Czwartek, 21 październik 2021

¨Biznes nie jest gotowy na podatkową rewolucję¨
¨Brak szacunku dla praw nabytych¨
¨Za energię będziemy płacić coraz więcej¨
¨Ceny energii uderzą po kieszeni¨
¨Nie obędzie się bez partnerstwa¨
¨Stopy LIBOR zostaną zastąpione przez SARON¨
¨Polski Ład do poprawki¨
¨30 mln zł na centra opiekuńczo- mieszkalne¨
¨Nie będzie łatwo uzyskać zwrot opłaty śmieciowej¨
¨Deweloperzy nie nadążają. Popyt większy niż podaż¨
¨Jedna ósma biur w Warszawie stoi pusta. Rynek jeszcze się nie podniósł po uderzeniu koronawirusa¨
¨Zabudowa mieszkalno- usługowa powstanie na Podzamczu. Będzie miała historyczny charakter¨.

Więcej poniżej.

¨Prawo co dnia¨ w czwartkowej ¨Rzeczpospolitej¨ odnotowuje: ¨Biznes nie jest gotowy na podatkową rewolucję¨. W Polskim Ładzie jest za dużo zmian, nie zdążymy ich wdrożyć- alarmują przedsiębiorcy i księgowi. Nowe zasady rozliczania składki zdrowotnej, zwiększenie kwoty wolnej i progu PIT, skomplikowana ulga dla klasy średniej czy zmniejszenie limitu płatności gotówkowych- to wszystko ma obowiązywać już od 1 stycznia 2022 r. Przedsiębiorcy ciągle jednak nie wiedzą, jak dokładnie będą wyglądać przepisy, bo Polski Ład jest dopiero w Senacie. I finalna wersja zostanie opublikowana w Dzienniku Ustaw prawdopodobnie w połowie listopada. Biznes będzie miał około miesiąca na wdrożenie podatkowo- składkowej rewolucji. To niewykonalne- czytamy. Polski Ład ma obecnie (po licznych poprawkach w Sejmie) ma 275 stron. Eksperci podkreślają, że wszystkie te zmiany, zarówno dobre jak i złe, mają wspólny mianownik: są za szybko wprowadzane. Więcej szczegółów- na 10 stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 21.10.2021.).

¨Prawo co dnia¨ zauważa też: ¨Brak szacunku dla praw nabytych¨. Polski Ład jest w czternastu miejscach niezgodny z konstytucją- alarmuje senackie Biuro Legislacyjne. W środę senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych pracowała nad pakietem zmian w podatkach zwanym przez rząd Polskim Ładem. Według senackiego Biura Legislacyjnego ekspresowy tryb prac nad tak obszerną ustawą w Sejmie, a także krótkie vacatio legis przemawiają za uznaniem jej w całości za niezgodną z Konstytucją RP. Przedstawiciel Biura wskazał również czternaście konkretnych przepisów, które mogą naruszać ustawę zasadniczą. Przewidziane w ustawie zniesienie dzisiejszego systemu rozliczania samotnych rodziców z dziećmi może naruszać zasadę otaczania szczególną opieką rodzin niepełnych. Zmiana ta nie była z nikim konsultowana. Senaccy prawnicy uznali też, że tzw. ulga dla klasy średniej narusza zasadę równości podatkowej. Kolizja z ustawą zasadniczą może też nastąpić w przepisach o obowiązkowym wysyłaniu do władz skarbowych elektronicznych ksiąg podatkowych. Niekonstytucyjność tzw. Polskiego Ładu można by też zarzucić m.in. przepisom znoszącym możliwość amortyzacji budynków i mieszkań przez osoby zarabiające na ich wynajmie. Korzystne dla takich osób przepisy miałyby przestać obowiązywać z końcem 2022 r., ale przez cały 2022 r. amortyzacja ma być możliwa tylko dla budynków i mieszkań nabytych do końca 2021 r. Według senackich prawników narusza to konstytucyjną zasadę prawa nabytych. Więcej szczegółów- na 11 stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 21.10.2021.).

¨Rz¨ w dodatku ¨Moje pieniądze¨ odnotowuje z kolei: ¨Za energię będziemy płacić coraz więcej¨. Gaz zdrożał w tym roku już trzy razy. Niebawem rozstrzygnie się wzrost cen energii elektrycznej. Jedno jest pewne- tanio już było. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że rząd jest gotowy przeznaczyć od 3 do 5 mld zł na dopłaty do prądu. W 2021 r. może to być co najmniej 1,5 mld zł. Na razie został złożony projekt nowelizacji prawa energetycznego, który ma definiować ubóstwo energetyczne. W założeniu projektu jest m.in. poszerzenie kręgu osób kwalifikujących się jako odbiorcy wrażliwi energii elektrycznej, zmiana kryteriów przyznawania dodatku energetycznego oraz zakaz wstrzymania dostaw prądu osobom o najniższych dochodach w miesiącach zimowych. Rozwiązania te mają zacząć obowiązywać od nowego roku. Rząd podkreślił, że na pomoc będzie mogło liczyć co piąte gospodarstwo domowe, ale to oznacza, że cztery na pięć będzie płacić za prąd znacznie więcej. Znacznych obciążeń mogą się spodziewać również przedsiębiorcy. Energia elektryczna jest już niemal trzykrotnie droższa niż wiosną ub.r. Dla samorządów, przedsiębiorców i przemysłu oznaczać to może podwyżkę przyszłorocznych rachunków  nawet o kilkadziesiąt procent. Więcej szczegółów- na pierwszej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 21.10.2021.).

Dodatek ¨Moje Pieniądze¨ wraca do sprawy w kolejnym tekście: ¨Ceny energii uderzą po kieszeni¨. Energia drożeje lawinowo, koncerny energetyczne składają wnioski do URE o nowe taryfy na sprzedaż i dystrybucję prądu na 2022 r., a rząd zapowiada rekompensaty. Stawki opłaty mocowej już wzrosły. Na początku października Urząd Regulacji Energetyki poinformował, że ryczałtowa opłata mocowa wyniesie dla gospodarstw domowych 2,37- 13,25 zł miesięcznie. Ma to zachęcić do świadomego zużywania prądu w ciągu doby. Wysokość opłaty będzie zależała też od różnicy między zużyciem energii w godzinach największego zapotrzebowania na energię a zużyciem w pozostałych godzinach doby. W lepszej sytuacji są mieszkańcy domów jednorodzinnych, którzy mogą zainwestować w panele słoneczne. W gorszej sytuacji pozostają mieszkańcy domów wielorodzinnych, którzy takich możliwości nie mają. Problemem kryzysowej sytuacji na rynku energii zajęła się Komisja Europejska, która 13 października przedstawiła pakiet propozycji mających pomóc w opanowaniu sytuacji. Wśród nich znalazły się m.in. dopłaty do rachunków gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw najbardziej dotkniętych podwyżkami. W dłuższej perspektywie Komisja nie wyklucza też wspólnych zakupów gazu przez kraje unijne- czytamy na drugiej stronie dodatku.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 21.10.2021.).

¨Rz¨ w czwartkowym wydaniu zamieszcza również osobną wkładkę: ¨Siła Partnerstwa Publiczno- Prywatnego w Projektach Inwestycyjnych¨. W tekście wprowadzającym ¨Nie obędzie się bez partnerstwa¨ czytamy: Partnerstwo Publiczno- Prywatne jest jedną z form realizacji zadań publicznych. Przez ostatnie kilkanaście lat bardzo trudno było mu konkurować z tradycyjnymi formami zamówień publicznych. Głównym problemem było to, że partnerstwo jest cały czas formą realizacji przedsięwzięć, którą ¨nie wiadomo¨ jak stosować. Niczego nie zmieniają setki szkoleń, warsztatów i konferencji. Rząd już wiele lat temu wdrożył politykę PPP, starając się wspierać i popularyzować rozwój takiego sposobu współpracy. Jednak dopóki można łatwo sięgnąć po środki z kolejnych perspektyw unijnych, dopóty partnerstwo nie będzie ani pierwszym, ani nawet  drugim wyborem do realizacji inwestycji- odnotowano. Lektura dla zainteresowanych- na kolejnych stronach wkładki.

(Źródło: ¨Rzeczpospolita¨– 21.10.2021.).

¨Dziennik Gazeta Prawna¨ informuje natomiast: ¨Stopy LIBOR zostaną zastąpione przez SARON¨. Bruksela rozwiewa nadzieje frankowiczów: będzie nowa podstawa naliczania oprocentowania kredytów. Komisja Europejska wydała rozporządzenie wykonawcze, w którym określono, w jaki sposób mają być zastąpione stopy LIBOR dla franka szwajcarskiego, które kończą swój żywot wraz z końcem bieżącego roku. Zostaną zastąpione przez stopę SARON wyliczaną przez szwajcarską giełdę. Część frankowiczów liczyła na to, że LIBOR nie zostanie zastąpiony przez inny wskaźnik. Na znalezieniu innej podstawy do wyliczania odsetek zależało z kolei bankom. ¨W opublikowanym przez Narodowy Bank Polski w 2021 r. raporcie o stabilności systemu finansowego wspomniano, że na koniec 2020 r. ponad 410 000 gospodarstw domowych w Polsce posiadało umowy o kredyt hipoteczny zawierające odniesienie do stopy CHF LIBOR (?). W raporcie podkreślono ryzyka wynikające z zaprzestania obliczania stopy CHF LIBOR oraz potrzebę zapewnienia ciągłości umów o kredyt mieszkaniowy denominowany we frankach szwajcarskich, aby uniknąć urzeczywistnienia się tych ryzyk. W raporcie tym podkreślono ponadto, że brak klauzul awaryjnych oraz aktów prawnych wyznaczających zamiennik wskaźnika referencyjnego CHF LIBOR może zagrozić ciągłości takich umów, a w konsekwencji przełożyć się na straty finansowe banków¨- uzasadnia KE. Oprocentowanie kredytów we frankach w Polsce jest zwykle oparte na trzy- lub sześciomiesięcznej stopie LIBOR. Teraz będzie się opierać na trzymiesięcznej stopie SARON. W trakcie konsultacji nowego rozporządzenia KE środowisko frankowiczów było przeciwne wprowadzaniu stawki SARON, twierdząc, że w ten sposób UE ingeruje w aktywne umowy, próbując zastępować zapisy o LIBOR. Więcej szczegółów- na dziewiątej stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 21.10.2021.).

¨DGP¨ zauważa także w innym miejscu: ¨Polski Ład do poprawki¨. Izba wyższa dyskutuje o możliwych poprawkach w najważniejszej reformie PiS z ostatnich miesięcy. Konkretne propozycje są jeszcze opracowywane, ale jeden z wariantów zakłada wprowadzenie części zmian z rocznym czy nawet dwuletnim poślizgiem. W innym opóźnienie całej ustawy o co najmniej rok. Kolejna poprawka ma dotyczyć organizacji pożytku publicznego korzystających na odpisie 1 proc. od podatku. W związku z tym, że nowa kwota wolna uderzy je po kieszeni (jak twierdzi jeden z senatorów, mogą stracić nawet 20 proc. wpływów), większość senacka ma zaproponować podniesienie pułapu 1 proc. do 1,2 proc.- czytamy. Więcej- na czwartej i piątej stronie głównego wydania.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 21.10.2021.).

¨DGP¨ informuje również: ¨30 mln zł na centra opiekuńczo- mieszkalne¨. Do końca listopada samorządy mogą składać do wojewodów wnioski o przyznanie dotacji na utworzenie placówki z miejscami dziennego i całodobowego pobytu dla osób z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności. Taką możliwość przewiduje program ¨Centra opiekuńczo- mieszkalne¨, który podobnie jak ¨Opieka wytchnieniowa¨ i ¨Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej¨ jest finansowany z Funduszu Solidarnościowego. W jego ramach gminy i powiaty mogą otrzymać pieniądze na utworzenie centrum- budowę, zakup nieruchomości lub zmianę przeznaczenia obiektu- mającego nie więcej niż 20 miejsc i powierzchnię do 500 mkw. (gdy będzie większa, jej koszt poniesie samorząd), a także na zakup sprzętu i wyposażenia. W programie są też przewidziane środki na pokrycie bieżących kosztów utrzymania centrum opiekuńczo- mieszkalnego. Tak jak w innych resortowych programach zainteresowane uzyskaniem dotacji samorządy powinny składać wnioski w urzędach wojewódzkich, w terminie do 30 listopada. Więcej szczegółów- na siódmej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 21.10.2021.).

¨DGP¨ zauważa też: ¨Nie będzie łatwo uzyskać zwrot opłaty śmieciowej¨. NSA utrzymał wyroki, które częściowo unieważniają warszawską uchwałę śmieciową. Wcześniej warszawski Sąd Administracyjny uznał, że ustalenie różnych opłat dla gospodarstw domowych w zależności od rodzaju zabudowy (w Warszawie inne były stawki w zabudowie jednorodzinnej, inne w wielorodzinnej) narusza przepisy. Na pytanie o konsekwencje wyroku NSA dla obowiązujących uchwał w gminach, które różnicują w ten sposób stawki, cytowany w tekście prawnik odpowiada: Dla gmin, które dotychczas miały lub mają podjęta uchwałę przyjmującą metodę od gospodarstwa domowego z jakimkolwiek dodatkowym zróżnicowaniem, wyrok jest kolejnym potwierdzeniem, że uchwały te, jeśli trafią do sądu, zostaną wyeliminowane z obrotu prawnego. Najwłaściwszym rozwiązaniem dla tych gmin jest ponowne podjęcie uchwał, nawet z wykorzystaniem tej samej metody od gospodarstwa domowego z dotychczasowym zróżnicowaniem już na podstawie przepisu art. 6j ust. 2 i ust. 2a ustawy śmieciowej w brzmieniu nadanym ostatnią nowelizacją. Pełny tekst rozmowy- także na siódmej stronie głównej wkładki prawnej.

(Źródło: ¨Dziennik Gazeta Prawna¨– 21.10.2021.).

¨Gazeta Wyborcza¨ zauważa z kolei: ¨Deweloperzy nie nadążają. Popyt większy niż podaż¨. Z rynku mieszkaniowego płyną kolejne dobre informacje. Deweloperzy działają pełną parą. Choć w pierwszych trzech kwartałach tego roku oddali do użytkowania mniej mieszkań niż przed rokiem, to ruszyli z rekordową liczbą budów i uzyskali rekordowo dużo pozwoleń na kolejne. GUS opublikował dane podsumowujące trzy kwartały tego roku w budownictwie. Na rynku wiele się dzieje, w czym duży udział mają inwestorzy indywidualni. Według wstępnych danych w ciągu dziewięciu miesięcy oddali do użytkowania 63,8 tys. mieszkań czyli o 21,3 proc. więcej niż rok wcześniej. Boom na budowę własnego domu napędziła pandemia. Polaków nie odstraszają na razie rosnące w gigantycznym tempie ceny działek pod budownictwo indywidualne- czytamy na łamach ¨Gazety¨.

(Źródło: ¨Gazeta Wyborcza¨– 21.10.2021.).

¨Gazeta¨ zauważa też: ¨Jedna ósma biur w Warszawie stoi pusta. Rynek jeszcze się nie podniósł po uderzeniu koronawirusa¨. Aż jedna ósma biur w Warszawie stoi pusta. Nie dlatego, że pracownicy są na zdalnym, tylko dlatego, że nie ma chętnych, by je wynająć. Odsetek pustych biur przestał rosnąć, ale czy to już początek końca pracy zdalnej?- zastanawia się ¨Gazeta¨. Trzy biurowce zostały oddane do użytku w Warszawie w trzecim kwartale 2021 r.  Od początku roku na rynek trafiło ponad 293 tys. m kw. biur, podbijając całkowite zasoby biurowe stolicy do poziomu ok. 6,2 mln m kw. Do końca 2021 r. na rynek powinno wejść jeszcze ok. 60 tys. mkw. Jeśli deweloperzy nie przesuną dat otwarcia, rok 2021 osiągnie drugi, po 2016 r. wynik po stronie podaży warszawskiego rynku biurowego- czytamy.  Można z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że rok 2022 będzie dla odmiany jednym z najsłabszych pod względem wolumenu zrealizowanej powierzchni biurowej- informuje czwartkowa ¨Gazeta¨.

(Źródło: ¨Gazeta Wyborcza¨– 21.10.2021.).

¨Głos Szczeciński¨ poinformował: ¨Zabudowa mieszkalno- usługowa powstanie na Podzamczu. Będzie miała historyczny charakter¨. U zbiegu ulic Panieńskiej i Kłodnej na Podzamczu powstanie nowa zabudowa mieszkalna z lokalami usługowymi na parterze. Ze względu na wyjątkowy charakter miejsca, nowe budynki mają nawiązywać do jego historii. Na Podzamczu powstanie około 40 mieszkań, w trzypiętrowych budynkach, które na parterze będą miały lokale usługowe. Budowa jest inwestycją spółki POD ZAMKIEM ¨APARTAMENTY 24¨. Teren znajduje się pod nadzorem konserwatora zabytków, a na początku roku były tam prowadzone prace archeologiczne. Spółka doczekała się jednak pozwolenia na budowę i jest gotowa do rozpoczęcia prac. A same mieszkania mają trafić do sprzedaży już na początku przyszłego roku. Harmonogram przewiduje zakończenie wszystkich prac w 2024 r.- czytamy na łamach ¨Głosu¨.

(Źródło: ¨Głos Szczeciński¨– 21.10.2021.).

Zobacz również