. 5 mln zł. Inwestor- TBS, ubiega się o preferencyjny kredyt z BGK na kwotę 2,7 mln zł. Rozpoczęcie budowy zaplanowano na III kwartał tego roku, a oddanie gotowych mieszkań do końca III kwartału 2018 r.

(Źródło: "Dziennik Wschodni Lubelski"- 21.06.2017.).

 

Pismo "Gwarek" zauważa: MTBS chętnie zbudowałoby mieszkania na wynajem w Miasteczku Śląskim. Jednak zainteresowanie tą ofertą jest niewielkie. Inicjatywę budowy mieszkań Międzygminne TBS podjęło już w 2013 r. Projekt obejmuje 4 nieduże budynki. Jednak kiedy zapytano miasteczkowian, czy są zainteresowani taką ofertą, nie było odzewu. Przygotowano 800 ankiet. Do MTBS nie wróciła ani jedna. Teraz znowu pojawiły się ankiety, w których mieszkańcy mogą wyrazić zainteresowanie wynajmem mieszkania z partycypacją w kosztach jego budowy. Chodzi od wa budynki po 15 mieszkań każdy. Mają mieć wielkość od 46 do 70 mkw.

(Źródło: "Gwarek"- 13.06.2017.).

 

"Przegląd Komunalny" zamieszcza obszerny tekst: "Przeciwdziałanie zaległościom czynszowym- część I". W 2015 r. udział zadłużonych mieszkań we wszystkich zasobach mieszkaniowych w Polsce wynosił 11,11 proc., to jest o prawie 4 proc. mniej niż w 2005 r., kiedy zadłużonych było prawie 15 proc. mieszkań. Udział zadłużonych mieszkań w zasobach gminnych jest jednak znacznie wyższy i dochodzi do 38 proc. Kwota łącznych zaległości w 2015 r. wynosiła ponad 1,86 mld zł, z czego w zasobach komunalnych- 555 mln zł. Te środki tylko w niewielkim stopniu zostaną odzyskane. Skala nieefektywności w tym zakresie jest niepokojąca- wynika z raportu Habitat for Humanity Poland- czytamy w ramach wstępu. Szczegółowa lektura- dla zainteresowanych.

(Źródło: "Przegląd Komunalny"- 01.06.2017.).

 

"Nowiny Gliwickie" poinformowały: ZBM I TBS wystawił na sprzedaż zrujnowany budynek na terenie dawnych koszar wojskowych przy ul. Daszyńskiego. Do kupienia jest też przyległa działka po pawilonie handlowym. Plany zablokował prywatny właściciel terenu obok. Mowa o nieruchomości, wchodzącej wcześnie w skład zespołu koszar Wojsk Ochrony Pogranicza. Miejska spółka ZBM I TBS, zamierzał przebudować nieruchomość na mieszkania z przeznaczeniem na sprzedaż. W budynku miało znaleźć się 40 lokali, a w miejscu pawilonu handlowego- dwupoziomowy parking. Wyburzono część pawilonu. W realizacji projektu przeszkodził jednak sprzeciw prywatnego właściciela powojskowego kompleksu- odnotowano.

(Źródło: "Nowiny Gliwickie"- 14.06.2017.).

 

Zobacz również