Czwartek, 21 września 2017

Nie można samemu kuć ścian, Rzeczpospolita
<<Czynsz>> od gminy z wyższym PIT, Rzeczpospolita
Najem socjalny jest obłożony wyższym podatkiem, Dziennik Gazeta Prawna
Odsprzedaż mediów nie wchodzi do limitu, Dziennik Gazeta Prawna
Piraci bez szans w publicznych przetargach, Dziennik Gazeta Prawna
Trybunał Konstytucyjny pochyli się nad komorniczym VAT, Dziennik Gazeta Prawna
Oblężone czynszówki, Dziennik Gazeta Prawna
Mieszkania dla starszych poznaniaków. Można już składać wnioski, Gazeta Wyborcza

Więcej poniżej.

 

"Prawo co dnia" w czwartkowej "Rzeczpospolitej" odnotowuje: "Nie można samemu kuć ścian". Właścicielka lokalu usługowego nie może go przerobić, bo nie ma ważnej uchwały wspólnoty ze zgodą na przebudowę. WSA w Opolu oddalił skargę właścicielki lokalu usługowego. Chciała go przebudować, ale zaprotestowali sąsiedzi. Zarząd wspólnoty mieszkaniowej zarzucił jej, że w złożonych w starostwie dokumentach razem z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę poświadczyła nieprawdę o posiadaniu zgody większości właścicieli na przebudowę. Uchwała wspólnoty, która rzekomo zawiera zgodę, nie jest prawomocna. Trójka właścicieli odmówiła jej podpisania. W związku z takim zarzutem prezydent Opola wezwał właścicielkę lokalu do przedstawienia oryginału uchwały wspólnoty przywołanej przez nią w oświadczeniu o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Więcej szczegółów- na drugiej stronie dodatku.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 21.09.2017.).

 

"Prawo co dnia" zauważa też: "<<Czynsz>> od gminy z wyższym PIT". Rekompensata od miasta, które nie ma mieszkań dla eksmitowanych lokatorów, to nie przychód z najmu, ale z innych źródeł. NSA uwzględnił skargę kasacyjną fiskusa w sprawie podatnika, który miał problem z najemcami niepłacącymi czynszu. We wniosku o interpretację mężczyzna wyjaśnił, że w kraju jest właścicielem kilku nieruchomości, ale regularnie przebywa za granicą. Mieszkania to lokata kapitału, z której czerpie zyski poprzez najem. Dalej tłumaczył, że z reguły zawiera umowy najmu za pośrednictwem profesjonalnego zarządcy nieruchomości. Zdarza się jednak, że lokator zalega z czynszem. Czasem kończy się to pozwem. W takich przypadkach sąd orzeka eksmisję najemcy do lokalu socjalnego od miasta. Samorząd nie dysponuje jednak wystarczającym zasobem mieszkań socjalnych. Gdy ich nie ma, on jako wynajmujący zawiera z miastem ugody i otrzymuje tzw. rekompensaty odpowiadające wysokości czynszu. Zapytał, czy świadczenia od miasta, które wiążą się z przedłużającym się pobytem eksmitowanego w jego mieszkaniu, może zaliczyć do przychodów z najmu. Fiskus odpowiedział, że nie. Jego zdaniem to przychód z innych źródeł. Sporne kwoty do przychodów z najmu zaliczył za to WSA w Poznaniu. Tego stanowiska nie udało się jednak obronić przed NSA- czytamy na czwartej stronie dodatku.

(Źródło: "Rzeczpospolita"- 21.09.2017.).

 

"Dziennik Gazeta Prawna" informuje również: "Najem socjalny jest obłożony wyższym podatkiem". Kto udostępnia nieruchomość osobie z orzeczoną eksmisją, w zamian za odszkodowanie od gminy, ten ma przychód z kapitałów pieniężnych- orzekł wczoraj NSA. Zgodnie ze stanowiskiem sądu, nie można utożsamiać pieniędzy wypłacanych przez gminę z przychodami uzyskiwanymi z najmu. Szczegóły- na trzeciej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna"- 21.09.2017.).

 

"DGP" zauważa też: "Odsprzedaż mediów nie wchodzi do limitu". Opłacenie dostaw energii i wody nie jest transakcją związaną z nieruchomością- orzekł WSA w Warszawie. Problem dotyczył tego, jak ustalić, czy wspólnota mieszkaniowa może korzystać ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o tym podatku. Ściślej, czy do limitu sprzedaży decydującego o zwolnieniu (obecnie jest to 200 tys. zł) należy wliczać odsprzedaż mediów dostarczanych do mieszkań właścicieli tworzących wspólnotę. Z art. 113 ust. 2 pkt 2 lit.a wynika, że do limitu nie wlicza się "transakcji związanych z nieruchomościami". Ustawa nie określa jednak, co przez to rozumieć. Wspólnota była zdania, że odsprzedaż mediów nie jest usługą związaną z nieruchomością. Rozliczanie mediów ma jedynie charakter pomocniczy, zmierzający do utrzymania lokali w należytym stanie technicznym i funkcjonalnym. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie był innego zdania. Wskazał, że mieszkania są niewątpliwie częścią budynków. Zatem wpłaty uzyskiwane od właścicieli poszczególnych lokali są wpłatami związanymi z nieruchomościami. WSA uchylił tę interpretację. Orzekł, że nie została spełniona przesłanka, o której mowa w art. 113 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT. Więcej- na trzeciej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna"- 21.09.2017.).

 

"DGP" odnotowuje również: "Piraci bez szans w publicznych przetargach". Przygotowując ofertę, lepiej korzystać z legalnego oprogramowania. Posłużenie się piracką wersją może się skończyć odrzuceniem oferty. Zarówno zamawiający, jak i wykonawcy korzystają ze specjalistycznego oprogramowania przy sporządzaniu kosztorysów budowlanych. Tak też było w przetargu na adaptację budynku po internacie, ogłoszonym przez jeden z miejskich zakładów gospodarki mieszkaniowej. Najkorzystniejszą ofertę złożyła w nim firma, który swój kosztorys sporządziła w programie Norma Pro. Tak przynajmniej wynikało z adnotacji, która w sposób automatyczny jest dodawana do wydruku. Wskazano w niej wersję programu i numer licencji. Problem w tym, że właśnie ta wersja programu z tym numerem licencji była bardzo często nielegalnie kopiowana. Jej producent opublikował komunikat, w którym informował o pirackim charakterze tego oprogramowania i prosił o powiadomienie organów ścigania. Wiedząc o tym zamawiający zażądał od wykonawcy wyjaśnień. Te, które otrzymał, uznał za niewystarczające, dlatego zdecydował się na odrzucenie jego oferty. Jako podstawę prawną wskazał art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy- Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z tym przepisem odrzuca się oferty, których złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji- czytamy na czwartej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna"- 21.09.2017.).

 

"DGP" informuje też: "Trybunał Konstytucyjny pochyli się nad komorniczym VAT". Czy nałożenie w drodze interpretacji, a nie zmiany przepisów obowiązku odprowadzania daniny od opłat egzekucyjnych jest zgodne z ustawą zasadniczą? Z kwestią tą zmierzą się sędziowie TK. Kwestia statusu podatkowego komornika oraz wysokości opłat egzekucyjnych w kontekście VAT od lat czeka na ostateczne rozstrzygnięcie. Po sądach administracyjnych i powszechnych teraz zajmie się nią sąd konstytucyjny. Sąd Rejonowy Poznań- Grunwald i Jeżyce w Poznaniu zadał TK pytanie, w którym kwestionuje zgodność z konstytucją zarówno przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, jak i ustawy o komornikach sądowych. Cały problem wynika z hybrydowego modelu komorniczej profesji. Przyjęty w 1997 r. model egzekucji sądowej zakłada, że komornik wykonuje powierzone mu czynności jako funkcjonariusz publiczny, ale zarazem działa na własny rachunek. Więcej szczegółów- na piątej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna"- 21.09.2017.).

 

"DGP" zauważa w innym miejscu: "Oblężone czynszówki". Na Mieszkanie plus chętni z zagranicy. Samorządowcy chcą budować więcej lokali z rządowym wsparciem. Problemem są pieniądze i grunty. Ponad 700 chętnych złożyło wnioski o przydział mieszkań na wynajem z niskim czynszem. Budowane są one w Jarocinie przez samorząd we współpracy ze spółką należącą do państwowego BGK. Lokali powstaje 366. W Białej Podlaskiej od uruchomienia 30 czerwca internetowego systemu składania wniosków wpłynęło ich już ponad 900. Mieszkań jest 186. Tu będzie można wybierać między zwykłym najmem a najmem z opcją dojścia do własności. Na wysyp wniosków przygotowuje się też Wałbrzych, gdzie rozpoczyna się inwestycja, dzięki której powstanie ponad 200 mieszkań. Na 72 lokale, które już wcześniej samorząd zaczął budować w tej lokalizacji, chętnych było ponad czterystu. Takiemu zainteresowaniu trudno się dziwić. Wynajem ma być znacznie tańszy niż na rynku prywatnym. Władze Jarocina planują, że w mieście czynsz będzie wynosił 12 zł za mkw., a na terenie gminy 11 zł. Przy takich stawkach najem 55 mkw. w Jarocinie będzie kosztował 660 zł. Na rynku prywatnym stawki za ok. 50 mkw. to średnio 1- 1,2 tys. zł plus opłaty- wskazuje prezes Jarocińskiego TBS, partnera BGKN w tym mieście. TBS chętnie budowałby z pomocą spółki zależnej od BGK jeszcze więcej. Gotowa jest dokumentacja potrzebna na postawienie kolejnych 174 czynszówek. Niestety samorząd wyczerpał limit finansowania, jakiego udziela BGKN jednej gminie. Jarociński TBS zwrócił się oficjalni o dalsze finansowanie. Więcej szczegółów- na 12 stronie głównego wydania.

(Źródło: "Dziennik Gazeta Prawna"- 21.09.2017.).

 

"Gazeta Wyborcza" w poznańskim dodatku odnotowuje: "Mieszkania dla starszych poznaniaków. Można już składać wnioski". Miasto będzie przydzielać mieszkania w budynkach PTBS przystosowanych do potrzeb seniorów. To okazja, by przenieść się z niewygodnego mieszkania na czwartym piętrze do mniejszego i wygodnie urządzonego. Złożenie wniosku nie oznacza natychmiastowej przeprowadzki, bo na mieszkanie trzeba poczekać. Chodzi o mieszkania w blokach przy ul. Drewlańskiej i Grabowej, należących do Poznańskiego TBS, ale będące w dyspozycji miasta. To budynki przystosowane do potrzeb osób starszych. Dodatkowo są tam miejsca wspólnego wypoczynku i rekreacji. Większość lokali w tych budynkach jest oczywiście zajęta, ale co roku kilkanaście mieszkań się zwalnia i można je przekazać nowym najemcom. Od 2008 r. z takiej możliwości skorzystało 67 osób i rodzin. Trwają prace nad założeniami polityki senioralnej Poznania na lata 2017- 2021. W mieście mają powstać kolejne mieszkania dla osób starszych. Samorząd chce, by w każdym nowo budowanym bloku komunalnym lub budynku PTBS znalazło się choć jedno mieszkanie do dyspozycji seniorów- czytamy.

(Źródło: "Gazeta Wyborcza"- 21.09.2017.).

 

Zobacz również